Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1353. Vodder,

Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.

K. 4/469; Rh. 509; R. M. 22/6 1708; S. i K.; M. S. III.; Lkm. 6/49; Kbg. 1684.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1530. Søren Pedersen Thestrup (Thistrup); Pr. 48; [† 1558; var tillige Herredsskriver].

2. 1558. Carl Lorentzen ell. Lauritsen, f. Flensborg; [† 1560].

3. 1560. Niels Nielsen Kirkebye, f. Roager S.; see Etm.; Jacob N. i Høirup-S.; [# 1595; † 16/4 1612].

4. o. 8/6 1595. Claus Ostersen* (Adsersen, Osteri el. Spandet) af Spandet; Pr. 38; ~ Vodder 15/6 95 F. D. Gjertrud Nielsdtr. Kirkebye; [† 1648; hans Cap., Peder Jacobsen Aslac, døde for Alteret anden Paaskedag 46; T. 326].

Hegelund I s. 269 , II s. 169; KS 2:6 (1872-73), s. 551.

5. o. 31/3 1647**. Jens Hermansen, f. Ribe; St. Ribe 43; ~ Barbara Sørensdtr. Hegelund af Skjærbæk, f. 33; 2 ~ Etm.; [† 1666; Portrait i Kirken].

KUM I, s. 179 (»Ianus Hermanni Ripensis«); PT 1984, s. 120; DanKir bd. 21, s. 1215 (se nedenfor).

6. o. 4/7 1666. Peder Jørgensen Janderup, f. Janderup; St. Ribe 60; ~ 67 F. E., † 11; [† 1676].

KUM I, s. 292 (»Petrus Georgij Ianderupius«); PT 1984, s. 120.

7. 23/5 1676 [Fp. . .] Mag. Damianus Johansen af Herlufsholm, f. c. 43; St. Hlh. 62; ~ Anna Pedersdtr. af Hersted Ø. og V., f. c. 47, † 98; [† 1683; Eptph.].

KUM I, s. 308 (»Damianus Iohannis«); DanKir bd. 21, s. 1215 (se nedenfor).

8. 26/4 1684, o. 16/6 [Hør. Ribe •/11 78] Jens Sørensen Bjørn*, f. Ribe 6/1 55; F. S. Pedersen B., Hattemager; M. Anne Jensdtr.; St. Ribe 76, Bacc. 77; Pr. 22/6 13; ~ Arrild 7/6 88 Maren Clausdtr. Caspergaard, f. Roost, Arrild S., 1/5 71, † 3/6 51; F. C. Clausen C. af Vonsbæk, herredsfoged i N. Rangstrup; M. Apelone Lauritsdtr. Riggelsen (2 ~ Truels Bertelsen); 5 S., 4 D.; see Etm.; C. J. Ursin i Tødse-E.; (Jens P. B. i Viby; Ivar B. i Bjolderup; Christian F. S. B. i Jerslev-B.; A. Holm i Løgumkloster; J. J. Windfeldt i Naur-S.); [† 31/5 1733].

KUM II, s. 65, 73 (»Ianus Severini Biorn«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 557, 933; Kbg. Vodder (1684-1759), s. 73, opsl. 41 (død), s. 130, opsl. 69 (hustrus fader), opsl. 52 (hustrus død, inkl. biografi); Kbg. Arrild (1659-1814), opsl. 4 (hustrus dåb), f. 172a, opsl. 171 (hustrus faders død), f. 240a, opsl. 240 (hustrus moders 2. ægtesk.), f. 241b, opsl. 242 (vielse); PT 2016, s. 150-157 (Familien Bjørn fra Ribe).

9. 6/3 1733** [p. Cap.* 13/11 30] F. S. Søren Jensen Bjørn (Ursin), f. 25/4 94; St. pr. 11; i Kiel 12; C. Kbh. 22/2 17, h.; Vodder 19/11 25*; ~ Vodder 23/10 38 Else Marie Clemensdtr. Fog af Hviding, f. 26/1 15, † Vodder 14/2 43; 3 S.; [† 6/11 1758; Lgst.].

KUM II, s. 359 (»Severinus Iani Biørn«, 18 år gl.); Achelis I, nr. 4586; PT 2016, s. 154 (Familien Bjørn fra Ribe); DanKir bd. 21, s. 1215 (se nedenfor).

10. 2/3 1759 [Solbjerg-S. 24/11 52, o. 14/3 53] Nicolai Georg Conradsen Overbeck, f. Haderslev 9/8 20; (Bdr. t. Dorthea C. O. ~ J. J. Halse i Visby-H.); F. C. Michael O., Rtr. ss.; M. Dorothea Sophie Rye; St. Haderslev t. Jena 39–42; Huslærer 42–48; Lærer v. Kbhs. Garn. Sk. 48; St. i Kbh. 49; C. Kbh. 4/8 49, n.; ~ 12/7 57 Marie Elisabeth Christiansdtr. Schindler, f. Haderslev . . ; F. C. Erdmann S., Rtr. ss.; M. Botille Cathr. Rye ell. Rüe; i Solbjerg 1 S.; [# 1792; † Haderslev 13/8 1805].

Achelis I, nr. 5600; KUM III, s. 88 (»Nicolaus Georgius Overbeck«, 28 år gl.).

11. 1792 [p. Cap. Gram 25/1 88, o. 27/2] Hans Radoor; [6/4 1814 Brøns; see der].

12. 5/9 1814 [Fp. . .] Hans Christian Fischer; [1823 Aastrup i Hadersl. Pr.; see Aller-T.].

13. 10/9 1823 [Cat. Rødby 4/10 15, o. •/11] Poul Jacob Tolderlund; [11/3 1834 Vonsild-D.; see der].

14. 4/7 1834, o. 3/9 [Adj. Nykjøb. 31/7 30] Hans Peter Gyllembourg Koch; [18/8 1843 S. Kirkeby-A.; see N. Vedby-A.].

15. 2/11 1843, o. 5/1 44, Hans Vilhelm Riber Schøler; [6/1 1846 Staby-M.; see V. og Ø. Hassing].

16. 18/3 1846, o. 6/5, Georg Ferdinand Boesen; [27/2 1858 Agerskov; see Harridslev-A.].

17. 10/5 1858 [Manø 8/4 53] Nicolai Henrik Jørgensen, f. Sest 30/9 09; F. Jørgen J., Mølleeier i Sest; M. Joh. Antonette Diechmann; St. Kold. 31; C. 12/7 39, n.; p. Cap. Anst-G. 27/9 43, o. 39/11; Ø. Snede 9/1 51; ~ Sest 1/6 45 Ane Kirstine Hørling, f. Kbh. 31/12 07; F. Niels Nielsen H., Bgr. og Handelsmd.; M. Maren Jensdtr.; 2 S., 2 D.; [afsat af d. t. R. 20/5 1867 formedelst Edsnægtelse; 1/12 1871 Grimstrup-N.; # 84; † Kold. 5/1 1905].

18. c. Sp. 1867 [P. v. Ny K. i Pelvorm 63] Johann August Hermann Bolten, tillige c. Sp. Roager s. A.; [1868 Moltrup-B.; see der].

19. c. P. 20/2 1868 [c. P. Flensbg. Helligg. K. 8/9 65] Christian Jørgensen, tillige med Roager, indtil •/1 70; [12/5 1871 Cap. p. p. Kbh. Vartov K.; see Staby-M.].

20. 1871 [Adsbøl-G. 26/5 65] Jacob Georg Christian Wulff, tillige c. P. i Roager indtil 74; af Ris, f. 18/7 27; St. Haderslev til Kiel 46, i Bonn 48–51, i Kbh. 52; C. Kbh. 20/1 53, l.; p. Cap. Emmerlev 21/9 58, o. 29/10, – •/6 60; Cat. Svendbg. 27/4 60; ~ 15/8 60 Augusta Sophie Hanne Caroline Emilie Jürgensen af Emmerlev, f. 16/10 29, E. e. Andreas Peter Theodor Juel, Auditør; [# 1893; † Brøns 31/5 1908].

Achelis II, nr. 9824.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Vodder Kirke, s. 1205-1216.