Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 193. Dover og Venge,

Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift.

Lkm. 5/190; K.; L. P. B. 117; P. 26; M. S. III.; Aarh. M.; Kbg. 1692.
Anm. Præsten boer i Sveistrup.
———————————

1. (1584). Anders Mikkelsen; ~ Anne Thomasdtr., som overlevede ham; see Etm.; [† 7/2 1596; Eptph.]

DanKir, bd. 16, s. 3170-71 (se nedenfor).

2. c. 1596. F. S. Niels Andersen Sveistrup; Pr. 23; 1 ~ Anne Laversdtr., † 21/1 10; 10 B., hvoraf 2 S., 3 D.; 2 ~ Kirsten Povelsdtr.; 6 B.; see Anders N. S. i Vinding-B.-V.; [var her endnu 1620; Eptph.].

KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 755; DanKir, bd. 16, s. 3170-71 (se nedenfor).

3. (1645). Mikkel Rasmussen fra Helsingør; St. Helsingør 28; [fmtl. † c. 1655].

KUM I, s. 93 (»Michaël Erasmi Helsingorensis«); P-Aarh. f. 35a, opsl. 37.

4. E. f. B. 9/1 1655 [p. Cap. Kjerte, o. 5/6 53] Peder Fabiansen Bredal, f. c. 28; F. F. Lauritsen Skobe i Odense; M. Mette Pedersdtr. (Bredal) af Egense; St. Od. 47; ~ Assens 55 (Bev. 31/3) Karen Nielsdtr., f. Assens c. 12/2 31, b. 11/3 09; F. Niels Iversen, Rdmd. i Assens; M. Birgitte Andersdtr.; (mindst) 3 S., 4 D.; see 2 Etm.; L. Holst i Vegerslev-V.; S. N. Braband i Braband-K.; C. M. Sommer i Sjelle-S.-L.; (E. O. Hjerm i Vandborg); [fmtl. † c. 1689-92].

KUM I, s. 206 (»Petrus Fabiani«); KS 4:2 (1891-93), s. 682 (»Werningius«); P-Aarh. f. 16a, opsl. 18 (»Petrus Fabiani«); Verninge s. 39; LAF: Odense byfoged, Skifteprot. (1635-41), f. 362a, opsl. 369; Tingbog Hjelmslev hrd. 28. juni 1700, f. 141 (han er vist her forvekslet med sin fætter Holger B. i Klovborg-T.-G.); SL II, s. 305; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 760; Nygaards sedler: 1689, enkens død; FAaW s. 20, 41; han var ikke provst; Ole K. Rasmussen: Hvem var præsten Peder Fabiansen W. Bredal i Dover & Veng?, se artikelsiden.

5. 7/2 1680**, o. 4/6, F. S. Niels Pedersen Bredal, f. c. 55; St. Aarh. 73; ~ 81 (Bev. 14/4) Karen Hansdtr.; 1 S.; (see Søren B. H. B. i Middelfart-K.); [† 1688].

KUM II, s. 40 (»Nicolaus Petri Bredalinus«); P-Aarh. f. 55a, opsl. 58; Nygaards sedler: Kaldsbrev; Ole K. Rasmussen: Hvem var præsten Peder Fabiansen W. Bredal i Dover & Veng?, se artikelsiden.

6. 27/4 1689**, o. 16/8, F. Bdr. Iver Johan Pedersen Bredal; St. pr. 86; ~ Magdalene Sibylle Brorson, f. c. 66, b. Torrild 1/2 34; (Sstr. t. Jochum L. B. i Randlev-B., t. Øllegaard L. B. ~ U. P. Colding i Gosmer-H., t. Anna Cathrine L. B. ~ O. C. Friis i Hundslund, t. Laurits L. B. i Aadum og Faster t. Anna J. B. ~ E. O. Hjerm i Vandborg); F. Laurits B., kgl. Landcommissarius, Eier af Dybvad, Gosmer S.; [† 1692].

KUM II, s. 149 (»Ivarus Iohannis Petræus Bredalinus«); P-Aarh. f. 59a, opsl. 62; PT 11:5 (1944), s. 100; Nygaards sedler: Kaldsbrev, Enken.

7. 21/5 1692, o. 12/8, Jacob Jensen Müller, f. Aarh. c. 65; (Bdr. t. Cecilie J. M. ~ J. N. Mundelstrup i Aaby-H.); F. J. Jacobsen M., Kbmd.; M. Anna Christensdtr. Spliid; St. Aarh. 85; ~ Skorup 18/7 93 Karen Nielsdtr. Friis af Skorup-T., f. c. 86, b. Venge 18/6 45; 3 S., 6 D.; see Etm.; Jens J. M. i Ørting-F.; P. L. J. Nørholm i Taarup-K.; [† 1730; forstod Engelsk; W. 2/59 og 3/578; N. 416].

KUM II, s. 139 (»Iacobus Iani Müllerus«); Nygaards sedler: Kaldsbrev, vielse, børn; FAaW, s. 35-36; PT 5:6 (1909), s. 173-174 (søsters biografi).

8. 22/5 1730*, o. 8/9, F. S. Niels Friis Jacobsen Müller, d. 18/7 98; vist St. Od. 18, Bacc. 19; ~ Ormslev 6/10 33 Øllegaard Terkilsdtr. Nissen af Ormslev-K., d. 25/8 13, † Ormslev 17/11 87; 3 S., 3 D.; see Jacob N. F. M. i Ormslev-K.; Terkil N. F. M. i Ormslev-K.; [† 21/9 1742].

KUM II, s. 416, 423 (»Nicolaus Müllerus«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Vielse.

9. 12/10 1742 [Tunø 24/8 31, o. 7/12] Niels Christensen Holst af Louns-A., f. c. 99; St. pr. 16, Bacc. 17; ~ Anna Maria Nielsdtr. Ursin af Nørholm, f. 1/6 00; 3 D.; 2 ~ E. Wagaard i Skelund-V.; see L. C. H. Milling i Romdrup-K.; J. C. Wassard i Ulbjerg-L.; [† 19/12 1745; gav (13/2 45) 100 Rdlr. til Degnekaldet p. Tunø].

KUM II, s. 401, 406 (»Nicolaus Christierni Holst«, 17 år gl.).

10. 15/4 1746 [Skp. 4/7 43, o. 10/7] Frederik Georg Samuelsen Beaufin (Baufin), f. Aarh. 8/12 10; (Bdr. t. Samuel S. B., r. Cap. i Horsens); F. S. B., Chir. i Aarh.; St. Hors. 31; O.; [† 15/6 1770].

KUM II, s. 529 (»Friedericus Georgius Baufein«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Far og bror; dåb; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Hjelmslev hrd. nr. 11.

11. 7/9 1770, o. 14/11, Jes Fæster, f. 37; F. Hans F., Rdmd.; St. Roesk. 59; C. 63; ~ Aalbg. Frue K. 7/1 71 Charlotte Sophie Piscard, f. c. 48, † 7/11 05; 4 S., 4 D.; see J. Reingaard i S. Jernløse-S.; (J. Mygdal i N. Snede-E.); [# 20/5 1808; † 26/2 09].

12. 6/1 1809 [Ry 27/2 89] Johan Henrik Petersen, f. Aarh. 21/6 52; F. Johannes P., Musicus; M. Elise Cathrine Bolt; St. Aarh. 71; C. 18/7 80, n.; Hør. Vibg. . . ; r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T. 17/3 86, o. 10/5; r. Cap. Vibg. Dk. 29/12 86; ~ 8/5 87 Caroline Frederikke Dorothea Sadolin af Torning-K., d. 14/3 66, † 30/2 04; 3 S., 7 D.; [# 30/9 1818; † 24/7 38; Monument p. Kgd.].

DanKir, bd. 16, s. 3175 (se nedenfor).

13. 3/3 1819, o. 14/5, Christian Nicolai Pingel, f. Od. 30/10 80; F. Johan Christ. P. af Od. St. Knuds K., Landmaaler, M. Karen Dorothea Wamberg; St. Od. 98; C. 15/10 10, l.; ~ 9/11 19 Anna Maria Ponsaing, f. Kbh. 21/12 95, levede 68 i Fredericia; F. Major Johan Georg P., Silke- og Klædehandler; M. Anna Kirstine Michelsøe; 1 S., 5 D.; see C. Krag i Farstrup-L.; [† 10/1 1850; forærede 32 Messehagel og Alterklæde].

DanKir, bd. 16, s. 3158, 3163-64 (se nedenfor).

14. 15/4 1851 [Nørbæk-S.-L. 7/3 34] Herman Peter Gudme Bruun af Spentrup-G., f. Hald 6/7 03; St. Rand. 20; C. 28/10 24, l.; ~ Kbh. Hel. G. K. 7/10 34 Lucie Charlotte Andresen af Kjeldby, f. Søllinge 20/10 08; u. B.; [† 25/1 1861].

15. 8/4 1861 [Vrensted-T. 12/2 52] Frederik Nicolai Severin Michelsen af Kbh. Holmens K. 1 r. Cap., f. Kbh. 7/4 06; St. Vordingbg. 24; C. 20/7 30, h.; Cat. Faabg. 6/5 35, o. 2/6; Sp. V. og Ø. Vandet 22/10 39; ~ 30/4 36 Anina Augusta Gottlieb, f. 15/12 12; F. Jstrd. Vincens David G., Havnecontr. i Kbh.; M. Anna Dorothea Schrøder; 3 S., 7 D.; see P. Thomsen i Braband-Aa.; [† 9/1 1873].

16. 14/5 1873. Jes Mygdal; see N. Snede-E.

———————————

 

 

No 193b. Capellan pro loco i Dover-Venge.

[Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 11/3 1874 [Cap. p. p. Ledøie-S. 12/4 70, o. 30/3; Vollerslev-G. 3/9 s. A.] Jørgen Peter Melbye; [10/5 1878 Serridslev-B.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1988-89. Dover Kirke, s. 3149-3180, Veng Kirke, s. 3189-3256.