Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 263. Finderup,

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/146; K. M. 76; M. 48; Lkm. 1/892; M. Nr. 497.; Kbg. 1756.
———————————

1. 15 . . Hans . . . ; Pr. (61).

2. (1584). Mads Sørensen; Pr. (97); see Etm.; [† 28/5 1599; W. 3/710; N. 596; lod Gøre Altertavlen 1594; Eptph.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 4, s. 1166-68, 1176 (se nedenfor); s. 1137 (Gierslev kirke).

3. 1599 [p. Cap.* . .] F. S. Christopher Madsen.

4. (1608. 10). Anders Zachariesen (Liung) af Havrebjerg-G.; Sorø Sk. 86; (see S. W. Liungh i Ørsted-D.); [† 1626; Pg. br. 08].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; SB s. 102 (»Andreas Zachariæ Hafverberg«); S.H. Finne-Grønn: Familien Lieungh, 1925, s. 7-8.

5. o. 17/5 1626. Oluf Jensen Faxøe el. Nestelsøe, maaskee af Nestelsøe-M.; St. Hlh. 21; ~ Else Michelsdtr.; [† 1/2 1647].

KUM I, s. 48 (»Olaus Ioannis Faxovius, Næstelsø«); PT 8:6 (1927) s. 189; Kopskatten 1645, opsl. 39.

6. k. 11/2 1647 [p. Cap. Birkerød, o. 29/9 43] Hans Madsen Tausen el. Tausan, f. c. 16; (Bdr. t. Christian M. T. i Kjøge-Ø., t. Poul M. T., r. Cap. i Ølsemagle og t. Abelone M. T. ~ P. J. Bircherod i Lynge-U.); F. M. Poulsen, Kbmd. i Kbh., siden Rdmd. og Tolder i Slangerup; St. Hlh. 36; ~ Clara Jensdtr. Bircherod af Birkerød, † 80; see K. Mortensen i Sønderup-N.; Etm.; P. J. Skou i Brøndby V. og Ø.; [† 27/12 1680; hans Navn paa Skriftestolen 1668].

KUM I, s. 133 (»Iohannes Matthias«); KS 2:1 (1857-59), s. 509 (»Hans Madsen Tausan«, 27 år gl.); KR nr. 7009, 12/6 1655, AOL: opsl. 92 (faders navn), opsl. 93 (søskende); Hlh. s. 31; DanKir bd. 4, s. 1170, 1173 (se nedenfor).
(23/12 1669*. Rasmus Isaksen; ikke i K. M., og er maaskee ikke kommen der).

7. 28/6 1670**, o. 18/11, Mathias Evertsen Beyerholm (Birchholm i K. M.), f. c. 43; (maaskee Bdr. t. Anders E. B. i Saxkjøb.-M.); St. Roesk. 63; ~ Finderup 15/2 71 F. D. Kirsten Hansdtr. Tausen, E. e. K. Mortensen i Sønderup-N.; 3 ~ P. J. Skou i Brøndby V. og Ø.; [† •/8 1673].

KUM I, s. 316 (»Matthias Eberhardi Beirholmius Holsatus«); Achelis I, nr. 2887; PT 3:3 (1894), s. 133.

8. 3/12 1673**, virkelig Sp. 8/6 81, Gregers Jensen Paaske; 1 ~ Bodil Thomasdtr.; 2 ~ c. 96 Maren Christensdtr., † c. 09; [† 9/10 1702].

9. 17/10 1702. Lucas Hansen Paludan af Jetsmark, f. 53; St. Vibg. 74; (Ørslev-S. 8/6 02*); ~ Ingeborg Poulsdtr. Lund; u. B.; 2 ~ M. M. Drachart i Sæby-H.; [† 1/1 1715].

KUM I, s. 47 (»Lucas Iohannis Paludanus«); Sixhøj nr. 557; KlitVen s. 192; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 86.

10. 4/1 el. 3/2 1715. Christian Christopher Frantsen Reenberg, f. Aalbg. 11/8 87; (Bdr. t. Claus F. R. i St. Bjergby-M. og t. Anna Christine F. R. ~ M. C. H. Hessel i Simested-H.-H.); F. F. Clausen R., Dr. med. (Bdr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K., t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K. og Farbdr. t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., t. Claus P. R. i V. Aaby-Aa. og t. Christian P. R., ø. Cap t. Kbh. Nic. K. og t. Mette K. P. R. ~ J. Mørk, r. Cap i Holbæk-M.); M. Bente Marie Christophersdtr. de Hemmer; St. pr. 05, Bacc. 06; Alumnus p. Borchs Coll. 11/10 10 – 11/2 12; Pr. 39; ~ Ørslev 27/11 15 Kirstine Jacobsdtr. Lerche fra Kragerupgd., f. c. 96, † Egebjerg 5/5 77; (Sstr. t. Christiane L. ~ H. K. P. Lagesen i Viby-T. og Moster t. A. C. Clausen ~ P. G. V. Beyer i Glumsø-B.); F. J. L., Postforv. i Kbh.; M. Kirsten Romer (Faster t. Johanne Marie R. ~ J. J. Hyphoff i Nykjøb.-R.); 1 S.; Sønnen Frants C. R., Skp., o. 30/9 1744; [† 3/9 1757; W. 3/976; N. 486].

KUM II, s. 301, 309 (»Christian. Christophorus Reenberg«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 97; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 42; Københavns byting nr. 713; T-N s. 278-279.

11. 28/10 1757, o. 9/11 [Cat. Kbh. Nic. K. 19/11 56] Christian Gottlieb Nicolaisen Brorson af Kbh. Nic. K., f. Bedsted i Sl. •/4 33; St. pr. 51; C. 56; Pr. 70; ~ Gjerslev 7/4 66 Elisabeth Sophie Nissen, f. c. 44, † 7/4 24; F. Lorents N., Brygger i Kbh.; M. Marie Stage; 1 S., 1 D.; see A. Erikson i Gjerslev; [† 18/11 1787].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 100; Københavns byting nr. 1817; FWDP 263,11.

12. 26/1 1787 [Ø. Larsker-G. 27/8 84] Ole Aagaard Jacobsen Arff, f. Roesk. 7/6 45; F. J. A., Bgr.; M. Cathrine Schade; St. Roesk. 64; C. 31/8 74, h.; Askø 7/8 82, o. 27/9; ~ Birkerød 18/10 82 Cecilie Marie Fogh, E. e. Nicolai Christian Dahl, Kbmd. i Helsingør, f. 36 (39), † 10/8 05; F. Jstrd. Anders Lauritsen F.; M. Ide (Cille) Poulsen; u. B.; [b. 28/11 1800].

AaDB s. 91.

13. 16/1 1801, o. c. 26/2, Albreth Ludvig Gottlieb, f. Kallundbg. 26/10 74; F. Vincens David G., Bgmstr.; M. Fred. Lov. Høeberg; St. Fdbg. 91; C. 1/11 99, l.; ~ 26/10 01 Thalia Frederikke Arends, f. Kbh. 26/10 76, † Præstø 20/7 60; F. Jac. A., Skuespiller; M. Soph. Cartou; 4 S., 1 D.; see Frederik L. T. G. i Ø. Linnet; [† 10/1 1822; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 1176 (se nedenfor).

14. 29/3 1822, o. 3/7 [Lector i Kiel 24/7 14] Henning Christopher Gøtzsche* af Jyderup-H., f. 21/9 88; St. Slag. 05; C. 12/4 10, l.; Lærer v. Artillericad.-Instit. s. A.; R.* 21/10 61; ~ 4/11 14 Johanne Marie Jacobsen af St. Bjergby-M., f. 24/7 92, † 24/12 61; 3 S., 6 D.; see Philip C. G. i Næsby-T.; E. A. Bache p. Endelave; E. C. Bagger i Førslev-S.; V. C. Jørgensen i Vinding-V.; Carl V. G. i Sæby-G.; H. J. J. Mygind p. Omø; [# 2/11 1868; † St. Jørgensbjerg v. Roesk. 27/5 72. „Overalt hvor den Afdøde har virket og levet, har han efterladt Mindet om sig som en ikke blot begavet og i sin Gjerning nidkjær Mand, men tillige som en sjeldent mild og elskelig Personlighed, der overalt bragte Fred med sig“; see D. T. 72/14. „Virkede meget for Folkeoplysningens Fremme, bl. Andet ved Udgivelsen af Læsebøger“. See chrl. Cal. 74/200; E. 1/544 og S. 1/626].

Kbg. Finderup (1842-69) opsl. 207 (hustrus død); DF; DBL.

15. 26/1 1869. Poul Johan Budtz; see Havrebjerg-G..

16. 16/7 1877 [Solbjerg-S. 3/9 1867] Theodor Rohde, f. Kbh. 30/9 21; (Bdr. t. Nicolai V. R. i Thisted-T. og t. Andreas P. R. i Mariager); F. Cclrd. Peter R., Bogholder ved Hof- og Statsrettens Skiftecontoir; M. Johanne Holm; St. v. W. 39; C. 20/1 46, *l.; Skllrr. i Kbh. 48; Insp. v. Nørre-Allees Sk. 54; Søllested-V. 31/1 61, o. 5/4; ~ Kbh. Frue K. 12/5 58 Camilla Augusta Bützow, f. Kbh. 27/10 26, † Frederiksberg 12/3 1905; F. Thies Christopher B., Vexelmægler; M. Christine Elisabeth Schøne; 4 S., 2 D.; [† Finderup 1/7 1886; Monument paa Kgd.; smuk Gave; see Nat. Tid. 540].

Elvius s. 120; G-HF I, s. 189-190; DanKir bd. 4, s. 1176 (se nedenfor).

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Finderup Kirke, s. 1151-1179.