Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

Kjøbenhavn.

No 628. Sognepræst til St. Johannis Kirke paa Nørrebro.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Anm. Sognet udgjorde tidligere en Deel af Trinitatis Sogn.(1)
———————————

1. 7/6 1861, o. 12/6 [c. Adj. Sorø 57; Adj. ss. 58] Jens Christian Rudolph Frimodt, f. Birkendegaard 24/12 28; F. Joh. F. af Vallensbæk, Forv. p. Grevskabet Lerchenborg; M. Nicoline Cathr. Nielsen; St. Chrhvns. Bgdsk. 48; C. 19/1 54, l.; Lærer v. Bgdsk. p. Chrhvn. 54; R.* 28/7 69; D.-M. 22/7 78; ~ 30/12 57 Sophie Magdalene Clausen, f. Kbh. 14/9 32; F. Dr. og Prof. th. Henrik Nic. C. af Kbh. Frue K.; M. Birgitte Francisca Swane; (68) 1 S., 4 D.; [† 21/3 1879; særdeles begavet Taler].

———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 629. Residerende Capellan ved St. Johannis Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 8/5 1866 [o. Cat.* 23/3 62, o. 9/4] Axel Frederik Laurits Rindom, f. Kbh. 21/9 36; F. Jstrd. Peter Christ. R., Contorchef og Hovedkass. v. d. kgl. Theater; M. Joh. Marie Severine Risom; St. Sorø 56; C. 17/6 61, l.; Lærer v. Nørrebros Døtreskole 61-79 m. m.; R.* 22/3 87; D.-M. 5/10 06; 1 ~ Bjernede 25/4 62 Laura Antonie Vilhelmine Kähler, f. 11/1 41, † Kbh. 18/6 75; F. Propr. Joach. K. t. Bjernedegd.; M. Soph. Hedv. Cirzovius; (68) 1 S., 1 D.; 2 ~ Kbh. Trin K. 2/1 77 Johanne Vibeke Birch, f. Kbh. 24/2 57; F. Carl Christ. B., Kongens Foged; M. Christ. Hastrup; [29/5 1879 Sp.*; # 1/10 1907].

G-HF I, s. 579-580.
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 630a. Ordinerede Catecheter ved St. Johannis Kirke.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Anm. Der ere nu [dvs. 1878] to Catecheter ansatte.
———————————

1. 23/3 1862, o. 9/4, Axel Frederik Laurits Rindom; [8/5 1866 r. Cap.*, see der].

2. 12/9 1868, o. 11/11, Christian Peter Seidelin Krag af Dreslette, f. S. Broby 19/8 39; St. Od. 58; C. 20/1 64, l.; ~ 28/10 69 Jenny Petersen, f. Kbh. 1/12 37; F. Vilh. P.; M. Marg. Jensen; (78) 3 S., 3 D.; [15/9 1873 Vildbjerg-T.-N.; 27/5 1878 St. Jacobs K. paa Kbhs. Østerbro].

3. 12/4 1872, o. 24/4, Hans Christian Stephanus Brix; [3/2 1874 Hasle-R.; see der].

4. 24/11 1873, o. Od. 26/11, Lorens Ferdinand Jensen; [26/9 1878 r. Cap. Kbh. Trin K.; see der].

5. 11/4 1874, o. 13/5, Hans Daniel Lind, tillige P. v. Kbhs. Ladegd. 20/4 76, f. Kbh. 17/7 47; F. Kgrd. Hans Vilh. L., Snedkermstr. v. Søetaten; M. Jensine Caroline Braband; St. v. W. Inst. 65; C. 26/6 71, h1.; Lærer ved Classenske Legatsk.; ~ Kbh. St. Johs. K. 26/4 76 Andrea Rigmor Dora Evers, f. Kbh. 30/10 54, † Kbh. 29/3 1929; F. Kmr.-Ass. Christian Lauritz E., Fuldm. i 3. Postsecretariat; M. Christiane Margrethe Georgine Klewing; [14/3 1879 Søby; Rynkeby 23/3 87; Skjelby-G. 3/3 98; † Kbh. 25/1 1924; Forfatter af maritime historiske Værker].

Elvius s. 500-501; G-HF II, s. 116; Wikipedia; DBL (3. udg.).

6. 26/10 1878, o. 30/10, Alexander Valdemar Diderichsen, f. Holstebro 30/7 47; F. Kmrd. Did. Christ. D., Toldinsp. i Thisted; M. Sophie Lovise Bülow; St. pr. 67; C. 22/1 73, h1.; [11/4 1882 Tved i F.].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Noter:

(1) I folkemunde er Sankt Johannes Kirke ofte blevet kaldt for »Domkirken på Nørrebro«. Betegnelsen dækker over den omstændighed, at det ikke blot er bydelens største kirke, men også den første, som blev opført uden for Københavns volde. I midten af 1800-tallet var der mangel på kirker i København, og befolkningen på Nørrebro måtte vandre til den gamle by inden for voldene og søge dennes kirker. Københavns befolkning blev omtrent fordoblet fra 1800 til 1870, mens antallet af præster forblev uændret. Kirken blev indviet i 1861 under overværelse af kong Frederik VII. Det nye Sankt Johannes Sogn, som blev skilt ud fra Trinitatis og Vor Frue Sogn, var i arealmæssig henseende ganske betydeligt. Det omfattede hele Nørrebro og Østerbro fra Ladegårdsåen til Hellerup og ud til Brønshøj.
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Thomassen, Fr.: Sct. Johannes Kirke i København 1861-1911.Kbh. 1911.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Kjøbenhavn.

No 630b. Sognepræst ved St. Stephans K. p. Nørrebro v. Kbh.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Anm. K. indviet 23/12 1874.
———————————

1. 7/12 1874 [Cap. p. l. Farum-V. 12/10 70] Lic. theol. Peter Rudolph Volf (el. Wolf) af Naur-S., f. 28/8 38; St. Od. 57; Alumnus p. Borchs Coll. 18/11 63 – 18/12 65; C. 23/6 64, l.; Cap. p. p. Ballerup-M. 26/8 67, o. 11/9; Lic. theol. 11/5 75; R.* 10/6 85; Dr. theol. 25/6 88; Medl. af Kirkekommiss. 90; D.-M. 8/4 98; ~ 11/11 65 (sit Søskendebarn) Cathrine Groot Colding, f. Svendbg. 1/10 35, † St. Hedinge 13/5 1905; F. Dr. med. et chir. Jens Christ. C. af Gislev-E., Dstrlæge i Nybg.; M. Cathr. Groot; [18/4 1899 St. Hedinge].

Borchs K. nr. 707; Elvius, s. 291-292; G-HF I, s. 338-339.
———————————

 

 

Kjøbenhavn.

No 630c. Ord. Catecheter ved St. Stephans K. p. Nørrebro ved Kbh.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 9/6 1876, o. Od. 19/7, Carl Raaschou, f. Kbh. 30/9 44; (Bdr. t. Anna Raaschou ~ Th. H. B. Jespersen i Kjerteminde-D., Halvbdr. t. Fr. V. Munck i Herlufsholm); F. Fred. Vilh. R., Viinhdlr.; M. Christiane Fred. Louise Tolstrup (Sstr. t. Johan C. V. T., ø. Cap. t. Roesk. Dk.); St. Chrhvns. Bgdsk. 63; C. 17/6 70, h1.; (70) O.; [# 18/10 1878; † 26/11 79].

Elvius, s. 292.

2. 28/10 1878, o. 30/10, Hans Mathias Fenger, f. Nordgd. v. Ringsted 9/8 50; F. Kmrd. Hans Fred. F. til Gottesgabe p. Lolld.; M. Mathilde Fjelstrup; St. Chrhvns. Bgdsk. 68; C. 18/6 73, l.; ~ Kbh. Hel. G. K. 25/11 78 Olivia Theodora Norup, f. Kallundbg. 2/10 50; F. Soph. Joh. Georg N., Kbmd.; M. Annine Marg. Ambrosia Petersen af Ondløse-S.; [22/7 1880 r. Cap. Kbh. Frelsers K.; r. Cap. Kbh. Garnisons K. 12/10 88; R.* 26/5 92; Kbh. Holmens K. 31/5 1900; D.-M. 8/4 02; Kgl. Conf.; † 11/7 1930; Portrait i Holmens K.].

G-HF I, s. 558-560; DanKir bd. 1-2, s. 116 (Holmens kirke).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Kjøbenhavn.

No 630d. Sognepræst ved St. Jacobi K. p. Østerbro ved Kbh.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Anm. K. indviet 23/6 1878. Den har kostet 150,000 Kr. og kan rumme 1200 Personer.
———————————

1. 27/5 1878. Christian Peter Seidelin Krag; see St. Johannes K. o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.