Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 146. Bregninge og Bjergsted,

Skippinge Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/159; K. M. 126; M. 143; Kbg. 1645.
Anm. Bjergsted synes, i det mindste for en kort Tid, at have havt sin egen Præst, thi M. S. omtaler, at Johannes Feiga el. Frigad, vistnok lig H. P. Knoph, fik begge Kald, men ikke Tiden.
———————————

0. 6/7 1530. Christoffer Jepsen Ravensberg; F. J. Jacobsen (el. Jepsen); St. i Louvain 14; Kannik i Roeskilde.

FR s. 256; PT 8:5 (1926), s. 118, 120.

1. 15 . . Søren . . .

2. (1584). Christen Simonsen; [† 11/3 1596; hans Navn paa en Dørfløi 1593].

KS 2:4 (1867-68), s. 403 (Ars hrd.); 2:5 (1869-71), s. 155 (Arsherreds Provstebog); DanKir bd. 4, s. 1760 (se nedenfor).

3. 1596 [maaskee Hører i Kbh. før 84] Niels Pedersen, f. Jydld. c. 63; maaskee St. i Kbh 84 og 86; [† •/12 1613; Lgst. (uden hans Fadersnavn)].

F-P s. 102 (»Nicolaus Petri«); KS 2:5 (1869-71), s. 146; DanKir bd. 4, s. 1763 (se nedenfor).

4. 1613. Mag. Peder Kiuse (Kyse), maaskee af Karlslunde-K.; St. i Kbh. (04); Mag. 12; ~ Karen Lauritsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1618; siges i Hundrups Magistre (Manuscript) afsat 1607, fordi han i Nadveren havde uddeelt Vinen før Brødet].

F-P s. 205 (»Petrus Johannis Chiusius«); Kopskatten 1645, opsl. 25.

5. o. 24/12 1617. Mag. Erik Hansen Juel; St. i Wittenberg 08; Mag. Kbh. 17/5 17; ~ F. E., levede endnu 45; (mindst) 2 D.; see R. Iversen i Uby; [† 1647; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift; tiltaltes af en Enke, der paastod at han havde bagtalt hende, men blev frifundet paa Rettertinget 23/11 35; hans Fornavn paa et Pulpitur 1623].

Helk I, s. 269; PT 1:3 (1882), s. 139; 8:6 (1927) s. 184; KS 2:6 (1872-73), s. 385; 6:2 (1936-38), s. 464; KR nr. 4974; Kopskatten 1645, opsl. 25; DanKir bd. 4, s. 1760 (se nedenfor); NB! må ikke forveksles med sin navnebroder i Græsted-M.

6. k. 20/8 1647, o. 8/9, Hans Pedersen Knoph; F. P. Christophersen K. (efter K. M. var han derimod en Søn af Peder Jacobsen Slagelse ell. Birk i Stillinge); St. Kbh. 43; Pr. (81); 1 ~ Dorthe . . . , † 10/11 82; vist 2 ~ Sidsel Hansdtr. Graae; see Erik H. K. i Rørby; Etm.; F. M. Kønig i K. Helsinge-D.; I. Hansen i Følleslev-S.; O. Christiansen i Udby i S.; [b. 30/4 1694; hans Navn paa Kirkeklokken i Bjergsted 1651 og i Bregninge 1683].

KUM I, s. 177 (»Iohannes Petri Knophius«); Kbg. Bregninge (1645-1732) opsl. 142 (begr.); DanKir bd. 4, s. 1762, 1786 (se nedenfor).

7. 11/12 1688**. F. S. Peder Hansen Knoph; St. Slag. 67; [† før Faderen].

KUM I, s. 340 (»Petrus Iohannis Bregningius«).

8. 28/4 1694. Christopher Clausen; St. Kbh. 83, Bacc. 84; ~ Anne Pedersdtr., b. 3/10 07; F. Peder . . . ; M. Maren i Holbæk (~ 2 Johannes Feiga de Jonge, tidl. dansk Consul i Holland); [† 13/3 1707; gav 96 Lysekrone til Kirken].

KUM II, s. 122, 128 (»Christophorus Claudij«); Kbg. Bregninge (1645-1732) opsl. 164 (begr.), opsl. 166 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 205; DanKir bd. 4, s. 1761-62 (se nedenfor).

9. 29/3 1707. Mag. Hans Jørgensen Hørning, f. Aarh.; F. J. Andersen H., Kbmd.; M. Edel Christensdtr.; St. Aarh. 97; Mag. Kbh. 28/5 10; ~ Kbh. 17/8 08 Sidsel Jacobsdtr. Graah, f. c. 92; F. J. Sørensen G., islandsk Kbmd. i Kbh.; M. Maren Andersdtr.; 2 ~ 27 Niels Titken, Urtekmr. i Kbh.; [† •/2 1724; N. 280; W. 1/469].

KUM II, s. 229, 346 (»Iohannes Georgij Hørningius«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 604, Københavns byting nr. 1130, 278.

10. 19/2 1724. Otto Ottesen Wilsbech* af Mosbjerg-H., f. Mosbjerg 10/8 89; St. Aalbg. 07, Bacc. 08; Pr. 54–64; O.; [† 12/5 1777; gav (3/8 53) 1000 Rd. til en Student fra Aalbg. Sk.; ligeledes gav han 1000 Rd. til Skoleholderne og de Fattige i disse Sogne; cfr. Htm. 8/236; anført G. II., 363; Lgst.].

KUM II, s. 322, 329 (»Otto Vilsbech«, 19 år gl.); DanKir bd. 4, s. 1764 (se nedenfor).

11. 6/8 1777 [Rerslev-Ve. 21/6 71, o. 25/9] Frederik Randrup af Lyderslev-F., f. Faxe 17/8 43; St. Kbh. 61; C. 5/12 63, l.; 1 ~ Ingeborg Marie el. Mariane Mathiasdtr. Bruun, † 72; u. B.; F. M. B., Høiesteretsadvocat; M. Mariane Hvass; 2 ~ Cathrine Margrethe Schaltz, † Kbh. 14/11 25; F. Søren Pedersen S., Skrædersvend, siden Øltapper; M. Sidsel Olesdtr.; u. B.; [† 1/1 1813; W. 2/224 og 3/625; N. 480].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1186.

12. 26/3 1813 [Rørby 2/3 04, o. 6/4] Frederik Øvre, f. Roesk. 77; F. Math. Ø., Hør. ss.; M. Charl. Arenza Rasmusdtr.; St. Roesk. 94; C. 29/10 98, l.; ~ 26/2 04 Anna Marie Kjerulf; F. Amtsforv. i Roesk.; 2 S., 4 D.; [† 29/8 1827].

13. 28/11 1827 [Steenmagle-S. 17/7 04] Jens Henrik Fischer, f. Vinding 58; vist Bdr. t. Ernst C. F. i Bringstrup-S.; F. Degn i Jydld.; St. Od. 81; C. 31/10 93, l.; Sp. Vegerslev-V. 29/4 96, o. 7/9; Vindblæs-D. 21/2 00; ~ Caroline Frederikke Vilhelmine Gedde; F. General ved Artilleriet; mindst 2 S., 4 D.; see Ernst C. F. i Viby; Leonard C. F. i Torslev-L.; [† 13/8 1828].

14. 5/11 1828 [Laastrup-S. 5/2 02, o. 19/2] Vilhelm Adolph Worsøe, f. Laurvig 76; F. Peter Flor W. af Vibg. Dk., Forv. p. L. Jernværk; M. Dorth. Kirstine Bisgaard; St. Vibg. 93; C. 26/4 98, l.; (p. Cap. Brorstrup-R.-H. 1/8 00); ~ 3/4 02 Leopoldine Charlotte Winther af Gjedsted-F., f. 80, † Kallundbg. 17/5 56; 6 S., 6 D.; [† 19/9 1830].

KUM III, s. 459 (»Wilh. Adolph. Worsøe«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 1493, 1286 (faren).

15. 26/11 1830 [Snoldelev-T. 13/11 11] Hans Torp Hansen, f. 12/9 79; St. Kbh. 97; C. 21/10 02, l.; P. t. St. Hans Hosp. o.s.v. 20/3 07, o. 3/4; Alm. Hosp. o.s.v. 5/8 08; ~ (09) Anna Petrea Jacobsen; mindst 4 S., 2 D.; see Morten P. H. i Slaglille-B.; [† 20/7 1834].

16. 3/10 1834 [Bjerregrav-Aa.-T. 17/2 22] Christian Ludvig Sinding af Bjerregrav-Aa.-T., f. Skuldelev 14/7 77; St. Rand. 94; C. 2/11 98, l.; Hør. Rand. 27/5 01; Adj. ss. 5/9 06 – 14/4 10; Sp. Kousted-R. 26/3 13, o. 28/4; ~ 06 Elisabeth Spliid, f. Rand. 8/9 80, † Kbh. 30/4 62; F. Peder Lauritzen S. af Albæk-V., Kbmd.; M. Euphemia Idea Frederiksdtr. Wiirnfeld (Sstr. t. Facunda S. W. ~ F. C. Schmitto i St. Magleby og t. Beate J. W. ~ C. Nyholm i Nyborg); 2 S., 2 D.; [† m. p. 11/1 1838; hans Levnet uordentligt; var stevnet for en Provsteret; E. 3/198 og S. 3/185].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt, nr. 452.

17. 1/5 1838 [Harridslev-A. 21/5 28] Jørgen Holger Andreas Jungersen af Brøndum-S.-T., f. Gjerding 4/10 88; St. Aalbg. 05; C. 10/10 09, l.*; surnumerair Copiist i Universitetets Secretariats-Contoir 05; 1ste Copiist ss. 14/11 09; Fuldmægtig ss. 5/1 11; Sp. Brøndum-S.-T. 3/6 18; ~ 9/11 16 Charlotte Marie Mørch, f. Nestved 28/9 98, † 1/2 59; F. Christ. Peter M., Gross., Eier af Ydernæsgd.; M. Catrine Margrethe Mejer; 8 S., 6 D.; see Anders C. J. i Skjellerup-E.; Peter E. J. i Ferslev-V.; Christian M. J. i Ferslev-V.; Frederik O. J. i Blære-E.; [† p. Kongsdal under et besøg 1/8 1854; E. 1/804 og S. 1/978].

(22/10 – 4/12 1854. P. F. Storck; see Skibby).

18. 4/12 1854 [Ebeltoft-D. 23/1 44] Ole Wiedemann; [22/1 1858 Asminderød-G.-F.; see der].

19. 22/4 1848 [Gjerlev-E. 6/1 46] Hans Knudsen, f. Kbh. 11/1 13; F. Niels K., Skibscpt.; M. Anna Cathrine Hall; St. v. W. 30; C. 30/5 36, l.; P. og Miss. i Trankebar 25/8 36, o. 17/3 37; tilbage formedelst Sygdom 43; # 13/2 45; ~ Trankebar 41 Adelheid Vilhelmine Hall, f. p. Chrhvn. 20/7 23; F. Vilh. H., Bødker og Lieut. i Kbhs. Borgervæbning; M. Aurelia Seemann; u. B.?; [# 1/3 1865; E. S. 2/61].

20. 5/7 1865 [Blære-E. 8/11 60] Peter Frederik Julius Funder af Storring-S.-G., f. S. Onsild 7/11 23; St. Aarh. 42; C. 2/11 47, l.; p. Cap. Tamdrup 28/9 49, o. •/10; 1 ~ Hjembæk 17/6 51 Ingeborg Marie Charlotte Sophie Basse af Tamdrup, f. Hammel 17/6 26, † Tamdrup 16/11 59; 1 S., 1 D.; 2 ~ Tamdrup 12/12 61 Cathrine Sophie Vilhelmine Reedtz, f. 14/6 36, † 23/4 75; F. Kmhr. Otto Arenfeld R. til Tamdrup-Bisgaard; M. Helga Magd. Boisen af Vesterborg-B.; (68) 1 S., 3 D.; 3 ~ Kbh. 4/5 81 Henriette Cathrine Magdalene Tronier, f. Kbh. 21/1 40, † ss. 6/9 1916; [4/5 1880 Spjellerup-S.; # 15/11 1904; † Kbh. 16/10 12].

PT 12: 1 (1946), s. 151-52.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Bregninge Kirke, s. 1715-1770, Bjergsted Kirke, s. 1773-1788.