Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 806. Naur og Sir,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 3/11; R. M. 20/4 1768; S. i K.; L. S. v. W.; Lkm. 6/420; Kbg. 1730.
———————————

1. 15 . . Jens Lønborg; see Etm.; [† 15 . . ; levede endnu 1599; boede i Holstebro Bispegaard].

Hegelund I s. 323, 326, 327, II s. 196.

2. 1584. F. S. Jørgen Jensen; see Etm.; [† 13/5 1599; »Her Iørgen Ienssøn Nawr bleff slagen ihiel«].

Hegelund I s. 329, II s. 197; KS 3:2 (1877-1880), s. 211.

3. o. 11/7 1599. Christen Nielsen Kjær, f. Naur Kjærgd.; ~ F. D. Anna Jørgensdtr.; see Etm.; H. C. Naur i Vissenbjerg; (M. M. Mørch i Lumby); [var her endnu i 1634; gav 11/10 34 Alterstager til K.].

KS 5:2 (1903-05), s. 558 og 2:6 (1872-73), s. 545; Hegelund I s. 332, II s. 198; DanKir bd. 18, s. 2417, 2425 (se nedenfor).

4. c. 1649. Eskil Eliesen Nebsager (Neusagrei) af Nebsager-B.; St. Ribe 33; ~ F. D. Silia (Cecilia) Christensdtr. Kjær; en Søn var den bekjendte Rtr. ved Odense Gymnasium, Forfatteren Elias Eskildsen Naur (1650-1728); [† 9/6 1667; gerådede 1640 i unåde, da han havde forsømt en søndagsgudstjeneste i sit anneks (vel Sir), idet han skulle varetage en skiftesag efter sin afdøde mor. Forseelsen blev dog tilgivet ham mod, at han først skulle ‘afbede den’ (dvs. undskylde) over for menigheden og fremover undlade at give anledning til en tilsvarende ‘forargelse og usædvanlighed’].

KUM I, s. 118 (»Escherus Eliæ Neusagrius«); DanKir bd. 18, s. 2437, 2447 (se nedenfor).

5. 24/6 1667 E. f. B. 6/7 [Rtr. Varde . . .] Svend Andersen Soderup af Soderup-E.; St. Helsing. 60; ~ Mette Olufsdtr., som overlevede ham; 1 D.; see Etm.; [† 1693; Hustruen gav 1677 Alterstager til Sir K.].

KUM I, s. 287 (»Sveno Andreæ Soderupensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 13; DanKir bd. 18, s. 2462 (se nedenfor).

6. 14/2 1693, o. 5/4, Christian Berntsen Wellejus el. Wedel af Ribe Dk. r. Cap., d. 8/9 65; St. Ribe 86; ~ F. D. Anna Margrethe Cathrine Svendsdtr. Soderup; 1 S., 1 D.; see Svend C. W. el. Naur i Sal; Etm.; [† 2/9 1730; Hustruen gav 1706 Daabsfad til Sir K.].

KUM II, s. 145 (»Christianus Bernhardi Wellejus«); Kbg. Ribe Dk. (1623-1700) opsl. 195; DanKir bd. 18, s. 2465 (se nedenfor).

7. 23/4 1728, o. 17/3 30**, Christian Reimer, f. Tønder 25/6 96; F. Christian R., Apoth.; M. Agnethe Marie . . . ; St. i Kiel 16, i Jena 17, vist i Halle 18, i Kbh 21; C. 18/11 21, l.; ~ c. 31 F. D. Anna Margrethe Christiansdtr. Wellejus, f. 25/10 00,† Overlund 20/12 90; u. B.; [† 14/2 1749; Hustrus Lgst.].

KUM II, s. 440 (»Christianus Reimerus, Schlesvicensis«); Achelis I, nr. 4746; DanKir bd. 18, s. 2437, 2438 (se nedenfor).

8. 21/3 1749 [r. Cap. Hjerm-G.-V. 15/11 48, o. 21/4 49] Christian Christophersen Nislev, f. Thisted 17; F. Mag. C. Lauritsen N., Rtr. ss.; M. Dorothea Rasmusdtr. Fog af Bjerring-M., E. e. C. N. Bering i Laurbjerg-L.; St. Vibg. 40; C. 18/1 45, n.; ~ 26/6 50 Oliva Frederiksdtr. Richardt af N. Felding-T., f. 28, † eft. 73; 3 S., 4 D.; see Frederik N. i Agerskov; (P. S. Sidelmann i Guldager); [† 14/2 1763; Lgst.].

KUM III, s. 5 (»Christianus Nislev«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1043; DanKir bd. 18, s. 2438 (se nedenfor).

9. 1/7 1763 [r. Cap. Varde 22/5 61, o. 26/8] Jens Jørgensen Windfeldt, f. Tanderupgd., Farup S., 22/12 26; F. J. Andersen W.; M. Anna Jensdtr. Bjørn af Vodder; St. Ribe 44; C. 30/5 50, h.; Pr. 75; ~ Skjern 25/5 64 Maria Pedersdtr. Stephansen, † 15/11 97; F. Forp. p. Lundenæs; 4 S., 1 D.; [† 7/12 1781; W. 3/863; N. 665].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 894, 933; PT 2016, s. 153 (Familien Bjørn fra Ribe).

10. 23/1 1782, o. 3/4, Laurits Nielsen Nyboe, f. Holstebro 10/12 55; F. N. Lauritsen N., Kbmd.; M. Christine Pedersdtr.; St. pr. Vibg. 71; C. 11/12 76, n.; ~ Karen Benzon, † 25/8 88; 1 S., 1 D.; [† 9/4 1787].

11. 21/9 1787, o. 7/11, Christian Johan Lodberg Krarup; [31/10 1794 Borris-F.; see der].

12. 5/12 1794, o. 15/12, Knud Peter Lind; [7/5 1813 Hygom-E.; see Eltang-V.].

13. 27/12 1813, o. 13/5 14, Peter Jensenius Sundorph; [1/9 1824 S. Kirkeby-A.; see Karlslunde-K.].

14. 2/3 1825, o. 15/7, Ove Thomas Nicolai Krarup; [26/9 1837 Ulvborg-R.; see Flødstrup-U.].

15. 16/12 1837 [p. Cap. Gislev-E. 7/2 s. A., o. 17/3] Hans Jacob Frederik Christian Wolf, f. Vdbg. 11/5 09; F. Peder Rudolph W., Adj. ss.; M. Caroline Mariane Ragnhild Buch; St. Vibg. 28; C. 8/7 34, n.; ~ Christiane Henriette Colding af Gislev-E., f. 7/10 11, † 3/3 44; 1 S., 2 D.; see Peter Rud. W. t. St. Stephans K. v. Kbh.; [afsat 4/3 1846, dog »i Naade med pension«, fordi han »her førte et vildt Liv og bortspillede det meste af Ugen i Holstebro«; levede 67, formodentligt i Kbh.; siden i Fyen; † Rynkeby p. Fyen 8/12 1881; B. D. G. 1/191].

Sixhøj nr. 1642.

16. 23/4 1846, o. 17/6, Christian Peter Nicolai Brandt; [20/8 1855 Rimsø-K.; see Krummerup-F.].

17. 26/11 1855, o. 23/1 56, Simon Peter Groth, f. Kbh. 5/11 13; F. Jens Peter G., Waisenhuus-Apoth.; M. Cathrine Maria Magdalena Arendt; St. Kbhs. Bgdsk. 32; C. 9/7 39, h.; ~ 4/5 38 Caroline Sophie Groth; F. Peter G., Skibsmægler i Christiansand; M. . . . Bærentzen; 1 S., 3 D.; see C. J. H. Fog i Ebeltoft-D.; [28/4 1873 Holstebro-M.].

18. 1/7 1873, o. 27/8 [Lærer v. Søetatens Drengesk. 1/5 62; Overlærer ss. 1/1 67 – 31/12 68] Vilhelm Truels Petersen, f. Hors. 10/3 33; F. Thue Jac. P., Overlæge; M. Dorth. Cathr. Chr. Knoph; St. Kbh. 52; C. 19/1 60, l.; ~ Fdberg 29/7 64 Charlotte Harriet Hagen, f. Kbh. 18/6 38; F. Pet. Munck H., Grossr.; M. Charl. Fred. Søbøtker; (78) 3 S., 1 D.; [29/11 81 Søllested-V.].

Elvius s. 503-504.
———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2016, Navr Kirke, s. 2401-2446, Sir Kirke, s. 2447-2476.