Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 693. Kousted og Raasted,

N. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; P. 49; K.; S. i Præstegaardens Gang; Lkm. 5/538; Kbg. 1749.
———————————

1. 1538. Jens Mortensen i 22 Aar; [† 1561].

2. 1561. Niels Madsen i 42 Aar; [† 1602; Eiede 87 en Gaard i Randers].

Randers tingbog 1587, f. 177.

3. 1602. Jens Jensen Brask*, i 54? Aar; Pr. (45); 1 ~ Johanne Pedersdtr. af Bjerregrav-Aa.-T.; 2 ~ Kirsten Christensdtr., † 37; see Etm.; Christen J. B. i Hvorslev-G.; (Jens J. B. i Voer-E.); [† 1654].

P-Aarh. f. 33b, opsl. 36; FAaW, s. 15.

4. k. 27/12 1654 [p. Cap.*, o. 2/12 51] F. S. Peder Jensen Brask (Brasch) i 32 Aar, f. c. 25; St. Vibg. 45; ~ Kirsten Jensdtr. Hoslef af Hvorslev-G., † 93; 3 S., 3 D.; see Etm.; [† c. 1683].

KUM I, s. 195 (»Petrus Ioannis Braschius«); Sixhøj nr. 188; P-Aarh. f. 14b, opsl. 17; FAaW, s. 15, 25-26.

5. 3/8 1680*, o. 3/8 83**, Eske (Eskild) Sørensen Spentrup af Spentrup-G.; St. Rand. 75, Bacc. 78; Pr.; ~ F. D. Anne Pedersdtr. Brask, † 29/8 09; 1 S., 4 D.; see J. J. Wintmøll her og J. J. Hasselager i Vorning-K.-H.; [† 19/5 1709].

KUM II, s. 60, 80 (»Escherus Severini Spentrup«); P-Aarh. f. 56a, opsl. 59; FAaW, s. 25; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Nørhald hrd. nr. 14.

6. 29/7 1709, o. 30/8, Idal Johan Nielsen Bruun (Brunow, Bronaas), f. Trøgstad, Aggersh. St., 27/12 72; F. Sp.; St. Christiania 93; C. 15/6 09, n.; [† Aalbg. 21/1 1710].

KUM II, s. 195 (»Idalus Iohannes Nicolai«); OST, s. 23.

7. 8/3 1710, o. 4/4, Laurits Jensen Harlev; [26/11 1716 Bjerregrav-Aa.-T.; see der].

8. 4/1 1717 [Tunø 8/4 15] Jens Jensen Wintmøll el. Wintmølle, f. Rand. 14/12 77; Broder t. Rtr. Morten J. W. i Randers; F. J. Pedersen W., Kbmd. i Rand.; M. Anne Mortensdtr.; St. Rand 98, Bacc. 99; C. 6/5 00, n.; r. Cap. Besser-O., o. 18/5 08; ~ Mette Eskildsdtr. Spentrup, vistnok f. her; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 28/6 1723; skænkede Tunø Kirke ved sin Afsked fra Embedet 1717 en »liden kobberforgyldt Kalk og Disk at betjene et sygt Menneske med«].

KUM II, s. 240, 246 (»Ianus Iani Vintmølle«); E. Brejls skifteuddr.: Randers nr. 241; DanKir bd. 16, s. 2393 (Tunø kirke).

9. 13/8 1723, o. 22/10 [Skoleholder i Bjerregrav] Jens Jensen Hasselager; [5/9 1733 Vorning-K.-H.; see der].

10. 16/10 1733, o. 27/11, Mogens Christian Pedersen Marquard* (Marcussen) af Vorning-K.-H., f. 11/6 08; St. pr. 26, Bacc. 27; C. 5/7 28, h.; Pr. 81; 1 ~ Ørsted 25/10 41 Maren Andersdtr. Jespersen af Ørsted-E., d. 28/6 18, b. 10/7 49; 1 S., 1 D.; 2 ~ 17/10 52 Maren Nielsdtr. Blegvad, f. c. 34, † 15/2 13, en Bondepige fra Sognet; see Etm.; L. N. Blichert i Tvede-L.; [† 1786; riig, men ligegyldig; gik altid tilsogns; udlagt 44 (til Barnefader) af en Tjenestepige; blev frikjendt 7/1 45, men maatte dog betale 100 Rdlr. til fattige Præsteenker; gav ½ Gd. til en dansk Skole i Kousted (Hfm. 2/432); „Talede Intet mod Sandheden, den han alvorligt elsker, eftertragter, følger og forsvarer. Iøvrigt er han en redelig, tilmed i Theologien, Philologien, Medicinen og andre Videnskaber vel anseet Mand, saa og en stor Capasité til, at fatte og lære Mere; men dog Intet mindre skikket til end det, han betjener, nemlig Prædike-Embedet, thi han var langt mere beqvem til, at oprette en forfalden latinsk Skole af Ruiner og sætte den i kjendeligt Flor igjen, hvortil han og af Naturen langt mere inclinerer, og skulde hver Time gjerne tage imod“. (Biskop P. Hygoms Dom; see Saml. t. jydsk Hist. o.s.v. 3/378); W. 2/11 og 3/505; N. 2/375].

KUM II, s. 482, 492 (»Magnus Christianus Marqvardt«, 20 år gl.).

11. 11/11 1768*, 9/12 78**, o. 20/1 79, F. S. Peder Mogensen Marquard el. Marcussen, f. 13/12 42; St. pr. 57; C. 23/9 60, l.; [† 1786; W. 3/505; N. 2/375].

12. 2/6 1786 [p. Cap. Kvislemark-F. 7/4 79, o. s. D.] Hans Christian Faber; [14/7 1797 Marvede-H.; see der].

13. 14/7 1797 [r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 10/12 90, o. 11/2 91] Henrik Christian Lemmich af Bjerregrav-Aa.-T. r. Cap., f. 24/6 65; St. Rand. 84; C. 4/11 90, h.; ~ Kousted 8/8 00 Anne Dorthe Brasch, d. Randers 7/2 66, † Kousted 6/10 09; F. Henrik Christensen B., Bedemd. Klokker og Graver i Randers; M. Abelone Andersdtr.; u. B.; [# 12/2 1813, † 8/2 35].

KUM III, s. 403 (»Henricus Lemmich«, 19 år gl.); Gejstl. sk. Randers amt, Nørhald hrd. nr. 88, Randers byfoged nr. 1490; Nygaards sedler: Født, vielse, ft. 1801, hustrus dåb, hustrus død, hustrus far, hustrus mor.

14. 26/3 1813, o. 28/4 [Hør. Rand. 25/5 01; Adj. ss. 5/9 06, # 14/4 10] Christian Ludvig Sinding; [17/2 1822 Bjerregrav-Aa.-T.; see Bregninge-B.].

15. 8/5 1822, o. Kbh. 3/7, Søren Wedege Bruun; [17/12 1834 Bjerregrav-Aa.-T.; see der].

16. 20/2 1835 [r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 6/10 26] Johan Gunløg Gunløgsen Briem; [18/2 1854 Gundslev; see der].

17. 5/5 1854 [Cat. Kbh. Hel. G. K. 20/4 46, o. 1/7] Hans Christian Wilken Ebbesen, f. Kbh. 27/12 13; F. Hans Christ. E., Isenkrmr.; M. Petronelle Susanne Frederikke Hornemann; St. Kbh. 32; C. 5/7 38, l.; ~ Gundslev 27/9 54 F. D. Sophie Hedvig Angeline Briem af Gundslev, f. Bjerregrav 28/7 28; (68) 3 S., 2 D.; [26/1 1869 Slangerup-U.; E. S. 1/397].

18. 20/4 1869. Lorents Andreas Hjorth; see Laurbjerg-L.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.