Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 689. Sognepræster i Korsør og Taarnborg,

Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/54; K. M. 133; M. S. 1-a/41; L. P. B. 59; Lkm. 1/745; M. 135; Kbg. i Kors. 1685, i T. 1633.
Anm. Taarnborg var tidligere et Pastorat for sig; see der. Den nye St. Pouls K., der efter Prof. Herholdts Tegning og under hans Ledelse er opført af H. Holm og har kostet 74,000 Kr., hvortil Staten har bidraget 18.500 Kr., indviedes 2den Pintsedag, 29/5 1871.
———————————

1. (1527. 39). Mag. Ingmar Jensen; fik 24/6 30 Livsbrev paa en Kronens Eng.

FR s. 255.

2. (1547). Jens Jonsen; [† 1566; »Sognepræsten i Korsør (Hr. Jens Jonssen)« fik 2/7 47 Brev, »at han og hans Efterfølgere maa beholde Thor[n]borg Kirke udenfor Korsør som Annex mod at holde en bekvem, lærd Mand, boende i Korsør, til at være Kapellan til forskr. Thor[n]borg Kirke og gjøre Almuen i Sognet den Tjeneste, aarle og silde, som en Sognepræst er sit Sognefolk pligtig baade inden Kirken og uden«; »Hr. Jens Jonsen, Sognepræst i Korsør« fik 5/9 54 Brev »paa Kongens Part af Tienden af Thornborg Sogn«].

DKR s. 351; KB bd. 1 (1551-1555) s. 326; »see N. J. Corsøer t. Slag. St. Mik. K.« udgår, det er en kronologisk umulighed.

3. 1566 [Rtr. her] Peder Mortensen; [† 1600].

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

4. 1600 [Rtr. her] Niels Jensen; see Etm.; [† 1617; Taarnborg var fra 1600 et Pastorat for sig under Hans Poulsen til hans Død 1631].

KS 2:5 (1869-71), s. 150.

5. k. 14/7 1616**. F. S. Zacharias Nielsen; St. i Kbh. (11); ~ Else Danielsdtr. Knopf af Roeskilde Dk.; 2 ~ Etm.; [† •/5 1627].

F-P s. 268 (»Zacharias Nicolai Kaarsør«); SB, s. 138.

6. k. 6/6 1627, o. 27/6, Mag. Jacob Jensen Gysting (Gyrsting, Togsværd), vistnok af Gyrstinge-F.; St. Sorø 23, Bacc. 24; Mag. Kbh. 28/5 33; Pr. . . ; ~ F. E.; (45) 3 S., 4 D.; see R. N. Smal, r. Cap. i Skjelskør; [† 4/6 1668].

KUM I, s. 59, 68, 116 (»Iacobus Iani Gystingius«); SB, s. 138; PT 8:6 (1927), s. 189; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 26; Kopskatten 1645, opsl. 81.

7. 5/7 1668, o. 21/10, Mag. Morten Christensen Herløv; Pr. 82; [26/1 1684 Aarh. Dk.; see der].

8. 14/3 1684 [Slotsp. p. Antvorskov og P. t. Helliggeisteshuus i Slag. 65] Mag. Preben (Predbjørn) Hansen Wandal af Od. Graabr. (Albani) K. (F. blev Biskop i Vibg.), f. Vibg. 29/4 35; St. Vibg. 53; Mag. Kbh. 27/6 61; Pr. 17/6 85; 1 ~ Kbh. 66 (Bev. 11/8) Maren Hansdtr. Rask, † c. 87, Skifte 19/8 89; F. H. Mortensen, Skriver paa Kbhs. Klædekammer; her 2 S., 4 D.; 2 ~ Maren Jørgensdtr. af Sorterup-O., f. 6/9 70; 4 S., 3 D.; 2 ~ P. Høst, r. Cap.*; see A. A. Schiøtt, r. Cap. Nyborg; Iver M. W., r. Cap. i Nakskov-B.; Hans P. W. i Gauerslund; [† 24/11 1699; W. 2/550; N. 639].

KUM I, s. 241, 301 (»Predbiørno Ioh. Wandalins/Præbernus Wandalinus«); Sixhøj nr. 261; PT 1995, s. 55-56, 73-74.

9. 5/12 1699 [Viby-T. 9/11 86] Mag. Lyder Jensen Lassen; Pr. 99; [8/3 1711 Randers St. Mort.. K.; see der].

10. 13/3 1711 [Karlslunde-K. 8/8 96] Mag. Christopher Diderik Johansen Friedenreich; [20/3 1719 Aalbg. Budolphi K.; see der].

11. 31/3 1719. Peder Albertsen Rhold af Nysted-H., f. c. 87; St. Nykjøb. p. F. 08; ~ Margrethe Sophie Claudiana, † 62; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 4/11 1752; irettesat ved Landemodet 44].

KUM II, s. 332 (»Petrus Alberti Rold«, 21 år gl.).

12. 8/1 1751** [r. Cap.* 12/8 48] Daniel Rasmussen Wohnsen, d. Slag. 4/8 17; (Bdr. t. Mette K. R. W. ~ P. F. Holmsted i Magleby-H.); F. Rasmus W., Byfoged, siden Bgmestr.; M. Ingeborg Kirstine Danielsdtr. Byberg af K. Stillinge; St. Slag. 35, Bacc. 36; C. 30/7 39, l.; Hør. Slag. c. 39; p. Cap. hos den r. Cap. her 16/6 47, o. 19/7; ~ 48 F. D. Frederikke Sofie Rhold, f. 26/12 21, levede 71 i Korsør; mindst 1 S., 1 D.; (see Peter D. W. i Ledøie-S.); [† 1754].

KUM II, s. 564, 568 (»Daniel Wohnsen«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Slagelse byfoged nr. 619.

13. 5/4 1754 [Børnehuset p. Chrhvn. og Pesthuset 24/11 47] Johan Martinsen Braëm af Raarup, f. 12; St. Od. 31; C. 5/8 43, n.; Skp., o. 4/9 43; Cons.-Rd. 30/6 58; ~ Christiane Rodsteen de Paars; F. Oberstlieut. de P., Commandant i Nybg.; 2 S., 2 D.; [† 30/5 1764; gav Alterstager til Kirken 1764; Kisteplade].

KUM II, s. 531 (»Iohannes Bram«, 19 år gl.); DanKir bd. 5, s. 270, 276-77 (se nedenfor).

14. 20/7 1764 [r. Cap.* 8/12 52, o. 16/3 53] Claus Clausen Plum, f. p. Kallundbg. Ladegd. 21; F. C. Frederiksen P. af Gjentofte-L.; M. Anna Sybille Smith; St. Roesk. 40, Bacc. 41; C. 10/10 42, l.; ~ Kbh. 19/6 53 Elisabeth Amalie Rohn af Kbh. Petri K., d. 27/6 30, † Kors. 25/7 85; 5 S., 2 D.; see Frederik P. til Kbh. Frue K.; (Peter A. P. i Spjellerup-S.); [† 2/10 1781].

KUM III, s. 3, 10 (»Claudius Plum«, 19 år gl.).

15. 19/12 1781 [St. og L. Fuglede 20/2 67] Jørgen Andreas Nielsen Bang, f. Ulkerup 21/9 30; F. Kmrd. Niels Christian Jørgensen B. af Vorbasse-G., Forv. i Ods Herred; M. Cathrine Marie Kiær; St. Fdbg. 47; C. 13/4 50, h.; r. Cap. Vig-A. 30/11 53*, o. 29/10 55; ~ 58 Christine Charlotte Friboe, d. Høiby 22/8 35, † 26/12 88; F. Cpt. Hans F.; 1 S., 2 D.; [† 24/8 1791].

16. 4/11 1791 [Kbh. civ. Arresthuus 13/3 89] Dr. phil. Frederik Plum; Pr. 94; [15/4 1796 Slag. St. Mik. K.; see Kbh. Frue K.].

17. 15/4 1796 [Hirschholm (Hørsholm) 7/5 90] Frederik Carl Gutfeld; [3/1 1800 Asminderød-G.-F.; see Kbh. Holmens K.].

18. 28/2 1800 [Butterup-T. 15/7 96] Jens Michael Hertz; [2/11 1804 Roesk. Dk.; see der].

19. 3/5 1805 [r. Cap. Kjøge-Ø. 20/5 96, o. 8/7] Jacob Gjellerup af Steenløse-V., f. 7/2 66; St. Hlh. 86; C. 20/7 90, h.; Hør. Hlh. 91; 1 ~ Hlh. c. 95 Laurence Cathrine Frederikke Bernth, f. 73, † 25/6 19; F. Prof. Joh. Ludv. B., Rtr. v. Hlhs. Sk.; M. Anna Margrethe Thestrup; 3 S., 3 D.; 2 ~ 15/2 20 Petrine Kirstine Bang, f. 90, † 7/3 58; F. Rasmus B., Kbmd. i Kors.; M. Elisabeth Wissing; u. B.; (see N. B. V. Schrader i Kollerup-S.-H.; H. C. L. Bagger i Kullerup-V.); [† 28/9 1820].

20. 17/1 1821 [S. Høirup-G. 20/8 13] Peter Mathias Thestrup; Pr. 20/1 30; [7/12 1831 Tølløse-Aa.; see der].

21. 9/3 1832 [Borum-L. 4/4 27] Christian Magnus Olrik; Pr. 9/3 32; [28/5 1841 Tikjøb-H.-H.; see der].

22. 1/8 1841 [Cat. Fred. Mich. K. 19/9 34] Johannes Galskjøt; [6/9 1850 Frederiksborg-H.-H.; see Magleby-H.].

23. 2/12 1850 [Ringkjøb.-R. 5/12 39] Andreas Daniel Andresen; [2/6 1860 Snesere; see der].

24. 5/9 1860 [Seden-Aa. 13/3 50, o. 10/5] Mathias Wad, f. p. Boelsgaarden, Broust S., 18/5 16; F. Ditlev W., Propr.; M. Karen Nyegaard; St. Aalbg. 35; C. 13/7 40, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 13/1 41 – Apr. 43; Manuduct. til theol. Examen; R.* 26/5 71; ~ Frederiksberg 22/11 45 Maria Elisabeth (Betty) Fistaine, f. Kjøge 23/9 24, † 27/9 75; F. Jean François George Abrah. v. F., Major i Veicorpset; M. Barbara Charl. Baden; 7 S., 3 D.; see Christ. W., cd.th. 76/2; [# 30/9 1895; † 16/3 97].

Borchs K. nr. 587; Elvius s. 311; G-HF I, s. 637-639.
———————————

 

 

No 690. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Korsør og Taarnborg,

[Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

H. 9/58; Lkm. 1/747.
———————————

1. (1632) [p. Cap. Hven, o. 21/3 27] Oluf Engelbretsen Varbjerg; St. Kbh. 24.

KUM I, s. 64 (»Olaus Engelbertus Varbergensis«); PT 8:6 (1927), s. 189.

2. E. f. B. 25/1 1633 [Skp., o. 11/11 29] Hans Hermansen Aalborg; St. Helsing. 28; ~ (45) Wendel Jespersdtr.; [† c. 1669].

KUM I, s. 89 (»Iohannes Hermanni Helsingorensis«); PT 8:6 (1927) s. 190 (»Hans Hermansen Helsingøer«), s. 192 (»Hans Hermansen Aalborg«); Kopskatten 1645, opsl. 81.

3. 18/1 1670 [Hammer-L. 68**] Niels Lauritsen Wedberg; F. Capt. L. Nielsen, Eier af Pebering Gd. v. Slagelse; vist St. pr. 52; Skp., o. 1/8 66; 1 ~ . . . . ; 2 ~ 79 (Bev. 4/10) Marie Frederiksdtr.; [fmtl. † el. forflyttet 1674].

KUM I, s. 236 (»Nicolaus Laurentij«); KS 3:3 (1881-82) s. 129-131.

4. 1674. Jens Gregersen; f. Jydl.; St. Roesk. 60; ~ Roesk. Domk. 4/5 80 Villemke Jacobsdtr.; [† 1686].

KUM I, s. 291 (»Ianus Gregorij Cimber«); Kbg. Roskilde Domk. (1678-1798), opsl. 10.

5. 29/5 1686. Frants Nielsen Strøe af Strø; St. Slangerup 70; ~ Anna . . . ; [afsat 1691; boede 93 i Lille Lyngby; fra 1691 Degn i Vig-A., men ble afsat 1701 formedelst forsømmelse i Kirken og ved Ungdommens Undervisning i Byerne og fordi han paa Langfredag paa Kirkegaarden havde indladt sig i Slagsmaal med en Bonde].

KUM II, s. 24 (»Franciscus Nicolaj Stroënsis«); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 24; SjDegn, s. 123.

6. 7/11 1691. Gudman Hansen Paaske (Poscolan); [2/10 1694 Kallundborg; see der].

7. 6/10 1694. Peder Jacobsen Høst af N. Nebel-L., f. c. 65; St. Kbh. 88, Bacc. 89; C. 19/7 90, h.; 1 ~ 25/7 03 Maren Jørgensdtr. af Sorterup-O., E. e. P. H. Wandal, Sp.*, b. Korsør 14/2 08; u. B.; 2 ~ . . . , som overlevede ham; [† Korsør 7/5 1713].

KUM II, s. 159, 166 (»Petrus Iacobi Oporinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 37 og 48; PT 1995, s. 56.

8. 21/7 1713 [Skp. (11)] Niels Hansen Borch, f. Od. c. 69; St. Od. 92; F. H. Nielsen Borchersen; M. Maren Pedersdtr. Læssøe; ~ Od. St. Knuds K. 29/5 11 Margrethe Jacobsdtr. Ullitz af Vibg. Graabr. K., f. c. 69, † 27, Skifte 16/3 28; u. B.; [† 1726].

KUM II, s. 187 (»Nicolaus Iohannis Borchersonius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 65; Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 17; Wads sedler: Skibspræst, forældre.

9. 5/7 1726, o. 19/7, Peder Mikkelsen Orsleff; [29/11 1727 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see Helsing. St. Olai K.].

10. 22/11 1727. Henrik Hansteen; [10/2 1732 Tjustrup-H.; see der].

11. 6/6 1732 [p. Cap. Slag. St. Pet. K. 3/9 29, o. 7/10] Peder Helt Jensen Rachløv, f. Kjærup v. Ringsted 6/3 01; F. J. R.; M. Rebekka Helt; St. Helsing. 20; C. 3/10 24, h.; Hør. og Cant. Slag. 26; ~ Kirstine Andersdtr. Tamdrup, b. Slag. 26/8 71; (Sstr. t. Anna A. T. ~ E. A. H. Krøyer i Klinte-G.); F. A. Bertelsen T., Farver i Slagelse; 3 S., 3 D.; see Andreas T. R. i Snoldelev-T.; [† 16/5 1748].

KUM II, s. 432 (»Petrus Helt Rachlovius«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged nr. 757.

12. 12/8 1748 [p. Cap.* 16/6 47, o. 19/7] Daniel Rasmussen Wohnsen; [1752 Sp.*; see der].

13. 8/12 1752, o. 16/3 53, Claus Clausen Plum; [20/7 1764 Sp.*; see der].

14. 14/12 1764 [Fp. 6/12 60] Hans Poulsen Hammer; [20/2 1782 St. og L. Fuglede; see der].

15. 20/2 1782 [r. Cap. Rødby-R. 14/8 76] Erland Brandt; [28/9 1787 Hvedstrup-F.; see der].

16. 28/9 1787 [r. Cap. Vig-A. 1/7 85] Christian Nicolai Dahl; [10/8 1792 Havrebjerg-G.; see Nestved St. Peters K.].

17. 2/11 1792 [r. Cap. St. Laurentii K. p. Før 7/5 90] Michael Gottlieb Birckner; [28/11 1798 Vemmelev-H.; see der].

18. 28/11 1798, o. 13/2 99, Christian Saxtorph; [5/2 1802 r. Cap. Asminderød-G.-F.; see Borre].

19. 5/2 1802, o. c. 23/4, Mogens Rosenkrands Mehl; [19/4 1811 Præstø-S.; see der].

Nedlagt efter Rescript 29/7 1803.

———————————

 

 

No 691. Ordinerede Catecheter i Korsør.

[Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift]

H. 9/59.
———————————

1. 8/11 1811, o. 3/1 12, Christian Frederik Schønheyder; [22/1 1813 Vicepræst i Vesterborg-B.; see Randers 2 r. Cap.].

2. 29/9 1824, o. 27/10, Hans Christian Theodor Barfoed; [15/6 1832 Borum-L.; see Kippinge-B.].

3. 19/9 1832 [p. Cap. Herfølge-S. 26/9 28, o. 8/10] Frederik Christian Appeldorn; [27/12 1833 Gjørlev-B.; see der].

4. 14/5 1834, o. 25/6, Daniel Bøggild; [16/5 1837 Grindsted-G.; see Ø. Velling-H.-G.].

5. 26/8 1837 [p. Cap. Ølstykke 19/9 32, o. 26/10; Vemmetofte 17/12 34] August Wolfgang Hertel; [10/12 1842 Høibjerg-E.; see Haarslev-J.].

6. 24/2 1843, o. 17/3, Hans Carl Ludvig Bagger; [† 29/8 1849 Øland; see Kullerup-V.].

7. 19/11 1849 [p. Cap. Soderup-E. 18/7 44, o. 21/8] Hans Jørgen Theodor Haar; [9/3 1859 r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. S. Tranders; see der].

8. 28/5 1859, o. 7/9 [Lærer v. Slag. Realsk. 54] Alexander Frederik Lassen; [14/2 1868 Gloslunde-G.; see der].

9. 3/8 1868 [p. Cap. Kjølstrup-A. 28/10 58, o. 5/11] Christian Johan Frederik Friis af Kjølstrup-A., f. 6/8 33; St. Chrhvns. Bgdsk. 51; C. 17/6 58, h.2; ~ 7/12 60 Juliane Marie Landkilde, f. 26/9 32; F. Stephan Christian Lulius L., tidligere Eier af Langkildegd., Fraugde S., senere af Eiby Mølle v. Od.; M. Anna Elisab. Andersen; (68) 1 S., 1 D.; [14/12 1874 Daugbjerg-M.-S.].

10. 6/8 1875, o. 27/10 [Lærer v. Roesk. Bgr. og Realsk. 15/4 (1/5) 74] Harald Lunddahl, f. Ragnesminde 2/5 48; F. Cpt. i Inf. Lud. Fred. Aug. L.; M. Alvilda Hartenberg; St. Kbhs. Bgdsk. 66; C. 24/6 73, l.; (75) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Korsør S. Povls Kirke, s. 265-278, Taarnborg Kirke, s. 768-775 (udg. 1938).
Wad, Gustav Ludvig: Bidrag til Korsør og Taarnborg Præstekalds Historie. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 353-392.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1153. Taarnborg,

Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

Anm. Sognepræsten i Korsør fik 2/7 1547 Brev, at han og hans Efterfølgere maa beholde Taarnborg Kirke udenfor Korsør som Annex mod at holde en bekvem, lærd Mand, boende i Korsør, til at være Kapellan til forskr. Taarnborg Kirke og gjøre Almuen i Sognet den Tjeneste, aarle og silde, som en Sognepræst er sit Sognefolk pligtig baade inden Kirken og uden. DKR s. 351.
———————————

1. (1584). Oluf Pedersen.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

2. 1600. Hans Poulsen; ~ Anne . . . , levede 36; [† 1631].

KS 2:5 (1869-71), s. 150.

Derefter Annex til Korsør; see der.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Taarnborg Kirke, s. 768-775.
Wad, Gustav Ludvig: Bidrag til Korsør og Taarnborg Præstekalds Historie. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 353-392.