Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1225. Tønning og Træden,

Tyrsting Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt og Stift.

L. S.*; K. 4/88; P. 67; M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 182; Lkm. 5/244; Kbg. 1697.
———————————

1. c. 1529. Peder Christensen*; [† 1578; opdragen i Emborg Kloster af Abbed Peder Sørensen].

1b. 1578. Peder Pedersen; var her 1584; [† før 1608].

KS 3:2 (1877-80), s. 209.

2. 1602(?). Søren Jensen (Veylby?), maaskee af Veilby-H.; ~ Elisabeth . . . ; [† 1626; maaskee Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1602].

KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 742 og 745 (»Severinus Joannis Veylby«).

3. 1626. Ove Lauritsen Bølge, f. c. 96; St. Slag. 22; ~ c. 24 Kirsten Jørgensdtr. Lund af Kattrup-Ø.-T., f. c. 06, † 10/10 59; mindst 1 S.; [† 5/2 1657; Lgst.].

KUM I, s. 56 (»Ovenus Laurentius Cimber«); Voer herreds tingbog (1679-1682), f. 139, 16/9 1681; DanKir bd. 16, s. 4068 (se nedenfor).

4. k. 1 Trin. (8/6) 1656**, o. 17/9 [Rtr. Skanderborg . .] Hans Jørgensen Obel (Obbre, Obre), fmtl. af Skanderborg-S.-S.; St. Hlh. 37; [† 1659].

KUM I, s. 138 (»Iohannes Georgii Obelius Scanderburg«); Hlh. s. 33.

5. E. f. B. 5/11 1659 [p. Cap. Eltang-V., o. 4/2 58] Bertel Pedersen Bay, maaske af Uldum-L.; St. Aarh. 52; ~ Ingeborg Olufsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1667].

KUM I, s. 237 (»Bartolus Petri Baidius«).

6. 21/6 1667, o. 18/10, Christopher Dinesen Mossin, f. Moss; (Bdr. t. Hans D. M. t. Rand. St. Mortens K. og t. Anders D. M. t. Roesk. Frue K.); F. D. Andersen, Tolder og Stiftsskriver, siden Bgmstr. i Nykjøb. i S.; M. Cathrine Jørgensdtr.; St. Roesk. 57; ~ F. E., † 12/11 16; 3 S., 7 D.; see N. P. Kellermann, 1 r. Cap. Randers; [† 15/12 1696].

KUM I, s. 272 (»Christophorus Dionysii Morsinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Tyrsting hrd. nr. 8; Randers amt, Støvring hrd. nr. 30.

7. 2/1 1697, o. 26/3 [Rtr. Faabg. 87] Jørgen Lauritsen Hjort, maaskee af Skamby, f. c. 64; St. Od. 79; ~ Vdbg. 25/8 97 Maren Aagaard; [† 20/3 1719].

KUM II, s. 91 (»Georgius Laurentii Cervinus«).

8. 29/5 1719 [Fp. 14] Mag. Erik Jensen Kjær, f. Svendbg. 22/2 83; (Bdr. t. O. S. D. Kreftings Svigermoder i Hvirring-H.-T.); F. J. Madsen K., Bgmstr. i Svendbg.; M. Margrethe . . . ; St. Od. 01; C. 26/10 05, l.; Mag. 18; Pr. 13/5 39; 1 ~ Tønning 5/11 23 Birgitte Kirstine Bay, f. c. 68, b. 16/5 32, E. e. L. A. Steenhugger og M. J. Norup i Vær-N.; u. B.; 2 ~ 36 Christiane Benedicte Sørensdtr. Winding, f. 31/1 15; F. S. Jensen W., Skovrider; 1 S., 2 D.; 2 ~ A. P. Aarhuus i Koldby; [b. 8/4 1750; Lgst.; Pg. br. 1/5 26].

KUM II, s. 266 (»Ericus Iani Paludanus«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Pg. br., testamente; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Tyrsting hrd. nr. 34, 54; Københavns byting nr. 1050; PT 11:2 (1941), s. 119-120 (Bast); DanKir bd. 16, s. 4068 (se nedenfor).

9. 7/8 1750. Jørgen Carstensen, f. c. 16; St. Nykjøb. 35; C. 25/10 42, n.; Pr. 62; 1 ~ Anna Cathrine Bøhme, f. 23, b. 7/6 65; F. Stadssecr. i Nordbg. el. Sønderbg.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Nim 11/3 68 Bodil Marie Nielsdtr. Lucassen, som overlevede ham; (Sstr. t. Anne M. L. ~ N. Windfeldt i Hodde-T.); u. B.; see Christian E. C. i Thisted-T.; Mathias J. C. i Bogense-S.; [† 3/8 1773].

KUM II, s. 562 (»Georgius Castani fil.«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Tyrsting hrd. nr. 64, 68, i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 132.

10. 29/9 1773 [Alling-T. 30/8 65**] Christian Frederiksen Volchersen; [11/3 1779 Nysted-H.; see der].

11. 2/6 1779, o. 4/8 [Hør. Aarh. 69] Christopher Lauritsen Worsøe af Blegind-H., f. 18/2 41; St. Aarh. 60; C. 26/9 63, h.; ~ 26/11 79 Juliane Margrethe Larsdtr. Hviid, E. e. Mathias Brøndum i Aarh. Mølle; F. Cmcrd. L. H. til Jungetgd.; M. Hedvig Poulsdtr. Bagger; 1 D.; [† 8/3 1787].

12. 1/6 1787 [p. Cap. Børglum-V.-F. 1/9 53, o. 2/11] Jørgen Kampmann; [2/10 1790 Klinte-G.; see der].

13. 12/11 1790 [Anholt 13/4 87, o. 23/5] Cand. phil. Lorents Bynch, f. Kbh. 1/1 58; F. Niels Hansen B., Skræder; M. Ane Cathr. Lorentsen; St. Fdbg. 75; C. 7/10 83, l.; cand. phil. 22/7 80; Alumnus p. Borchs Coll. 22/11 84–87; ~ 96 Sophie Engerslev fra Borupgd., d. Nebel 23/9 70, † Grundfør 27/2 46; 1 S., 1 D., som begge voldte dem megen Sorg; [# 20/2 1828; † Skanderbg. 8/4 29].

Borchs K. nr. 403.

14. 4/7 1828, o. 3/10, Jørgen Lindegaard Rohmann; [20/3 1838 Rønninge-R.; see der].

15. 4/8 1838 [p. Cap. Skjærbæk 5/2 29, o. 15/7; Høien-J. 1/8 34 – 37] Christian Henrik Tramm, f. Ulriksbjerg, Magstrup Sogn, Haderslev Amt, 9/6 01; F. Hieronymus T., Gdeier.; M. Catharine Magd. Dorothea Hempel; St. Haderslev til Kiel 22; C. i Gottorp 26 (III.); ~ 7/4 35 Magdalene Jacobsen, f. Haderslev 1/6 05, levede 68 i Kbh.; F. Lorents Henning J., Apoth.; M. Anna Richter; u. B.; [† 13/6 1844; skal have havt et Legeme af en ganske uhyre Høide og Drøide, saa at endogsaa neppe nogen Hest kunde bære ham; B. D. G. 1/171].

16. 21/9 1844 [Vorbasse-H. 20/8 36, o. 7/10] Hans Nicolai Langballe, f. Veile 24/2 03; F. Poul Glud L. af Ousted-T., tidligere Ldmd.; M. Abelone Hansen; St. Hors. 21; C. 27/4 29, h.; c. Adj. Nybg. 33; O.; [# 25/10 1855; † Veile 11/8 58].

17. 18/2 1856 [p. Cap. Lynge-U. 22/1 42, o. 25/2] Sti Tønsberg Haugsted, f. Juulskov 27/3 09; F. Niels Henrik H., siden Eier af Søbo, Jordløse Sogn; M. Joh. Christine Faaborg; St. Od. 28; C. 1/11 39, h.; ~ Frederiksborg 24/9 56 Marie Larsen, Pleiedtr. af Past. Daue i Lynge-U., f. 29/3 15; F. Peter L., Skllrr. i Uggeløse; u. B.; [† 19/11 1883].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1992-1996. Tønning Kirke, s. 4043-4074, Træden Kirke, s. 4075-4106.