Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1469. Vonsbæk,

Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1716.
Anm. Præsten boer i Caspergaard.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1525 [catholsk P. her fr 14] Jens Sørensen; see Etm.; [† c. 1556; »hans slægt sad i embedet i ikke mindre end 215 år«; (J. 177; R. 284; O. H. Moller X. Note 14; V. f. K. 2 R. VII. 503; Sj. Aarb. 1925 S. 149–52); DanKir bd. 20, s. 502].

2. 3/3 1547** [Cap.* 44] F. S. Claus Jensen Caspergaard; St. i Rostock 41; ~ Anna . . . , f. c. 30, b. 3/9 10; see Etm.; [† 31/5 1580; (J. 177; R. 284; Rost. Matr.; Had. Joh. 27; K.-S. 2 R. IV. 527. 529, 3 R. I. 738; V. f. K. 2 R. VII. 503, VIII. 105); Achelis I, nr. 91; PT 14:6 (1965), s. 131].

3. 1580. F. S. Jens Clausen Caspergaard; ~ 84 . . . . ; see Etm.; [† 1633; (J. 177; R. 285; O. H. Moller X. Note 14; V. f. K. 2 R. VII. 503, VIII. 105)].

4. 1621**. F. S. Claus Jensen Caspergaard, f. 96; St. i Helmstedt 17, i Wittenberg 20; ~ 21/7 22 Sophia . . . ; see Jacob J. C. i Starup-G.; Etm.; L. Brodersen og Cl. Lorentzen i Steppinge-F.; (J. S. Bjørn i Vodder); [† 25/2 1659; (J. 177; R. 285; O. H. Moller X. Note 14; V. f. K. 2 R. VII. 480, VIII. 103); Achelis I, nr. 1402; PT 2016, s. 152].

5. 1659. Christopher Johansen Schrøder af Aller-T., f. 19/1 36; St. Haderslev t. Rostock 52, i Kbh. 55; ~ F. D. Cathrine Clausdtr. Caspergaard, f. c. 38, b. 22/12 22; see Etm.; J. Hestermann, Diak. i Haderslev; see P. J. Bering i Hjarup-V.; [† 1700; (J. 177; R. 286; Had. Joh. 36; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. VII. 484 f. 503); Achelis I, nr. 2474].

6. 1700 [p. Cap.*, o. 91] F. S. Claus (Nicol.) Christophersen Schrøder, f. c. 63; St. Haderslev t. Kønigsberg 82; Wittenberg 84; 1 ~ Elisabeth Kedings, f. c. 70, b. Vonsbæk 14/8 12; F. N. Hansen, Herredsfoged i Keding; 2 ~ Haderslev 23/1 14 Gjertrud Mussmann; F. Kai Christophersen M., Bgmstr. i Haderslev; M. Magdalena Petersdtr. Matzen; 1 D., der døde 16; 2 ~ Etm.; see Christopher N. C. S. i Nordborg; P. Meyland i Varnæs; [† 25/4 1715; (J. 177; R. 286; W. II. 451 L. 15 n.; Køn. Matr. II. 128); Achelis I, nr. 3498; PT 14:6 (1965), s. 136; 9:5 (1932) s. 138; Kbg. Åstrup (1675-1726) opsl. 265 (1. hustrus begr.), opsl. 286 (2. vielse), opsl. 300 (død), opsl. 312 (datter Elisabeths død); hans formodede 2. hustru »Anna Elisabeth Kling fra Haderslev« udgår, eftersom hun fmtl. beror på en misforståelse].

7. 1716 [Fp. 12] Anton Boldevin Klinge (Kling), f. Haderslev 4/1 84; F. Anton K., Ridefgd. i Haderslev Hrd. (Bdr. t. Friedrich A. K. i Halk og t. Dorothea E. A. K. ~ J. J. Monrad i Aastrup); M. Marie Elisabeth Boldevinsdtr. Hoyol (Hojalin); St. Haderslev t. Rostock 03, i Kiel 05, i Kbh. 09; C. Kbh. 10; ~ Vonsbæk 26/11 16 F. E., b. Vonsbæk 26/4 57; 5 S., 5 D.; 3 ~ vistnok i Haderslev 16/10 43 Jens Jacobsen (Lunding), Rdmd. i Haderslev, der døde 45; see T. T. Lorentzen og M. C. Bøhme i Oxenvad-J.; [† 12/6 1740; (J. 177; R. 286; Fr. B. III. 102; Had. Joh. 41; Rost. Matr.; P.-T. 9 R. V. 136); Achelis I, nr. 4258; KUM II, s. 345 (»Antonius Baldouinus Kling, Hattersleb. Cimber«); PT 14:6 (1965), s. 131; Kbg. Vonsbæk (1716-1763), opsl. 35 (trolovelse), opsl. 63 (enkens død), børn: opsl. 50, (Birgitte Sophia 1720 og Key 1723), 4 (Birgitte Christine 1726), 5 (Anna Elisabeth 1728), 9 (Antoni Jacob 1732); Kbg. Åstrup (1675-1726) opsl. 315 (vielse), børn: 322 (Marie Elisabeth 1717), 334 (Claus Johannes 1718), Marie Elisabeth 1721 (se Oksenvad), 399 (Antoni Key 1724), og vistnok Antoni Key (1725); PT 9:5 (1932) s. 136, 137; 6:6 (1915) s. 292 (mors navn)].

8. 1741 [Skjolde 1/6 1731, o. 27/7] Conrad Hansen Zoëga af Aller-T., f. 2/11 02; St. Haderslev t. Jena 21, i Kbh. 30; C. 16/1 31, l.; ~ 32 Magdalene Pedersdtr. Lagesen af Tyrstrup-H., f. 8/12 00, † her 30/6 83; 3 S., 2. D.; see Etm.; [† 25/12 1774; (W. III. 91; J. 177; R. 287; Had. Joh. 43; Nied. F-G. XII. 247); Achelis I, nr. 4951; PT 1988, s. 50, 54].

9. 1765** [p. Cap. Aastrup 60–62] Ulrich Selmer af Eltang-V., f. 29/8 25; St. Kold. 46; C. 51; ~ her 28/1 66 F. D. Anna Margrethe Conradsdtr. Zoëga, d. Skjolde 15/11 34; u. B.; [† 30/4 1799; (J. 177; R. 287 f.; Giessing. III. 408 (Stamt. Zoëga).); PT 1988, s. 54].

10. 1800 [Rtr. i Wilster 82, i Haderslev 86] Adolph Rudolph von Brinken, f. Hatsted 24/7 54; F. Melchior Christoph v. B., Diak. ss.; M. Dorothea Margaretha Nordtmann; St. i Kiel 74; C. Glückstadt 83; 1 ~ Carolina Elisabeth Johansdtr. Stelle, f. c. 54, † 7/5 87; F. J. Gottfr. S. i Kiel; M. Agnetha Thomsen; 2 ~ c. 89 Dorothea Classen, F. fmtl. Johann Georg C., Sp. i Borreby; M. Augusta Lucie Elisabeth Burchardi; mindst 1 S.; [† 21/9 1808; (J. 177; M. 57; Wulff. 4; Had. Joh. 5; Kordes. 35; Lüb. & Schr. 74, Suppl. 677; B.-D. 1032; Sl. Kb. Ud. 117. 121. 191; Lautrup 73; Sonnink. z. Wilster. 119); Achelis II, nr. 6865].

11. 1809 [Feltp. 05] Christian Ludvig Janssen; [1820 Starup-G.; see Gl. Haderslev].

12. 1821 [Dedsbøl 15] Nis Hansen Møller (Müller), f. Sønderballe, Hoptrup S., 9/8 75; F. Hans Pedersen M.; M. Kirstine . . . ; St. Haderslev t. Kiel 93; C. Gottorp 99; Fp. 10; 1 ~ Herfølge 14/8 10 Botilde Marie Posselt af Løit, f. 18/6 80, † Nykjøb. p. F. 10/6 13; 2 ~ 17 Anna Katrine Mechelburg, f. Haderslev 15/10 86; F. Peter M.; M. Sophie Kirstine Iwersen; [† 29/3 1844; (J. 177. 511; M. 57. 379; Fr. B. I. 168; Wulff. 23; Had. Joh. 52); Achelis II, nr. 7575].

13. 30/8 1844 [Tugthuset p. Chrhvn. 12/11 42] Carl Christian Boisen; [afsat 15/5 1848 af Oprørsregjeringen; atter indsat 50, see Nr. 15].

14. 1848 [p. Cap.* 48] Niels Julius Ferdinand Müller, f. 15/1 21; (Bdr. t. Carl E. M. i Haderslev og t. . . . M. ~ C. W. Meyer i Vilstrup); F. Christ. Thygesen M., Stadskasserer; M. Susanne Cathr. Sørensen; St. Haderslev t. Kiel 38; i Bonn 41; C. Gottorp 45; Stipendiereise i Sverige og Skotland 45–46; [afsat 1850; † Vilstrup 28/3 s. A.; (M. 57; Fr. B. II. 175; Wulff. II. 30; Had. Joh. 66; Alb. II. 96); Achelis II, nr. 9524].

15. 1850 [c. Fp. og Fpr. 5/8 48] Carl Christian Boisen; [10/12 1850 Fred. Mich. K.-E.; see Ribe Dk.].

16. 11/2 1851 [Frederikshavn 4/1 48, o. 8/3] Christian Daniel Møller; [12/10 1861 Hoptrup; see Haarby].

17. 25/1 1862 [Treja, Gottorp Pr., 7/1 53] Carl Peter Brasen; [afsat 1864 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.; 16/11 68 Bloustrød-L.; see der].

18. 1864 [Diak. Neustadt 60] Friedrich Dücke Sigismund Matzen, f. Tørninggd., Hammelev S., 2/7 21; (Bdr. t. Adolph H. S. M. i Fjelstrup); F. Hans Henning M., Eier af Tørninggd.; M. Sophie Elisab. Strodtmann; St. Haderslev t. Kiel 43; i Berlin 45; C. Flensborg 53; [† 1/5 1867; (M. 57. 1139; Wulff. II. 34; Had. Joh. 68; Volb. 11; K.-K. 1862 S. 90); Achelis II, nr. 9704].

19. 1867 [P. p. den russiske Ø Worms (Estland) 59] Jacob Eduard Petersen, f. Slesvig 27/4 14; F. Johann Heinrich P., Kbmd.; St. i Kiel 35; C. Gottorp 39; p. Cap. Ulderup 48; Diak. Ulderup 30/7 49; afsat 50; Subrtr. og Cap. i Stockholm 51; [† 19/10 1882; (M. 208; Wulff. 60, II. 23; Volb. 24; Z. f. Schl.-H. G. XII. 320); Achelis II, nr. 9363].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Vonsbæk Kirke, s. 501-518.