Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1021. Skibby (St. Gregorii K.),

Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/187; K. M. 88; Lkm. 1/249; M. 72; Kbg. 1745.
———————————

1. (1545). Oluf Nielsen; (Pr. 45); [† 15 . . ; havde været cath. Præst.].

2. 15 . . [Cap.* . . . ] Laurits Jørgensen; [† 1582; Mindetavle].

DanKir bd. 2, s. 2694 (se nedenfor).

3. 1582. Peder Hansen Clare (Clure); [† 1584; Mindetavle].

DanKir bd. 2, s. 2694 (se nedenfor).

4. k. 4/10 1584. Anders Sivertsen; Pr. (22); [† 1622].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 148; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622).

5. 1622 [p. Cap. St. Jørgensbjerg-I., o. 12/3 20] Thomas Jensen (el. Jonsen) Colding; St. 17; [† 1634].

KUM I, s. 30 (»Thomas Iohan. Colding.«); PT 8:6 (1927) s. 186.

6. 1634 [maaskee p. Cap. Egeslevmagle, o. 17/8 32] Jens Pedersen; maaskee St. Aarh. 30; ~ (45) Tellvig Mortensdtr.; [† c. 1650].

KUM I, s. 101 (»Ioannes Petræus«); PT 8:6 (1927) s. 192; Kopskatten 1645, opsl. 113.

7. k. 14/1 1650. Peder Sørensen Bagge; St. Kbh. 46; 1 ~ Inger . . . ; 2 ~ Ingeborg Madsdtr., † c. 93; med begge mindst 7 B.; [† c. 1682; Lgst.; Eptph. over en Datter; fik 17/9 1672 flere Gaarde lagt til Pg., efter en supplik af 27/2 71, hvor han beretter: »huorledis jeg fattige Mand med hustrue oc børn er geraaden i armod sær i Krigs tiiden af Fienderne, sær oc fordi Kaldet i sig sielf er ringe«].

KUM I, s. 250 (»Petrus Severini Baggerus«); Garboe s. 66-68 (se nedenfor); DanKir bd. 2, s. 2694 (se nedenfor).
(Udgår her. Har maaskee været Cap. 8. 16/9 1682. Mikkel Sørensen; maaskee St. Kbh. 75.)
            KUM II, s. 56 (»Michaël Severini Hafniensis«).

9. 16/9 1682. Mag. Mikkel Ibsen Fastrup; F. Bde.; St. Kbh. 73; Mag. Kbh. 11/6 84; Pr. 14; 1 ~ 84 (Bev. 29/4) Veronica Fleischer, Skifte 27/7 91; 2 ~ Kbh. Frue K. 13/1 92 Johanne Poulsdtr. Juul, Skifte 28/7 04; 3 B.; 3 ~ 2/9 04 Lene Frederiksdtr. Plum af Gjentofte-L., d. 16/12 80; see H. P. Seyer i Alleslev; [† c. 1727; Pg. br. 04].

KUM II, s. 38, 129 (»Michaël Ibici Fastrupius/Fastorpius«); KbhMet s. 667 (»Michael Ibici Fastrupius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, Birgitte Krabbes ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 559); Garboe s. 68-69 (se nedenfor).

10. 8/3 1727 [Fensmark-R. 16/4 23] Peder Gjødesen, f. Ribe 23/9 85; (Bdr. t. A. Gjødesdtr. ~ H. T. Lyngbye i Hørby, t. Mette Christine G. ~ G. C. Krag i Ferslev-V. og t. Hanne G. ~ E. J. Sletting i Ferslev-V. 2 ~ B. M. H. Lime i Rønnebæk-O.); F. G. Hansen, Handelsmd. og Overform. i Ribe; M. Karen Jensdtr.; St. Ribe 04, Bacc. 06; C. 19/11 10, h.; Pr. 37; ~ Sæby 19/10 23 Maren Nielsdtr. Holm, vistnok af Nykjøb.-L.-E., f. Nykjøb. p. M. 23/12 84, † 22/5 51; 1 S.; [† samme Dag som Hustruen 22/5 1751; Eptph.].

KUM II, s. 295, 309 (»Petrus Ægidii Bolcherus«, 19 år gl.); FAaW, s. 31; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 53); Garboe s. 69-72 (se nedenfor); DanKir bd. 2, s. 2694 (se nedenfor).
(10/7 1751. T. H. Lyngbye; see r. Cap. St. Hedinge o.s.v.).

11. 27/8 1751 [Hvornum-S. 8/8 32, o. 26/9] Hans Jacob Axelsen Weile* af Tryggelev-F., f. 26/8 01; St. Od. 22, Bacc. 26; C. 8/7 26, n,; Hør. Assens 27; Pr. 70; ~ 32 Mette Cathrine Nielsdtr. Selmer, f. 12/12 11, † 12/10 80; F. N. Rasmussen S., Bfgd. i Assens; M. Mette Marie Lauritsdtr. Schipper; 5 S., 10 D., hvoraf 1 S., 9 D. overlevede forældrene; see T. P. Husum i Vigersted-K.; [† 3/11 1783; gav 64 Oblatæske til Kirken; Eptph.].

KUM II, s. 445, 476 (»Iohannes Iacobus Weyle«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 340; Gejstl. sk. Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 46, 48); Garboe s. 72-85 (se nedenfor); PT 4:5 (1902) s. 72 (Weyle); DanKir bd. 2, s. 2688, 2694 (se nedenfor).

12. 3/12 1783, o. s. D. [Degn i K. Hyllinge 68] Thomas Peter Husum; [8/4 1789 Vigersted-K.; see der].

13. 26/6 1789 [Fp., o. 2/9 88] Christian Thorsøe, f. Rugballe (Rochballe) Mølle, Jelling S., 57; F. Christian T., Møller; M. Charlotte Jørgensdtr.; St. Aarh. 76; C. 9/1 87, n.; Huuscap. hos Geheimeraad N. Rosenkrandtz til Rygaard, Krabbesholm og Egholm; ~ K. Hyllinge 2/10 89 Elisabeth Cathrine Hansdtr. Pohlmann af K. Hyllinge-L., d. Kornerup 20/11 67, † her 4/9 38; 11 S.; [# 12/2 1834; † 4/4 35].

KUM III, s. 352 (»Christiernus Thorsøe«, 20 år gl.); Kbg. K. Hyllinge (1745-1814) opsl. 126-127 (vielse); Kbg. Kornerup (1738-86) opsl. 117 (hustrus dåb); Kbg. Skibby (1745-1815) 11 sønner: opsl. 56, 58, 60, 63, 64, 68, 72, 78, 87, 93, 97; (1815-45 D) opsl. 17 (enkens død).

14. 4/6 1834, o. 25/6 [Lærer ved Døttreskolen 1/11 24] Peter Frederik Storck, f. p. Chrhavn. 26/12 97; F. Johan Fr. S., Bogholder ved det Schimmelmannske Sukkerraffinaderie; M. Inger Marie Petersen; St. Kbh. 17; C. 15/7 23, l.; (22/10 – 4/12 54 Bregninge-B.); ~ Skuldelev 11/1 36 Margrethe Cathrine Holten, d. K. Lyngby 19/9 99, † 28/7 64; F. Hans Severin H., Lærer for Arveprinds Frederiks(1) Børn og Bibliothekar; M. Juliane Marie Wittendorff; [# 5/11 1869; E. S. 3/293].

15. 18/1 1870. Malte Jacob Peter Neergaard Engelsted; see Vilsted-V.

———————————

Noter:

(1) Arveprins Frederik (1753-1805) var søn af Frederik 5. og Juliane Marie. Arveprins Frederik var i begyndelsen af 1770’erne et samlingspunkt for oppositionen mod J.F. Struensees styre. Arveprinsen var imidlertid både svag og udygtig som politiker. Han blev 1774 gift med Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin (1758-94). Der var fire børn i ægteskabet: Juliane Sophie, Christian VIII, Louise Charlotte og arveprins Ferdinand.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 2 Frederiksborg Amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Skibby Kirke, s. 2641-2703.
Garboe, Axel: Af Skibby sogns præstehistorie, Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1952, s. 65-87.