Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 309. Gjelsted (St. Nicolai) og Rørup,

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

St. M.; M. S. 2-a/97; J. M. 386; L. S. 1/24; B. M.; M. M.; L. P. B. 294; Lkm. 2/446; Kbg. 1747.
Anm. Rørup havde 1545 sin egen Sp., Morten Nielsen.
———————————

1. (1520). Laurits Hansen (Joannis); maaskee St. 11; [# 7/3 1533].

FS nr. 517 (»Laurentius Johannis«); FR s. 156, 344.

1b. 6/3 1528**. Knud Madsen.

FR s. 156, 340, 344.

2. 1556. Hans Olufsen; see Etm.; [† c. 1566; Trætte med Jørgen Skinkel om en Præstebolig i Lunge (Lyng)].

3. 1566 [Skp. . .] Christen Hvid, f. Jydld. 39; 1 ~ F. D. Margrethe Hansdtr.; 7 B.; 2 ~ Margrethe . . . , f. i Vestphalen („Dirik Kremers Søster i Medelfar“); 7 B.; see Etm.; [† 1594; „bene docet; emovens sangvinem interdum“(1) (J. M. l. c.)].

4. 1594 [p. Cap.*, o. 3/11 93] F. S. Peder Christensen Hvid (Griis); [† c. 1633; fik Spiret paa G. Kirke nedtaget til stor Misfornøielse for Menigheden, hvorfor Folk sagde: „Grisen fik dog Spiret rodet ned.“].

5. c. 1633 [p. Cap.*, o. 13/11 s. A.] Mag. Mikkel Pedersen Arctander, f. Norge 08 (Biskop Hans Mikkelsens Brodersøn); St. Od. 29; Hør. Ribe . . ; Pr. 9/12 40; Mag. Kbh. 11/5 41; ~ 20/7 34 Maren el. Marie Pedersdtr. af Veilby; see Peder M. A. i Tanderup; H. J. Søllinge i Ørsted i Fyen; A. Bertelsen i Søby-T.; [† 1/2, b. 10/3 1654; „en excellent lærd Mand, Medicus og Chymicus; Pg. br. 2 Gange ved hans Operationer, den ene Gang 48. For nogle Aar siden fandtes i Haven to runde Steensætninger, der syntes at have været Levninger af Ovne og lade formode, at Præsten her har havt sit Laboratorium“].

KUM I, s. 95, 166 (»Michaël Petræus Arctander Norveg.«); KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Michaël Petræus Arctander«, 25 år gl.)); KS 5:3 (1905-07), s. 703; Biskop Hans Mikkelsens Dagbøger, s. 61 og 101.

6. 1654. Hans Bertelsen Stage af Ørsted i Fyen; vist St. Kbh. 48; ~ Anna Lauritsdtr. Kullerup af Kullerup-V.; 2 ~ Etm.; see J. L. J. Struch i N. Næraa-H.; [† 30/1 1676 i Degnens Huus i Rørup].

KUM I, s. 178 (»Iohannes Bartholi«).

7. o. 23/2 1676. Niels Hansen Husum, f. Bogense; F. H. Jørgensen, Bgmstr.; M. . . . Jensdtr.; St. Kbh. 71; ~ F. E.; [† 24/12 1704].

KUM II, s. 26 (»Nicolaus Iohannis Husum«).

8. 5/4 1704**. Peder Hansen Brandt af Ærøskjøbing, f. 30/9 74; St. Od. 93; vist Hør. Ærøskjøb. 98; ~ Vigerslev 15/4 05 Karen Hansdtr. Amager; (Sstr. t. J. H. Fædder i Gauerslund og t. T. H. Amager i S. Broby); F. H. Thomsen, Eier af Amagergd., Vigerslev S.; M. Maren Jørgensdtr.; [† 13/11 1710].

KUM II, s. 194 (»Petrus Iohannis Brant«); Achelis I, nr. 3908; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 14; Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 96.

9. 12/1 1711 [p. Cap. Sandager-H. 16/9 09] Niels Hansen Hvalsøe af Sandager-H., f. •/10 86 el. 22/1 el. 22/12 85; St. Od. 05, Bacc. 06; C. 14/7 07, h.; ~ Tanderupgd. 3/12 11 Christence (Susanne?) Rasmusdtr. Leegaard fra Skjerbæk (Minendal), † 54; (Sstr. t. Johanne M. R. L. ~ L. N. Munch i Jordløse-H.); M. vist Sus. L., Sstr. t. Generallieut. L.; 2 ~ 28 Henrik Foght p. Vedstaarupgd., Gamtofte S.; [† 12/5 1725; blev tilsidst underlig].

KUM II, s. 303, 309 (»Nicolaus Ioh. Hvalsovius«, 19 år gl.).

10. 25/6 1725 [Cat. Chrhvn. Frelsers K.] Peder Caspersen Meyer, f. Od. 7/8 90; F. C. Sibbern, Uhrmager; M. Maren Hansdtr.; St. Od. 09, Bacc. 13; C. 14, l.; Huslærer, Alumn. p. Valkendorfs Coll. til 23; V.-Pr. 44; Pr. . . ; ~ Martha Charlotte Amalie Alexandersdtr. Scheebye af Skeby-O., f. 06, b. 27/2 84; 13 B.; see Etm.; Laurits M. i Vinding-B.-V.; L. A. Dreyer i Aunslev-B.; [† 6/7 1764].

KUM II, s. 339, 380 (»Petrus Mejer«, 18 år gl.); Danske Kanc.: Cand. theol., ansøgning om kaldet m. attester; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 1428.

11. 5/9 1764 [Balslev-E. 6/8 56] Mourits Gotthold Christensen Krag af Middelfart-K., f. 14/3 22; St. pr. 39, Bacc. 45; C. 48; p. Cap. Gjelsted-R. 30/5 55**, o. 25/7; ~ 56 F. D. Cathrine Elisabeth Pedersdtr. Meyer, f. 30, † 15/1 98; 2 S., 2 D.; see Etm.; (D. Gjellebøl i Steenløse-F.; N. Schaldemose i Ondløse-S.); [† 10/6 1797; Pg. br. 2/3 71].

KUM II, s. 606 (»Mauritius Gotholdus Kragius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 158; PT 10:6 (1939), s. 18-20.

12. 10/6 1797 [p. Cap.* 11/2 91, o. 12/10] F. S. Christian Krag, d. Gjelsted 7/3 57; St. Kold. 79, Bacc. 80; C. 11/4 82, h.; Gjelsted-R. 5/9 88**; ~ Gjelsted 27/12 93 Juliane Marie Bendixen, f. Fjellebro, Herringe S., 4/9 72, † p. Christianslund, Skovby S., 27/7 56; F. Hans B., Forp. p. Fjellebro; M. Ermegaard Margrethe Fog af Steenstrup-L.; 6 S., 3 D.; see Etm.; Christian E. K. i Dreslette; (F. A. H. Bülow i Skjødstrup-E.); [† 26/4 1818; duelig og værdig].

KUM III, s. 371 (»Christian. Krag«, 22 år gl.); KoldStud s. 204; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 123.

12b. kst. sp. 1818-19 [kst. sp. Tolgen i N. 07] Hannibal Wilhelm Ludvig Maaløe af Gamborg, f. 25/8 61; St. Od. 84; C. •/10 87; hj.p. i Kbh., Lær. v. Frue Sogns Arbeidsskole i Kbh. 92-00; p. Cap. Raade i Norge 00, hj.p. Slidre 1806; ~ Raade 16/1 06 Inger Maria Hansen, † 2/10 60; F. Magnus H., Fuldm. p. Sande Sædegd. i Tune; 3 S., 4 D.; [† Assens 6/6 1841; de sidste Aar af sit Liv anvendte han til Oldsagers Opdagelse samt til Studier i forskjellige Fag, og han har efterladt sig en stor Mængde Haandskrifter af theologisk, medicinsk, antiquarisk Indhold].

KUM III, s. 401 (»Hannibal Maaløe«, 22 år gl.); Kbg. Råde (1762-1806) s. 104 (vielse); Maaløe, H.: Slægtregister for Familien Maaløe, Odense 1884, s. 8-10; Erslew 2, s. 197-198, S. 2, s. 294.

13. 20/10 1819 (Kaldet stod ledigt efter ham), o. 10/11 [c. Adj. Nakskov 17; Adj. ss. 29/3 18] F. S. Mourits Gotthold Krag, f. 5/10 94; St. Nybg. 12; C. 15/1 16, l.; 1 ~ Nakskov 27/6 19 Maren Dorph, f. Nakskov 1/8 00, † 1/10 24; F. Hans Trap D., Kbmd.; M. Marg. Reimer; 1 S., 2 D.; 2 ~ 9/9 25 Anne Dorthe Albinus, f. Assens 5/4 01, † Torsted, Hatting Hrd., 6/5 92, b. Gjelsted 12/5; F. Johan Jørgen Daniel A., Apoth.; M. Ellen Margrethe Bertelsen; 2 S., 2 D.; see Christian K. i Farstrup-L.; R. W. Assens i Græsted-M.; O. C. Ipsen i Nordby p. F.; [† 21/6 1864; begavet og nidkjær; E. 2/53 og S. 2/87; Stuehuset br. ved Lynild 7/7 19].

KUM III, s. 573 (»Krag, Mouritz Gotthold«, 18 år gl.); Kbg. Assens (1778-1805) opsl. 112 (2. hustrus dåb og forældre); Kbg. Gelsted (1892-1902) opsl. 220 (enkens død).

14. 12/9 1864 [c. Sp. Broager i Sl. 6/12 57; afsat af d. t. R. 64] Christen Karstensen, f. Kjær, Ulkebøl S., 25/4 09; F. K. Davidsen, Boelsmd.; M. Marie Hansdtr.; St. Ribe 31; C. 8/7 36, l.; Sp. Dybbøl i Sl. 28/4 39, o. 11/6, afsat 48, atter indsat 49; Pr. for Sønderborg Pr. og c. Pr. for Aabenraa Pr. 28/5 57; R.* 1/1 59; ~ 31/5 39 Emma Jensine Kieldsen, f. Kbh. 10/9 11, † 21/9 76; F. Jens K., Uhrmager i Rand.; M. Helene Lundgreen; 1 S.; see Jens K. K., Cand. th. 66/2; [† 1/11 1882; Portrait i Dybbøl Kirke; E. S. 2/13].

Achelis II, nr. 9152; Arends I, s. 122: J. 1453; M. 166, 169; Elv. 146; Fr. B. I. 103; Ersl. S. II. 13; Sj. Aarb. 1923 S. 266-313, 1924 S. 29-90; (Arends’ litteraturforkortelser); DanKir bd. 23, s. 2219 ( Dybbøl Kirke).
———————————

Noter:

(1) »bene docet; emovens sangvinem interdum« = Prædiker godt; spytter af og til Blod.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 341-42.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.