Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1472. Øster Løgum (Lygum),

S. Rangstrup Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1620; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1535). Anders Jacobsen (Andreas Jacobi); see J. Andersen i Ravsted; [Achelis I, nr. 119].

2. 1570. Knud Thomsen af Hygum; St. Rostock 63, Wittenberg 64; ~ . . . . ; see 2 Etm.; [† 24/11 1608; Gravramme; (Krafft. 409; J. 257. 281; Rost. Matr.; Witt. Matr.; Kinch: Ribe II. 179; K.-S. 2 R. II. 263; V. f. K. 2 R. IV. 214. 432. 435; P.-T. 8 R. VI. 172); Achelis I, nr. 358; DanKir bd. 22, s. 1778].

3. 1608 [Diac. Aabenraa 07] Erich Pedersen Bruun (Bruno) af Sottrup, f. 80; St. Leipzig 05; Rostock 06; ~ 17/6 10 F. D. Anna Knudsdtr., f. 94; 2 ~ Etm.; see Knud E. B. her; [† 14/3 1618; Eptph.; (Krafft. 409; J. 249; Rost. Matr.; O. H. Moller X Note 18; K.-S. 2 R. II. 522; V. f. K. 2 R. IV. 214. 218. 432 (Stamt.), VII. 457 Note 42; P.-T. 8 R. VI. 172); Achelis I, nr. 1085; DanKir bd. 22, s. 1777-78].

4. 1618. Andreas Jacobsen Spandovius af Ulderup Diac., f. c. 93; St. Rostock 15; Wittenberg 17; ~ F. E., † her 29/4 48; [† 25/11 1640; Eptph.; (Krafft. 409; J. 281; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. IV. 218. 228. 432 (Stamt.). 435); Achelis I, nr. 1346; DanKir bd. 22, s. 1778].

5. 1641 [Cant. Aabenraa 40] F. Steds. Knud Erichsen Bruun, f. Øster Løgum 2/3 11; St. Rostock 35, Kbh. 35; ~ 46 Maria Nisdtr. Duborg; F. N. D., Rdmd. i Aabenraa; M. Trinete Becker; see 2 Etm.; A. Raben, Diak. i Aabenraa; [† 8/5 1688; (J. 249; V. f. K. 2 R. IV. 228. 432 (Stamt.); O. H. Moller. X Note 18 (unøjagtig?)); Achelis I, nr. 1918; KUM I, s. 129 (»Canutus Brun Holsatus«); PT 14:6 (1965), s. 131].

6. 1688 [Cap.* 79] Johan Hübschmann af Aabenraa, f. 28/9 47; St. Kiel 68, Wittenberg 71; ~ 18/7 82 F. D. Margaretha Knudsdtr. Bruun, f. 30/7 61; 2 ~ Etm.; see Knud. H., Diak. i Løit; [† 1/3 1697; Portrait i Løit K.; (J. 281; O. H. Moller. X Note 18); Achelis I, nr. 3033; DanKir bd. 22, s. 1800 (Løjt K.)].

7. 1697 [Cap.* (96)] Peter Tode*, f. Hoptrup S. 31/12 73; F. Lorenz T., Møller p. Østergds. Mølle; M. Marina Hansdtr. Eisbøl, (Moder t. M. Nissen i Skjærbæk); St. Kiel 92; ~ 7/9 99 F. E., † 12/12 38; [† 21/9 1747; (J. 281 f.; R. 410 Anm.; Had. Joh. 40; Visitat.-prot. 1746); Achelis I, nr. 3867].

8. 1748 [Cap.* . . .] Johan Christian Meyland af Hoptrup, d. 31/3 19; St. Jena 39; Examen Haderslev 46; ~ 8/10 51 Anne Margrethe Bredal fra Ultang, Halk S.; see Etm.; [† 16/1 1773; (J. 282; P.-T. 8 R. IV. 342; Nied. F.-G. XIII. 76); Achelis I, nr. 5585].

9. 1773. Johan Christian Klincker; [1778 Varnæs; see der].

10. 8/2 1778 [r. Cap. Emmerlev 15/2 1776, o. 28/3] Johan Samuel Mathiesen Dyrhoff af Vilstrup, f. Kbh. 17/6 50; St. Haderslev t. Kiel 68; C. Haderslev 17/6 71, h.; ~ 5/6 76 Frederikke Conradine Zoëga af Ravsted, f. 8/11 49; 2 ~ Etm.; [† 29/5 1780; Lgst.; (W. I. 317; J. 282; Giessing, III. 408 (Stamt. Zoëga); Had. Joh. 47; P.-T. 8 R. IV. 343); Achelis II, nr. 6689; DanKir bd. 22, s. 1778; PT 1988, s. 55].

11. 1780 [r. Cap. Skjærbæk 6/2 1772, o. 22/5] Thue Ole Gertsen Ravn, f. Aarh. 11/12 26; F. G. Olsen R., Parykmager; M. Vibekke Christine Hofgaard; St. Aarh. 47; C. 12/9 50, n.; Cat. i Vestindien 56; ~ 17/6 81 F. E., † Aabenraa 1/9 1822; [# 1801; † Aabenraa 6/3 08; Lgst.; (W. III. 100; J. 282. 1555; M. 142; R. 520; Giessing, III. 408 (Stamt. Zoëga).); KUM III, s. 75 (»Thuo Olaus Raun«, 20 år gl.); DanKir bd. 22, s. 1778; PT 1988, s. 55].

12. 1802 [Cap. Burkal . . .] Peter Kier, f. Hovslund, Ø. Løgum S., 23/12 71; F. Hans Petersen K., Gdmd.; M. . . . Iieng; St. Kiel 96; C. Gottorp 99; ~ 24/4 02 Anna Christina Andreasdtr. Bonnichsen, f. Tinglev 28/5 78, † 20/7 58; (Broderdtr. til J. C. Lautrups Hustru i Brede); F. A. B., Bygmstr.; M. Anna Magdalene Christensen fra Tinglev; [† 12/1 1834; Lgst.; (J. 282; M. 142; Wulff. 22; Lüb. & Schr. 291; Alb. I. 448; Pr.-Ber. 1834 S. 404–14; N. St. M. X 465; B.-L.); Achelis II, nr. 7699; DanKir bd. 22, s. 1778].

13. 1835 [Rtr. Aabenraa 30] Chr. Christiansen Schmidt, f. Skjærbæk 9/5 96; F. Chr. Christensen, Ldmd.; M. Anna Mikkelsdtr. fra Tange; St. Flensbg. t. Kbh. 21; C. 26; Lærer v. Scharlings Institut i Kbh.; ~ 2/9 31 Catharina Hedvig Møller; F. Peter M., Rebslager i Aabenraa; M. Margr. Hedw. Lorenzen; [† 8/11 1839, b. 15/11; (J. 282; M. 142; Fr. B. I. 282; Die Heimat 1927 S. 92); Achelis II, nr. 8599].

14. 1840. Hans Peter Prahl; [1848 Øsby; see Gl. Haderslev].

15. 1849 [Valsbøl 47] Lorenz Paulsen, f. Vestby, Medelby S., 7/6 10; F. Paul Jessen P., Ldmd. i Vestby; St. Kiel 30 og 36; C. Gottorp 36; [Valget annul. 1850; Institutbest. i Wesselburen; Hjelpep. Brunsbüttel 55; Diak. Neuendorf 56; Sp. i N. Haksted 64; # 76; † Læk 11/1 1882; (M. 142 f. 237. 242; Fr. B. I. 121; Wulff. 57, II. 17; Volb. 18; Alb. II. 163; Heinr. Rave. 72); Achelis II, nr. 9088].

16. 1850 [Lærer v. Søetatens Drengesk. 47; Overlærer ss. 50] Otto Binzer; [# 1864; 1867 Veflinge; see der].

17. 1864. Peter Oswald Kier, f. Haderslev 7/2 38; F. Otto K., Herredsfoged; St. i Kiel 57, i Erlangen 59; C. Glückstadt 63; Pr. i Tønder Pr. 87; [# 1910; † 18/9 1914; (Achelis II, nr. 10114)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Øster-Løgum Kirke, s. 1763-1781.