Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 346. Grindsted og Heinsvig,

Slaugs Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 2/126; R. M. 4/6 1766 og 2/9 68; ikke i M. S. III.; Lkm. 6/203.
Hist. Efterretn. om Slaugs Herred 31; Kbg. 1692.
Anm. Heinsvig var oprindeligt Hovedsognet.
———————————

1. 15 . . Oluf Simonsen; skal have ihjelslaaet en Mand i Utoft, med hvem han var kommen i Trætte om et Par Stude.

2. 15 . . Mikkel . . .

3. 15 . . Iver Pedersen.

4. 15 . . Thomas Nielsen.

4b. (1584). Thomas Olufsen; Pr. (84).

KS 3:2 (1877-80), s. 212.

5. 15 . . Niels Christensen Buch.

6. o. 27/3 1588. Niels Sørensen; Bdr. t. H. Sørensen i Ølgod-S.; [† c. 1621; boede endnu i Heinsvig (Hedensvig); klagede (1610) over, at nogle Bønder i Riisbøl understod sig, at søge en anden Kirke end Heinsvig, som fra Arrilds Tid var deres rette Sognekirke].

»vist af Ølgod-S.« udgår, se PT 1985, s. 203; Hegelund I s. 192, 287, II s. 121-122, 178; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 549.

7. 1621. Mads Christensen Harboe, fmtl. af Ø. Starup-N.; St. 18; ~ Drude Lambertsdtr.; [† c. 1656. Han forsømte, at komme til en Syg i Nollund, som døde uden at blive betjent, hvorfor Beboerne lukkede Kirkedøren for ham, at han maatte ikke komme ind, at gjøre Tjeneste, før han forligte sig med dem; maatte give ½ Anker Brændevin og ½ Tønde Øl (o tempora! o mores!); ved Benaadningsbrev 10/1 41 blev Grindsted Hovedsognet].

KUM I, s. 33 (»Matthias Christiani Starup.«).

8. o. 19/11 1656. Cornelius Jørgensen (Choren, Horen?); St. Ribe 44; 1 ~ 24/6 61 Maren Olufsdtr. af Visby-H.; 1 D.; 2 ~ Ellen Henriksdtr. af Nørup-R., som for sin Strengheds Skyld blev kaldet „Mester Ellen“; 2 ~ Etm.; [† 2/11 1669; saare sagtmodig; (kunde behøves)].

KUM I, s. 186 (»Cornelius Georgij«).

9. 20/12 69, o. 27/2 1670. Mikkel Ibsen (Jepsen); (Fætter til N. Jensen, r. Cap. i Hjerm-G.-V.); maaskee St. Kbh. 63, Bacc. 68; ~ F. E., † c. 29 (ogsaa slem mod Etm.); u. B.; [† 1693. Pg. br. den Aften, da han kom ordineret fra Ribe (el. 10/2) og Mester Ellen formodentligt har villet gjøre Stads af ham og bakke op for ham. Mester Ellen gik altid sidst op, som om hun vilde offre, men tog Alt, hvad der var paa Alteret, til sig. Han forvarede engang en Krone i et Hul paa en Stolpe, hvor den faldt ned , saa han maatte have Karlen, til at hugge den ud. Mester Ellen var beslægtet med „den store Moth“].

KUM I, s. 316, II, s. 4 (»Michaël Iapeti Otthonianus«); DanKir, bd. 18, s. 2240 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 84; Nygaards sedler: Kaldsbrev.

10. 25/2 1693 [Rtr. Saxkjøb. 81] Jens Pedersen Murer; St. Vordingbg. 73, Bacc. 78; 1 ~ Grindsted 7/6 93 Anne Margrethe Poulsdtr. Bagger; (Sstr. t. Maria Barbara B. ~ H. H. Friis i S. Gjørding-V.), „Mester Ellens“ Søsterdtr., f. c. 69, † 12/1 97; F. Poul Poulsen B. af Kjølstrup-A., Kbmd. i Kerteminde, siden Degn i Glostrup; M. Maren Henriksdtr., maaskee af Nørup-R.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Grindsted 11/4 98 Magdalene Nielsdtr. Galthen af Galten-V.-H. og E. e. 1) L. J. Sommerfeldt i Grundfør-S.; 2) D. Jensen i Hjerk-H.; u. B.; [b. 4/1 1712; accurat; stor Hebræer].

KUM II, s. 73, 80 (»Ianus Petri Murerus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 86, 91, i Kbh. amt, Smørum hrd. nr. 101; Nygaards sedler: 1. vielse, konens begravelse, 2. vielse; »Småstykker« (Søstrene Anne Margrethe og Marie Barbara Bagger).

11. 30/1 1712. David Lauritsen Foss af Pjedsted-G., f. 11/11 77; St. Kold. 97, Bacc. 99; C. 3/8 00, illum; ~ c. 15 Anna Pedersdtr. Arensberg af Hveisel-G.; 1 S., 1 D.; 2 ~ J. L. Risom i Grenaa; [† 21/2 1728].

KUM II, s. 230, 245 (»David Laurentij Fossius«); KoldStud s. 121; VejAar 1954, s. 37; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 97.

12. 16/4 1728. Claus Mikkelsen Haagen, f. Nykjøb. p. F. •/9 99; F. M. H., f. i Tydskland, Silkevæver; M. Anna Stephensdtr.; St. Nykjøb. p. F. 20; Hør. Assens 5 Aar; C. 25, l.; ~ 13/7 28 Anna Sabine Ditlevsdtr. Kukelsom fra Hesselagergd.; u. B.; [† 11/1 1767 i Dall i Sognet, efter at have prædiket og under et Sygebesøg. Snild og tro i sit Embede, munter og beleven. Indgav 12/2 38 en anonym Klage over Biskop Anchersen til Generalkirkeinspektionscollegiet, hvilken han 9/5 s. A. ydmygeligst tilbagekaldte (cfr. Nye kirkehist. Saml. 3/843); lod slaae en Bro over Aaen; Gav sig meget af med jur. Forretninger og kom i Klammerie med Mange. Riig; eiede Donslund og Riisbøl m. M.].

KUM II, s. 433 (»Claudius Michaëlis Haagen«, 23 år gl.).

13. 17/4 1767 [Kold. Hosp. 22/3 60**] Christopher Sølling; Pr. i Jerlev og Slaugs HH. 74–84; [11/6 1784 Thorstrup-H.; see der].

VejAar 1909, s. 124.

14. 15/10 1784 [P. t. Vibg. Tugt- o.s.v. Huus 16/5 81] Ove Kasbjerg, f. p. Østrup Skovgd. i Fyen, d. 24/9 38; F. Villads K., Forv. p. Nislevgd.; M. Anna Marg. Lyngaae; St. Od. 60; C. 14/1 63; p. Cap. Kollerup-V. 6/9 80, o. 11/10; ~ Cecilie Marie Bang, f. c. 40, † Kold. 12/6 00; [† •/4 1799; udm. Præd., skjøndt han undertiden i længere Tid var som afsindig, bandede og rasede. Kunde komme rasende til Kirke, men, naar han kom paa Prædikestolen, talede han saaledes, at alle Tilhørerne græd. Han holdt undertiden op midt i Præd. og sagde: „Jeg kan ikke være her for Dunster.“].

15. 28/6 1799 [r. Cap. Skjærbæk 11/3 91] Niels Bagger Nissen; [17/2 1804 Grimstrup-Aa.; see Sneum-T.].

16. 13/4 1804 [r. Cap. Skive-R. 10/5 93, o. 24/7] Søren Pedersen Bagge, f. N. Kongerslev 45; F. P. S., Muurmstr.; St. Rand. 68; C. 27/6 79, h.; Hør. Rand. 75–93; ~ Rand. 28/11 81 Ane Kirstine Glas, f. 25/5 57, † Varde 11/12 35; F. Søren Christensen G., Bødker i Rand.; M. Kirstine Pedersen; B.; [† 29/4 1811. Som Hører saa fattig, at eet og samme Værelse hos ham blev brugt til Sovekammer, Barnestue og Læseværelse for Disciplene (see Flemmers Efterretninger 2/44)].

Nygaards sedler: Enkens død (kbg. har fejlagtigt "Glad").

Derefter blev ved Rescr. 9/11 1810 Heinsvig Annex til Vorbasse
og Grene, hidtil Annex til dette, kom til Grindsted.

———————————

 

 

 

No 347. Grindsted og Grene samt 17/4 1822 – 12/10 32 Heinsvig

[Slaugs Herred, Ribe Amt og Stift]

———————————

1. 22/11 1811, o 28/4 12, Jens Carsten Frich Høhne; [28/7 1819 Ikast; see der].

2. 17/12 1819, o. Kbh. 4/2 20, Jørgen Gottberg (Godberg) Sommer; [2/5 1832 Tjæreby-A.; see der].

3. 12/10 1832, o. 4/12, Jens Henrik Brandt; [11/3 1837 Ølgod-S.; see Skeby-O.].

4. 16/5 1837 [Cat. Korsør 14/5 34] Daniel Bøggild; [31/5 1840 Hersom-B.-K.; see Ø. Velling-H.-G.].

5. 25/10 1840, o. 2/12 [c. Adj. Roesk. •/12 38; Adj. ss. 4/3 40] Johan Sigismund Schmidt; [21/8 1850 Sest; see Grundfør-S.].

6. 29/10 50 [p. Cap. Grundfør-S. 26/9 37, o. 7/11; Hjelpep. Astrup-T.-H. 45; p. Cap. Voldum-R. 26/9 s. A.] Niels Mollerup Blach, f. Hadsteen Kro 22/5 03; F. Mog. Mikkelsen B., Gæstgiver; M. Johanne Kirstine Hammer; St. Aarh. 26; C. 10/5 36, n.; ~ 8/11 53 Caroline Adelheid Christensen, f. 15, † Rødding 11/9 64; F. Fred. C., Skllrr. i Kjettinge; u. B. ; [† m. p. 29/4 1859].

7. 4/7 1859 [p. Cap. Gauerslund-V. 1/1 54; Udby i F. 58 ] Frederik Peter Christian Moth; [21/3 1864 Vinding-B.-V.; see der].

8. 13/6 1864 [p. Cap. Vestenskov-K. 25/10 55, o. 23/11] Johan Johannes Ludvig Schjerner, f. Stisnæs, Magleby S., 17/2 26; F. Joh. Samuel S., Skllrr., siden Ldmd.; M. Christine Meyland af Sommersted; St. Slag. 44; C. 17/4 49, h1; ~ Vestenskov 29/5 65 Elisa Cathinka Nannestad af Vestenskov-K., f. Utterslev 21/3 28, † Kbh. 15/5 92; (68) 1 D.; [12/5 1871 Kobberup-F.-G.; Pr. Fjends Hrd. 18/8 77; Egebjerg 4/5 83; † 25/2 88].

Elvius s. 99; G-HF I, s. 148-149.

9. 1/8 1871. Hans Jacob Julius Mygind; [26/3 1874 Bøvling-F.; see Omø].

10. 8/6 1874 [Cap. p. p. Glud-H. 3/2 66, o. 23/3] Emil Frederik Bøllemose af Aastrup i Haderslev Pr., f. Nykjøb. p. M. 3/5 32; St. pr. 52; C. 27/1 62, h2.; Lærer v. Aabenraa Realsk. 1/6 62 – 6/8 64; ~ 6/8 67 Knudine Grauer, f. 23/3 43; F. Cclrd. Jac. G., Læge; M. Nicoline Aagaard af Agerskov; (75) 2 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Grindsted Kirke, s. 2224-2261, Hejnsvig kirke, s. 2334-2357, Grene Kirke, s. 2271-2282, Grene Gamle Kirke, s. 2283-2291.
Qvistgaard, Erh.: En mærkelig Provsteskrivelse fra 1599. Vejle Amts Aarbog 1930, s. 119-120 (fra Provst Søren Pouelsen i Egtved (d. 4/9 99), til Hr. Niels Sørensen her).