Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1536. Valsbøl (Wallsbüll),

Vis Herred (Wiesharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1736; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . [Diak. Evensbøl . . ] Johann Blesse (Blesz, Pless); [1550 Diak. Flensbg. St. Marie K.; see der].

2. 1550-1589.

3. o. 15/6 1589. Petrus Conradi (Knudsen), maaskee f. Solt; vist St. i Rostock 88 (»P. C. Soltesianus«); ~ 26/5 94 . . . . Thomasdtr. Moller; (mindst) 2 S.; [levede endnu 1602; (J. 913; Rost. Matr.; R. A. No. 739. 1021); Achelis I, nr. 1314 (søn)].

4. e. 1602 – før 1629.

5. (1629. 30). Petrus Martini; [† før 1652; (J. 913)].

6. e. 1630 – før 1652

7. (1652). Martin Nissen, maaskee af Hanved, f. Flensbg.; St. i Rostock 37, i Kønigsbg. s. Aa.; [† c. •/8 1674; (J. 913; Køn. Matr. I. 386; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1955; Danske Kancelli: Etms. Kaldsbrev (23/9) hvor han omtales som død].

8. 23/9 1674. Stephanus Fabricius, f. Fjolde (Viøl); St. i Kiel 69; F. fmtl. Paul F., Sp. i Fjolde (Viøl); M. Elisabeth Jacobsdtr. Becker; [† 1683; (J. 913); Achelis I, nr. 3068; SL II, s. 218 (forældre); Danske Kancelli: Kaldsbrev].

9. 1683. Jacob Beysse, fra Anhalt; [† c. 1693; (J. 913)].

10. 1693. Johann Hinrich Schmidt, f. Tønder; St. i Kiel 79; ~ . . . . , der overlevede ham; (mindst) 1 D.; [† 1696; Enken klagede over, at Etm. ikke vilde ægte hendes Datter under Paaskud af, at hun var for ung: »sie wäre doch schon über 15 Jahr«. Schmidt maa have været gift (et andet Sted?) ca. 1680 eller have været Stedfader til denne Datter; (J. 96 (Note). 913); Achelis I, nr. 3390].

11. c. 1697. Joachim Seehusen, f. Flensbg.; St. i Kiel 79; ~ Dorothea Petersen; (mindst) 1 D.; see Etm.; [var her endnu 1717; † c. 1724; (J. 913); Achelis I, nr. 3396].

12. 1725. Nicolaus Johannsen d.æ., f. Store Vi 5/11 00; F. Kromand i Store Vi; vist St. i Jena; ~ F. D. Margaretha Joachimsdtr. Seehusen, f. 07, † 27/9 84; (mindst) 7 S.; see Etm; Peter J., Diak. i Grumtoft; Thomas J. i Hanved; Johannes J. i Store Vi; Friedrich J. i Husby; [† 15/9 1774; (J. 913; Visit.-prot. 1746); Achelis II, (nr. 6282, 6743 sønner)].

13. 1774 [Cap.* . . ] F. S. Nicolaus Johannsen d.y., f. her 22/6 43; St. i Kbh. 64; fmtl. O.; [# 1787; † Hanved 2/1 1799; (J. 913); KUM III, s. 242 (»Nicolaus Iohansen«); Achelis II, nr. 6574].

14. c. 1787 [Diak. Delve 82] Hinrich Adolphus Hildebrand, f. Burg p. Femern 13/8 47; F. Matthias H., Skrivemester; M. Anna Catharina Grothhusen(?); St. Lübeck t. Gøttingen 67, i Kiel 70; Kat. t. Slots- og Garnisonsmenigh. i Glückstadt 77; ~ Magdalena Stolberg; [† 7/4 1818; (J. 913; M. 242; Lüb. 296; Kordes. 173; Lüb. & Schr. 256, Suppl. 810; Pr.-Ber. 1821 II. 78; Nied. F.-G. VIII. 123); Achelis II, nr. 6648].

15. 29/12 1818, i. 18/4 19 [Rtr. Segeberg 06] Hinrich Peter de Charles, f. Sønderbg. 15/6 63; F. Armand de Ch., Hofmester; M. Lucia Dorthea Christine . . . ; St. i Kiel 89; C. Gottorp 97; [1823 2. Compast. Neumünster; † 21/6 1837; (J. 913; M. 242. 997; Lüb. 185; Wulff. 20); Achelis II, nr. 7427; Kbg. Sønderborg (1711-63) opsl. 84 (dåb)].

16. 18/2 1824 [P. og Skolelærer p. Oland 28/9 13] Claus (Nicolaus) Fock, f. Meldorf 16/5 73; F. Johann F., Eddikbrygger; M. Margrethe Hinck; St. i Kiel 94; C. Glückstadt 99; Huslærer; Privatlærer i Meldorf; ~ •/12 15(?) Regine Sophie Paulsen, f. 23/7 95, † 5/4 51; F. Johan Hinrich P., Apotheker p. Føhr; M. Ida Otto; [† 9/9 1846; (J. 695. 913; M. 242. 474; Fr. B. I. 198; Wulff. 22; Lüb. & Schr. 165; Alb. I. 217; Pr.-Ber. 1814 S. 197); Fr.B. I, s. 198].

17. 14/5 1847. Lorenz Paulsen; [1849 Ø. Løgum; see N. Haksted].

18. 1849. Friedrich Wilhelm Johan Jansen; [# 1850; Privatlærer i Lütjenburg; see Eggebæk].

19. c. Sp. 1850-51. Christian Christiansen; [see Medelby].

20. 5/5 1851, o. Aalbg. 4/6 [Institutbest. i Nykjøb. p. M. 1/1 48] Edvard Theodor Brask; [9/5 1856 Karlum, afsat af d. t. R. 8/5 64; see Torup].

21. 17/8 1856, o. Flensbg. 20/10 [Lærer v. Holmens Kirkesk. i Kbh. 52] Carl Emil Borch; [12/4 1859 Hyrup; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Skjørpinge-F.].

22. 23/9 1859 [p. Cap. St. og L. Solt 5/7 56, o. Flensbg. 22/10] Henning Frederik Feilberg; [15/4 1862 Store Vi; afsat af d. t. R. 22/5 64; see Darum-B.].

23. 8/8 1862 [p. Cap. Egense 27/6 60, o. 26/9] Peter Andreas Caspar Simonsen; [1864 afsat af d. t. R.; see Onsbjerg].

24. 1864 [Rtr. i Pinneberg 52] Christian Ludwig Nissen, tillige cst. P. i Løgumkloster; [1865 Skjærbæk; see der].

25. 1865-1866.

26. 1866 [c. Sp. Enge 1864] Wilhelm Julius Steger, f. Haderslev 4/5 19; F. Dr. phil. Georg Theodor S., Subrtr.; M. A. M. W. Panitz; St. Haderslev t. Kiel 39, i Erlangen 42, i Halle s. A.; C. Gottorp 45; Cap. Bredsted 54; cst. Rtr. Ekernførde 55-59; Cap. Bargum, Bredsted A. 60; o. Cat. Kbh. Frederiks tydske K. 61; [1873 S. Brarup-L., Gottorp Pr.; † 17/5 1887, b. Sterup ; (M. 242. 385. 609; Wulff. II. 30; Had. Joh. 66; K.- u. S.-bl. 1888 S. 4; Ostang. Pr.-K. 42); Achelis II, nr. 9562].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 913.