Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 875. Ondløse og Søndersted,

Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift

H. 9/64; M. S. 1-a/177; K. M. 87; Lkm. 1/1065; M. Nr. 497; M. 127; Kbg. 1645 (÷ 1724-25).
———————————

1 (2). 15 . . Jeppe Munk; havde været Munk i Antvorskov Kloster; [levede endnu 1537].

DanKir bd. 4, s. 388 (se nedenfor).

2 (1). 15 . . Oluf Ibsen (Jepsen); [levede endnu 1540].

DanKir bd. 4, s. 388 (se nedenfor).

3. 15 . . Knud Boesen; [levede endnu 1549].

4. (1575. 90). Rasmus Olsen; ~ Berete . . . , Peder Retz’s Pige fra Tygestrup; [† 1602; hans Navn paa Stolestade 1587 og i Søndersted 1588 og 1590].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 4, s. 386, 412 (se nedenfor).

5. 1603 [Rtr. Helsing. . .] Mag. Frants Jørgensen af Græsted-M. el. St. Jørgensbjerg-I., f. 73; St. Hlh. 94; ~ 03 Ellen Nielsdtr., f. 86, † 28/10 49; see N. Frandsen i Sengeløse; [1612 Rtr. Kbh.; Mag. 28/4 s. A.; Lect. Roesk. 25; † 28/7 46; (Hundrup, Roesk. Dk. 102; Rørdam: Universitetshist. 728)].

F-P s. 141 (»Franciscus Georgii Nestvedianus«); KS 2:5 (1869-71), s. 148; Kopskatten 1645, opsl. 97 (Roskilde), opsl. 105 (Hvedstrup-F.).

6. i. 1 Pintsedag (31/5) 1612 [Cap. og Rtr. i Rønneby i Blekinge . .] Christen Hansen Wium, f. Vium; Pr. (41); 1 ~ . . . ; 2 ~ (38) Johanne Pedersdtr.; med begge 18 B.; see J. C. Undløse, 1 r. Cap. t. Kbh. Nic. K.; F. A. Bruun i Rørby; H. C. Undløse i Spjellerup-S.; O. S. Koch i Asmindrup-G.; F. C. Dreyer her; [† 1650; riig, anseelig, myndig; in suam rem attentior(1); han var besvogret med J. Olsen i Pedersborg-K.; gav 38 Sygekalk og Disk til K.].

KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); DanKir bd. 4, s. 378 (se nedenfor), bd. 5, s. 290-291 (Pedersborg Kirke).

7. k. 23/7 1647** [p. Cap.*, o. 28/7 44] Frants Andersen Bruun; [2/5 1647 Rørby; see der].

8. o. 14/6 1650 [Hør. og Cant. Kbh.] Mag. Frederik Carstensen Dreyer*, f. Nestved; F. C. D. (stod Fadder her 102 Aar gl.); M. Ingeborg . . . ; St. Nestved 44; Pr. 94; ~ Johanne Christensdtr. Wium, f. her c. 31, † 29/12 02; 11 B.; see 2 Etm.; [† 25/1 1703; oplyst; gode Gaver, men forsømmelig i, at passe paa Embedets Indtægter].

KUM I, s. 183 (»Fridericus Castanus«).

9. 14/1 1679**. F. S. Carsten Frederiksen Dreyer; St. Sorø 73; ~ Tølløse 20/10 81 Maren Hansdtr. (Høfding), fmtl. af Haarlev-H., † 2/2 22; 2 ~ 20/8 18 Chr. Christopher Henriksen i Sandbjærg; [† 17/10 1684].

KUM II, s. 43 (»Casparus Drejerus, fili M. Fredrici pastoris Undløs«); SB s. 202.

10. 25/7 1685**. Oluf Jørgensen Bagge af Grenaa, f. c. 58; St. Aarh. 76, Bacc. 78; 1 ~ 16/8 86 Margrethe Frederiksdtr. Dreyer, f. her, † 23/1 03; 8 S., 2 D.; 2 ~ 04 Birgitte Elisabeth Sophie Nielsdtr. Aggerup af Tølløse-Aa., f. 23/7 77; (havde 1712 7 B. og ventede flere); [† 8/12 1722; som Cap. boede han i en Gd. i O., som dom. oculi (15/3) 96 brændte, medens han var i Kirke].

KUM II, s. 66, 80 (»Olaus Georg. Baggæus«); DanKir bd. 4, s. 388 (se nedenfor).

11. 22/1 1723 [Værslev-J. 20/3 11] Jens Torbensen Lidøe af Hersted Ø. og V., f. 10/10 78; St. Fdbg. 97; C. 6/7 05, h.; ~ Dorothea Reenberg af Aalbg. Bud. K.; 2 S.; 2 ~ Anna Sophie Eriksen, † Braadebæk i Høsterkjøb, Birkerød S., 20/2 83; [† 12/11 1747; „vir eximie doctus sed parum in privatis rebus profuit successoribus, ut aula ipsius negligentia fere collapsa sit“(2)].

KUM II, s. 228 (»Ianus Torberni Ledovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 168.

12. 9/2 1748, o. 14/2 [Lærer v. Holmens Sk. 44] Martin Mathiesen Thye, f. Kbh. 16/9 20; (Bdr. t. Mette Marie T. ~ P. A. Trellund, r. Cap. t. Svendbg. Nic. K. og Halvbdr. t. Laurits M. M. T. i Hvedstrup-F.); F. M. T., Oberstlieut. og Tøimstr.; M. Mette Olsen; St. Hlh. 37; C. 3/8 42, n.; ~ 15/5 48 Agnete Cathrine Nicolaisdtr. Brorson af Kbh. Nic. K., f. Bedsted i Sl. 30, † 91; 2 S., 1 D.; see Mathias T. t. Kbh. Garn. K.; [† 8/9 1781; energisk og hjertelig; Eptph.].

KUM II, s. 587 (»Martinus Thye«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrd. nr. 76; Wads sedler: Forældre og søskende; PT 8:6 (1927), s. 115; DanKir bd. 4, s. 390 (se nedenfor).

13. 18/11 1781, o. 9/11(!), Hans Ostenfeld (Kaad), d. Slag. 21/1 38; F. H. O. Kaad, Kbmd.; M. Charlotte Amalie Jochumsdtr. Lütken; St. Slag. 59, Bacc. 62; C. 22/6 63, n.; ~ 82 Cathrine Marie Lind, f. 66, † 28; F. Christen Nic. L., Kbmd. i Holbæk; M. Dorothea Mariche Bang; 4 S., 5 D.; [† 12/9 1805; opbyggede Stuehuset og anlagde Haven].

KUM III, s. 189, 228 (»Iohannes Ostenfeld/Ostenfeld Kaad«, 22 år gl.).

14. 25/10 1805 [Serup-L. 30/10 01, o. 2/12] Thomas Schatt Rørdam; Pr. 28/5 24; [27/10 1827 Tølløse-Aa., see der].

15. 21/2 1827 [Butterup-T. 18/8 09, o. 4/10] Johannes Petersen, f. Hovlebjerggd., Beenløse S., 5/5 72; F. Bde.; St. Roesk. 96; C. 24/7 00, l.; Lærer v. Søetatens Sk. 01; Cat. Kbh. Holmens K. 15/8 06; 1 ~ 28/8 14 Christiane Søeborg af Hagested-G., f. 29/10 91, † 4/7 19; 1 S., 1 D.; 2 ~ 13/2 22 Fs. Sstr. Anna Søeborg, d. 13/3 94, † Kbh. 10/6 52; 2 S., 3 D.; (see H. M. Fenger, o. Cat t. Kbh. St. Stephans K.); [† 30/3 1837].

G-HF I, s. 560.

16. 17/6 1837 [K. Søby-T. 4/8 09, o. 1/9] Niels Schaldemose, f. Gjelsted 2/8 82; F. Christian S., Skibscapt., Eier af Hønneruplund; M. Martha Charlotte Krag af Gjelsted-R.; St. pr. 03; C. 26/10 07, h.; •/1 10 Elisabeth Kirstine Selmer af Gamtofte, f. Søllested 8/4 86, † 4/12 45; 4 S., 3 D.; see Mathias C. S. i Assens-Kj.; Pet. G. F. S., Cand. th. 49/1; [† 14/7 1846; B. D. G. 1/127].

PT 10:6 (1939), s. 20.

17. 30/10 1846 [Glenstrup 30/9 37] Hans Nicolai Kellermann Rørdam* af Tølløse-Aa., f. Serup 13/9 02; St. Roesk. 22; C. 10/1 28, *l.; Lærer v. Søcad.-Acad. 29; Sp. Harboøre-E. 9/3 32, o. 16/5; R.* 9/3 82; ~ Tølløse 19/5 32 Valdemarine Charlotte Birkedal, f. p. Aalebækgd. p. Møen 18/6 11; F. Ludvig Harboe B., Insp.; M. Agathe Johanne Husum af Vigersted-K.; 3 S., 4 D.; see Hans K. R., Cap. p. l. i Stege; Thomas L. R. i Norup; [† 23/9 1884].

———————————

Noter:

(1) »in suam rem attentior« = nøjeregnende med sine sager.
(2) »vir eximie doctus sed parum in privatis rebus profuit successoribus, ut aula ipsius negligentia fere collapsa sit« = en enestående lærd mand, men med alt for lidt fremgang i sine private anliggender, idet hans præstegård er så forsømt, at den er nær ved at falde sammen.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Undløse Kirke, s. 357-398, Søndersted Kirke, s. 399-417.