Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1209. Tryggelev og fra 1555 Fodslette,

Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/105; L. S.*; L. P. B. 267; Lkm. 2/496; St. M.; mærkværdig gammel Kbg.,
see Nr. 3 nedenfor; Kbg. 1709.
———————————

1. 1516 [p. Cap.* 07] Laurits . . . ; [† 14/12 1555; „rexit ecclesiam T. quibusdam annis pro comministro, antequam legitimam vocationem accepit pro pastore“].

2. 1555 [vistnok r. Cap. Rudkjøb.-S. („vocatus a rutcopia“)] Johannes Kaad; [1563 Rudkjøb.-S.; see der].

3. k. 14/3 1563. Jørgen Hansen Sleboe; [1562 Rudkjøb.-S.; see der; fra hans Tid haves en gammel mærkelig Kbg.; see khist Saml. 2/452].

4. 1572. Hans el. Jens Andersen; [† 7/10 1619; „pastor fidelissimus“].

5. 1620. [p. Cap.*, o. 29/4 17] Poul Christophersen Fabricius, f. Fyn 91; St. 14; [removeret 5/5 1641; sagsøgt 25, 28 og 31; Kongebrev 18/12 25, at Hr. Poul C. til T., som har begaaet Leiermaal, men svoret, aldrig uden een Gang at have havt Omgang med vedkommende Fruentimmer, maa være fri for videre Molestation; overbeviist om Meneed, men dog undskyldt; fik, mærkeligt nok, 4/5 42 Expectance paa det først evacerende Kald; see F. S. 6/150].

KUM I, s. 16 (»Pavlus Christophori Fabricius Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Paulus Christophori Fabricius«, 26 år gl.); 6:3 (1939-41), s. 174 (Rettertinget).

6. o. 9/7 1641. Erik Christensen Humble af Humble, f. 12; St. Od. 34; C. 40; ~ Sara . . . , der overlevede ham; [† 1674; 60 døde nogle Hundrede Mennesker i Pastoratet af Hunger].

KUM I, s. 122 (»Ericus Christiani Humblus Othon.«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Ericus Christierni Humblius«, 29 år gl.).

7. o. 14/8 1674. Axel Pedersen Weyle el. Wedel, f. 34; St. Slag. 60; Pr. (82); 1 ~ Ingeborg Breining af Bregninge, † 21/5 89; 5 S., 3 D.; 2 ~ c. 90 Anna Gjertrud Clausdtr. Lomborg af N. Lyndelse, f. c. •/7 63; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Hans A. W. i Kongsted; S. P. Bering i N. Lyndelse; P. Pedersen og F. J. Marstrand i Simmerbølle; Hans J. A. W. i Skibby; [b. 25/6 1709; Eptph.].

KUM I, s. 292 (»Axelius Petræus Wellejus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 10; PT 4:5 (1902) s. 69-72 (Weyle).

8. 4/9 1705*, o. 30/7 06**, Eggert (Eccard) Mathiesen Pedersen, f. c. 77; ~ 25/6 10 F. E., b. 21/12 29; [† 12/2 1731].

9. 2/3 1731. Gomme Hansen Brandt af Lindelse, f. 4/3 92; St. Od. 12, Bacc. 14; C. 16/7 22, h.; Pr. 52; 1 ~ 18/9 31 Margrethe Agnes Gjødesdtr. af Lindelse, f. 22/4 07, b. 2/1 41; 3 S., 3 D.; 2 ~ Anna Kirstine Henriksen, † 9/1 48; 1 S., 1 D.; see Johan D. B. B. i Humble; Etm.; [† 4/10 1776].

KUM II, s. 364, 381 (»Gommius/Gummius Brandt«, 21 år gl.).

10. 16/1 1761**, o. 27/11, F. S. Hans Brandt, f. 11/12 33; St. pr. 53; C. 16/6 60, n.; ~ Else Frederikke Marie Jessen af Rødby-R. r. Cap., f. c. 40, † her 7/3 26; 2 S., 1 D.; see Etm.; C. Hansen og C. Graae i Bødstrup; [# 15/10 1808; † 16/2 16].

Kbg. Tryggelev (1814-33) opsl. 4 (enkens død, 86 år gl.).

11. 21/12 1808 [p. Cap.* 18/6 02, o. 30/7] F. S. Gomme Frederik Brandt, f. 12/8 73; St. Roesk. 92; C. 26/10 98, h.; ~ 29/12 03 Lovise Brockdorff, E. e. Jac. Alsbach, Tolder i Rudkjøb., f. Søndervang 6/12 77, b. Vantinge 8/5 48; F. Rtmstr. Christ. Ehrenreich B.; 4 S., 2 D.; see Gomme F. B. i Storring-S.-G.; [† 12/11 1829].

12. 27/1 1830 [Cat. Rudkjøb. 9/4 28] Christian Graae; [2/11 1831 Tranekjær-T.; see der].

13. 14/3 1832 [Cat. Rudkjøb. 16/4 30] Hans Jacob Drejer; [27/6 1861 Humble; see der].

14. 4/9 1861 [Kollerup-S.-H. 27/2 52] Frederik Vilhelm Lund af Landet, f. 22/10 12; St. Nybg. 31; C. 5/5 36, h.; p. Cap. Landet 16/10 40, o. 9/12; Cat. Lemvig 18/3 46; ~ 9/5 46 Emilie Conradine Lund, f. Kbh. 6/1 16; F. Jstrd. Chr. Fred. L., Stiftslandinsp.; M. Inger Cathr. Madsen; 2 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 270. Fodslette,

Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

———————————

1. c. 1512. Peder Henriksen, f. c. 62; [† 21/4 1533].

2. 1533. Laurits . . . ; [† eller forflyttet 1554].

Derefter 7/1 1555 Annex til Tryggelev; see der.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.