Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1487. Eggebæk (Eggebek),

Ugle Herred (Uggelharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1763; Kirkesproget var blandet
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Herman . . . . ; [† 1561; (J. 939)].

2. 1561. Bonifacius . . . . ; [† 156 . ; (J. 939)].

3. (1565) [Diak. Sørup før 60] Anchises Moller, f. Braunschweig; St. i Wittenberg 53; [† 2/6 1591; (J. 939; Witt. Matr.; R. A. 842)].

4. c. 1591. Svend (Sueno) Simensen; [† 15/12 1615; (J. 939)].

5. c. 1615 [Diak. Gelting 98, o. 5/7 99 – 06] Martin Lude, f. Anklam i Pommern c. 77; St. i Rostock 96; [† 7/5 1640; (J. 939. 1433; A. f. S. u. K. III. 89; R. A. No. 1334; Rost. Matr.)].

6. c. 1640. Johan Färber; [† c. 26/5 1667; (J. 939)].

7. 1667 [Diak.* 60] Petrus Statius af Jørl, f. Valsbøl; St. i. Kønigsberg 47; ~ 60 F. E. (som Diak.) Dorothea Henricusdtr. Dame af Oversø, † 20; hun efterlod sig (i sine 3 Ægteskab) 11 B, 67 BB, 43 BBB og 2 BBBB; see 2 Etm.; [† 1693; (J. 939 f.; Køn. Matr. I. 488); Achelis I, nr. 2269; Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 5-6].

8. 1693 [p. Cap.* 86] Olaus Møller af Flensbg. Nic. K., f. Flensbg. 7/4 62; St. i Kiel 76 og 80; ~ F. D. . . . Petersdtr. Statius; 2 ~ Etm.; [† 21/3 1698; (J. 939); Achelis I, nr. 3407].

9. 1698. Wolfgang Reventlau, f. Rendsburg; ~ F. E.; (mindst) 1 D.; see G. N. Blank og A. D. Boldich i Jørl; [† 1735; (J. 939)].

10. 1735 [Helgoland 25] Friedrich Schnobel, f. Sandesneben; F. fmtl. Friedrich S., P. i Sandesneben, Lauenburg; M. Sophia Amalia Nordanus; St. i Jena 07; p. Cap. Helgoland før 25; [† 10/9 1738; (J. 699. 939; Stapelholm 365 Note 19; Verm. Nachr. I. 225; K.-S. 4 R. I. 668 ff.; V. f. K.-G. 2 R. VII. 252; Nied. F.-G. XII. 167)].

11. 1739 [p. Cap. Bordelum Diak. 35] Andreas Boëthius af Medelby, f. 15/3 97; St. i Kiel 16, i Kbh. 26; ~ 40 Sophia Hedewig Kønigsmann af Kbh. Garn K.; 2 S.; [† 5/2 1743; (J. 735. 939; Sl. Kb. Ud. 175 (Stamt.); Haustedt: Bord. 134); Achelis I, nr. 4749, II nr. 6537 (søn); KUM II, s. 475 (»Andreas Beotius«, 28 år gl.)].

12. 1744. Johannes Kilian Jordan, f. 09; St. i Halle; (mindst) 1 S.; [† 12/5 1782; (J. 939; Visitat.-Prot. 1746); Achelis II, nr. 6703 (søn)].

13. 1782 [Diak. Nortorf 55] Johann Gottfried Møller af Flensbg. St. Maria K., f. 3/2 15; St. Flensbg. t. i Jena 34; ~ Benedicta Catherina Caroline Scheel, der overlevede ham og boede i Hamburg; F. Detlef Martin S., P. i Warder; [1783, forlod Kaldet før han var indsat; † 12/4 1785; (J. 939; Lüb. 444; O. H. Moller. IX. 30; Nied. F.-G. XIII. 32); Achelis I, nr. 5425].

14. 1783 [Crtr. Glückstadt 57] Johann Alardus, f. Flensbg. 19/11 28; F. Johann Ludewig Alardi, Organist i Flensbg.; St. Flensbg. t. Halle 48; C. Flensbg. 55; 1 ~ 64 Anna Madalena Bayer(n) fra Berlin, † 92; u. B.; 2 ~ 94 Maria Garderuth, f. 27/12 62, † e. 33; (Sstr. t. Etm.); F. Carl Friedrich Johannsen Krafft, Rtr. i Slesvig; M. Lucia Christine Mechlenburg; u. B.; [† 14/11 1812; (J. 939; M. 216; Lüb. & Schr. 9; Alb. I. 5; N. St. M. X. 436 f.); Achelis II, nr. 5903; DBL (2. hustrus far)].

15. 23/6 1813, i. 14/11 [Diak. Bannesdorf 89] Detlef Nicolaus Krafft, f. Slesvig 25/11 61; (Bdr. t. F. 2. Hustru); F. Carl Friedrich Johannsen Krafft, Rtr. i Slesvig; M. Lucia Christine Mechlenburg; St. Slesvig t. i Kiel 83; C. Gottorp 88; ~ 00 Johanna Catharina Agathe (Agnese?) Leger (Lüger?), E. e. Thomas Lyra, Diak. i Bannesdorf; F. Kbmd. i Altona; [† 21/8 1834; (J. 939. 1281; M. 216 f.; Wulff. 9; Alb. I. 479; Pr.-Ber. 1814 S. 197; N. St. M. III. 325; Nied. F.-G. VIII. 233; A. f. Sip. VIII. 127); Achelis II, nr. 7164; DBL (far)].

16. 5/6 1835 [Horsbøl 14/9 19] Peter Nicolai Nissen, f. Sønderbg. 10/2 93; F. Sønke N., Kantor; M. Anna Maria Boysen; St. Flensbg. t. i Kiel 14; C. Gottorp 18; ~ Elisabeth Charlotte Bock fra Sønderbg.; [1848 Hohenwestedt; # 63; † Eimsbüttel 12/2 1870; (J. 533. 939 f.; M. 217. 399. 911; Fr. B. I. 58; Wulff. 34, II. 9; Volb. 28 f.; Had. Joh. 57; Sb. Latinsk. 23 L. 10-9 n.); Achelis II, nr. 8242; Fr.B. I, s. 58].

17. 1849, valget annulert 26/7 50, ny udnevn. 6/9 s. A. [p. Cap. Eddelak 7/4 39, Bredsted 47] Asmus Detlef Asmussen, f. Kappel 6/2 10; F. Peter Joh. A., Kbmd.; St. Slesvig t. i Kiel 30; C. Gottorp 34; [1851 Slesvig St. Mich. K.; Hollingsted 63; Eggebæk 72; # 85; † Kappel 14/10 1897; (M. 217. 556. 569; M.-H. II. 198. 328. 447; Wulff 55, II. 14; Volb. 29; K.-K. 1862 S. 32; K. u. S.-bl. 1897 S. 176); Achelis II, nr. 9114; Fr.B. II, s. 175].

18. 9/9 1851, o. 12/10 [Skolebest. i Kbh. 1/4 43] Immanuel Friis; [25/11 54 Hanved; see Soderup-E.].

19. 2/6 1855, o. Aarh. 29/6 [c. Adj. Nykjøb. 28/4 51; Adj. ss. 23/4 52] Christian Georg Høst Brammer; [1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Urlev-S.].

20. 1664 cst. Sp. [Privatlærer i Lütjenburg] Friedrich Wilhelm Johan Jansen, tillige cst. Sp. i Siversted, f. Giekau 13/3 02; F. N.N. p. Godset Hohenfelde; St. i Halle, i Kiel 25; C. Glückstadt 32; Valsbøl 49, # 50; [† Hambg. 2/5 72 ; (M. 242. 276; Wulff. 51, II. 6; Volb. 39; Pr.-Ber. 1833 S. 38)].

21. 14/6 1864. Herman Thomas Johannes Tadey; [12/12 1871 Diak. Sønderborg; see Nykirke (F.)].

———————————

 

 

No 1487b. Diakoner i Eggebæk (Eggebek).

[Ugle Herred (Uggelharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1763; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Otto . . . ; [† 6/12 1571, blev halshugget; (J. 940; R. A. No. 199; A. f. S. u. K. I. 278 f.)].

2. o. 2/7 1572. Martin Sax, f. Flensbg. 11/1 43; F. Peter S., Rdmd.; M. Ingeborg Martinsdtr.; St. i Jena 64, i Wittenberg s. A.; [1575 Westerwold; † 11/8 1582; (J. 666. 940; R. A. No. 208; Witt. Matr.; Nied. F.-G. XII. 107); Achelis I, nr. 368].

3. (1575-1593)

4. 1593. Paul Jacobi; [1596 Sørup; see der].

5. o. 4/4 1596. Ericus . . . ; [† c. 1599; (J. 940; R. A. No. 1155)].

6. o. 5/7 1599. Peter Erichsen, f. Havetoft; F. Erich Jessen, P. i Havetoft; St. i Helmstedt 97; ~ 5/8 04 . . . . Jacobsdtr.; F. J. Bastensen; (mindst) 1 D.; [1603 Havetoft; † 1615; (J. 940. 1141; Krafft. 393; R. A. No. 1334. 1652); Achelis I, nr. 921].

7. (1603-1640)

8. 1640 [Quintus i Flensbg. 40] Christian Rodberg (Rothberg, Rodbertus), f. Borne; F. Johann Petersen Rodbertus, P. i Borne; St. i Greifswald 32; (mindst) 3 S.; [1645 Tolk; † 1675; (J. 940. 1132; C. lit. I. 556; Greifsw. Matr.); Achelis I, nr. 1793].

9. 1646. Valentin Pracht, f. Mühlhausen, Thüringen; St. Rostock 41; ~ Dorothea Henricusdtr. Dame af Oversø; 2 ~ Etm; see 2 Etm.; [† 1656; (J. 940; Rost. Matr.); Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 5-6].

10. 1657. Adrian (Andreas) Wengler, f. Flensbg.; St. i Kønigsberg 50, i Leipzig 53; ~ F. E.; 3 ~ Etm; [† 1659; (J. 940; C. lit. I. 716; Køn. Matr.; I. 515; K.-S. 2 R. II. 527); Achelis I, nr. 2381; Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 5-6].

11. 1660. Petrus Statius; [1667 Sp.*; see der].

12. 1667. Johan Geerdes, fra Lüneburg; var suspenderet 10/3 – 8/10 98; (mindst) 1 D.; see Etm.; [afsat 1705; (J. 940)].

13. 1705 [p. Cap.* 03] Nicolaus (Iversen) Nicolai af Broager Diak., f. 73; St. i Kiel 92; ~ F. D. . . . Johansdtr. Geerdes; (mindst) 1 S.; [† 8/12 1745; (J. 940); Achelis I, nr. 3878, (5345 søn)].

14. 1746. Nicolaus Lorenzen; [1751 Sommersted; see der].

15. 1751. Georg Bogislaus Carstens, f. Sønderbg. 12; F. Nicolaus Bugislaff C., Kbmd.; St. i Jena 32, i Kbh. 39, men rejiceredes; C. Rendsburg 44; [† 1762; (J. 940; D.-P.); Achelis I, nr. 5320 (der forveksler ham med Jørgen Carstensen i Tønning-T.); KUM II, s. 605 (»Georgius Bogislaus Carstens, natus Sonderburgi ann. 1712«)].

16. 1763. Hans Rohwer (Rower); [1770 Oversø; see Husby].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 939-40.