Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 366. Haarslev og Jellinge (Ting-),

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/136; L. S.*: L. P. B. 69; Kirkehist. Saml. 1/510; K. M. 214; Lkm. 1/820;
M. 55; S. L. v. W.; Kbg. 1690.
———————————

1. 1536. L. Pedersen; Pr. 36.

2. (1553). Morten Jensen.

3. 1561. Peder Iversen.

4. 1572. Hans Raer; [vist 1579 Gimlinge; see der].

5. 1579. Jesper Nielsen Fyenboe; St. 69; see Etm.; [† c. 1609].

FS nr. 223 (»Casparus Nicolai«); F-P s. 63; KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 147.

6. 1604**. F. S. Oluf Jespersen Holst (Holstener); St. Haderslev t. Rostock 90, i Wittenberg 92.

Achelis I, nr. 795 (»Olaus Caspari«, Haderslev); KS 2:5 (1869-71), s. 147.

7. o. 1/12 1619. Niels Jensen Sørbye af Sørbymagle-K.; maaskee St. 14; [† c. 1642].

KUM I, s. 13 (»Nicolaus Iani Korsirensis«); PT 8:6 (1927), s. 186.

8. k. 17/3 1642, E. f. B. 17/5 [p. Cap. Skjørpinge-F., k. 16/11 40, o. 29/11] Peder Mortensen Damphius af Skjørpinge-F., f. c. 14; St. Slag. 37; ~ 23/10 42 Dorthea Frederiksdtr. Klyne af Kvislemark-F.; vist 2 ~ H. C. Gulich i Nykjøb.-R.; see Andreas P. D. t. Rand. Hosp.; [† c. 1659; gav (4/2 48) 100 Rdlr. til Enker paa Kaldet].

KUM I, s. 139 (»Petrus Martini Dampius«); KS 2:1 (1857-59), s. 505 (»Peder Mortensen Damph, kaldet af sin fader Hr. Morten Pedersen«, 26 år gl.), 507.

9. 1659 [p. Cap.*, o. 14/12 57] Søren Nielsen Rosenkilde (Rosæfontanus); St. Roesk. 53; ~ Barbara Jensdtr.; B.; 2 ~ Etm.; see H. H. Fich i Bjerreby; [† 1679].

KUM I, s. 242 (»Severinus Nicolai Roschil.«).

10. 8/9 1679. Søren Hansen Lollik; [15/3 1690 Marvede-H.; see der].

11. 25/4 1690. Mag. Peder Sørensen Winther af Janderup-B., f. 62; maaskee St. Slag. 76, Bacc. 78; Mag. Kbh. 1/6 98; ~ Kirsten Pedersdtr. Munck af Egtved-Ø., f. 45, b. 13/8 26; [b. 11/9 1727; stor Hebræer].

KUM II, s. 64, 80, 235 (»Petrus Severini Winther.«).

12. 29/5 1726*. Casper Nicolai Møller, maaskee f. Slag. 2/12 90; St. Hlh. 08, Bacc. 09; C. 21/8 14, l.; ~ Anna Marie Kjærulf, † 17/11 37; 1 S.; [b. 22/2 1730].

KUM II, s. 331, 337 (»Casparus Nicolaus Petri Mullerus«, 17 år gl.).

13. 17/3 1730, o. 22/12, Vitus Ovesen Guldberg af Hvirring-T.-H., f. Bogense 30/8 99; St. pr. 21, Bacc. 22; C. 1/11 25; 1 ~ Christine Sophie Henningsen, f. 03, b. 1/4 32; u. B.; 2 ~ 32 Elisabeth Marie Holgersdtr. Olivarius af Ørslev-B., f. 12; 3 B.; 2 ~ Etm.; [b. 22/1 1738].

KUM II, s. 437, 442 (»Vitus Oveni fil. Aurimontanus«, 21 år gl.).

14. 31/3 1738, o. 21/5, Magnus Jochumsen Halling, f. Taarnby p. Amager 22/12 06; F. den lærde Amagerdegn J. H.(1); M. Birgitte Christiansdtr. Altewelt; St. Sorø 26, Bacc. 27; C. 28, l.; Alumn. p. Valkendorfs Coll. 31-34; ~ her 28/1 39 F. E.; 2 S.; 3 ~ Etm.; see Jochum H. i Saxkjøbing-M.; den anden Søn var den bekjendte Brigadeer Vitus H.(2); [† 9/4 1748].

KUM II, s. 480, 492 (»Magnus Halling«, 19 år gl.); SB s. 249.

15. 11/5 1748, o. 5/6, Jens Nielsen Munch; [14/10 1757 Hyllested-V.-H.; see der].

16. 2/12 1757 [p. Cap. Krummerup-F. 26/7 48, o. 31/7] Johan Thomas Vilhelm Johansen Prom; [29/11 1771 Kvislemark-F.; see der].

17. 6/2 1772 [p. Cap. Hyllested-V.-H. 12/7 43, o. 4/9] Christian Ottesen Ferslev af Hyllested-V.-H., f. Kbh. 3/12 14; St. pr. 35; C. 41; ~ 45 Ellen Marie Kierumgaard, f. 22, b. 27/8 92; [b. 29/11 1791].

KUM II, s. 561 (»Christianus Ferslev Otth. fil.«, 20 år gl.).

18. 3/2 1792 [Linnerup-H. 3/10 88] Dr. th. Niels Schyth; [21/2 1798 r. Cap. Kallundborg; see Veggerløse].

19. 2/3 1798 [r. Cap. Ringsted-B. 22/8 94] Nicolaus Brorson; [5/3 1813 Skjørpinge-F.; see der].

20. 5/3 1813 [Skjørpinge-F. 17/5 05] Peter Rahr Duus; [26/9 1826 Vemmelev-H.; see der].

21. 29/11 1826 [Skjørpinge-F. 7/6 20] Heinrich Daniel Luplau, f. Kbh. 20/3 89; F. Anton Carl L., Modelmstr. v. d. kgl. Porcellainsfabr.; M. Marie Elisabeth Gedecken; St. Kbh. 08; C. 19/10 12, l.; Cat. Ringsted 25/6 17, o. 3/7; ~ 17 Elisabeth Marie Haderup, f. Kbh. 22/4 89, † Nestved 28/8 72; F. Kgrd. Erhard H., Forv. v. Holmen; M. Elisabeth Marie Bagger; 4 S., 1 D.; see Daniel C. E. L. i Varde; [† 24/4 1830; N. 357; E. 2/180 og S. 2/271].

22. 2/6 1830, o. 8/7 [Cat. Kbh. Holmens K. 8/2 26] Christian Frederik Rønne; [7/11 1834 Høve-F.; see der].

23. 31/12 1834, o. 27/3 35, Jens Christian Edvard Theodor Mau; [14/7 1850 Skjellerup-E.; see Farum-V.].

24. 25/9 1850 [Høibjerg-E. 10/12 42] August Wolfgang Hertel af Ballerup-M., f. Vordingbg. 23/9 06; St. Kbh. 25; C. 12/7 31, h.; p. Cap. Ølstykke 19/9 32, o. 26/10; Vemmetofte 17/12 34; Cat. Korsør 26/8 37; ~ 22/3 38 Agathe Lovise Hertel, f. 6/7 16; F. Johan Peter H., Forp. p. Vemmetofte, siden Eier af Petersborg ved Hillerød; M. Andrea Cecilie Engberg; 5 S., 5 D.; see J. T. Kragh, r. Cap. i Hyllested-V.-H.; Magnus P. N. H., cd. th. 73/1; [† 24/6 1872. „Vandt udeelt Agtelse og Hengivenhed“].

25. 4/12 1872. Hans Jørgen Hansen; see Vrensted-T.

———————————

Noter:

(1) Jochum Halling (f. Horsens 1668, død i Tårnby 1737). Blev student 1688 fra Horsens, tog attestats 1690 og var huslærer. Trods omfattende kundskaber (fx i latin, græsk og botanik) måtte han, efter forgæves at have søgt præstekald og rektorater, tage til takke med det, ganske vist store, degnekald i Tårnby på Amager, hvortil han kaldtes af universitetet 1704, og hvor han virkede med dygtighed til 1733. Intet af sine skrifter fik H. trykt, men et manuskript af ham (Landsarkivet for Sjælland) danner grundlaget for Thurahs Amagerbeskrivelse. H. er i det hele taget en smuk repræsentant for tidligere tiders lærde degne. DBL.
(2) Vitus Halling (f. 19 mar. 1744, d. 2 apr. 1796 Dronninglund). Drog som ung til Trankebar, hvor han traadte i engelsk krigstjeneste og avancerede til Kaptajn. Efter et æventyrligt liv vendte han under Navnet William H. tilbage til Danmark med en stor formue og erhvervede sig 1773 - sagtens ved sin pårørende Guldbergs Indflydelse – titlen Brigader. Storgodsejer og bondeplager; direktør for det asiatiske Kompagni. Uagtet H.s Levned næppe gjorde ham til genstand for særlig agtelse, opnaaede han store æresbevisninger af regeringen: 1774 fik han generalmajors rang, 1776 det hvide baand og 1783 adelsbrev, altsammen dog vistnok kun mod rundeligt vederlag i penge. DBL (William H.).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Haarslev Kirke, s. 859-866, Ting-Jellinge Kirke, s. 867-872.
Mau, E.: Optegnelser fra Haarslev Sognekald i Sjælland. Kirkehistoriske Samlinger 1:1 (1849-52), s. 510-523.