Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 148. Bregninge og fra 1746 (nyopført) Søby,

Ærø Herred, Als og Ærø (nu Fyens) Stift.

M. S. 1-b/15; L. P. B. 340; S. i K.; Lkm. 2/567; Hübertz 89; Kbg. 1679.
Anm. Efter Hfm. vare alle Præster af Bunders Familie (paa Spindesiden) til 1741. Søby fra 1869 et Pastorat for sig.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. 15 . . Benedictus Bunderus; var Cath., men blev Luth. i Frederik Istes Tid.

1. (1535). Petrus Bunderus; see Etm.

2. (1560). Petrus Conradi (el. Canuti); Pr. (90); ~ F. D.; see Etm.

3. (1598). F. S. Conrad Pedersen Schultz; see Etm.; [† 16 . . ].

4. 1622 [r. Cap. Ærøskjøbing, o. 22/8 21] Oluf Olufsen Othense, f. Od. 90; maaskee St. Kbh. 11; ~ F. D. . . . Conradsdtr. Schultz; see Etm.; [† c. 1652].

F-P, s. 268 (»Olaus Olai«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Olaus Olaides Othoniensis«, 31 år gl.).

5. o. 18/6 1652. Johannes Johansen Thorsen (Thorsenius) af Sønderborg Diak., f. 29/2 24; St. Bordesholm t. Rostock 40, i Königsberg 43 og 46, i Wittenberg 47; Pr. (72); ~ F. D. . . . Olufsdtr.; mindst 1 S., 5 D.; see Etm.; A. P. Weyle i Tryggelev-F.; [† 1678; ypperlig Prædikant].

Achelis I, nr. 2215 og 3739; KS 4:2 (1891-93), s. 674, 675; PT 4:5 (1902), s. 70; 15:2 (1967-68), s. 202.

6. 19/12 1678. Christopher (Rasmussen?) Wallund fra Slag.; maaskee St. Slag. 64; ~ 28/1 80 F. D. Birgitte Johansdtr.; 3 S., 2 D.; see Etm.; [† 1702 paa en Reise til Sjælld.; Pg. br. 11/6 88].

KUM I, s. 324 (»Christophorus Erasmi Slaglos.«).

7. 14/8 1702. Johannes Samuelsen Steenlos (Steenløse) af Tandslet, d. 12/3 73; St. Wittenberg 92, Kbh. 98; Pr. 12; ~ F. D. Magdalena Christophersdtr. Wallund, † 02; 4 S., 3 D.; see Samuel J. S. i Haarlev-H.; Johannes J. S. i Jersi-S.; M. H. Desenis i Dybbøl; [† 25/3 1741, midt under Prædikenen].

KUM II, s. 236 (»Iohannes Stenlosius Sønderburgo-Cimber«); Achelis I, nr. 3845; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 1.

8. 15/5 1741 [p. Cap.* 7/3 38, o. 14/3] Niels Theodorsen Husum, f. Od. 07; F. T. H.; M. Dorthea Jeppesdtr.; St. Od. 28; C. 33 (el. 35); ~ 10/4 42 Bolette Dorthea Hansdtr. Struch af Marslev-B., f. 24/8 16, † her 8/4 90; 2 S., 2 D.; [† 4/4 1750].

KUM II, s. 496 (»Nicolaus Husum«, 22 år gl.).

9. 18/9 1750 [r. Cap. Ærøskjøbing 7/7 47] Arent Pedersen Falenkamp af Jungshoved, f. 12; St. Roesk. 31; C. •/3 42; r. Cap. Rise-M. 25/1 43, o. 26/4; Pr. 69; ~ Graasteen 4/8 52 Cathrine Amalie Hanefeld, f. c. 31, † 27/6 79; (Sstr. t. Frederikke H. ~ M. V. Egeberg i Lysabild); F. Amtsforv. H. p. Graasteen, Ærø; u. B.; [† 30/12 1772].

KUM II, s. 532 (»Arnoldus Falencamp«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 29.

10. 11/3 1773 [Tersløse-S. 14/11 66] Laurits Nyeland; [14/10 1778 Hagenbjerg; see der].

11. 14/10 1778 [r. Cap. Vig-A. 14/9 74, o. 7/10] Frederik Carl Monrad af Aarh. Dk., f. Hillerød 24/9 45; St. Nykjøb. 64; C. 68; ~ Eiby 14/10 74 Ulrikke Antonette Sletting af Eiby-D., f. 23/2 48, † 28/9 08; her 2 S., 2 D.; see Hans C. M. i Mern; [† 10/5 1823].

PT 1982, s. 87 (Sletting).

12. 24/9 1823 [Nørholm-R. 19/2 08] Laurits Ottesen, d. Høyland, Stavanger Amt, 6/3 77; F. Otto Lauritsen O., Sp. ss., siden i Fet, Aggersh. St.; M. Christine Realfsdtr. Ording; St. Helsing. 98; C. 20/10 03, h.; r. Cap. Tønsberg 25/5 04; 1 ~ Sophie Birgitte Røeder af K. Helsinge-D., † 3/12 09; u. B.; 2 ~ 13/3 10 Anna Elisabeth Holst af Høiby, f. Værebro 92, † 29/3 (el. 19/3) 17; 2 S., 1 D.; 3 ~ c. 18 Marie Tetens af Gunderup-N., f. 27/1 90, † Ølby 30/3 55; 1 D.; see H. P. C. Tram i Klinte-G.; [† 28/2 1839].

Aurenes, Ola: Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år. Høyland kommune 1952, s. 210; Kbg.

13. 25/3 1839 [Ærøskjøbing 3/7 34] Hans Christian Christensen, f. Slag. 16/3 96; F. Jstrd. Erik C., Hosp.-Forst., By- og Raadstueskrvr., Landvæsenscomm.; M. Catharine Margar. Top af Slag. St. Mikkels K.; St. pr. 13; C. 13/1 18, l.; c. Adj. Nybg. 18/4 18; Adj. Roesk. 3/11 s. A.; Sp. Resen-H. 23/9 29, o. 18/11; Pr. 6/3 35; # Pr. 63; ~ •/4 19 Bertha Eleonore Trojel, f. Od. 10/4 91, † Svendborg 20/10 67; F. Hans Jørgen T. af Vissenbjerg, Rdmd.; M. Magdalene Hedevig Schmaltz; (29) 4 B.; [† 11/4 1864; E. 1/283 og S. 1/306].

Siden bestyret af Capellan K. R. E. Sidenius som pastor vicarius.

14. 9/8 1869. Carl Edvard Klein; see Ærøskjøb.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original — Korr. & tillæg —

No 1137b. Søby p. Ærø,

Ærø Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

Kbg. 1815.
Anm. Tidligere Annex til Bregninge.
 

[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]

———————————

1. 9/8 1869 [Cap. p. p. Bregninge-S. 21/9 63, o. 25/10; past. vic. ss. 64] Knud Rasmus Edvard Sidenius, f. Maribo 27/9 36; F. Knud Bredenberg S., Kbmd.; M. Nielsine Marie Møller af Kjøbelev-V. (F. blev Biskop over Lolld-Falst.); St. Nykjøb. 54; C. 20/6 61, h1.; ~ Østofte 28/10 63 Ida Margrethe Posselt af Østofte, f. Nybg. 15/1 39, † 25/4 1902; (73) 1 S., 2 D.; [Tranderup 1879; † 29/6 80].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.