Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1046. Skjørpinge og fra 1622 Faardrup,

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-/132; K. M. 208; M. 60; L. S. v. W.; L. P. B. 83; Kbg. 1739.
Anm. Ved Rescr. 9/9 1672 bleve begge Sogne annecterede til Skjelsør indtil 20/12 1765. Det er vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at finde Rede i, hvilke Præster, der vare i hvert Sogn, før Foreningen. See Faardrup. I Tiden 1622- c. 1640 boede Præsten i Faardrup.
———————————

1. (1570). Hans Pedersen; Pr. . . ; efter en anden Beretning levede han 1591.

KS 5:4 (1907-09), s. 560 (se nedenfor).

2. (1580). Søren Busk.

3. (1582). Morten Madsen; [† 1584].

4. 1581. Laurits Lauritsen i 30 Aar, f. c. 43; ~ Marie Jensdtr., f. c. 82; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1611; hans Navn paa Alterkalken 1586; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 5, s. 814, 816 (se nedenfor).

5. 1611. Morten Pedersen Damph, f. Ringsted; (Bdr. t. . . . Pedersdtr. ~ J. Hansen i Skjelskør); St. i Kbh. (09); ~ 11 F. E., † 2/2 39; 2 S., 4 D.; 2 ~ (44) Maren Pedersdtr, f. c. 05; 2 ~ Etm.; see Peder M. D. i Haarslev-J.; L. Mortensen i Tømmerup; [† c. 1644; hans Navn paa Kirkeklokken 1625; Lgst.].

F-P s. 249 (»Martinus Petri Ringstadiensis«); DanKir bd. 5, s. 816 (se nedenfor); KS 5:4 (1907-09), s. 559 (ca. dec. 1621: »sognepresten i Schiellschør Her Jacop haffuer Her Mortens søster«); 3:2 (1877-80), s. 697.

6. 11/7 1644, o. 14/7, Christopher Hansen Nyborg af Nyborg, f. c. •/10 17; St. Hlh. 37, Bacc. 40; ~ F. E., † 23/5 77; [† 3/6 1676; Lgst.].

KUM I, s. 138, 159 (»Christophorus Iohannis Neoburg.«); KS 2:1 (1857-59), 510 (»Christopher Hansen Nyborg«, 26 år 9 mnd. gl.); DanKir bd. 5, s. 816-17 (se nedenfor).

 

Herefter Annex til Skjelskør indtil 20/12 1765.

7. 21/8 1676. Jacob Christensen Gamst; [1697 St. og L. Fuglede; see der].

8. 13/7 1697. Jacob Pedersen Weiløe af Veilø-E., f. c. 55; St. Sorø 75; ~ Karen Lerche, der overlevede ham; 2 S., 3 D.; [† 1698].

KUM II, s. 51 (»Iacobus Petri Weilovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 39.

9. 1698 [Rtr. Nykjøb. i Sjlld. . .] Daniel Hansen Glumsøe af Glumsø-B., f. Glumsø c. 62; St. Sorø 82; ~ Karen . . . , † 37; [† 1726].

KUM II, s. 117 (»Daniel Iohannis Glomsæus/Glumsæus«); SB s. 207 (opgiver forkerte forældre); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 120, 312.

10. 29/8 1726. Jørgen Christian Ovesen Guldberg; [22/2 1732 Karrebæk; see der].

11. 6/11 1733, o. 20/11 [Rtr. Skjelskør 7/4 27] Andreas Pedersen Müller; [8/5 1739 Alsted-F.; see der].

12. 22/5 1739, o. 17/6 [Degn i Sørbymagle-K. 23] Vesti Knudsen Hvass, f. Ribe 11/5 96; F. K. Jensen H.; M. Mette Vestisdtr.; St. Ribe t. Kiel 17, i Kbh. 17; C. 11/6 20, n.; fik 2/3 42 Titel som r. Cap.; 1 ~ Marie Cathrine Westermann, b. 29/1 40; F. Gert W., Vognmd. i Od.; M. Maren Pedersdtr.; mindst 2 S., 3 D.; 2 ~ c. 40 Ingeborg Margrete Jensdtr. Hvid af Gimlinge, † 20/4 60; 3 D.; see Etm.; [b. 3/5 1757].

KUM II, s. 412 (»Westinus Huassius, Rypenis«, 22 år gl.); Helk II, s. 153: Kbg. Skørpinge (1739-80) opsl. 107 (begr.); Odense byfoged: Skifteprot. 1729-32, opsl. 123 (1. hustrus forældre).
(30/12 1757. F. L. Thanch, tillige r. Cap. i Skjelskør efter Rescr. 1/7 57 om, at holde p. Cap. her).

13. 22/7 1757 [p. Cap. Gimlinge 19/11 51, o. 18/2 52] F. S. Knud Eberhard Vestesen Hvass*, Sp. i 41 Aar, f. Sørbymagle 24/7 26; St. Slag. 48; C. 18/9 51, n.; Sp. her 20/12 56 (el. 20/12 58); ~ 48 Bodil Sophie Smith, f. 23/3 12, † 12/6 82, E. e. Simon Thomsen Trojel af Himmelev-R., Proc. i Roesk.; F. Christen Pedersen S., p. Cap. i Rerslev-Vi.; M. Mette Nielsdtr. Skræm af Rerslev-Vi.; [# 19/4 1805; † 28/1 06; nidkjær; Eptph.].

KUM III, s. 86 (»Canutus Eberhardus Hvass«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 25, 26; Holbæk amt, Ods hrd. nr. 37, 59; DanKir bd. 5, s. 816 (se nedenfor).

14. 17/5 1805 [p. Cap. Hyllested-V.-H. 31/12 02, o. 12/1 03] Peter Rahr Duus; [5/3 1813 Haarslev-J.; see Vemmelev-H.].

15. 5/3 1813 [Haarslev-J. 2/3 98] Nicolas Brorson af Døstrup, f. 11/10 63; St. Ribe 85; C. 27/10 91, h.; Lærer v. Waisenhuset 91; r. Cap. Ringsted-B. 22/8 95, o. 24/10; ~ 12/8 91 Hedvig Marie Lorentzen, f. 30/5 65, † 12/2 44; 1 S.; see Johannes B. i Allesø-B.; [† 10/3 1820].

KUM III, s. 411 (»Nicolaus Brorson«, 20 år gl.); Achelis II, nr. 7257.

16. 7/6 1820 [Cat. Ringsted 25/6 17] Heinrich Daniel Luplau; [29/11 1826 Haarslev-J.; see der].

17. 9/2 1827 [Cap. p. l. Hyllested-V.-H. 24/5 22] Søren Henrik August Raaschou; [25/7 1827 Søborg-G.; see der].

18. 26/9 1837 [Cat. St. Hedinge 4/6 34] Frederik Engelhart Boisen; [18/10 1850 Vilstrup i Sl.; see Stege].

19. 15/12 1850 [Cat. Slag. 26/8 37, o. 15/9] Thorald Leuning, f. Kbh. 2/10 05; F. Cclrd. Christ. Gram L., Justitssecr. i Landsover- samt Hof- og Statsretten; M. Cecilie Marie Kirchhoff; St. Kbh. 24; C. 12/7 31, h.; ~ 9/11 70 Marie Jordening, f. p. Amager 25/3 44; F. Fred. J., cand. jur.; M. Jørgine Cordia Bech; [11/1 1877. „Begavet Taler, særdeles hæderlig og elskværdig Characteer“. See Fyens Stiftstid. 77/11; E. S. 2/197].

20. 27/3 1877. Carl Emil Borch; see Veilby i J.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Skørpinge Kirke, s. 808-817, Faardrup Kirke, s. 818-824.
Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger om sjællandske Kirker og Præster. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-09), s. 522-566. (Skjørpinge og Faardrup s. 557-564).
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 238. Faardrup,

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

Anm. Var fra 1598 Annex til Skjelskør, hvis Sp. holdt en Cap., der boede i Faardrup.
Kbg. 1739.
———————————

1. 15 . . Jeppe . . .

2. 15 . . Jørgen . . . ; [† c. 1598].

KS 5:4 (1907-09), s. 557-558 (se nedenfor).

Herefter Annex til Skjelskør.

3. 1598. Larits Lauritsen; [† 1611].

KS 5:4 (1907-09), s. 557-558 (se nedenfor).

4. (1610**). Peder Hansen; [† 1622; var syg de tre sidste Aar, og Morten Damph i Skjørpinge forrettede Tjenesten].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; 5:4 (1907-09), s. 559 (se nedenfor).

Derefter Annex til Skjørpinge.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Faardrup Kirke, s. 818-824.
Rørdam, Holger Fr.: Efterretninger om sjællandske Kirker og Præster. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-09), s. 522-566. (Skjørpinge og Faardrup s. 557-564).