Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillægg (2)

No 43. Aggersø og til 11/10 1859 Omø,

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/134; L. S.*; K. M. 217; Lkm. 1/781; M. 57; Kbg. 1681.
Anm. Begge Øer hørte (uden Kirker) til Skjelskør til 1574. Omtrent i det Aar blev Kirken paa Omø, hvor Præsten først boede, bygget. Ved Rescr. 25/10 1586 blev Kirken paa A. bygget; c. 1601 flyttede Præsten til Aggersø; nu er Præsten tillige Skllrr.
———————————

1. k. 4/8 1574. Christen Lauritsen, f. Taarnborg; [† 12/5 1610; boede i den ringeste Gadebolig paa O.; fik en Gd. 83; Indskrift over Omø Kirkes Indgang].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; DanKir bd. 5, s. 959 (se nedenfor).

2. 1610 [p. Cap.*, o. 17/2 02] Simon Nielsen*; ~ (45) . . . ; [† 1653; ebrius (drikfældig); og af den Grund nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

KS 2:6 (1872-73), s. 385; Kopskatten 1645, opsl. 29.

3. o. 14/2 1655. Christian Andersen Scabo; St. Kbh. 41.

KUM I, s. 164 (»Christiernus Andreæ Scauenius«).

4. 3/7 1661 [p. Cap. Magleby ved Skjelskør, o. 15/2 33] Mathias Hansen Lund* af Magleby, f. Skjelskør 2/5 02; St. Hlh. 27; 1 ~ Bodil Frendes, Kbmdsenke i Skjelskør, hvor han boede i nogle Aar efter 41, nærende sig skikkeligt med Handel; u. B.; 2 ~ Maren Nielsdtr., f. Od. 48; F. N. Flensborg, Skomgr. i Odense; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 6/12 1693; eenfoldig; T. 181].

KUM I, s. 84 (»Matth. Iohan. Skelskør«); PT 8:6 (1927) s. 192; Hlh., s. 23.

5. 10/6 1689**. Christen Hansen Hammer af Førslev; St. Kbh. 72; ~ F. E., b. Skjelskør 21/5 06; [fmtl. † c. 1702; hans Navn paa Oblatæsken 1702].

KUM II, s. 30 (»Christianus Iohannis«); KbhMet s. 662 (»Christianus Iohannis Førslev«); DanKir bd. 5, s. 956-57 (se nedenfor).

6. 9/12 1702 [Hør. Fredericia (96)] Christian Caspersen Albin (Hvid); St. pr. 82, Bacc. 96; ~ Cathrine Müller, f. c. 59, b. 21/10 35; [fmtl. † c. 1736].

KUM II, s. 118, 215 (»Christianus Casparus Albinus/Christiernus Caspari Hvid«).

7. 14/12 1736 [Skp. t. Ostind. 12/10 31, o. 31/10] Hans Christian Pedersen Bladt, f. Kbh. •/3 06; F. P. B.; M. Marg. Schrøder; St. Kbh. 22, Bacc. 23; C. 4/7 24; ~ Skjelskør 16/10 37 Anne Nielsdtr. Stub, d. Skjelskør 16/10 12, † Roesk. 19/5 54; (Sstr. t. Kirsten N. S. ~ A. P. Müller i Alsted-F.); F. N. Jensen, Kbmd. i Skjelskør; M. Anne Jochumsdtr. (Cassow) (2 ~ 21/11 14 Niels Hansen Stub); 2 S., 1 D.; see Peder H. B. i Øls-H.-D.; [† 9/6 1751].

KUM II, s. 444, 450 (»Iohannes Christianus Bladt«), 17 år gl.; Kbg. Skælskør (1689-1760) opsl. 61 (hustrus dåb), opsl. 177 (vielse), 167 (hustrus stedfar); E. Brejls skifteuddr.: Skælskør byfoged nr. 105, 270 (175); Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 84.

8. 2/7 1751, o. 21/7, Frederik Pedersen Holm; [forlod Stedet formedelst Sygdom 1754; 26/11 56 S. Bjergby-S.; see der].

9. 4/10 1754, o. 30/10, Hans Pedersen Høyer; [10/3 1769 Fæmø; see der].

10. 10/3 1769, o. 5/5, Manasse Olsen Faxøe, f. Kornerupgd. 11/10 34; (Halvbdr. t. C. M. C. Rottbøll t. Kbh. Trin. K.); F. O. Nielsen; M. Margrethe Cathr. Friis (E. e. Christian M. Rottbøll, Forv.); St. Roesk. 53; C. 16/7 66, n.; medhjelpende Cat. v. Kbh. Trin K. 67–69; O.; [† 1770, af en Koldbrand i Haanden, som han paadrog sig paa en af Ø-Præsternes strenge Sejladser; Skifte 29/12 70].

KUM III, s. 129 (»Manasses Faxøe«), 19 år gl.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, V. Flakkebjerg hrd. nr. 61; Garboe, A.: Af Skibby sogns præstehistorie, Fra Frederiksborg Amt, Aarbog 1952, s. 75.

11. 25/2 1771, o. 23/3, Jens Finne Borchgrevinck, f. Røraas 22/6 37; (Bdr. t. Henrik C. L. B., ø. r. Cap. t. Kbh. Holmens K. og t. Peder L. B. i Gundslev); F. Leonhard Christ. B., Grubemstr.; M. Magdalene Bruun; St. Trondhj. 56; C. 58; ~ Christine Bagge af Snøde-S.; [1783 Sp. Aurdal i Valdres, 1792 Nordrehaug (Norderhov), Aggershuus St.; † 1819].

NST 4 (1934) s. 308; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 26; Rudkøbing byfoged nr. 568.

12. 2/7 1783 [r. Cap. Pedersborg-K. 2/11 75] Wulf Christopher Müller; [5/2 1790 Bogø; see Vorbasse-G.].

13. 5/2 1790 [Raabjerg 14/12 87] Christian Vilhelm Brinch; [14/8 1801 Grundfør-S.; see der].

14. 2/10 1801, o. 13/11, Niels Christian Alle; [31/7 1812 Resen-H.; see der].

15. 23/7 1813 [Cat. Fred. Trin. K. 1/5 09] Laurits Johansen Svendsen; [26/7 1820 Gyrstinge-F.; see Krummerup-F.].

16. 18/1 1821, o. 3/4, Ole Cosmus Beck; [30/5 1828 Ryslinge; see Ørslev-S.].

17. 1/8 1828. Peter Jürgensen; [14/3 1834 Darum-B.; see Hesselager].

18. 4/6 1834, o. 3/9 [Lærer ved Kbh. Nic. Kirkesk. 24] Svend Bondrop Brahm; [17/10 1845 Tæbring-O.-R.; see der].

19. 22/12 1845 [p. Cap. Høiby 14/10 35, o. 18/5 36; Hjelpep. i Egeslevmagle . .] Christian Linde Holst; [10/8 1859 Longelse-F.; see der].

20. 22/10 1859 [p. Cap. Stege 4/3 52, o. 21/4] Carl Andres Laurits Jessen; [14/6 1865 Ø. Brønderslev-H.; see der].

21. 26/8 1865 [past. vic. i Olsker-A. 6/11 62, o. 10/12 ] Hans Peter Carl Theodor Ostenfeld, f. Kbh. 11/3 18; F. Christen Nicolai Lind O., dengang Copiist og Cancellisecr., siden Justrd. og Stiftsrevisor i Od.; M. Petronelle Abigael Tostrup af Saxkjøbing; St. Od. 38; C. 3/7 45, h.; (77) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Agersø Kirke, s. 955-957, Omø Kirke, s. 958-961.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillægg (2)

No 874. Omø,

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

Kbg. 1814.
Anm. Øen var tidligere Annex til Aggersø. Præsten er tillige Skolelærer.
———————————

1. 24/10 1859 [Cap. p. l. Astrup-T.-H. 12/4 56] Niels Georg Bugge; [22/8 1865 Ryde-H.; see der].

2. 20/11 1865, o. 17/1 66 [Andenlærer v. Kors. Bgsk. 9/3 57] Hans Jacob Julius Mygind, f. Aalbg. 25/12 30; (Bdr. t. Georg F. M., o. Cat. Kbh. Frelsers K.); F. Niels Jørgensen M., Sergeant ved 3 jydske Infrgmt., siden Toldcontr. i Mullerup v. Kors., hvis Fader var af Ebeltoft-D., r. Cap.; M. Johanne Petersdtr.; St. Aalbg. 48; C. 13/6 55, h.2; Lærer ved Frelserens Arbeidshuses Dagsk. 16/8 s. A.; ~ Finderup 5/6 57 Henriette Augusta Gøtzsche af Finderup, f. 14/2 36, † Fraugde 1/7 91; 4 S., 4 D.; [1/8 1871 Grindsted-G.; 26/3 1874 Bøvling-F.; 3/4 83 Fraugde; # 26/3 1909; † 29/12 12].

Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 66, 73, 75-76, 171-177.

3. 23/10 1871, o. Aarh. 13/12 [Førstelærer v. St. Hedinge Bgrsk. 9/2 s. A.] Henrik Vilhelm Falkenberg Bang; [31/3 1876 Føvling-H.; see der].

4. 7/6 1876 [Cap. p. p. Vorgod-V. 1/3 75, o. 25/4] Frederik Christopher Vilsen Sørensen, f. Sæby 20/7 48; F. Christ. S., Kbmd.; M. Ane Mar. Vilsen; St. pr. 67; C. 20/1 74, h1.; ~ Søllinge 2/4 75 Karen Schjerup, f. Ormehøi, Rørup S., 15/8 53; F. Pet. Christ. S., Propr.; M. Rasmine Sev. Rasmussen; (77) 1 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Omø Kirke, s. 958-961.