Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 677. Kobberup (St. Mikkels K.), Feldingbjerg og fra 19/11 1825 Gammelstrup,

Fjends Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.; L. P. B. 295; Lkm. 3/115; L. S. v. W.; Kbg. 1686.
Anm. Gammelstrup var tidligere Annex til Ørum og Borris; see Ørum-Borris-Gammelstrup.
———————————

1. 15 . . Ib . . . ; boede i Rygind; see Etm.

2. 15 . . F. S. Søren Ibsen; [† før 1583–84].

KS 2:6 (1872-73), s. 620; LAV: Viborg Bisp, Breve C2-182, 27/6 1563, 6/8 1564.

3. (1562). Niels Olsen Schytte af Viborg Graabr. K.-A.-T.; 1 ~ Dorothea Andersdtr.; 2 B.; 2 ~ Inger Eskesdtr. Broch; F. E. B., Rdmd. i Vibg.; 7 B. (saaledes efter Jesper Lund); see T. K. Trane i Gunderup-N.; Anders N. S. i Tostrup-R.; Anders N. S. i Skelund-V.; (N. M. Førckel i Dollerup-F.-R.); [† efter G. 1601; var her endnu 1584; efter Jesp. Lund 1564; (~ Karen Kjeldsdtr. Trane af Gunderup-N.; 2 S., 2 D., saaledes efter Giessing 3/273, Tab. I., men det er umuligt, fordi Sønnen Anders i Tostrup var ~ en datter af Karen Kjeldsdtr og hr. Jens i Låstrup og ville da ha været ~ med sin Kusine, hvilket var ulovligt på den tiden)].

KS 3:5 (1884-86), s. 513; 3:2 (1877-80), s. 203; LAV: Viborg Bisp, Breve C2-182, 2/7 1564.

4. c. 1601. Jørgen Schaboe; [† 1602].

5. 1602. Gert Knudsen; see C. Gertsen i Hellevad-H.-Ø.; [† 1624].

6. 1624. Jens Pedersen Gyldenstjern; Bacc. 24; [† 1629].

KUM I, s. 66 (»Ianus Petri Gyldenstiern«).

7. 1629. Iver Christensen; St. Aarh. 26; [† 1643].

KUM I, s. 77 (»Ivarus Christierni Sallingholm«).

8. 1645. Peder Jensen Bering*, f. Vibg.; F. J. B., Rdmd. (havde 12 Sønner som alle hedte Peder); M. Kirsten Pedersdtr. af Vibg. Sortebr. K.; St. Vibg. 39; Pr. 71–99; 1 ~ Mette Jensdtr. af Hee-N., † 65; 7 S., 3 D.; 2 ~ Maren Pedersdtr. Hvass af Byrum-V.-H., † 96, E. e. Mads Iversen i Holstebro; 3 S., 4 D.; see P. B. i Verninge; Jens P. B. i Udby i F. og r. Cap i Vigerslev-V.; 2 Etm.; Søren P. B. i Ørslevkloster; K. O. Wroue i Tisted-B.; B. J. Groth i Haarby; [† •/5 1703; døiede saameget i Krigstiden, at han blev rørt i Underkroppen og i mange Aar ikke kunde forrette sit Embede].

KUM I, s. 154 (»Petrus Iohannis Beringius«); Sixhøj nr. 81; Kbg. Kobberup (1686-1805) opsl. 25; KlitVen s. 61.

9. 15/2 1682**, o. 27/8 84, F. S. Jens Pedersen Bering, f. 27/8 53; St. pr. 72; C. 31/1 82, mediocr.; [† 1685].

KUM II, s. 33 (»Ioannes Beringius«).

10. 5/1 1686**, o. 24/2, Christen Mortensen Skeel, f. Boddumbisgd. 60; F. M. Thomsen, Eier af Overgd. p. Mors; M. Anna Jensdtr.; St. Thisted 82; C. 16/7 84, illum.; Pr. 11; 1 ~ 21/4 86 F. Sstr. Mette Pedersdtr. Bering, f. her c. 66, † 2/12 19; 9 B., hvoraf 4 S., 4 D.; 2 ~ 14/10 23 Maren Andersdtr. Guldager af Guldager, E. e. P. Solgaard, r. Cap. Hjerm-G.-V., og † 17/10 26; 1 S.; [† 31/10 1729; havde Strid med Biskop Lintrup].

KUM II, s. 119 (»Christianus Martini Scheel«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Fjends hrd. nr. 22, 25, 26, 28, 31.

11. 24/2 1730, o. 14/4, Johan Christensen Bruun af Ørum-B.-G., f. 11/2 91; St. Vibg. 12; C. 18/6 15, l.; ~ Maren Nielsdtr. Brøchner, † Vibg. 21/5 68; (Sstr. t. Else N. B. ~ P. O. Kryssing t. Od. Frue K.); F. N. Mortensen B., Vinhandler i Skanderbg.; M. Anne Christiansdtr.; u. B.; [† 26/4 1761].

KUM II, s. 365 (»Iohannes Christierni«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 830; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 71, Skanderborg købstad nr. 43.

12. 26/6 1761 [Ørum-B.-G. 22/8 30, o. 6/10] Jens Hørbye, f. Skive 11/4 04; F. Christen Jensen, Bødker i Skive; M. Maren Pedersdtr.; St. Vibg. 26; C. 14/11 29, n.; Huslærer p. Kjeldgd., Selde S.; Pr. •/10 52; ~ Kjeldgd. 17/2 30 Luttemette Margrethe Frederiksdtr. Winterberg, f. Skive 4/8 00, b. 4/7 55; F. Amtsforv. el. Skriver over Hald og Skivehus Amter; M. Marie Rasmusdtr. Overgaard; 1 S., 1 D.; [† 29/12 1768; var riig; eiede Bøndergods; satte Pgden. i en, efter Tiden, brilliant Stand].

KUM II, s. 481 (»Ianus Hørby«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 934.

13. 17/2 1769 [r. Cap. Vibg. Dk. 20/7 64, o. 15/8] Ludvig Henriksen Munch, f. Vibg. 16/10 32; (Bdr. t. Terkil K. M. i Bjerring-M. og t. Henrik H. M. i Skibsted-L.); F. Cclrd. H. M., dengang Proc., siden Bgmstr.; M. Vilhelmine Milling; St. Vibg. 51; C. 28/3 57, n.; 1 ~ 4/11 72 Elisabeth Lucie Tvede, f. c. 51, † 5/5 73; F. Niels Madsen T., isl. Kbmd. i Kbh.; M. Inger Cathrine Egenæs (Egenis); u. B.; 2 ~ 27/7 90 Elisabeth Christine Smith, f. Kbh., † Kbh. . . . ; u. B.; [† 8/1 1800. Meget anseet og elsket af Menighederne; men hans sidste Ægteskab meget ulykkeligt].

KUM III, s. 109 (»Ludovicus Munch«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1166; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. amt, Fjends hrd. nr. 67, 90; Københavns byting nr. 879; Århus byfoged nr. 1183; Viborg byfoged nr. 1256 (forældre).

14. 14/3 1800 [Ørum-B.-G. 5/9 94] Gravers Mathias Thorbull af Nykjøb.-L.-E., d. Grenaa 6/5 53; St. pr. 71; C. 9/10 83, n.; p. Cap. Fuur 16/2 87, o. 21/2; ~ Flade 20/11 87 Kirstine Marie Fogh af Flade-D., f. Sindal 11/10 65, † Vibg. 5/3 35; 4 B. el. 2 S., 1 D.; [† 4/10 1817].

15. 11/3 1818 [Haderup 7/7 15] Hans Jacob Bøtcher; tillige Gammelstrup 19/11 25; [22/3 1836 Sevel; see der].

16. 28/6 1836, o. 8/11 [Lærer v. Søetatens Drengesk. 11/8 34] Anders Ammentorp; [25/5 1849 Vaalse; see Tirsted-S.-V.].

17. 30/7 1849 [Torsted-H. 2/11 43] Christian Frederik Halse af Kippinge-B., f. 21/2 06; St. Nykjøb. 25; C. 27/4 32, h.*; O.; [† 12/1 1856; ivrig, dygtig og retsindig].

18. 4/4 1856 [Anholt 3/11 45] Peter Andreas Colding, f. Kbh. 17/3 13; F. Andreas C., Skibsfører og Maanedslieut., siden Gdeier v. Kbh.; M. Anna Sophie Føns af Ude- og Oppe-Sundby; St. Aalbg. 32; C. 8/5 43, h.; p. Cap. Høielse-L. 8/11 43, o. 22/11; Pr. 11/1 61; ~ 2/12 45 Emilie Vilhelmine Frederikke Redsted, f. Kbh. 12/8 19; F. Oberstlieut. Joh. Fred. R.; M. Ane Kirstine Bolette (Polly) Quist; 4 S., 1 D.; see Johan Fred. Andr. C. i Hvidbjerg-Ø.-L.; [21/2 1871 Kjøng i F.].

19. 12/5 1871. Johan Ludvig Schjerner; Pr. 18/8 77; see Grindsted-G.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.