Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1520. Nykirke (Neukirchen),

Munkbrarup Herred, Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1651; Kirkesproget var blandet.
Anm. Sognet blev grundlagt som en Handelsplads i Aarene 1621-22. Kirken blev bygget 1622. (Trap 1864, s. 492).
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1623 [Diak. Sørup 17, afsat c. 21, efter at have besvangret sin Tjenestepige] Petrus Timothei (Timm) af Sørup Diak., f. •/6 87; St. i Kønigsbg. 06; (mindst) 1 D.; see Etm.; [† 24/7 1650; (J. 998. 1018; A. f. S. u. K. I. 279; V. f. K. 2 R. IV. 231 f.; Nordelbingen. 5 Bd. I. 97); Achelis I, nr. 1123].

2. 1651. Jacob (Jacobsen) Andreæ af Hjortkjær, f. 11/4 20; St. i Kønigsberg 42; ~ F. D. Maria Elisabeth Petersdtr., f. c. 25/4 31, † Nybøl (S.) 18/5 10; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ Jacob Carnarius, P. i Tumby; see Etm.; Jacob A. i Nybøl (S.); [† 22/3 1671; (J. 998; O. H. Moller. X. Note 10; Køn. Matr. I. 433; V. f. K. 2 R. IV. 232 Note 5); Achelis I, nr. 2111; Kbg. Hjordkær (1573-1742) opsl. 107 (født); Kbg. Nybøl (1695-1829), opsl. 93 (enkens død); PT 12:6 (1951), s. 134, 146].

3. o. 18/5 1671. Philipp Weiser af Glüksborg; St. i Kiel 65; ~ 15/10 72 F. D. Christine Jacobsdtr., f. 1/6 52, † 8/10 32; (mindst) 1 S., 2 D.; see Etm.; Johann Adolph W. i Rylskov; P. Petersen p. Glücksborg; [† •/2 1703; (J. 998; C. lit. I. 728; V. f. K. 2 R. IV. 452 Note 1); Achelis I, nr. 2936; PT 12:6 (1951), s. 131, 145, 146].

4. i. 22/4 1703. Friedrich Andreas Petersen*, tillige hertugelig Skriftefader 40, f. Lyksborg 9/11 73; F. Jürgen P., Fgd.; M. Dorothea . . . . ; St. i Kiel 95, i Halle 00, i Kbh. 02; ~ 1/7 03 F. D. Maria Elisabeth Weiser, f. 4/10 82, † 23/6 53; (mindst) 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 3/8 1763; (J. 998); Achelis I, nr. 3960, (5290, II 5943 sønner); KUM II, s. 281 (»Iohannes Fridericus Andreas Petersen Gluksburg«); PT 12:6 (1951), s. 142, 150].

5. 1763 [Cap.* 44] Nicolaus Øst af Sottrup, f. Ullerup 30/3 19; St. i Hambg. 38, i Rostock 39; ~ 20/10 44 F. D. Christina Sophia Petersen, f. 31/7 14, † 29/3 78; (mindst) 1 S., 3 D.; see L. Bielefeld i Sterup; J. C. Warneck i Munkbrarup; [# 1797; † 21/9 1798; (J. 998 f.; Rost. Matr.; B.-D. 1590; Kordes. 254; Lüb. & Schr. 408, Suppl. 839; Alb. II. 140; Trap: Slesvig (1864) 492; B.-L.); Achelis I, nr. 5573, (II 6829 søn)].

6. 1797. Johann Hinrich Braker (Bracker, Braaker), f. Flensbg. 24/9 68; F. Hinrich Christian B., Skomgr.; St. Flensbg. t. Kiel 78; C. Gottorp 93; ~ Elsabea Katharina Friederike Lampe; [† 9/5 1799; (J. 999; Wulff. 15); Achelis II, nr. 7390].

7. 21/6 1799. Johann Matthiesen; [8/11 1802 Klægsbøl; see der].

8. 1/12 1803 [Galmsbøl 98] Bendix Jensen, tillige Kværn 1/12 18, i. 17/1 19, f. Dagebøl 21/5 68; F. Jens Johannsen, Forv. p. Bahrenhof, Chr. Albrechts Kog; M. Margaretha Jensen; St. Husum t. Helmstedt 88, i Kiel 89; C. Gottorp 98; 1 ~ 15/5 03 Margaretha Sophia Friederika Bruhn fra Flensbg.; 2 ~ Christiana Vothmann i Sønderborg; [† 17/7 1820; (J. 523. 999. 1024; M. 269. 271; Wulff. 21); Achelis II, nr. 7385].

 

Fra 28/11 1818 til 1840 var Nykirke forbundet med Kværn, for en Deel af Indtægterne at danne et Fond
til Opførelsen af en ny Præstebolig. Den blev opført i 1839. (Trap 1864, s. 492; Jensen s. 997).

9. 29/12 1820, i. 22/7 21 [Arnæs 29/4 12] Nicolaus Bundhund; tillige P. i Kværn; see der.

10. 20/5 1840, i. 5/7 [Enge 10/7 34, o. 5/10] Johannes Andreas Iversen, f. Svendsby, Sørup S., 8/9 04; F. Jacob I., »Mitstammbesitzer«; M. Cecilie Magdalene Rehhoff; St. Flensbg. t. Kiel 24, i Halle 26; i Kiel 27; C. Gottorp 29; Huslærer p. Tolkskovby 30-34; 1 ~ 34 Elisabeth Cathrine Frederikke thor Straten, f. 11/8 05, † 20/9 39; F. Nicol. th. S. p. Tolkskovby; M. Anna Thomsen; 2 ~ 42 Mette Kirstine Hansen, f. Hostrup 18/2 04, E. e. . . . . Christiansen; F. Nis H., Ldmd.; M. Anna Margrethe Nissen; (mindst) 1 S.; [† 24/6 1846; (J. 497. 999; M. 269. 385; Fr. B. I. 189; Wulff. 46); Achelis II, nr. 8752, (10377 søn); Fr.B. I, s. 189].

11. 21/12 1847 [Diak. og Rtr. i Tønning 24/5 36] Peter Martens; [18/3 1850 Aabenraa; see Kbh. Frederiks tydske K.].

12. 1850. Claus Emil Carstens; [1854 Garding; see Store Vi].

13. 1854 [Cat. Flensbg. Helligg. K. 52, tillige Lærer v. Flensbg. Bgrsk. 52–54] Johan Theodor Sophus Krohn, f. Rudkjøb. 20/7 23; F. Peter K., Toldkass.; M. Sophie Hedevig Holm; St. i Kbh. 42; C. Kbh. 49; p. Cap. Rerslev-Ve.; ~ Ane Marie Truelsen; (mindst) 1 S.; [# 1857; † Kbh. 4/1 1865; (M. 269; Volb. 27; Vahl. XII. 32); PT 15:4 (1970), s. 150].

14. 9/6 1858, o. Flensbg. 14/8 [Lærer v. Søetatens Dgsk. 56-58] Rasmus Prip; [20/1 1862 c. Garnisonsp. i Sl.; virkelig Garnisonsp. ss. 3/5 s. A., afsat 64 af d. t. R.; # Fp. 14/12 64; see Svendborg Frue K.].

15. 15/4 1862, o. 1/5 [Lærer v. Kbhs. Almueskole 59] Frederik Nicolai Freuchen; [afsat 1864 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.; see Høiby].

16. 1864 [Rtr. Oldesloe 50] Carl Hendrich Jacobsen, f. Glückstadt 18/4 05; St. i Kiel 25; C. Glückstadt 30; [# 1886; † Lübeck 30/1 1888; (M. 269; Wulff. 48; Volb. 34; K.- u. S.-bl. 1886 No. 17, 1888 S. 24)].

17. 1886-1893.

18. 6/6 1893 [Diak. Sønderborg 12/12 71] Herman Thomas Johannes Tadey, f. Friedrichstadt 10/2 33; F. Carl Christian T., Sp. Friedrichstadt; M. Lovise Friederike Wildhagen; St. Flensbg. t. Kiel 53, i Glückstadt og i Kiel 54, i Erlangen 56, i Kbh. 57; C. Flensbg. 59, h.; P. Eggebæk 14/6 64; ~ 28/4 68 Marie Elise Bruhn; [† 14/5 1898; (M. 202. 217; Wulff. II. 38); Achelis II, nr. 10031; Had-His (Sønderborg)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 998-99.