Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 356. Guldager,

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

Lkm. 6/292; O. N. Sk. H. 222; K. 2/160; L. S.; L. P. B. 532; R. M. 4/11 65 og 6/3 68;
M. S. III.; Kbg. 1721 (÷ 1751-60).
Anm. Biskop Iver Munk henlagde 1514 Guldager Kirke til Dekanatet i Ribe Domkapitel. Dekanen holdt en Capellan. Sammen med Jerne forblev Kirken herefter under Dekanen til 1696, da Kronen skødede Kirken til Joachim Schack til Sneumgaard.
———————————

1. (1531. 42). Knud Hansen.

2. (1548. 54). Anders Terkilsen; [7/3 1554: »Hr. Anders Tørcke[l]ssen, Kapellan til Guldager, citat M. Hans Suanning, fordi han har gjort ham Hinder paa Guldager Kirke og taget hans Rente fra ham, at møde Sønd. quasimodogeniti (1. April) her paa Kollinghus«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 300; KS 2:3 (1864-66), s. 302.

3. (1584). Hans Villumsen.

KS 3:2 (1877-80), s. 212.

4. 15 . . [r. Cap. Veile-H. . . ] Hans Iversen Findsen el. Find, f. Veile; F. I. F., Bgr.; [† 27/10 1606].

Hegelund I s. 467, II s. 261.

5. o. 14/1 1607 [Hør. Sorø . . .] Søren Hansen Svaning, f. 76; F. Mag. H. S., kgl. Historiograph; M. Marine Sørensdtr. (Klyne); St. Sorø (94), Bacc. 98; udenlands i 2 Aar; vist O.; [† 18/9 1607 (eft. Ripæ Cimbr.); kunde ikke enes med Sognefolkene og han havde fraskrevet sig Kaldet til 19/9 s. A.].

F-P s. 136 (»Severinus Johannis Svanningius Ripensis«); SB s. 103; Hegelund I s. 471, 483, 484, II s. 206.

6. o. 28/10 1607. Bjørn Jørgensen Kjøbenhavn; St. i Kbh. (02); fik Testimonium af Jon Venusin 24/5 1604.

F-P s. 182 (»Biero Georgii«); Hegelund I s. 485, 486, II s. 267; KS 3:1 (1874-77), s. 281; 5:2 (1903-05), s. 559.

6b. 16 . . Peder . . . [† •/9 1635; see J. H. 5/66].

7. 1635. [vist Cap. her (18)] Jens Pedersen Strudsvad; St. Ribe 10; ~ Mette . . . ; Døttre, som tilligemed Moderen boede i Pgden. efter hans Død; [† 1645].

F-P s. 266 (»Janus Petri Strutvad«); PT 11:5 (1944), s. 61.

8. o. 9/5 1645. Laurits (Laust) Knudsen Kjerteminde; St. Od. 38; Pr. 19/1 60; ~ (45) F. E.? Mette . . . ; 2 ~ Margrethe Jensdtr.(?), † før 74; 3 S.; see J. L. Guldager i Brøns; [† 6/5 1664; Gravramme].

KUM I, s. 143 (»Laurentius Canuti Chartemindanus«); PT 11:5 (1944), s. 61; E. Brejls skifteuddr.: Varde kbst. nr. 30; DanKir bd. 19, s. 2091 (se nedenfor).

9. E. f. B. 16/6 1664. Lambert Sørensen Ravnsøe af V. Nykirke-F.; St. Ribe 60; vist ~ . . . Pedersdtr. Munck af Egtved-Ø.; [levede endnu 1674].

KUM I, s. 287 (»Lambertus Severini Raunsøanus«).

10. 4/8 1674**, E. f. B. 5/10 s. A. [kgl. Bibliothekar 72] Anders Jensen Spandeth af Spandet, f. c. 42; St. Ribe 70; ~ Anna Madsdtr. Raunsøe af V. Nykirke-F., f. 55; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see L. A. Guldager i S. og N. Onsild; C. M. Skeel i Kobberup-F.; P. Soelgaard, r. Cap. i Hjerm-G.-V.; R. J. Fog her; [† 1684; Pg. br. c. 84].

KUM II, s. 22 (»Andreas Iani Spandet«); Achelis I, nr. 3101; Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Fjends hrd. nr. 31; i Ribe amt, Skast hrd. nr. 2, 3; Bed-1600 s. 9.

11. 18/10 1684 [r. Cap. Skagen 27/2 83, o. 9/2] Laurits Christensen Scavenius af Skagen r. Cap., f. 31/12 47; St. Aalbg. 70; C. 23/4 73, mediocr.; Hør. Skagen 74, Huslærer i Ingstrup 78; ~ F. E.; † 22; 1 S.; [† 1706].

KUM II, s. 22 (»Laurentius Christiani Scavenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Fjends hrd. nr. 31; i Ribe amt, Skast hrd. nr. 3; KlitVen s. 259.

12. 25/10 1706. Rasmus Jørgensen Fog af Ribe Cathr. K.; St. Ribe 98, Bacc. 99; ~ Margrethe Andersdtr., f. her; 3 S., 2 D.; see Jørgen R. F. i Høielse-L.; Anders R. F. i Skjærbæk; O. H. Bagger i Thorstrup H.; J. Kastrup i Steppinge-F.; [† 10/12 1726].

KUM II, s. 242, 245 (»Erasmus Georgii Fogius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Fjends hrd. nr. 31.

13. 14/3 1727. Johannes Nicolaisen Krag af Fuglse-K., f. 1/12 72; St. Sønderbg. 22; C. . . , l.; ~ Dorothea Sophia Sørensdtr. af Døllefjelde-M., † 12/8 61; 1 S., 4 D.; see Søren J. K. i Henne-L.; (J. Kiøbke i Randrup); [† 1/12 1772; Eptph.].

KUM II, s. 441 (»Iohannes Kragius Laalandus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1450; DanKir bd. 19, s. 2091 (se nedenfor).
(21/9 1753*. Christ. Ludv. Bloch.)

14. 2/2 1770*, o. 26/2 73, Niels Holmboe Thorup, f. S. Vissing 30/3 33; F. Niels Jørgensen T. af Ring-F., Skoleholder; M. Gedske Krag; St. Hors. 53; C. 11/12 61, l.; 1 ~ 4/11 73 Bodil Andreasdtr. Flensborg, d. Hors. 29/10 51, † 177. ; F. Clrd. A. F., Bgmstr. og Bfgd.; M. Anna Cathrine Stephansdtr.; u. B.; 2 ~ Vibekke Margrethe Thun af Ø. Linnet, d. Hjortlund 1/3 57, † Ribe 29/1 30; 1 S., 1 D.; Sønnen var den bekjendte Prof. Pet. Nic. T., Rtr. i Ribe, (see A. P. M. Leth i Ulsø-B., Carl E. T. i V. Hæsinge-L.); [† 30/3 1803; Pg. br.; Aaret ikke anført; see Frost: Ribe Dk. 121].

15. 13/5 1803 [p. Cap. Gudum-F. 16/10 01, o. 16/12] Peter Stokkemark Sidelmann af Sneum-T., f. 74; St. Ribe 95; C. 7/11 99, n.; ~ Gudum 4/8 03 Maren Iversdtr. Olesen, d. Gudum 31/10 84, † Lemvig 25/2 77; F. I. Olesen, Eier af Gudum Kloster; M. Anna Christiansdtr. Nislev af Naur-S.; 2 S., 1 D.; [† 20/12 1820].

KUM III, s. 474 (»Petrus Sidelmann«, 19 år gl.); E. Brejl: Priv. Pers.ark. ved LAV, Sidelmann; Nygaards sedler: Vielse, børn, hustrus dåb, hustrus forældre; Kbg. Lemvig (1862-78) opsl. 16 (enkens død).

16. 23/5 1821 [Branderup 3/1 14] Peter Sørensen; [26/11 1828 Hedensted-D.; see Barløse].

17. 20/2 1829 [p. Cap. Skjærbæk 23/2 27, o. 6/4] Thomas Jensen True, f. Aarh. 18/1 81 el. 82; F. J. Nielsen, Dreilsvæver; M. Marie Pedersdtr.; St. Aarh. 00; C. 11/10 05, h.; Degn i Odder 09–25; 1 ~ 11 Anna Margrethe Bærentzen, f. Hors. 90, sep. 25; F. Laur. Ammitzbøll B., Guldsmed; 3 S., 2 D.; 2 ~ 27/7 32 Jaconine Christensdtr., d. 20/4 96; F. C. Jacobsen, Gdmd. i Tarp; M. Gjertrud Christensdtr.; 2 S.; [† 24/2 1847. Stod som Degn i spændt Forhold til Præst og Kirkeeier og blev dagligt mishandlet af en arrig Kone; forfaldt saa slemt, at han paa sin Kones Anklage blev suspenderet og indespærret i sit Huus som afsindig; skilt fra Kone og Omgivelser kom han atter i Ro og Orden; See B. D. G. 1/205].

18. 5/6 1847 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 23/11 39] Adrian Brøndlund Pontoppidan; [11/1 1858 Hyllested-R.; see der].

19. 15/4 1858, o. 5/5 [Skllrr. Baarse 47] Christian Cornelius Lerche Lakjer af Sverborg, f. Sverborg 5/12 18; St. Vdbg. 37; C. 3/11 43, h.; ~ 6/10 47 Jørgine Andrea Elisabeth Fugl, f. Kbh. 11/7 12; F. Julius Christ. F., Skibsfører i Kbh.; M. Sara Margaret Hedger; 1 S., 1 D.; [1/4 1872 Ø. Tørslev].

20. 8/6 1872 [Cap. p. p. Haudrup-S. 12/9 64, o. 28/9] Gjerlev Christian Krog Schiøler; [13/3 1877 Gunderup-N.; see der].

21. 19/5 1877 [Cap. p. p. Sandby-V. 17/11 71, o. 24/4 72] Johan Christian Resen Valeur af Vitten-H.-H., f. Stavning 28/10 43; St. Aarh. 62; C. 21/1 70, l.; ~ 3/8 75 Mariane Thomsen, Adoptivdtr. af H. B. T. i Sandby-V., f. Dannemarre 17/5 55, altsaa vistnok en Dtr. af Sp. Nr. 18 i Dannemarre-T.; (77) 1 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Kjøbenhavn 1862, s. 222-227.
Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1988-91. Guldager Kirke, s. 2055-2100.