Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 717. Laurbjerg og Leerbjerg,

Galten Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

P. 10; K.; M. S. III.; Aarh. M.; L. S. v. W.; Lkm. 5/453; Kbg. 1684 (÷ 1706-1813).
———————————

1. 15 . . Christen . . .

2. (1584). Christen Poulsen; see A. C. Larbjerg i Refsnæs. Den ene af disse mangler i Aarh. M.

3. 15 . . (1608) [fmtl. Cap.* 81]. Daniel Christophersen; ~ (81) . . . Pedersdtr.; F. P. Sørensen i Glæsborg; [var her endnu 1620].

KS 5:2 (1903-05), s. 551; 3:2 (1877-80), s. 756; Viborg Landstings Dombog, 9/9 1581 (fol. 209).

4. (1645). Søren Nielsen; maaskee St. i Kbh. (10); [† 2/7 1647].

F-P s. 260 (»Severinus Nicolai Randrusiensis«); P-Aarh. f. 33b, opsl. 36.

5. 1647, o. 23/9, Laurits Andersen (Laurberig); St. Rand 42; Pr. 12/8 72; ~ Maren Lauritsdtr. Bering; F. L. Nielsen, Bgmstr. og Tolder i Hobro; 2 ~ Etm.; see S. L. Laurberg i Røgen-S.; [† 1678; Pg. br. 63].

KUM I, s. 183 (»Laurentius Andreæ Randrusiensis«); P-Aarh. f. 12b, opsl. 15; f. 6b, opsl. 9, hvor han underskriver: »Laurentius Andreæ Longamnensis«; Han var ikke »1 ~ 32 Anna Justsdtr.«, for hun var g.m. L. Andersen, borgmester og tolder i Hobro, se FWDP 717,05 og T-N s. 130; Nygaards sedler: Pg. br. 1663.

6. o. 20/9 1678. Christen Sørensen Wiborg; vist St. Hors. 63; Bdr. t. Else S. ~ O. S. Pind i Røgen-S.; F. S. Madsen i Outrupgd., Røgen S.; ~ F. E.; u. B.; 3 ~ Etm.; [† 1684, Skifte 5/5 s. A.].

KUM I, s. 316 (»Christiernus Seuerini«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 57; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Galten hrd. nr. 2.

7. 12/4 1684, o. 16/5, Christen Nielsen Bering af Bjerring-M.; St. Vibg. 74, Bacc. 76; 1 ~ her 22/10 84 F. E., † c. 05; 2 ~ 26/6 10 Dorothea Rasmusdtr. Fogh af Bjerring-M., † 32; u. B.; 2 ~ Christopher Nislev, Rtr. i Thisted (Forældre t. C. C. Nislev i Naur-S.); [† 1715; gav Kalk og Disk til Laurbjerg K.].

KUM II, s. 47, 72 (»Christiernus Nicolai Beringius«); Sixhøj nr. 561; P-Aarh. f. 56a, opsl. 59; Nygaards sedler: 1. Ægteskab, Testamente.

8. 5/4 1715, o. 31/5, Mads Andersen Wærn, f. Aarh. 13/11 80; St. Aarh. 98; C. 8/6 02, n.; 1 ~ Mette Marie Harding; 2 ~ Mette Marie Falenkamp, levede 43; [† 20/1 1730].

KUM II, s. 238 (»Mathias Andreæ Wernerus«, 18 år gl.).

9. 3/3 1730, o. 7/4, Søren Jensen Assenius af Assens-Kl., f. 89; St. pr. 07, Bacc. 08; C. 17/9 14, n.; ~ Anna Elisabeth Aaboe; see Søren S. A. i Sandby; [† 1740; derefter Proces de jure vocandi].

KUM II, s. 324, 328 (»Severinus Iani Assenius«, 18 år gl.).

10. 24/7 1744, o. 25/9, Hans Michael Berg; [1/4 1746 Ø. Velling-G.-H.; see der].

11. 1/4 1746 [Skp., o. 4/9 43] Jacob Sparre Thomsen Galskjøt; [14/6 1748 Brahetrolleborg-K.; see der].

12. 5/7 1748 [Skllrr. i Farum 44] Henrik (Jørgen?) Didriksen Finchenhoff; [7/4 1752 Brahetrolleborg-K.; see Sengeløse].

13. 5/5 1752 [Degn, og fra 28/12 43 tillige p. Cap. Vestervig-A.] Jens Olsen Oxenbøll; [6/6 1755 Brahetrolleborg-K.; see der].

14. 4/7 1755, o. s. D., Laurits Mortensen Bøtcher; [17/5 1765 Lumby; see der].

15. 24/5 1765 [Degn i Galten-V.-H.] Carl Frederik Heibroch; [21/4 1774 Galten-V.-H.; see der].

16. 19/5 1744 [r. Cap. Strandby-B.-M. 29/12 72, men kom der ikke, da Kaldsretten blev Jstrd. Lassen bestridt] Corfits Schurmann Jensen Bang, f. Kbh. 22/5 36; F. Kmrd. J. Jensen B., Renteskrvr.; M. Mette Corfitsdtr. Schurmann af Kbh. Holmens K.; St. pr. 56, Bacc. 58; C. 25/9 59, n.; p. Cap. Galten-V.-H. 28/4 59, o. 26/5; ~ p. Thestrup 27/9 74 Inger Marie Toxverd af Raarup, f. 27, † Kbh. 30/11 79; [† 17/3 1778; druknede, ved i en Embedsreise at kjøre over Lilleaa].

KUM III, s. 164, 182 (»Cornificius Schuurman Bang«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 286.

17. 24/6 1778, o. 7/8, Laurentius Schmidt; [2/9 1785 Galten-V.-H.; see der].

18. 14/10 1785 [p. Cap. Ødum 18/6 84, o. 8/9] Ditlev Monrad; [12/10 1787 Ø. Velling-H.-G.; see der].

19. 16/11 1787 [p. Cap. Kristrup-H. 28/4 86, o. 16/8] Peter Mohr; [6/5 1796 Ødum; see der].

20. 6/5 1796, o. 7/9, Hans Boye; [15/6 1804 Ugilt-T.; see der].

21. 13/7 1804, o. 31/10, Christian Ludvig Budtz; [11/3 1814 Ødum; see der].

22. 22/7 1814 [p. Cap. Levring-H. 23/5 06, o. 27/6] Laurits Sørensen; [19/4 1822 Aulum-H.; see der].

23. 7/8 1822, o. 9/10, Christian Meyer Lund; [23/3 1827 Skjolde; see Falslev].

24. 13/7 1827, o. 24/9, Johan Christian Jensen; [4/3 1831 Skjolde; see Houlbjerg-G.].

25. 4/6 1831, o. 12/8, Carl Frederik Ehlers, f. Kbh. 6/11 93; F. Fred. E., Klokker; M. Sophie Christine Dinesen; St. pr. 11; C. 16/7 22, h.; ~ 34 Juliane Marie Neve, f. Thisted 7/4 97, † 12/9 39; F. Eberhard N., Distrlæge; M. Anna Willsen; 2 S.; see E. Sophus E. i Ulsø-E.; [† 12/9 1846; B. D. G. 1/198].

26. 24/12 1846 [p. Cap. Aversi-T. 7/2 37, o. 17/3] Edvard Snedorph Koefoed; [24/2 1855 Værum-Ø.; see der].

(5/5 1855 – 3/1 56 [o. Cat. Kjøge 19/2 50] Halfdan Valdemar Holstein; see Agri-E.).

27. 3/1 1856, o. 1/2 [Skllrr. i Uvelse 17/4 45] Lorents Andreas Hjorth af Aagerup-K., f. Nylarsker (St. Nicolai) 5/11 12; St. Rønne 33; C. 5/5 40, h.; ~ Kbh. Trin. K. 3/7 45 Frederikke Therese Mathiesen, „en kjærlig trofast Sjæl“, f. 26/10 12, † 2/4 68; F. P. N. M., Kbmd. og Rodemester i Kbh.; M. Ingeborg Marie Bache; 4 S., 2 D.; [26/4 1869 Kousted-R.].

28. 20/7 1869. Thomas Ambrosius Fyhn; 20/12 1877 N. Jernløse-K.; see Venø.

29. 7/3 1878 [Cap. p. p. Karise-A. 19/11 70, o. 26/11] Ludvig Julius Jensen, f. Attrup, Ø. Egede S., 12/11 42; F. Andr. Outzen Vilh. J., Skllrr. i Lyderslev; M. Lov. Emil. Larsen; St. pr. 62; C. 26/1 69, h1.; (Tyregod-V. 24/8 – 22/9 74); ~ 11/5 77 Olivia Jacobine Erica Mynster af Karise-A., f. Valløby 8/5 39.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.