Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1406. Ørum, Borris og Gammelstrup,

Fjends Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/118; L. S. v. W.; Kbg. Ørum 1702, Borris og Gammelstrup 1688.
Anm. Kong Chr. III.s Klemmebrev c. 1555 bestemte, at Borris K. skulde ødelægges og Sognefolket søge Gammelstrup K., da Præsten har hver Prædikens Dag tre stærke Mile at reise, og Sognet er saa ringe. Det er dog aldrig skeet.
———————————

1. 15 . . Peder . . .

2. 15 . . ? Laurits Hansen.

3. (1545(?). 84). Jens Lauritsen; see Etm.

KS 7:3 (1957-59), s. 18 (»Her Jens y Ørum«).

3b. (1608. 19). F. S.? Peder Jensen.

KS 5:2 (1903-05), s. 548; 3:5 (1884-86), s. 105.

4. 16 . . Christen Nielsen Warde; St. Vibg. 23; see Etm.

KUM I, s. 59 (»Christiernus Nicolai Wardensis«).

5. (1664). F. S. Peder Christensen Ørum; St. Vibg. 51; 1 ~ . . . . ; 6 B.; 2 ~ Kirsten Hansdtr. af Bjerregrav-Aa.-T., † Skive 8/8 96; 12 B.; see C. A. Borch i Gjedsted-F.; M. S. Breum i Ullits-F.; [† c. 1688; fmtl. den Student Peder Christensen Ørum, der 7/5 52 blev dømt til at betalen en Pige 300 Rdl i Erstatning, fordi han under et Slagsmaal i Helsingør havde hugget høire Haand af hende].

KUM I, s. 234 (»Petrus Christierni«); Sixhøj nr. 251; KS 6:3 (1939-41), s. 180 (Rettertinget).

6. 7/4 1688 [r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T., k. 4/7 86, o. 8/10] Christen Knudsen Bruun ell. Brunow af Rødby-R., d. 17/6 55; St. Slag. 74, Bacc. 78; C. 30/6 80, n.; 1 ~ Margrethe Frantsdtr., † •/2 00; 4 S.; 2 ~ Svostrup 25/5 01 Cathrine Jensdtr. Augsburg; (Halvsstr. t. Elisabeth J. A. ~ C. O. Brasch p. Holmsland); F. Lieut. J. Jensen A. i Grauballe, Svostrup S.; M. J. J. A.s 2. hustru Elisabeth Nielsdtr. af Skanderborg-S.-S. r. Cap.; u. B.; 2 ~ Svostrup 17/10 03 Søren Christensen Høeg, Farver i Vibg.; 3 ~ Vibg. 3/6 08 Anders Jørgensen, Farver i Vibg.; see Johan C. B. i Kobberup-F.; (Hans F. B. i Ulsted); [† 26/12 1701].

KUM II, s. 46, 80 (»Christianus Canuti Brunowius«); KS 5:3 (1905-07), s. 711; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 169, Fjends hrd. nr. 7; Nygaards sedler: 2. vielse, enkens 2. ægteskab; Kbg. Viborg Sortebr. (1670-1724), opsl. 150 (enkens 3. ægtesk.); Tingbog Hids hrd. (1677-80), f. 300 (Elisabeth Nielsdatters ophav).

7. 27/3 1702 [Skp. . .] Jon Kjeldsen Steen; St. Aalbg. 87; C. 4/5 91; 1 ~ Ida Madsdtr. Frost, † 4/3 15; 3 D.; 2 ~ Vorde 17/12 16 Barbara Sørensdtr. Breum af Grinderslev-G.; 2 ~ J. Lynderup, Degn i Selde; [† 12/1 1727].

KUM II, s. 153 (»Ionas Achillis«); Nygaards sedler: Børn, 2. vielse.

8. 14/2 1727, o. 7/5 [Hør. Vibg.] Peder Sørensen Breum af Grinderslev-G., f. •/6 84; St. Vibg. 03; C. 15/1 11, n.; ~ Vibg. 1/10 28 Karen Harch, † Vibg. 29/8 43; u. B.; [† 21/5 1730; Pg. br. 11/9 29].

KUM II, s. 287 (»Petrus Bræus«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 757.

9. 22/8 1730, o. 6/10, Jens Hørbye; Pr. 52; [26/6 1761 Kobberup-F.; see der].

10. 26/6 1761 [p. Cap. Kobberup-F. 26/5 58, o. 21/6] Poul Nielsen Amtrup el. Amptrup, f. Vibg. 13/6 23; F. N. Simonsen, Snedker; M. Johanne Poulsdtr. Amtrup; St. Vibg. 42; C. 10/2 46, n.; Degn i Høibjerg 47; ~ 1/6 63 Maria Christensdtr. Nyegaard, f. Vibg.; F. C. N., Viinhandler i Vibg.; M. Catharine Poulsdtr. Rich (Halvsstr. t. P. Rich i Hodde-T.); see J. M. Wassard i Øls-H.-D.; [† 1794].

KUM III, s. 22 (»Paulus Nicolai Amptrup«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1064, 1103.

11. 5/9 1794 [p. Cap. Fuur 16/2 87, o. 21/2] Gravers Mathias Thorbull; [14/3 1800 Kobberup-F.; see der].

12. 30/5 1800, o. 22/8, Hans Christian Cramer; [17/8 1810 Skallerup-V.; see Jyllinge-G.].

13. 17/5 1811, o. 26/6 [Hør. Vibg. . . ; # 06] Jacob Lerche Jørgensen; [27/5 1825 Asfærge-F.; see Veile-H.].

Efter Pastoratets Nedlæggelse ifølge Rescr. 19/10 1825 blev Ørum Annex til Ørslevkloster;
Borris ligeledes til Taarup-K.; Gammelstrup ligeledes til Kobberup-F.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.