Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 839. Nykjøbing og Rørvig,

Ods Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/47; K. M. 102; Lkm. 1/973; M. Nr. 497; M. 107; L. S. v. W.; Kbg. 1688.
———————————

1. (1559. 70). Peder Christensen; Pr. . . ; ~ Ane . . . , Skifte Kallundbg. 19/9 08; [† c. 1570; gav Mandag eft. Mariæ Renselse en Grund og ½ Veirmølle til Embedet; fik 23/1 70 Rørvig Kongetiende; gav vistnok ogsaa 306 Rd. 4 Mk. til Huusarme (Hfm. 8/253), men kan ikke have levet 1594 og 1604. Efter en anden beretning † 1604].

(Var Cap. her og udgaar; 1582 r. Cap. t. Nestved St. Peters K.; see Karrebæk. 2. 1570. Hans Blasen; vist liig Johannes Blasius i Karrebæk, som formodentligt er forflyttet fra sidstnævnte Sted til Nykjøb.-R, men strax efter død; see B. M. Hafn her; maaskee var han Cap. hos P. Christensen.)

3 (4). (1584. 1610) [p. Cap.* . . .] Mikkel Lauritsen; ~ Kirstine Christensdtr., der levede 26; [† 28/9 1619; hans Navn paa Prædikestolen i Rørvig 1584; Enken var 1626 i Strid med Nr. 5 om indtægten af noget Jord, som Hr. Mikkel havde givet Embedet, og hvor Indtægten var sikret hende ved Contract. Hun vandt Sagen ved Rettertinget].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 149; 6:3 (1939-41) s. 163; DanKir bd. 4, s. 2077 (se nedenfor).

4 (3). 1604 [maaskee Cap. i Nykjøb.-S. (71)] Rasmus Clausen Charisius, f. Karise og maaskee af Karise-A.; Pr. . . .; Stammefader til Familien „Charisius“.

5. 1619 [p. Cap.* s. A.] Jacob Pedersen Morsing; St. i Kbh. 94; (Mag.); ~ . . . (Worm?); see Etm.; Peder J. W. i K. Helsinge-D.; [† 1633; var 26 i Strid med Mikkel Lauritsens Enke om indtægten af noget Jord].

F-P s. 139 (»Jacobus Petri Morsianus«); KS 6:3 (1939-41) s. 163.

6. k. 4/7 1633 [Sydstrømø, Fær., 23/4 32] Blasius Hansen Hafn el. Thorshavn af Karrebæk, f. Kbh. 97; St. Od. 20; p. Cap.*, o. 21/4 24; 1 ~ F. D. . . . Jacobsdtr. Worm; 1 S.; 2 ~ (45) Maren Mortensdtr., f. c. 05; 2 S., 1 D.; [† 1660].

KUM I, s. 41 (»Blasius Iohannis Hafnianus«); PT 8:6 (1927) s. 188, 192; Fær, s. 17; Kopskatten 1645, opsl. 70.

7. k. 29/6 1660 [r. Cap. Frederiksbg.-H.-H. 14/3 55] Mag. Hans Barchmann, f. c. 27; St. Helsing. 45, Bacc. 46; St. i Leiden 52; Mag. Kbh. 31/7 63; (St. Hedinge 12/9 70*); [† 14/1 1676].

KUM I, s. 192, 199, 321 (»Iohannes Barchmannus Helsingor«); Helk I, s. 159.

8. 31/8 1669*, o. 1/6 70**, Hans Christensen Gulich; St. Helsing. 62; maaskee ~ Dorthea Frederiksdtr. Klyne af Kvislemark-F., E. e. P. M. Damphius i Haarslev-J.; [† c. 1677].

KUM I, s. 311 (»Iohannes Christierni Gyllichius«).

9. 23/4 1677 [Skp., k. 8/8 76] Mag. Ebbe Lauritsen Skive; (Bdr. t. Helvig L. S. ~ O. K. J. Holmboe i Vrensted-T.); St. Vibg. 67; Mag. Kbh. 15/6 80; ~ c. 77 Margrethe Rostoch, f. c. 45, † her •/7 12; [† c. 1683].

KUM I, s. 342 (»Ebberus Laurentij Schevius«), II, s. 99; Sixhøj nr. 472; KlitVen s. 376-377.

10. 31/5 1683 [Skuldelev-S. 6/6 82] Arnold Hofgaard, vist f. Kropp, Skaane; F. vist Rasmus H., Sp. i Kropp og Mörarp; M. Dorothea Arnoldsdtr. Munthe; St. i Lund 72; i Kbh. 75; 1 ~ c. 88 Cathrine Nicolaisdtr. Wichmann fra Helsingborg, † 28/2 90; F. vist Niels W., med. Prof i Lund; M. Cathrine Plum; 2 ~ Kbh. Holmens K. 95 Valborg Jørgensdtr., d. Kbh. Holm. K. 7/10 64, b. 24/9 05; F. J. Nielsen, Bgr. i Kbh., siden Bgmstr. i Assens; M. Karen Gabrielsdtr.; 3 ~ Marie Isaksdtr.; 2 ~ 14/9 23 Morten Krøyer i Jersi; [† •/4 1720].

KUM II, s. 51 (»Arnoldus Hofgardus«); SL II, s. 140, 142; Caw. III, s. 409-10; FWDP nr. 839.10.

11. 20/3 1698** [p. Cap. Næs i Rommerige 90] Holger Nielsen Arctander, f. p. Stelholt el. Orust i Bohuslen, som dengang laa under Norge; F. N. Holgersen A., Sp. i Morlanda, Bohuslen; M. Sara Poulsdtr. Cleve; St. Helsing. 83; 1 ~ Næs 24/4 90 Regine Jensdtr. Colstrup, † 11; F. J. C., Sp. Næs og Pr. i Romerige; M. Edele Hansdtr. Giedde; 2 ~ (trolovet) 5/2 12 Dorothe Maria Gude, men H. N. Arctander døde før Vielsen, d. Høielse 30/12 1688; F. Nicolaus G., Ritmstr. og Tolder i Rørvig; M. Margrete Agnete Schytten; see Jens H. A. i Egebjerg; [† 25/2 1712].

KUM II, s. 125 (»Holigerus Nicolai Arctander«); NST 15 (1956), s. 319, 353 og 359; Gude, Magda: Slekten Gude, Oslo 1935, s. 120-122.

12. 30/5 1712** [p. Cap.* c. 95] Hans Madsen Bruun, f. Nestved 19/2 72; F. Mads Hansen, skipper i Nestved; M. Kirsten Jensdtr.; St. Sorø 91; Degn og Cap. i Rørvig; 1 ~ Cecilie Laurice Terkildsdtr., f. c. 79, b. 13/11 13; 1 D.; 2 ~ 10/9 14 Ane Nielsdtr. Sønderslev; F. N. Lauritsen S., Kbmd. i Nykjøb.; M. Anne Nielsdtr. Læssøe; see Niels H. B. i Tostrup-U.; [b. 16/3 1722].

KUM II, s. 184 (»Ioh. Matthiæ Bruun«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 20; SB s. 217; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 521, 329, 249; SjDegn s. 121; Odswiki: 1. hustrus død.

13. 22/4 1722 [Vrou-R. 14/4 16] Jacob Johansen Hyphoff af Mariager, f. 10/3 89; St. Aalbg. 08; C. 17/10 13, h.; Skp. . .; Pr. 48–56; 1 ~ Rand. 3/3 16 Anna Margrethe Hoffmann; 3 S., 2 D.; 2 ~ Hors. 15/8 49 Kirstine Mortensdtr. Morville, † 12/10 52, E. e. M. C. Brasch t. Hors. Hosp.-T.; F. M. Henriksen M., Kbmd. i Kjerteminde; M. Anne Dorthe Jacobsdtr. Norup (Sstr. t. Mag. J. J. Norup i Horsens og t. Mathias J. N. i Vær-N.); 1 D.; 3 ~ Ørslev, Holbæk A., 7/3 54 Johanne Marie Romer; F. Gregers Romer, Branddir. i Kbh. (Morbdr. t. Kirstine J. L. ~ C. C. F. Reenberg i Finderup); M. Marie Cathrine Backe; u. B.; see Zacharias J. H. i Skjolde; J. T. Thorup i Tørring-H.; (T. D. Roeskilde i Kjøge-Ø.); [† 2/8 1756; tilsidst ynkeligt fattig; W. 3/945].

KUM II, s. 334 (»Iacobus Iohannis Hyphoff«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 31, 41; Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 16; Københavns byting nr. 713; Kbg. Ørslev-S. (1682-1791), fol. og opsl. 26.

14. 11/4 1755**. Hans Thonebye, f. Tønsbg. 16; St. Christiania 36; C. 25/9 38, h.; 1 ~ Odden 19/5 56 Anna Helene Trochmann af Odden, f. 28/2 38, † Odden 16/5 59 i Barselseng; 2 S., 1 D.; 2 ~ 28/11 60 Vibekke Margarethe Nielsdtr. Bang, f. 45; 1 S.; F. Kmrd. N. Christ. B. t. Egebjerggd.; M. Ulrikke Eleonore Schwane; 2 ~ 19/6 63 Dr. med. Niels Nissen Storm, 3 ~ 72 Andr. Riegels, Overbergamtsskrvr. v. Kongsberg Sølvværk, og † 73; [† 19/3 1761; 1. Hustrus Mindetavle i Odden K.].

KUM II, s. 575 (»Iohannes Toneby«, 19 år gl.); DanKir bd. 4, s. 2108 (Odden kirke).

15. 18/4 1761, o. 15/5, Mag. Peder Jespersen Pedersen Hersleb, f. Kbh. 24/4 30; F. Mag. P. Christophersen H., dengang P. t. Christiansbg. Slot, tilsidst Biskop over Sjællands St.; M. Bolette Hansdtr. Hjort af Steenstrup-L.; St. Roesk. 47; C. 30/5 50, l.; Mag. 52; ~ 16/9 61 Else Margrethe Burenæa Hansdtr. Frick af Nybg., f. 4/10 32, † 10/3 92; [† 19/11 1765; N. 249].

16. 31/3 1766 [St. Thomas 13/1 58] Jørgen Borch, [25/8 1769 K. Lyngby; see der].

17. 25/8 1769 [K. Lyngby 27/10 58] Jochum Gregersen Bruun; [11/7 1781 Aarh. Frue K.-Aa.; see der].

18. 19/9 1781 [Vetterslev-H. 25/11 73] Ove Hansen Guldberg; [30/7 1783 Vigersted-K.; see der].

19. 8/10 1783 [Dansk Præst i London 5/7 75] Alexander Holm; [26/10 1787 K. Helsinge-D.; see der].

20. 26/10 1787 [Legationspræst i Spanien 80] Lorents Antonsen Bertelsen; [1789 Hoptrup, Haderslev Amt; see der].

21. 17/9 1789 [Legationspræst i Paris . . .] Mag. Frederik Christian v. Haven; [9/8 1793 K. Lyngby; see der].

22. 4/10 1793 [Kbh. d. Garn. r. Cap. 8/3 88] Jens Conradi Halse; [27/11 1801 Kippinge-B.; see der].

23. 5/12 1802 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 9/10 95] Jacob Hansen Bang; [9/4 1813 Andenpræst t. Roesk. Dk.; see Sp. ss.].

24. 5/11 1813 [Hirschholm 26/1 10] Johan Frederik Ahrends; [5/1 1820 Idestrup; see der].

25. 7/6 1820 [p. Cap. (el. Amtsprovstcap.) Asminderød-G.-F. 15/10 08, o. 9/1] Johannes Weibel, f. Hors. 65; F. Niels W.; M. Anna Marie Mikkelsdtr.; St. Hors. 86; C. 15/1 04, h.; O.; [† 26/5 1832].

26. 7/9 1832 [Hjerk-H. 24/12 28] Jørgen Vilhelm Jørgensen; [2/6 1843 Randers; see der].

27. 12/8 1843, o. 29/9 [c. Adj. Vdbg. 27; Adj. ss. 28] Christian Severin Petersen; [23/2 1852 Nakskov-B.; see der].

28. 29/4 1852 [ord. Cat. v. Kbhs. Ladegaard 8/12 38, o. 23/1 39] Theodor Ferdinand Budde-Lund, f. Kbh. 16/10 11; F. Krigsass. Andreas B. L.; M. Johanne Henriette Wolff; St. pr. 30; C. 12/1 38, h.; c. Lærer v. Opforstringshuset 49; ~ Kbh. 24/2 44 Frederikke Erasmine Thonning, f. Kbh. 14/3 18, † ss. 15/9 74; F. Cfrrd. Peter T., senest Deputeret i General-Toldkammer- og Commerce-Collegiet; M. Anna Maria Nicoline Kamphøvener; 5 S.; see Harald P. N. B. L. i Harridslev-R.; [† 17/2 1873; „Sp. Budde-Lund og Frue feirede igaar (14/2 69) deres Sølvbryllup, og denne Anledning blev af Menigheden benyttet til at give den nidkjære Sjælesørger et Vidnesbyrd om den inderlige Agtelse og Hengivenhed, som han ved en 17 aarig Virksomhed her paa Stedet har erhvervet sig. Han modtog og en smuk Bordopsats af Sølv“. See D. T.; E. S. 2/262].

29. 1/8 1873. Johan Poul Carl Anton Ponsaing; see Sæby.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1994. Nykøbing Kirke, s. 3345-3416, Rørvig Kirke, s. 2057-2084 (udg. 1990).