Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 758. Lynge (Liunge) og Uggeløse (fra c. 1570),

Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/192; K. M. 72; M. 120; Kbg. Lynge 1709, Uggeløse 1643.
———————————

1. 15 . . Niels Hemmingsen; [† 1559; havde været Munk].

2. o. •/1 1559. Rasmus Larsen Wolsing*, f. Volsing p. Falster 13/3 37; Pr. c. 82; 1 ~ Karen Jørgensdtr. Farum; 6 S., 5 D.; 2 ~ Birgitte Christophersdtr. Herløv af Herlev-F.; 9 S., 3 D.; see C. R. Liunge i Torup; L. Hansen, L. Pedersen og H. S. Hoff i Snodstrup; [† 12/6 1623; T. 333; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 2, s. 1999 (se nedenfor), s. 2318 (Snostrup Kirke).
(1612**. N. S. Glostrup; see Helsing. St. Olai K.)

3. o. 31/5 1620** [Rtr. Vordingbg. 18/11 18] Peder Jacobsen Bircherod*, (Bdr. t. Maren Jacobsdtr. ~ J. H. Bircherod i Birkerød); St. Kbh. 16; ~ Abelone (Appolonia) Madsdtr. Tausen, f. c. 07, † 4/1 91 (Sstr. t. Christian M. T. i Kjøge-Ø., t. Poul M. T., r. Cap. i Ølsemagle og t. Hans M. T. i Finderup); F. M. Poulsen, Kbmd. i Kbh., siden Rdmd. og Tolder i Slangerup; 1 D.; see Etm.; P. D. Køler t. Christiansbg. Slotsk.; [† 26/4 1670; hans Navn paa på Alterstagerne i Lynge K. 44: »H. Peder Jacobsøn«; også på en tidligere Kirkeklokke i Uggeløse K. s. A.: »Peder Jacobsen Birch«].

KUM I, s. 22 (»Petrus Iacobi Birkerød«); PT 8:6 (1927) s. 187; 12:6 (1951), s. 94 og 115; KS 6:3 (1939-41), s. 161; KR nr. 7009; DanKir bd. 2, s. 1992, 2018 (se nedenfor).

4. 9/10 1666** [p. Cap.*, o. 9/11 60] Mag. Villads Andersen Quist, f. 26; St. Fdbg. 47; Hør. Fdbg. 50–60; ~ F. D. Christence Pedersdtr. Bircherod; 3 B.; 2 ~ Etm.; see N. P. Løwberg og J. T. Bang i Slagslunde-G.; C. N. Farum i Herlufmagle-T.; Peder V. Q. i Hjørlunde; [† •/2 1671].

KUM I, s. 207 (»Wilhadus Andreæ«).

5. 21/2 1671 [r. Cap. Frederiksbg.-H.-H. 64 (63?)] Mag. Peder Danielsen Køler; [27/11 1683 P. t. Christiansborg Slot; see der].

6. 27/11 1683 [Kundby 10/11 81] Jens Nielsen How, f. Kbh. 15/12 55; F. N. Pedersen H.; St. Fdbg. 73, Bacc. 77; Pr. 97; ~ 24/9 81 (Bev. 12/9) Kirsten Frederiksdtr. Colding; F. F. Frederiksen, Amtsforv. i Kbhs. Amt; M. Anna Jacobsdtr. (2 ~ kgl. Confessionarius Hans Leth); 11 B., hvoraf 4 D. overlevede Faderen; see N. P. Schiwe i Græsted-M.; [† 11/1 1715; Kisteplade i Kundby].

KUM II, s. 40, 70 (»Ianus Nicolai How«); PT 7:1 (1916), s. 52; 9:1 (1928), s. 200; 1:1 (1880), s. 216; DanKir bd. 4, s. 661 (Kundby kirke).

7. 7/9 1715 [Græse-S. 9/5 91] Jens Jensen Fisker; St. Od. 83; Pr. 19; ~ Frelsers K. p. Chrhvn. 92 Ausche el. Auche Pedersdtr. . . . ; [† c. 1727; gav Alterstager til Græse Kirke].

KUM II, s. 122 (»Ianus Iani Fischerus«); DanKir bd. 2, s. 2210 (Græse kirke).

8. 11/1 1726** [Græse-S. 7/9 15] Lambert Hansen Windekilde* af Steenløse-V., f. 30/11 78; St. Fdbg. 97, Bacc. 98; C. 9/3 02, l.; Hør. Fdbg. 03; r. Cap. Frederiksbg.-H.-H. 15/6 04; V.-Pr. 26; Pr. 27–47; 1 ~ 7/7 16 Barbara Cathrine Christophersdtr. Wielandt af V. Skjerninge-U., † 32; 9 B. (hvoraf 1 S., 3 D.); 2 ~ 12/3 34 Karen Mathiasdtr. Møller, E. e. Hans Frich, Kbmd. i Kbh.; f. c. 85, † 78; see 2 Etm.; P. C. Top i Karlebo; J. E. Clausen i Bloustrød-L.; [† 16/4 1760. Gik endnu Aaret før sin Død til Annexet, for at prædike, gav 100 Rdlr. til Forbedring af Skoleholdernes Løn i Lynge (Fund. 6/10 51); Lgst.; G. 3/1 374; W. 3/999].

KUM II, s. 228, 234 (»Lambertus Iohannis Vindefontanus«); DanKir bd. 2, s. 2000 (se nedenfor).

9. 1/11 1748** [p. Cap.* 24/2 47, o. 22/3] F. S. Christopher Lambertsen Windekilde, f. Græse 17/5 21; St. Fdbg. 40, Bacc. 41; C. 5/8 45, n.; O.; [† 1758].

KUM III, s. 7, 10 (»Christophorus Lamberti Windekilde«, 20 år gl.).

10. 9/3 1759** [Skp. 58] Andreas Christensen Hofgaard, f. Skien 24; F. C. H., Kbmd.; M. Magd. Cudrio; St. Fdbg. 44, Bacc. ; C. 4/12 47, n.; Lærer i Skien s. A.; p. Cap. Laurdal o.s.v., Aggershuus Stift, 3/6 54; ~ 27/3 60 F. Sstr. Elisabeth Cathrine Lambertsdtr. Windekilde, f. Græse 25; 1 D.; see T. C. Wirth t. Od. Frue K.; [† 24/10 1788].

KUM III, s. 40 (»Andreas Hofgaard«, 20 år gl.); NST 4 (1934), s. 227.

11. 12/12 1788 [Birkerød 25/3 84] Jacob Andersen Kjær, f. Nybg. 20/4 47; St. pr. Nybg. 65; C. 26/6 71, h.; P. t. Fred. Hosp. o.s.v. 16/7 77, o. 11/7(!); ~ Else Lassen, f. c. 59, † Kbh., Frue S., 10/7 36; [# 22/11 1809; † Kbh. 11/12 12].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 902; Richter II, s. 603.

12. 17/5 1810 [Fp., o. 7/11 06] Eskil Bondesen af Moltrup-B., f. Kbh. 13/2 62; St. Od. 85; C. 17/7 04, h.; ~ 21/8 10 Sophie Magdalene Lund, f. 13/6 81, † Kbh. 11/4 53; F. Jens Nielsen L., Guldsmed, siden Handelsmd.; M. Sophie Magdalene Lund; 4 S., 4 D.; see Jens M. G. B. i Sorterup-O.; Nicolai V. T. B., ord. Cat. i Helsing.; [† 18/3 1824; Kirkegaardsmonument; E. 1/168 og S. 1/196].

DanKir bd. 2, s. 2000 (se nedenfor).

13. 28/5 1824 [Græse-S. 5/7 15] Peder Hansen Daue*, f. Haderslev 11/10 77; F. Jeppe Pedersen D., Bgr.; M. Marie Frantzen; St. pr. 95; C. 18/7 00, h.; Cat. Kbh. Petri K. 17/10 00; Sp. Askø 23/9 08; R. m. Kbhs. Sp. 31/10 50; ~ 24/9 01 Inger Kirstine Munk, d. Frederiksberg 5/5 75, † Hillerød 13/9 54; F. Hans M.; M. Sidse Marie M.; 2 S., 1 D.; Pleiedtr. ~ S. T. Haugsted i Tønning-T.; [# 8/4 1853; † 3/7 61; E. 1/327 og S. 1/356].

14. 27/6 1853 [Kallundborg 23/10 41] Hans Buhl af Pjedsted-G., f. Korup 26/10 97; St. Hors. 17; C. 22/4 23, l.; Cat. Assens 13/7 27, o. 14/9; Sp. Ærøskjøb. 6/8 39; ~ 9/10 27 Inger Sophie Cathrine Bang af Horne, f. Bernstorffsminde 17/5 03, levede i Kbh. 68, † 25/4 84; 1 D.; [# 30/7 1867; † Kbh. 27/11 68].

Arends I, s. 105–06: W. II. 350; J. 1661; Fr. B. I. 73; Richter; (Arends’ litteraturforkortelser).

15. 4/10 1867 [Høirup i Sjælld. 9/11 55] Lars Gottfred Ovesen, f. Høystrup 18/3 13; F. Joh. Nic. O., Forp. ss.; M. Sophie Magd. Rode; St. Vdbg. 31; C. 30/4 38, h.; Cap. p. l. St. Hedinge-H. 12/12 44, o. 7/2 45; ~ 3/11 43 Frederikke Marie Amalie Krog af Herslev-G., f. 9/1 17; 1 S., 3 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Lynge Kirke, s. 1979-2002, Uggeløse Kirke, s. 2003-2022.
E. Juel Hansen: Slægterne Bircherod og Birkerod. Personalhistorisk tidsskrift, 12. række, 6. bind, 1951, s. 94 og 115 (om Peder Jacobsen Bircherod).