Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 534. Høielse og fra 30/5 1738 Lellinge,

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/215 og 200; L. P. B. 73; K. M. 112; M. Nr. 497; M. 158; Kbg. Høielse 1676, Lellinge 1734.
Anm. Lellinge var deels et Pastorat for sig, deels forenet med Ølsemagle indtil 22/4 1663, da de begge lagdes til Kjøge; 19/3 1734 – 19/5 1738 Annex til Lellingekloster.
———————————

0. (1517). Henning Gris.

DanKir bd. 3, s. 1250 (se nedenfor).

1. k. 13/9 1581. Jens Jensen Basse; Pr. 12/9 90; 1 ~ Sidsel Nielsdtr., † 19/12 09; 4 B., som alle døde smaa; 2 ~ c. 10 Anna Jørgensdtr., f. Broby i Jydld., † 36; 2 ~ Peder Olesen i Ølby, Høielse S.; [† 7/10 1617; Lgst. over ham selv og begge Hustruer]

KS 2:4 (1867-68), s. 405; 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 3, s. 1252 (se nedenfor).

2. 1617 [Cap.* 28/8 03] Thomas Thomsen, f. c. 81; ~ 09 Anne Hansdtr.; [† 13/4 1621].

DanKir bd. 3, s. 1252 (se nedenfor).

3. o. 16/7 1623 [Rtr. Kjøge (23)] Mag. Peder Nielsen Tysted (Thisted), f. c. 98; St. Rand. 15; St. i Wittenberg 19; Mag. Kbh. 20/5 23; [† 1625].

KUM I, s. 28 (»Petrus Nicolai Cimber«), s. 60 (»M. Petrus Nicolai Tystadius, scholæ Coagiensis rector«); PT 8:6 (1927), s. 188; Helk I, s. 401.

4. o. 18/1 1626. Jens Hansen Grønbech, f. Aarh. 11/9 01; F. H. G., Skriver p. Aarhuus Gaard, siden Bgmstr. i Aarh.; M. Maren Justsdtr. Saxe af Mørke-H.; St. Aarh. 20; St. i Wittenberg 22; Pr. (41); 1 ~ Høielse 8/10 26 Karen Mortensdtr. af Hellested, f. 24/9 06, † 1/7 39; 2 ~ Høielse 9/8 40 Johanne Lauritsdtr. af Nidløse?, † •/1 46; 3 S., 1 D.; 3 ~ Aarløse •/2 47 Dorthe Pedersdtr. Gad, f. c. 29; (Sstr. t. Peder P. G. i Aversi-T. og Eiler P. G. i Terslev-Ø.); F. P. Nielsen G., Herredsfgd. i Bjeverskov H.; M. Dorthe Jensdtr.; 2 ~ Etm.; see A. Svendsen, P. P. Fich og J. S. Herfølge i Soderup-E.; Sønnen Jochum blev P. i Bragernes i Norge; [† 8/8 1647, 21 Uger efter hans sidste Bryllup; (Eptph.)].

KUM I, s. 41 (»Ioannes Iohannis Steinbeckius«); KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1641); PT 3:2 (1893), s. 149-160; 6:2 (1911), s. 215-17; 8:6 (1927), s. 189; Helk I, s. 227; DanKir bd. 3, s. 1251 (se nedenfor).

5. o. 8/9 1647 [Crtr. Christiania ca. 39] Mag. Anders Thomsen, f. Opslo el. Toten c. 13; F. T. Laugesen, Sp., siden den første P. i Christiania; St. Stavanger 26, St. i Wittenberg 30; Mag. Kbh. 12/5 35; St. i Franeker 37; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; see M. A. Høielse i Faaborg-D.; F. N. Brandt i Nykjøb-S.; (J. P. Clod i Vemmetofte); [† 31/8 1657; W. 2/476; N. 607; Eptph.].

KUM I, s. 78, 128 (»Andreas Thomæ Stavang./Andreas Thomæus«); Helk I, s. 401; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 12; EM bd. 8, s. 197-98; DanKir bd. 3, s. 1251 (se nedenfor).

6. o. 18/9 1657. Mag. Claus Hansen Odense, f. Od. c. 18; St. Lund 35; ~ 57 F. E., † 04; 1 S., 1 D.; see Etm.; H. C. Høielse i Snoldelev-T.; [† 1695; Eptph.].

KUM I, s. 127 (»Claudius Iohannis Otthon.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 12; DanKir bd. 3, s. 1251 (se nedenfor); PT 6:2 (1911), s. 217.

7. 19/6 1672**. Wolfgang Rhumann, f. c. 37; St. Lund 57; ~ 21 Trin. (4/11) 77 F. D. Dorothea Clausdtr. Høyels, f. c. 60, † Eiby 23/1 36; [† •/7 1720; Lgst.].

KUM I, s. 268 (»Wulfgangus Rhumannus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 12; DanKir bd. 3, s. 1248, 1252 (se nedenfor).

8. 15/11 1720 [Hør. Fdbg. 5/7 17] Mag. Mathias Frederiksen Bircherod af Birkerød, f. 6/7 97; St. Fdbg. 14; C. 1/8 18, n.; Mag. 22; 1 ~ 29/1 22 Birgitte Marie Kaalund af Jersi-S., f. 04, † 26/1 43; 2 S., 1 D.; 2 ~ Drude Margrethe Iversdtr. Brinch af Kbh. Nic. K., E. e. S. J. Steenlos i Haarlev-H.; 3 ~ Jstrd., Amtsforv. Jochum Schougaard i Holbæk; see Jens M. B. i Elling-T.; [† 20/4 1750; Eptph.].

KUM II, s. 384 (»Matthias Bircherod«, 17 år gl.); DanKir bd. 3, s. 1251 (se nedenfor).

9. 12/6 1750 [Haarlev-H. 43] Jørgen Rasmussen Fog af Guldager, f. 13; St. Ribe 30, Bacc. 36; Cat. v. Kbh. Holmens K. 27/6 38; P. t. Trondhj. Hosp. 26/8 40; ~ 20/10 60 Edel Cathrine Sørensdtr. Lemvig af Kbh. d. Garn., f. Gladsaxe 41, † 1/12 02; 2 S., 1 D.; see Søren L. F. i Idestrup; Rasmus F. i Kjøge-Ø.; [† 10/11 1769].

KUM II, s. 519, 569 (»Georgius Fog/Georgius Erasmi Fogh«, 19 år gl.).

10. 16/3 1770 [Vallø 14/8 61] Hans Schack Pedersen Kraglund; Pr. 78; [4/3 1785 Herfølge-S.; see der].

11. 11/3 1785, o. 20/4 [Præd. v. Harboes Kloster i Kbh. 83] Iver de Hemmer; [21/9 1787 Vallø; see der].

12. 21/9 1787, o. 12/9 (!), Manderup Pedersen Kruuse*, f. p. Chrhvn. 14/12 60; F. P. Pedersen K., Tobaksspinder; M. Johanne Christensdtr.; St. Roesk. 77; C. 21/6 86, n.; Pr. 04; R. m. Apr. 11/7 15; Cons.-Rd. 4/4 32; R.* 28/10 36; D.-M. 12/9 37; ~ Kbh. 3/10 87 Inger Ørslev, f. Kbh. 24/6 65, † 23/6 47; F. Abraham Ø.; M. Karen Lünow; 3 S., 2 D.; see A. A. Koefod i Ingstrup-H.-A.; (C. E. H. Tuxen i Vinkel-R.); [† 14/4 1846; henregnedes til Tidens Skjønaander; var Digter; vedligeholdt en levende videnskabelig og theol. Interesse; Mindetavle i Kirken; B. D. G. 1/194; N. 326; E. 2/78 og S. 2/48].

DanKir bd. 3, s. 1251 (se nedenfor).

13. 30/5 1846 [Haarlev-H. 1/2 32] Holger Vilhelm Nyholm* af Nyborg, f. Søllerød 18/11 92; St. Nykjøb. 11; C. 17/4 16, l.; c. Adj. Fdbg. 16; Adj. ss. 15/6 18; Sp. Valløby-T. 11/11 18, o. 29/11; R.* 2/11 (11/11) 68; ~ 28/5 19 Georgine Nyholm, f. 3/4 95, † 18/10 72; F. Jstrd. Lars Christian N. af Slaglille-B.; M. Anna Brandt; 7 S., 4 D.; see Lars C. C. N. i Lime-H.; Georg V. N., Cand th. 56/1; [# 22/1 1873; boer i Kbh.].

14. 12/4 1873. Ove Frederik Mathias Hasselbalch Steenberg; see Endeslev-V.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Højelse Kirke, s. 1237-1253; bd. 6 Præstø amt (1933-35) Lellinge Kirke, s. 231-242.