Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1385. Øls, Hørby og Døstrup,

Hindsted Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 322; M. S. III.; Lkm. 3/176; Kbg. 1742.
Anm. Ved Kirketerp i Hørby Sogn Rudera af en Kirke (Pont. Atl. 5/32).
———————————

1. 15 . . Peder . . .

2. (1545. 68). Søren Jensen; [† 1584–85].

KS 7:3 (1957-59), s. 20; 3:5 (1884-86), s. 514; 2:6 (1872-73), s. 620.

3. (1584). F. S.? Christen Sørensen.

4. (1608. 10). Thøger Olufsen Trane; V.-Pr. (08. 10); ~ Thyre Jensdtr., levede 06(?); mindst 1 S., 1 D.; [† før 1633].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; PT 11:2 (1941), s. 126.

4b. (1619). Christen . . .

KS 3:5 (1884-86), s. 106.

5. (1632. 61) [maaskee Hør. el. Cap. i Aarhuus St. 09] Anders Christensen Kaae, f. Randers; (fmtl. Bdr. t. Peder C. K. i S. og N. Onsild); St. i Kbh. (07); Pr. (46); ~ Maren Christensdtr.; F. C. Thorsen, Rdmd. i Hobro; M. Maren Joensdtr.; mindst 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 1671; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Randers 1609].

F-P s. 224 (»Andreas Christierni Kaa Randrusiensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 748 (»Andreas Christierni Kaaë Randrus.«); PT 11:2 (1941), s. 126; Nygaards sedler: Hustrus far, hustrus mor, enken og sønnen Thøger.

6. 8/11 1671. Niels Sørensen Guldager; St. Vibg. 63; ~ c. 72 F. E.; u. B.; [† 1683; Enken kjøbte 86 Kirkerne].

KUM I, s. 314 (»Nicolaus Severini Chrysagrius«); Sixhøj nr. 416; E. Brejls skifteuddrag: Hobro byfoged nr. 1; Nygaards sedler: Kaldsbrev, ejendom i Hobro, hustrus mor.

7. 16/8 1683, o. 14/9, Sveder Jensen Thisted af Thisted r. Cap., f. 11/11 46; St. Slangerup 64; C. 19/6 71, n.; Pr. 90; ~ Margrethe Nielsdtr. Svane; [† 29/6 1698].

KUM I, s. 325 (»Svederus Ioannis Tistadiensis«).

8. 28/6 1698 [p. Cap. Askim, Aggershuus St., E. f. B. 10/7 96] Bertel Nielsen Bruun ell. Brunow (Brunaas), f. Trøgstad, Aggershuus St.; F. N. Pedersen B. Sp.; M. Christence Nielsdtr.; St. Christiania 93; 1 ~ . . . . ; 2 ~ Aalbg. 15/1 09 Anna Cathrine Andersdtr. Ibsen, f. 26/7 91, † 19/2 76; see Niels B. B. i Virring-E.; [† 16/5 1720].

KUM II, s. 195 (»Bartholus Nicolai«); GEOH s. 183.

9. 28/6 1720 [Fp. 2/7 19] Henrik Christopher Olufsen Bützow; [21/7 1741 Viborg Dk.; see Kbh. Frue K.].

10. 6/10 1741, o. 13/12 [Fredagsp. i Kbh. . .] Bonde Samuelsen Jahn, f. Slag. 12/6 10; (Bdr. t. Frederik S. J. i Kjølstrup-A.); F. S. J., Musikanter, senere Rdmd.; M. Maria (Maren) Bondesdtr.; St. Slag. 29, Bacc. 35; C. 6/11 31, h.; Hør. Slag. (35); ~ 6/2 42 Sidsel Cathrine Andersdtr. Samsing af Kjølstrup-A., d. 3/6 18; u. B.; [† 22/12 1782; samme Dag, paa hvilken hans Cap., D. Hopp, skulde indsættes].

KUM II, s. 511, 558 (»Bondeus Iahn,«, 20 år gl.); Strøm 2, s. 349.

11. 9/4 1783 [r. Cap. Viborg Sortebr. K. 17/9 77, o. 10/11] Peder Hansen Bladt af Aggersø-O., f. 26/1 41; St. Roesk. 61; C. 30/11 63, h.; ~ 12/5 84 Magdalene Maria Ussing af Thorstrup-H., f. Præstkjær 57; 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 29/8 1786].

12. 24/11 1786, o. 21/2 87, Just Michael Wassard, f. Holmgd. 25/2 60; F. Mathias W., Propr.; M. Elisab. Cathr. Aagaard; St. Vibg. 79; C. 5/1 85, n.; 1 ~ F. E., † 15/4 93; 5 B., hvoraf 1 S., 3 D.; 2 ~ 16/2 97 Johanne Marie Amptrup af Ørum-B.-G., † Lisentorp, Durup Sogn; 3 S., 3 D.; [† 14/10 1817].

KUM III, s. 373 (»Iustus Vassard«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1397.

13. 11/3 1818 [p. Cap. ell. Hjelpep. Strøby-V. . .] David Plesner; [5/9 1823 Hee; see der].

14. 5/9 1823 [Hee 14/2 23] Jens Christian Blicher; [6/12 1833 Understed-K.; see der].

15. 7/3 1834 [Jelstrup-L. 13/10 26, o. 20/12] Peter Albert Raaschou af Kolding, f. N. Sundby 7/3 98; St. Kold. 15; C. 27/4 21, h.; ~ Falslev 5/12 36 Ane Bodil Lene Hassager af Veierslev-A.-T., f. 15/10 00, † Hobro 9/7 73; 1 D.; [# 8/11 1860; † Hobro 10/5 76].

KUM III, s. 584 (»Raaschou, Petrus Albrecht«, 17 ½ år gl.); KoldStud s. 272-273; Nygaards sedler: Vielse, død, hustrus død.

16. 18/1 1861, o. 8/3 [Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 40] Hans Peter Ludvig Petersen; [10/7 1872 Hyllested-R.; see Lyngby-A.].

17. 13/9 1872 [P. for danske Søfolk i London 31/5 69] Carl Frederik August Nielsen af Kallehave, f. 22/8 36; St. Nykjøb. 54; C. 21/6 60, h1.; Reserveoff. 62; Adj. Hlh. 6/8 63; Cap. p. p. Bøvling-F. 5/6 66, o. 13/7; # 31/5 69; ~ Nestved St. Pet. K. 18/7 66 Elise Margrethe Petræus, f. Gjentofte 8/2 40; F. Martin Vesty P., Bgmstr. i Nestved; M. Elise Marg. Christensen; (75) 2 S., 3 D.; [2/10 1880 Nakskov-B.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.