Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1020. Skelund og Visborg,

Hindsted Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. P. B. 160; Lkm. 3/185; Kbg. 1813.
———————————

1a. (1544). Palle . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 20.

1b. (1568). Jens Andersen; Pr. (68).

KS 3:5 (1884-86), s. 514.

1 (c). (1584). Niels Riis; see N. N. Riis i Vive-O.-V.

2. (1608) Bertel Jensen; see F. Hansen og A. N. Schytte her.

KS 5:2 (1903-05), s. 549.

3. (1610). Christen Nielsen Hvid.

KS 5:2 (1903-05), s. 549.

4. (1619). Frants Hansen; maaskee St. 15; ~ Mette Bertelsdtr., vist f. her; B.; 2 ~ Etm.; see A. Frantsen i Gimming-L.; [† 1630].

KUM I, s. 18 (»Franciscus Iohannis Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 106.

5. c. 1630 [Rtr. Mariager . .] Anders Nielsen Schytte af Kobberup-F.; f. 01; St. Vibg. 21; Pr. 60; 1 ~ 31 F. E.; 3 S., 1 D.; 2 ~ . . . ; 3 ~ . . . ; see Etm.; Bertel A. S. i Brøndum-S.-T.; (Wilhelm N. S. t. Søkvæsthuset); [† 1661].

KUM I, s. 49 (»Andreas Nicolai Schytter«); KS 3:4 (1882-84), s. 516.

6. 1661 [p. Cap.* 58] Christen Jensen Hegelund, maaskee af Romdrup-K.; vist St. Vibg. 50; 1 ~ F. D. Inger Andersdtr. Schytte; 3 S.; 2 ~ Elisabeth Mouritsdtr. fra Havnø; 1 D.; 2 ~ Etm.; see Iver H. i Skjern; J. C. Bølling her; [† 1670].

KUM I, s. 226 (»Christianus Iani«); Sixhøj nr. 242 (her identificeret som C. H. Henne (som han kalder »Hee«) i Føvling-H., men det er næppe rigtigt).

7. 23/1 1671. Vitus Jensen af Nautrup-S.-V., f. 39; St. Vibg. 61; ~ F. E.; [† •/2 1690].

KUM I, s. 304 (»Vitus Iohannis Nautrupius«); Sixhøj nr. 393.

8. 18/3 1690 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 23/3 89] Johan Christian Bølling; St. Kbh. 80; Bacc. 81; p. Cap. Modum, Aggershuus Stift, E. f. B. 9/5 83; ~ Inger Christensdtr. Hegelund, f. her, † Aalbg. 13; 1 S., 2 D.; [† 1702].

KUM II, s. 100, 106 (»Iohannes Christianus Bølingius«); GEOH s. 172.

9. 14/3 1702, o. 18/6, Johan Nielsen Kall af Als, f. 76; St. Aalbg. 95; ~ Elisabeth Mohr; [† 7/2 1706].

KUM II, s. 210 (»Ioh. Nicolai Kal.«).

10. 16/2 1706, o. 5/5 [Hør. Kbh. . .] Mag. Edvard Hansen Londemann, f. p. Isld. 5/7 80; F. H. Villumsen L., Sysselmand i Arnæs, siden Tolder i Præstø; M. Gudrid el. Gyrida Marcusdtr. Bjarnesen; St. Kbh. 98, Bacc. 99; Pr. 24; 1 ~ Maria Elisabeth Pedersdtr. Wielandt; F. P. W., islandsk Kbmd. i Kbh.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Anna Cathrine Pedersdtr. Nyegaard af Resen-H., E. e. Biskop Marcus Müller i Bergen (see Chrbg. Slotsk.); 1 S., 1 D.; (see J. M. Holst i Vinding-B.-V.); [Prof. i Philosophie 1727; Lect. th. i Bergen 11/1 32, tillige Sp. til Fanø (Fana) og Birkeland; Cons.-Rd. 26/1 s. A.; Ass. i Høiesteret og tit. Biskop 22/4 35; adlet 29/1 49 under Navn af Londemann de Rosencrone; Eier af Nøragergd., Rosendal og Børglumkloster; kjøbte 45 Baroniet Rosendal i Bergenhuus Amt, som blev et Stamhuus, der, naar hans mandlige og kvindelige Ætlinge vare uddøde, skulde tilfalde Universitetet i Kbh., hvis Ret ved Opgjørelsesaften 20/4 1820 er afstaaet til Christiania Universitet; † 17/9 49; god lat. Poet („poeta felicissimus“); gav 9/9 46 sit Bibl. til Sorø Acad. og 200 Rdlr. til Visborg Skole (cfr. Hfm. 3/448); W. 1/617; N. 356].

KUM II, s. 236, 245 (»Edvardus Iohannis Londeman«, 20 år gl.).

11. 12/5 1727, o. 22/8, Enevold Iversen Wagaard af Strandby-B.-M., f. 11/1 99; St. Vibg. 16; C. 21/6 18, h.; 1 ~ 17/7 33 Dorothea Helvig Pedersdtr. Deichmann af Aardestrup-B.-G., f. 2/10 07, † 6/2 46; 2 S., 4 D.; 2 ~ Anna Nielsdtr. Ursin af Nørholm, E. e. N. C. Holst i Dover-V., og † 7/11 72; u. B.; see Etm.; P. P. Rodsted i Seierslev-E.-J.; (H. Schou i Farstrup-L.) ; [b. 18/10 1773].

KUM II, s. 400 (»Enevaldus Waagaard«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 872; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 28.

12. 8/4 1771** [p. Cap.* 22/12 69, o. 17/1 70] F. S. Peder Wagaard, d. 14/10 44; St. Vibg. 63; C. 12/9 65, n.; 1 ~ 4/8 75 Lovise Frederiksdtr. Buchwald, d. 5/8 50, b. 26/7 80; F. Dr. med. F. Johansen B. i Aalbg.; M. Marie Mortensdtr, Kirkegaard; 2 S., 2 D.; 2 ~ Hylleborg Meldal af Ø. Tørslev, f. 27/1 66; u. B.; 2 ~ J. C. Hegelund i Virring-E.; [† 14/8 1806].

KUM III, s. 235 (»Petrus Wagaard«, 19 ½ år gl.); Sixhøj nr. 1303.

13. 31/10 1806, o. 19/12, F. S. Enevold Wagaard, f. 18/7 80; St. Rand. 97; C. 20/1 01, l.; Tiendecomm. 10/6 11; Pr. 15/6 32; ~ 4/6 09 Cathrine el. Christiane Bolette Speitzer, f. p. Sindinggd. 86, † Jølbygds. Mølle 6/4 57; F. Anders S., Propr.; M. M. Singstok; 1 D.; [† 3/6 1835].

14. 21/8 1835 [Hillerslev-K. 15/6 18] Johan Vogelius Steenstrup af Sjørring-T., f. 4/10 77; St. Vibg. 97; C. 2/5 00, h.; Sp. Vang 20/2 07, o. 10/6; ~ 5/8 07 Anna Cathrine Carstensen af Thisted-T., f. Mariager 3/4 84, † Thisted 23/4 68; 8 S., 2 D.; see Christian E. S. i Gjerding-B.; Dr. phil. Mathias G. G. S., Cand. th. 45/8 og Etrd., Prof., Dr. med. et phil. J. Japetus S. S. ere hans Sønner; [† 23/1 1840; hans og Hustrus Initialer på Altertavlen i Sjørring, Kirkegaardsmonument i Sjørring].

KUM III, s. 490 (»Iohan. Vogelius Steenstrup«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1531; DanKir bd. 12, s. 387, 395 (Sjørring kirke).

15. 13/5 1840 [Frederikshavn-H. 6/10 22, o. 2/5 23] Andreas Christian Bræmer, f. Helsing. 25/12 96; F. Ulrich B., Fuldm.; M. Anna Frederikke Milau; St. Helsing. 14; C. 19/7 20, l.; Pr. 50; ~ 24 Marie Elisabeth Senstius, f. 27/7 00; F. Associe med en Gross. i Kbh.; 3 S., 2 D.; [† 5/9 1864; Vaaningshuset br. 20/2 61; Livet frelstes med Nød og Neppe].

KUM III, s. 578 (»Bræmer, Andreas Christian«, 17 år gl.).

16. 24/11 1864 [Hylke 26/8 48] Frederik Christian Pedersen, f. Roesk. 1/9 14; F. Jens P., Gjæstgiver; M. Marie Ingrid Christiansen; St. Roesk. 31; C. 25/4 36, l.; Cat. Od. 10/2 43, o. 29/3; ~ 17/5 48 Elisabeth Augusta Blume, f. 28/5 16; F. Cclrd. Niels B., Foged i Ramsø og Tune HH.; M. Sophie Amalie Baagøe; 1 S., 3 D.; see F. N. Meier p. Jegindø.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.