Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 674. Klovborg, Tyrsting og Grædstrup,

Vrads Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; P. 72; L. S. v. W.; Lkm. 5/391; Kbg. 1723.
Anm. Præsten boer i Skade.
———————————

0. (1584). Erik Nielsen; omtales som Sp. i Grædstrup; [var her endnu 1610].

KS 3:2 (1877-80), s. 209; 5:2 (1903-05), s. 555.
1. 15 . . Erik Andersen; (maa have været Cap. el. den forrige har faaet fejl Farsnavn).

2. c. 1612 [Cap.* 07] Søren Pedersen Aalborg; St. i Kbh. (06); Pr. 20/10 46; [† 1652; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 3/9 1607].

F-P s. 220 (»Severinus Petri Aalburgensis«); KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 747 (»Severinus Petri Alburgensis«); P-Aarh. f. 3a, opsl. 5.

3. k. 6/1 1653, o. 24/1 [Rtr. Faabg. 31/1 41] Jens Pedersen Bredal af Egense; St. Sorø 37; ~ Marie Holgersdtr., vist af Hylke (Sstr. t. Lene H. ~ R. P. Tøxen i Løsning-K.); see Etm.; J. F. Bruun i Høislev-D.-L.; (C. N. Schandorff i Ring-F.); [levede endnu 1689, fmtl. † c. 90; Pg. br. 58].

KUM I, s. 138 (»Iohannes Bredalinus Fiono-Egensis«); P-Aarh. f. 15a, opsl. 17; SB s. 156; KS 3:5 (1884-86), s. 144 (»Ioannes Petri Bredalinus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 9; Odense amt, Odense hrd. nr. 131; Nygaards sedler: 1689; Dansk kvindebiografisk leksikon; Ole K. Rasmussen: Hvem var præsten Peder Fabiansen W. Bredal i Dover & Veng?, se artikelsiden.

4. 11/6 1681**, o. 14/10, F. S. Mag. Holger Jensen Bredal; St. pr. 79; Pr. 6/5 91; Mag. 12; 1 ~ (02) Kirsten Nielsdtr. Borch, † 13/7 09; (Sstr. t. Niels N. B. i Ringgive-G.-L. og t. Laurits N. B. i Aadum); F. N. Nielsen Obling (d.y.), Gdeier. i Obling, S. Bork S.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Elisabeth Pedersdtr. Søltoft, † Vinding Pg. 29; u. B.; see M. C. Meier i Vinding-B.-V.; [† 1722; havde strid med J. C. Trænovius i Vinding-B.-V.; hans Søn, den ubehagelige og trættekjære Herremand til Nørbæk, Assessor Jens Jørgen Holgersen Bredahl, havde i 1745 Strid med H. P. Bering i Tyregod-V. om Skolevæsenet i Vester Sogn; købte 1719 N. Snede Kirke].

KUM I, s. 95 (»Holigerus Ioannis Bredalinus«); P-Aarh. f. 8b, opsl. 11; f. 55b, opsl. 59; Nygaards sedler: Kaldsbrev, 1. hustru, 2. hustru; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Tyrsting og Vrads hrd. nr. 19, 31; »see L. Holst i Vegerslev-V.« udgår (L. Holsts eneste hustru var en Pedersdtr.); Nygaards sedler: Fasterens testamente; Nørvang tingbog 28.11 1671; Jensen og Jessen: Thyregod – Vester sogne. Træk af skole- og kirkehistorien, Thyregod 2008, s. 15-17, 139-141; Ole K. Rasmussen: Hvem var præsten Peder Fabiansen W. Bredal i Dover & Veng?, se artikelsiden; DanKir bd. 16, s. 4215 (Nørre Snede kirke).

5. 26/10 1722, o. 22/1 23, Hjeronimus Marcussen Ulsøe, f. Aalbg. 14/7 94; F. Kgrd. M. U., Regimentsskrvr. i Dronningbg. Rytterdistr.; M. Anna Cathrine Balke; St. Hlh. 13; C. 21/6 18, l.; Pr. . . ; ~ Ingeborg Helene Henriksdtr. Bhie, d. Ribe Dk. 22/3 05, † 26/2 54; F. Mag. H. Pedersen B. af Bøvling-F., Rtr. i Ribe; M. Marie Magd. Reichelsdorph; 2 ~ 56 Maren Paulin, † Lem 97; [† 1760; Pg. br. 58].

KUM II, s. 371 (»Hieronymus Ulsøe«, 17 år gl.); Nygaards sedler: Børn.

6. 2/6 1758**, o. 6/10, Mourits Meyer Jespersen Thygesen; [30/7 1762 Hvirring-H.; see der].

7. 8/10 1762. Morten Frandsen Voldum; Pr. 74; [3/6 1778 Hvirring-H.; see der].

8. 17/6 1778, o. 7/8, Ole Flensborg; [18/4 1781 Harlev-F.; see der].

9. 16/5 1781, o. 30/5, Carl Schytte, f. Aarh. 11/12 52; F. Knud S., Rdmd. og Byskrvr.; M. Mette Mar. Wissing; St. Aarh. 70; C. 17/9 77, h.; Pr. . . ; 1 ~ 1/3 82 Laurentia Billeschou, f. 56, † 21/5 84; 1 S., 1 D.; 2 ~ Torrild 26/9 85 Conradine Eilertz af Aarh. Dk. 1 r. Cap., f. 66, † Aale 6/2 35; 5 S., 6 D.; [† 10/3 1812].

10. 10/7 1812, o. 4/9 [Hør. Hors. 01; Adj. ss. 5/9 06] Jens Møller Vogelius; [15/8 1834 Hundslund; see der].

11. 31/10 1834 [Borum-L. 15/6 32] Hans Christian Theodor Barfoed; [13/4 1851 Kippinge-B.; see der].

(8/7 – 21/9 1851. L. Selchau; see Ø. Tørslev).

12. 21/9 1851 [Cat. Fred. Trin. K. 12/12 45, o. 28/1 46] Halvor Søeborg af Byrum-V.-H., f. 16/6 12; St. Fred. 31; C. 13/7 37, l.; Lærer v. Fred. Institut •/9 37; ~ Frdhvn. 26/7 39 Sara Hansine Dorothea Christine Lønstrup, f. Frdhvn. 17/3 18; F. Pet. Christensen L., Kbmd. og Gjæstgiver, siden Toldbetj. i Varde; M. Mette Cathr. Wolters; 2 S., 4 D.; [# 20/1 79; boer i Kbh.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1992-96. Klovborg Kirke, s. 4255-4308, Tyrsting Kirke, s. 3963-3991, Grædstrup Kirke, s. 3935-3962.