Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 922. Ring og Føvling,

Tyrsting Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; L. S.*; L. P. B. 91; K. 3/228; P. 60; Lkm. 5/239; L. S. v. W.; Kbg. 1692 (÷ 1736).
———————————

1. 15 . . Poul . . . *; levede længe.

2. 15 . . Niels Terkilsen.

3. c. 1579. Thomas Jensen, i 40 Aar; [var her endnu 1620].

KS 3:2 (1877-80), s. 755.

4. c. 1621? [vist Hør. Aarh. Stift c. 17] Anders Jensen Los, i 18 Aar; St. 17; [fmtl.. † el. forflyttet c. 1637; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1617].

KUM I, s. 30 (»And. Jani Cellarius Randrus.«); KS 3:2 (1877-80), s. 751 (»Andreas Jani Cellarius«). NB! Må ikke forveksles med sin navnebroder i Horsens Hosp.;

5. c. 1637. Niels Poulsen Sneede, i 11 Aar; St. Hors. 21; ~ Kirsten Clausdtr., E. e. Mads . . . ; 2 ~ Etm.; [† 1648].

KUM I, s. 51 (»Nicolaus Pavli Snedo«).

6. k. Pintsedag (21/5) 1648, o. 1/8, Niels Jørgensen Kattrup, maaskee af Kattrup-Ø.-T., i 9 Aar; St. Slag. 39; Pr. 66; 1 ~ F. E.; 2 ~ Maren Jørgensdtr. fra Horsens; see N. N. Bang el. Ring i Nim-U.; [† eft. 1688].

KUM I, s. 152 (»Nicolaus Georgii Kattrupius«); P-Aarh. f. 5b, opsl. 8; f. 13a, opsl. 15.

7. 22/4 1674**, o. 13/11, F. S. Niels Nielsen Bang; [12/9 1681** Nim-U.; see der].

8. 6/11 1688**, o 19/4 89, Jørgen Jensen Thorup af Ø. Velling-H.-G.; St. Vibg. 81; Pr. . . ; ~ F. D. Gjertrud Marie Nielsdtr. Bang af Nim-U., f. her c. 77, b. Nim 27/2 49; 7 S., 7 D.; (see Niels H. Th. i Guldager; Erik K. N. Th. i Løsning-K.); [† 1729. Indgav 3/5 92 en Klage til Provstemodet over sin fattige Tilstand, at han ikke formaaede, at opbygge sin brøstfældige Pg., som ikke kunde være af 20 Sldlrs. Værdie. Mulcteret 8/5 95 med 20 Sldlr. for adskillige Forseelser i hans Forhold mod en Corporal. Igjen kaldet for Provsteret 10/5 99 for et Slagsmaal med samme Corporal; undskyldte sig vel med, at han var tvungen til, at forsvare sig mod dennes Overfald; men blev dog reprimenderet derfor].

KUM I, s. 107 (»Georgius Iani Vellingius«); Sixhøj nr. 619; P-Aarh. f. 58b, opsl. 63 (»Georgius Jani Thorrupius«); Nygaards sedler: Børn.

9. 3/3 1730. Christian Mathiesen Faber; [5/1 1731 Bjerregrav-Aa.-T.; see der].

10. 6/4 1731, o. 27/7 [Hør. Hors. (18)] Christian Nissen Schandorff, f. 89; St. Hors. 11; C. 5/7 17, h.; ~ Marie Cathrine Schygge, som overlevede ham, men † før 68; F. Niels Sørensen S., Forp. p. Brahesholm, Vedtofte S. p. Fyen; M. Anne Margrethe Bredal af Klovborg-T.-G.; 2 D.; [b. 1/5 1750].

KUM II, s. 358 (»Christianus Nicolai Scandorph«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Tyrsting hrd. nr. 53; Odense amt, Odense hrd. nr. 131; Dansk kvindebiografisk leksikon; Nygaards sedler: Hører, begr..

11. 18/9 1750 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 10/8 42, o. 16/11] Niels Hjersing Svendsen Sparre af Thorsager-B., f. 09; St. pr. 29, Bacc. 30; C. 9/8 34, n.; Pr. . . ; ~ Anna Medea Bang, † Ølsted 1/9 92; F. Forv. p. Brahesborg; 5 S., 5 D. (92: 1 S., 2 D.); [† 1786].

KUM II, s. 511, 516 (»Nicolaus Hierzing Sparre«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Strø hrd. nr. 28.

12. 14/7 1786 [r. Cap. Grenaa 31/12 77] Christopher Tikjøb; [16/9 1791 Lundum-H.; see der].

13. 4/12 1791 [Skp. 88, o. 8/8] Peter Dalhoff; [12/4 1799 Ønslev-E.; see der].

14. 12/4 1799, o. 22/5, Niels Haar, f. Kold. 72; F. Andr. H., Landinsp. i Aarh. St.; M. Marg. Kirstine Ulriksdtr. Torm af Stillinge; St. Aarh. 91; C. 17/7 95, h.; ~ Aarh. Frue K. 7/8 99 Anna Margrethe Pedersen, f. c. 72, † 10; 1 S., 3 D.; [# 8/4 1807; † Kbh. 30; stokblind].

15. 31/10 1809 [p. Cap. Thorstrup-H. 30/7 02, o. 17/8] Vilhelm Carl Schousboe; [7/4 1820 Skibet; see der; Kaldet i ussel Tilstand].

16. 30/12 1822, o. 18/4 23, Andreas Peter Johan Teilmann; [4/8 1824 Bøvling-F.; see Ormslev-K.].

17. 4/8 1824 [Bøvling-F. 5/9 14] Johannes Fabricius; [4/7 1828 Sjørring-T.; see der].

18. 12/9 1828, o. Od. 10/10, Jens Laurits Tommerup; [24/12 1846 S. Vissing-V.; see der].

19. 1/3 1847 [Cat. Kbh. Frelsers K. 7/2 37] Dr. ph. Marcus Andreas Tage Schack; [2/4 1859 Hersted Ø. og V.; see der].

20. 8/6 1859, o. 9/9 [c. Adj. Nykjøb. 16/1 47, Adj. ss. 5/2 48] Frants Vilhelm Laurits Øhlenschläger, f. Od. 22/7 17; F. Jstrd. Math. Ø., Contoirchef ved Generalkrigscommisariatet; M. Martha Bagger; St. Od. 36; C. 14/1 42, h.; 1 ~ 10/6 50 Ida Augusta Nielsen af Kallehave, f. Kbh. 28/7 29, † 23/4 51; 1 D.; 2 ~ 28/8 56 Albertine Axeline Thomasine Gad af Kjettinge-B., f. Vegerslev 14/12 29; 7 B.; [22/2 1873 Sørbymagle-K. „Modtog et synligt Beviis paa den Agtelse og Kjærlighed, som han ved sin retsindige og brave Færd og sin ligesaa faste som elskværdige og forekommende Charakteer har vidst af erhverve sig i de 13 Aar, han har været Præst. Gaven bestod i et smukt Nøddetræs Skrivebord til Minde om hans dygtige og uegennyttige Bestyrelse af Pastoratets Sparekasse og et fortrinligt Regulatoruhr fra Menigheden. Desuden sendte flere enkelte Medlemmer af Menigheden ham smukke Erindringsgaver“. See D. T. 78/102; E. 3/671 og S. 4/734].

21. 30/4 1873 [Cap. p. p. Vissenbjerg 30/5 56, o. 22/10] Gyntelberg Abel af Dalum-S., f. Ringkjøb. 7/12 22; St. Rand. 43; C. 11/7 50, h1.; (15/1 – 15/2 71 Hvornum-S.); (77) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1992-1996. Ring-Brædstrup Kirke, s. 3995-4014, Føvling Kirke, s. 4015-4042.