Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1091. Steenstrup og fra 1644 Lunde,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 222; M. S. 2-a/49; L. S.*; L. P. B. 155; B. M. 137; Lkm. 2/299; Kbg. 1678.
Anm. Lunde var tidligere Annex til Kirkeby, som nu hører til Ollerup; Steenstrup K. indviet 1372. Før 1554 var Steenstrup Annex til Kverndrup.
———————————

1. c. 1581 [p. Cap.* c. 75] Gregers Rasmussen Krag af Espe-V., f. c. 49; maaskee St. 68; 1 ~ Elisabeth Jensdtr. Tuxen af V. Skjerninge-U.; 7 B.; 2 ~ Elisabeth Jensdtr. Ewald af Ulkebøl; 2 B.; [† 1614; Begr. i K.].

FS nr. 336 (»Gregorius Erasmi Bryde«); DanKir bd. 10, s. 2175 (se nedenfor).

2. i. 1608** [Hør. Svendbg. . .] Knud Nielsen Krag; St. Od. 04; ~ Sara Gregersdtr. Lerche, † 82; 3 S., 2 D.; see P. N. Falster og H. C. Bech t. Od. St. Hans K.; Johannes el. Hans K. K. i Hørup; Anders K. K. i Fuglse-K.; Gregers K. K. i V. Skjerninge-U.; [† c. 1638; Begr. i K.].

FS nr. 11 (»Canutus Kragius«); F-P s. 210; KS 4:3 (1893-95) s. 159 (se nedenfor) i 1625 kaldes han Knud Nielsen Krag (ikke Gregersen) og kan da ikke være forgængerens søn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 6; DanKir bd. 10, s. 2175 (se nedenfor).

3. 1638 [r. Cap. Snøde-S., o. 16/7 37] Peder Nielsen Falster; [9/8 1639 Od. St. Hans K.; see der].

4. o. 3/10 1639 [Hør. Od. . .] Hans Pedersen Langeland af Longelse-F., f. 12; St. Od. 34; var Huslærer for Biskop Hans Mikkelsens Børn s. A.; 1 ~ 40 Mette Hansdtr. af Longelse-F., f. c. 20, † 53; 2 S.; 2 ~ Kirsten Jacobsdtr., f. Kbh.; 1 S.; see H. H. Steenstrup i Vindum; A. H. Steenstrup i S. Næraa-Aa.; P. H. Steenstrup i Hyllested-R.; [† 10/5 1675; Begr. i K.].

KUM I, s. 120 (»Iohannes Petri Langlandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 130 (»Johannes Petri Langlandius«, 27 år gl.); PT 7:5 (1920), s. 254-58 (H. H. Schou: Slægten Steenstrups Stamfader hr. Hans Pedersen Langeland); DanKir bd. 10, s. 2175 (se nedenfor).

5. 15/5 1675, o. 5/8, Peder Jespersen (Richert); Pr. 80; [8/12 1688 kgl. Confessionarius; see der].

6. 29/10 1688, o. 27/1 89, Hans Gregersen Hjort af Nybg. r. Cap. (F. G. Sørensen); St. Nybg. 80; ~ Ellen Poulsdtr. Boesen, f. 64, † 11/10 61; F. P. Rasmussen B., Rdmd. i Svendbg.; M. Bodil Madsdtr. Friis (~ 2 Peder Jespersen kgl. Confess.); see P. C. Hersleb til Christiansborg Slotsk.; C. N. Nyrop i Nybg.; Gregers H. H. i Rudkjøb.-S.; H. H. Frick i Nybg.; D. M. Lucoppidan i Ærøskjøb.; (L. H. Harboe, kgl. Confess.; P. J. P. Hersleb i Nykjøb.-R.; N. C. L. Bendz i Rønninge-R.); bl. Børnene var Poul H., Sp. i Askim og Peder H., Sp. i Ullensager, begge i Aggerh. St.; [b. 6/5 1730 (36?); Begr. i K.].

KUM II, s. 103 (»Iohannes Gregorij Cervinus«); KS 4:3 (1893-95) s. 170 (se nedenfor); PT 1:4 (1883), s. 292 (Bircherods Dagbøger); DanKir bd. 10, s. 2175 (se nedenfor).

7. 10/11 1730. Rasmus Davidsen Fog af Alslev-H., f. 26/8 04; St. Varde 22, Bacc. 24; C. 17/4 25, h.; ~ Ringkjøb. 5/4 31 Maren Bjørn Hansdtr. Allerup af Ringkjøb.-R., f. Varde; 7 S., 3 D.; see David F. i Faaborg-D.; Jørgen R. F. i Humble; P. N. Saabye i St. Jørgens-S.; C. M. Gottschalck t. Od. Graabr. Hosp.-P.; Christen F. i Tørring-H.; Etm.; (C. F. Rieffestahl i Søllested-V.; R. Bendixen i Ø. Skjerninge-H.; C. Krag i Gjelsted-R.); [b. 20/7 1777].

KUM II, s. 447, 459 (»Erasmus Davidis Fogius«, 18 år gl.).

8. 8/10 1772** [p. Cap.* 9/1 71, o. 27/3] F. S. Lars Fog, f. 9/1 45; St. pr. Od. 59; C. 26/9 63, n.; ~ 29/10 72 Else Kirstine Bendz, f. Revninge 26/2 46, † 27/9 16; F. Morten B., Bgmstr. i Kjerteminde; M. Sophie Caroline Møller; 6 S., 6 D.; see Etm.; A. H. Knudsen i Borum-L.; P. Lihme paa Dreiø; M. F. G. Bøgh i Herfølge-S.; (G. C. Engelsted i Ørum-D.; Laurits C. B. F. i Skydebjerg-O.); [# 19/2 1817; † 15/11 18].

Kbg. Stenstrup (1813-24) opsl. 117 (død).

9. 7/5 1817 [Dreiø 22/11 99, o. 18/12] Peder Tommerup, f. Følleslev 18/5 72 (d. 25/5); F. Jens T., Degn i Følleslev-S.; M. Maren Ipsen; St. Slag. 90; C. 23/1 94, h.*; ~ 8/6 00 F. E. p. Dreiø og F. D. her Nicolina Christiana Vilhelmina Fog, f. 12/3 79, † Skeby 11/9 57; 3 S., 2 D.; see J. H. Brandt i Skeby-O.; Jens L. T. i S. Vissing-V.; [† 5/6 1836; E. 3/390 og S. 3/450].

Kbg. Føllenslev (1735-1814) opsl. 45 (dåb); Danske Kancelli: Kaldsbrev til Drejø, ansøgning; SjDegn s. 113; Kbg. Stenstrup (1731-92) opsl. 273 (hustrus dåb); Kbg. Skeby (1847-58) opsl. 101 (enkens død).

10. 30/8 1836, o. 9/1 37, Ludvig August Frederik Rasmussen af Jordløse-H., f. 28/8 08; St. Od. 25; C. 29/4 30, l.; Huslærer hos Grev Bille-Brahe p. Egeskov; Pr. 25/8 54; R.* 21/7 69; D.-M. 20/10 86; ~ Faaborg 19/4 37 Simonine Elisabeth Ploug, f. Faabg. 13/10 10, † 3/10 71; F. Agent Simon Hempel P., Kbmd. og Bgrcpt.; M. Elisabeth Christine Wamberg af Gudbjerg; 2 S., 4 D.; see Simon P. R. i Gjerding-B.; [† her 31/8 1889; Mindetavle i K.; hans Navn paa Alterkalken i Lunde K. 62; Monument paa Kgd.].

Elvius s. 484; G-HF II, s. 175; DanKir bd. 10, s. 2171, 2175, 2198 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2019. Stenstrup Kirke, s. 2115-2186, Lunde Kirke, s. 2187-2212.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rørdam, Holger Fr.: Bidrag til fynske Kirkers og Præstekalds Historie: VIII. Annekteringer af Stenstrup, Lunde, Ollerup og Kirkeby Sogne. Kirkehistoriske Samlinger, 4:3 (1893-95), s. 154-170.