Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1449. Sognepræster i Løit,

Ris Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1763; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . [Hjortkjær 28] Benedictus Hawik (Haviek), maaskee ident. med Nr. 2; [† s. A.? – eft. anden Beretning: Sp. i Ris c. 34 og senere Sp. her; (J. 261. 266)].

2. (1550. 57). Benedictus Hugo; maaskee ident. med Nr. 1; [(J. 256; Sj. Aarb. 1906 S. 151)].

3. (1573). Mag. Daniel Gerkens, maaskee fra Hamburg; St. Wittenberg 54, Rostock s. A.; Mag. 62; [(J. 256; Witt. Matr.; Rost. Matr.; Z. f. Hamb. G. IX. 584)].

4. (1584). Jens Sørensen Skive (Schywe); see Jens J. S. p. Sandø, Fær.; [(W. Suppl. Færøerne 31)].

5. 15 . . Engel Haink; [† 29/5 1589; suspenderet et Aar formedelst et Drab; (J. 256; R. A. No. 736)].

6. 1589 [Diak. Tetensbüll 83] Lorenz (Laurentius) Dithmer af Hellevad-E.; St. i Lüneburg, i Wittenberg 80; see C. L. Dithmer i Ubjerg; [† 14/7 1611; (J. 257. 818; Voss. 148; Mon. hist. dan. 2 R. II. 669 f.; V. f. K. 2 R. VII. 457 Note 43); Achelis I, nr. 610; SdjyAarb 1963, s. 169-170].

7. 1611. Villads (Wilhad) Knudsen, f. Haderslev c. 84; F. Knud Villadsen, Rdmd.; M. Margr. Thomsen; St. Rostock 05, Wittenberg 09; ~ 29/5 14 Cathrine Andreasdtr. af Skjærbæk, f. 11/2 92; mindst 2 S., 3 D.; see 2 Etm.; E. Wind i Brede; S. Skive i Roager; [† 16/11 1636; (Krafft. 409; J. 257; Had. Joh. 30; Rost. Matr.; B.-D. 1569 (Ligt. o. Erich Wind).); Achelis I, nr. 1091].

Vakance.

8. 1640. F. S. Jesper el. Caspar Villadsen (Wilhadi); f. c. 17; St. Rostock 37; [† 20/4 1649; (Krafft. 409; J. 257; Rost. Matr.; Had. Joh. 34); Achelis I, nr. 1959].

9. 1649. Mag. Johan Christian Fabricius, f. Tønder 23/4 24; (Bdr. t. Herlich C. S.~ R. Reimers i Bedsted); F. Carsten Jensen, Kbmd. og Kæmner i Tønder; M. Gyde Frodesdtr. Schmidt; St. Bordesholm t. Rostock 42; Mag. ss. 49; ~ 27/5 50 Anna Villadsdtr., en Dtr. af Nr. 7 her, f. 20/9 26, † 22/12 85; mindst 4 S., 1 D.; see Etm.; Johan C. F. i Hostrup; Christian F. i Hjortkjær; Andreas F. i Brede; (W. Hoyer i Sønderborg; A. Amders i Burkal); [† 9/7 1686; (J. 257; C. lit. I. 166; Rost. Matr.; Unsterb. Sterbl. II. 260; Sl. Kb. Ud. 162 L. 5–7; D.-S. 2 R. II. 48 (Stamt.).); Achelis I, nr. 2107].

10. 1686 [p. Cap.* 82**] F. S. Wilhad Fabricius, f. 7/5 51; St. i Rostock 68, i Kiel 69; Præd. p. Østerholm, Igen S., c. 79; ~ 1/8 82 Katharina Lauritsdtr. Friis af Brede, f. 14/4 63, † 9/1 02; mindst 3 S., 2 D.; see Etm.; Johann C. F. i Hostrup; Erich F., Diak. i Aabenraa; Jørgen A. Zoëga i Vilstrup; C. Fries i Abild; [† 13/10 1725; (J. 257. 1636; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 3018].

11. 1725 [p. Cap.* 22**] F. S. Lorenz (Laue) Fabricius, f. 5/3 88; St. i Kiel 10, i Kønigsberg 13; 1 ~ Løit 18/4 24 (sin Moders Cousine) Cathrine Margrethe Christiansdtr. Fries af Abild, f. 12/9 89, † 20/10 30; 2 ~ Løit 26/6 31 Mariane Johansdtr. Roost, f. Tønder 96, † 3/6 33; F. Joh. Chr. R., Politimstr. i Slesvig; M. Cathrine Barbara Kenckel; 3 ~ Løit 25/5 34 (sit næstsødskendebarn) Magdalena Margretha Hansdtr. Zoëga af Aller-T., f. 29/10 10, † Løit 7/8 71; see Christian F., Diak. i Haderslev; [† 22/12 1753; (J. 257; Køn. Matr. II. 277; Visitat.-Prot. 1746; Giessing III. 408 (Stamt. Zoëga); Rickmers 206. L. 13–12 n.); Achelis I, nr. 4554; PT 1988, s. 52].

12. 1755 [P. v. Tugthuset i Glückstadt 51] Christian Bendixen, f. Tønder 6/2 24; F. Lorenz B., Kniplingshandler; St. Altona t. Jena 44; C. Rendsburg(?) 50; ~ Catharina Christina Mathæusdtr. Chemnitz, f. 18/3 27, † 28/11 00; (Sstr. t. Detlef C. i Sønderborg); F. M. C., Sp. i Schönberg; M. Christiane Catharina Gundelach fra Lübeck; [† Hannover 4/9 1781; (J. 257; Lüb. 550; B.-D. 989; Sl. Kb. Ud. 212, L. 15–12 n.; A. f. S. u. K. IV. 132; J. Brodersen 456–60; Nied. F.-G. XIII. 79); Achelis II, nr. 5791].

13. 1782 [Bjolderup 74] Christian Christiansen Posselt af Bjolderup, f. Uge 2/5 39; St. pr. i Kbh. 56; p. Cap. Bjolderup 66; Pr. 98; ~ Sottrup 23/9 68 Botilde Lucie Georgsdtr. Franzky af Sottrup Diak., f. 9/11 48, † 7/9 86; see Christian A. Sp. i Visby; N. H. Møller i Vonsbæk; [† 12/8 1811; (J. 241. 257. 274; M. 139; W. III. 595 L. 5 n.; Fr. B. I. 168 L. 13–14; Pr.-Ber. 1812 S. 116 f.); Achelis II, nr. 6202; KUM III, s. 155 (»Christianus Posselt«, 18 år gl.); ].

14. 1812 [Diak.* 02] Andreas Christian Matthiesen, f. Skovlund, Medelby S. (el. Schafflund, N. Haksted S.), 25/2 71; F. Matthias Christiansen, Gdeier. i Faarlund; M. Christine Jessen; St. Husum t. Kiel 90, i Kbh. 62; C. Gottorp 96; Sp. i Nordmarsch 00; O.; [† 15/1 1843; (J. 257 f. 688; M. 139 f.; Fr. B. I. 156 f.; Wulff. 19; J. Brodersen 460–65); Achelis II, nr. 7476].

15. 1843. Martin Hinrich Kaftan, f. Nykirke, Tønder Pr., 4/6 07; F. Peter K., Ldmd.; St. Husum t. Kiel 32, Berlin 34; C. Gottorp 37; ~ 31/8 43 Wilhelmine Auguste Amalie Paulsdtr. Mumsen af Sottrup, f. 4/2 22, † Slesvig 17/3 89; mindst 2 S.; see Theodor C. H. K., Diak. Aabenraa; [afsat 1850; † Pinneberg 29/3 53; (M. 139; Fr. B. I. 112; Wulff. 58, II. 19; Alb. I. 437; Sj. Gejstl. 87); Achelis II, nr. 9204].

16. c. Sp. 12/8 1850, fast ansat 21/11 s. A. [V. Egede-B. 10/7 49, o. 17/8; # 9/9 50] Louis (Ludvig) Armand Immanuel Septimany du Plessis de Richelieu, tillige Diak.* 50–52, f. Kbh. 29/7 21; F. Johan Christopher de R., dengang Stabscpt. i Kongens Rgmt., siden Major samt Gouverneur for de danske Etablissementer paa Kysten af Guinea; M. Cathrine Maria Bang; St. Fdbg. 39; C. 17/1 43, l.; c. Adj. v. Fdbg. Sk. 2/9 45, Adj. ss. 1/8 46; ~ Hillerød 6/6 48 Frederikke Karen Elisabeth Christiane Ulstrup, f. Reykjavik 12/2 29; F. Cclrd. Regner Christopher U., Landfgd. p. Isld. og Bfgd. i Reykjavik; M. Hedvig Lovise Augusta v. Lerche; mindst 3 S.; en Søn var den berømte Admiral Andreas du Plessis de Richelieu; [27/1 1858 P. for de evang. Menigheder samt ord. Miss. p. St. Thomas og St. Jean; † p. St. Thomas 18/6 1859; (W. I. 298; M. 139; Ersl. S. II. 798; P.-T. 2 R. V. 173 (Stamt.).)].

17. 20/9 1858 [Hellevad-E. 18/11 50, o. 14/11 (!)] Jonas Christian Olsen; [1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; 10/8 1866 Vibg. Sortebr. K.; see der].

18. c. Sp. 1864 (nogle Mdr.) [Karlum 31; # 55] Otto Heinrich Lützen, fmtl. af Uge, f. 4/3 94; St. i Kiel 15; C. Gottorp 19; Sp. i Stedesand 21; [† Barsmark, Løit S., 17/3 1867; (J. 481. 499; M. 403. 427; Fr. B. I. 60; Wulff 35, II. 8; Volb. 55; Alb. I. 568); Achelis II, nr. 8314].

19. 1864 [Arnæs 64] Julius August Michael Mumsen, tillige c. Diak.* til 71, af Sottrup, f. N. Haksted 5/11 1826; St. Flensbg. t. Kiel 46, i Bonn 47; C. Flensbg. 53; Rtr. Tønning 56; [# 1896; † 22/4 1901; (M. 139. 580; Wulff. II. 34; Volb. 17; Sj. Aarb. 1923 S. 198); Achelis II, nr. 9818].

———————————

 

 

No 1449b. Diakoner i Løit.

[Ris Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1763.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1629). Thomas Laurentius fra Flensborg; St. i Rostock 12, i Kønigsberg 14; [fmtl. † 1650 el. før; Achelis I, nr. 1244].

2. 1650. Erasmus Dall el. Nissen? (Dallinus), tillige Degn; maaskee St. Rostock 25; ~ Agnete Thomasdtr.; F. Degn i Ø. Løgum; see Etm.; [† 1673; (J. 257; O. H. Moller. X. 12 f.; A. f. S. u. K. I. 275; V. f. K. 2 R. IV. 432 (Stamt.).); Achelis I, nr. 1653].

3. 1674. Ivar Johansen af Ensted, f. 13/5 51; St. i Kiel 69; 1 ~ 8/8 76 F. D. Margraretha Erasmusdtr. Dall(inus), f. 10/11 56, † 19/6 81; 2 ~ 3/11 85 Adelheit Hansdtr. Becker, f. 13/5 65; F. H. B., Kbmd. i Aabenraa; mindst 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 10/3 1707; (J. 257; O. H. Moller. X. § IV.); Achelis I, nr. 3075; DanKir bd. 22, s. 1800].

4. 1707. Knud Hübschmann* af Ø. Løgum, f. 8/6 85; St. i Kiel 04; ~ 23/8 08 F. D. Catharina Margaretha Ivarsdtr., f. 9/9 86, † 24/11 65; mindst 2 D.; see Etm.; [† 21/12 1760; (J. 257; O. H. Moller. X. 13 (Børn).); Achelis I, nr. 4292].

5. 1761 [p. Cap.* (for Diak.) 60**] Nicolaus Nissen, f. Haderslev 30/1 26; F. Mathias N., dep. Bgr. og Kbmd.; M. Cathr. Dorothea Bendixen; St. i Halle 47; i Kbh. 53; C. Rendsburg 56; ~ 6/2 61 F. D. Hanna Knudsdtr. Hübschmann, f. 16/1 29; mindst 2 S.; see Knud N. i Aastrup; [† 20/11 1800; (J. 257; M. 139; Had. Joh. 46; Schl.-H. Anz. 1760 S. 611; Sl. Kb. Ud. 146 L. 13–12 n.); Achelis II, nr. 5887].

6. 1802 [Nordmarsch 00] Andreas Christian Matthiesen; [1812 Sp.*; see der].

7. 1813 [Diak. Langhorn 09] Asmus Backmann, f. Uge 22/7 78; F. Chr. Petersen B., Uhrmager; M. Bodil Rasmusdtr.; St. Flensbg. t. Kiel 00; C. Gottorp 03; ~ Bov 16/11 09 Helene Marie Gertz; F. Hinrich G., Skrivemstr. i Flensborg; M. Marie Reimers; [† 12/9 1833; (J. 258. 743 f.; M. 140. 464; Wulff 26; Pr.-Ber. 1814 S. 196); Achelis II, nr. 7855].

8. 1834. Arend Detlev Grauer; [1848 Moltrup-B.; see Burkal].

9. 1849 [Cap. p. p. el. Lærer i Skaarup-T. 43] Julius Friedrich Andreas von Posselt, f. Haderslev 5/8 13; F. Christian Friedrich v. P., Major i d. holst. Lansenerreg.; M. Elisab. Charl. von Harboe; St. i Kiel 34, i Jena 35, i Kbh. 37; C. Kbh. 41; ~ Haderslev 23/4 44 Nicoline Christiane Margarethe Lautrup af Haderslev Diak., f. 2/6 14, † 5/2 43; [valget annul. 1850; Sp. i Altenkrempe 54; † 19/2 1868; (M. 140. 1110; Fr.-B. I. 112; Had. Joh. 65; Nied. F.-G. XIII. 126); Achelis II, nr. 9340].

10. const. 12/8 1850. Louis (Ludvig) Armand Immanuel Septimany du Plessis de Richelieu, til 1852 [tillige Sp.* 21/11 50; see der].

11. 23/10 1852, o. Hjortkjær 22/12 [Sec. Lieut. i Inf. Krigsreserve 46; # som Prem. Lieut. 18/5 52] Frederik Suhm Kinch; [afsat 1864; see Vreilev-H.].

12. 1864-71. Julius August Michael Mumsen, tillige Sp.*; see der.

13. 1871 [Adj. (p. Cap.) Ketting 70] Christian August Lassen; [1875 N. Løgum; see Skjærbæk].

14. 1876. Christian Nissen Jessen, f. Hydevad, Hellevad S., 1/11 40; F. Nis Jørgensen, Boelsmd.; St. Haderslev 62; C. Kiel 64; [1880 Bjolderup; # 1903; † Aabenraa 14/7 06; (Achelis II, nr. 10319; Had-His, Løjt)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, Løjt.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Løjt Kirke, s. 1782-1805.