Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 545. Idestrup,

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

B. F. G. 1/202; M. S. 2-b/47 og 74; L. P. B. 53; S. i K.; Lkm. 2/742; Kbg. 1696.
———————————

1. 15 . . Frants . . . ; [† 1548; havde været Munk].

2. 1548. Hans Andersen; [† c. 1582].

3. 1583 [Feiø 72] Bent Hansen; p. Cap. her (60); [dømt fra Kaldet 1589. Han var 1560 anklaget for Hoer; blev afsat 26/10 71 for en lignende Sag; advaret 12/12 72: 1) at han ikke saa ilde skulde begegne sin Hustru; 2) at han skulde holde inde med sin Hastighed og sine blodige Eder; 3) at han skulde spare sine Tydsklandsreiser uden høieste Nødvendighed; 4) at han skulde forliges med sin Degn, som han endog havde villet overfalde i hans eget Huus, og 5) at han skulde befrie sig for et Vanrygte, han var kommen i for sin Tjenestekvinde, Birthe Thomasdtr., der kom frugtsommelig fra ham. I Januar 89 blev han udlagt (til Barnefader) af en Kvinde og tilstod samme Brøde med en anden].

4. 1589. Jens Pedersen; ~ . . . ; 2 ~ Etm.

5. (1601). Hans Pedersen Malmøe; maaskee St. i Kbh. (76); ~ F. E., † 18/2 14; [† c. 1609; Lgst.].

F-P s. 76 (»Johannes Petri Malmog.«).

6. c. 1609 [r. Cap. Nykjøb.-S. c. 05] Albert Christensen; St. Sorø c. 92; p. Cap. Horslunde (94); Karrebæk 96, afsat 97; [† 16 . . ; Broderen Otto Christensen, Sp. i Horslunde, fik Bønderne til at vælge ham til Sp. her, og, uden at spørge enten Biskop el. Lehnsmand derom, indsatte han qua Provst Hr. Albert; Otto mistede 99 sit eget Embede; Rhode siger, at Albert kom til Tingsted; efter B. F. G. blev han derimod r. Cap. Nykjøbing-S.].

F-P s. 117 (»Albertus Christierni Lolandus«).; SB s. 105; KB 11 (1596-1602), s. 108.

7. 16 . . Rasmus Henriksen; maaskee St. i Kbh. (96); [afsat •/12 1629 formedelst en Forseelse ved Nadverens Uddeling].

F-P s. 145 (»Erasmus Henrici«).

8. 1630 [r. Cap. Nykjøb.-S. 29] Niels Jensen Klyne, f. 00; St. 22; p. Cap. Gloslunde-G., o. 25/10 26; [† 10/3 1638].

KUM I, s. 58 (»Nicolaus Iohannis Clyne Nestved«); KS 3:5 (1884-86), s. 121 (»Nicolaus Joannis Klynius«, 26 år gl.).

9. o. 8/4 1638 [V.-Rtr. Nykjøb. 27/4 36] Peder Nielsen Stub, f. Slesvig el. Holsteen (Holsatus) •/2 12; St. 31; Hør. Nykjøb. 35; ~ . . . Hansdtr. af Nykjøb.-S.; [† P., b. 7/7 1654 af smitsom Sygdom].

KUM I, s. 102 (»Petrus Stubæus«); KS 3:5 (1884-86), s. 129 (»Petrus Nicolai Stubæus«, 26 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 706; HT-Sadolin s. 529.

10. o. 4/8 1654 [Hør. Nykjøb. . .] Niels Pedersen Bredal af Kjettinge-B., f. 27; St. Hlh. 46; 1 ~ Bonifacia Kock, b. 5/2 58; 2 ~ Else Jørgensdtr.; 2 S., 3 D.; [† 1681].

KUM I, s. 197 (»Nicolaus Petri Bredalinus«); KS 5:3 (1905-07), s. 706; HT-Sadolin s. 533.

11. 30/4 1681, o. 24/6, Abraham Salomon, f. 53; St. Vdbg. 73; C. 30/6 80, illum.; ~ Karen Christensdtr. af Veggerløse; 2 ~ Johannes Olufsen From, Kbmd. i Nykjøb. F., siden i Sjælland; 3 S., 1 D.; [† 20/2 1690; Eptph.].

KUM II, s. 41 (»Abrahamus Salomon«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 21; Th. Hauch-Fausbøll: Slægten Hasselbalch, Kbh. 1930, s. 20-22.

12. 1/3 1690 [Vigsnæs 85] Frants Jørgensen Skovbye; St. Nykjøb. 81; Cap. Vigsnæs . . . ; ~ Brarup 13/9 85 Margrethe Cortsdtr. Mejer; F. Færgemand i Guldborg; M. Ellen Pedersdtr.; 2 S., 3 D.; [† 20/10 1695].

KUM II, s. 108 (»Franciscus Georgij Schouby«).

13. 26/10 1695 [Falkerslev-H., i. 1 Trin. (17/6) 77] Mads Jørgensen Damsberg af Falkerslev-H., f. 31; St. Helsing. 53; p. Cap. Falkerslev-H., 29/11 66**, o. 28/9 67; 1 ~ Maren Nielsdtr. Rebentze, † •/2 79; 2 S.; 2 ~ Christiane Dorothea Walter, † •/8 95; (Sstr. t. Christine S. W. ~ P. Zitscher i Tønder, Halvsstr. t. Simon S. W., r. Cap. i Stubbekjøb.-M.); F. S. W., født i Tydskland, Forv. p. Hellerup Hovedgd., Hellerup S. p. Fyn; M. S. W.s 1ste Hustru; 4 D.; [† Falkerslev 5/11 1695; kom her altsaa ikke].

KUM I, s. 242 (»Matthias Georgii Damsborg«); Danske Kancelli: Kaldsbrev m. succession til Falkerslev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 12; HT-Sadolin s. 547.

14. 26/10 1695** [p. Cap. Falkerslev-H. 26/2 87**] Mag. Frederik Jessen af Nykjøb.-S., f. 65; St. Nykjøb. 82; Mag. Kbh. 11/5 06; ~ Maren Valentinsdtr. af Østofte, f. 79, b. Nykjøb. 20/1 40; 7 S., 4 D.; see Etm.; N. J. Krag i Fuglse-K.; Frederik F. J., r. Cap. Rødby-R.; [b. 21/5 1731].

KUM II, s. 116, 310 (»Fridericus Iessæi«).

15. 22/6 1731 [S. Kirkeby-A. 1/12 24, o. 22/1 25] Peder Lotarius Johansen Mohr v. Waldt, f. Od. 25/7 96; F. J. Philip M. v. W., fra Tydskland, Fændrik; M. Ingeborg Jørgensdtr. Wichmann; St. Od. 15, Bacc. 16; C. 22/2 24, l.; 1 ~ 6/2 25 Anna Kirstine Levith (Falck), f. •/11 82; † 6/6 51; u. B.; 2 ~ F. D. Elisabeth Anna Maria Frederiksdtr. Jessen, f. 13/11 06, E. e. Major Schultz og b. 2/4 84; u. B.; [† 8/2 1757].

KUM II, s. 391, 397 (»Petrus Lothanus (Lotharius) Moor von Waldt«, 19 år gl.).

16. 9/4 1757 [Nysted-H. 5/11 45] Peder Ephraim Pedersen Monrad; [23/5 1766 Aarh. Dk.; see der].

17. 25/7 1766 [Rise-M. 6/4 53] Augustinus Nielsen Henriksen, d. Kbh. 4/2 09; F. Jstrd. Niels H., isl. Kbmd., siden Justitsraad og Bgmstr.; M. Anna Augusta Brandt; St. Sorø 28, Bacc. 29; C. 14/9 30, l.; udenlands 3 Aar: St. i Halle 31, i Giessen 32; (r. Cap. Kjerteminde-D. 1/8 38); Sp. Farup 15/8 s. A., o. 19/10; ~ 23/10 38 Cathrine Sophie Rolfsen, f. c. 08, b. Nestved 24/11 84; F. . . . Rolfsen, Dr. med. i Tønder; 2 D.; see D. P. Top til Slag. St. Mik. K.; P. G. V. Beyer i Glumsø-B.; [† 27/4 1770; W. 1/429; N. 245].

KUM II, s. 495, 512 (»Augustus Henricius«, 20 år gl.); Helk II, s. 141; SB s. 251; EM 4, s. 28.

18. 1/6 1770 [Roholte 9/8 54] Johannes Sevel, f. Nygd. v. Ribe 24; St. Ribe 45; C. 28/9 48, h.; p. Cap. Roholte 20/11 53, o. 10/12; ~ 11/11 54 F. D. i Roholte: Ingeborg Frederiksdtr. Rasmussen; 7 S., 3 D.; see Fr. Ramus til Svendbg. Nic. K:-T.; Andreas P. S. i Ryslinge; Jens P. S., r. Cap. Kjettinge-B.; [† 6/10 1787].

19. 30/11 1787 [Frederiksberg-H. 12/4 85] Hans Pontoppidan af Aarh. Dk., f. Torkildstrup 10/10 30; St. Aarh. 46; C. 3/8 48, h.; Sp. Dalby-T. 20/8 58, o. 27/10; Stiftsp. p. Vallø 27/4 70; Sp. Rønne-K. 26/3 77; Cons.-Rd. 80; Pr. 92; ~ 59 Anna Cathrine Mikkelsen el. Michaelsen, f. c. 41, † 5/8 92; 1 S.; [† 28/6 1802; W. 2/210 og 3/613; N. 467].

20. 1/10 1802 [Skjelby-Gj. 24/11 86] Philip Henrik Friedlieb af Mariager-H.-S., f. 51; St. Rand. 67; C. 28/9 74, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/7 75 – 78; r. Cap. Vestenskov-K. 12/11 77, o. 23/1 78; Sp. Arninge 16/1 82; Pr. 02; 1 ~ 3/12 78 Anna Marie Birgitte Hermansdtr. Seehusen, f. 2/9 57, b. 19/4 83; F. Herm. Daniel S., Forp. p. Vintersborg, Utterslev S.; M. Margrethe Marie Jørgensdtr. Neander (2 ~ Hans Didriksen til Øllingsøgård); 1 S., 3 D.; 2 ~ 28/10 85 Karen Olufsdtr. Stampe, f. 2/9 66, † 93; F. Jstrd. O. Jensen S. af Hammer-H.-S.-A. til Skjørringe; M. Marie Rothe; u. B.; 3 ~ 28/12 97 Ellen Jessen, f. 76; u. B.; 2 ~ J. H. Smidth i Aastrup; F. Johan J., Forv. p. Skjørringe; M. Ane Elisab. Nissen; (see L. Lorck i Hvedstrup-F.); [b. 21/3 1806. Almindeligt bekjendt for en saare værdig Præst, der med en videnskabelig Fremadstræben forbandt chrl. Alvor; W. 3/227; N. 177].

E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2766; Borchs K. nr. 358; PT 1981, s. 43.

21. 1/4 1808 [Herlufsholm 10/6 91] Mag. Søren Lemvigh Fog af Høielse-L., f. 19/1 62; St. Hlh. 80; C. 14/7 85, l.; Hør. Hlh. 86; Mag. 89; Sp. Sørbymagle-K. 27/2 89, o. 27/3; ~ 12/6 89 Riborg Dorothea Tybring, f. Kbh. 22/10 59, † 8/12 12; F. Iver Joh. T., Fuldmægtig i det kgl. Krigs-Directorat; M. . . . Speilberg; 5 S., 6 D.; see Jørgen L. F. i Horbelev-F.; [† 4/8 1819; havde som Sp. i Hlh. en stor Indflydelse paa Stiftelsens Forstdr., Geheimerd. Brandt, hvilken han benyttede paa den smukkeste Maade].

22. 5/1 1820 [Nykjøbing-R. 5/11 13] Johan Frederik Ahrends, f. Kbh. 5/12 75; F. Peter Heinrich A., Skrædermstr.; M. Christiane Berg; St. pr. 91; C. 19/1 02, h.; Lærer v. Frue Arbeidssk. i Kbh. 02; Lærer v. Fattigvæsenets Sk. i Od. 05; Fp. 11/9 08, o. Od. 5/10; Sp. Hirschholm 26/1 10; R. m. Kbhs. Sp. 3/9 13; ~ Anna Bolette Hansen af Kbh. Hel. G. K., d. 4/11 69, † Nykjøb. p. F. 18/1 44; u. B.; [† 1/6 1831; N. 11; E. 1/10 og S. 1/10].

23. 17/8 1831 [Svendbg. Nic. K.-T. 29/12 19] Johan Christopher Ambrosius Krebs, f. Kbh. 9/10 76; F. Major Henrik Johannes K., Prof. i Mathm. v. Landcadet-Acad.; M. Christiane Sophie v. Bracht; St. pr. 96; C. 23/4 04, l.; Cat. Rudkjøb. 5/3 13, o. 30/6; ~ 1/6 13 Johanne Cathrine Christiane Hoskiær, f. 27/1 84, levede i Nykjøb. p. F. 68; 2 S., 2 D.; see Hans Peter T. K. i Koldby; [† 2/2 1828].

24. 8/8 1848 [Marslev-B. 26/7 36] Frederik Oldenburg, f. Kbh. 12/1 99; F. Kmhrr. Fred. O.; M. Clarette Marie Benedicte Bastholm, en Dtr. af kgl. Confessionarius, Dr. Christ. B.; St. Kbhs. Bgdsk. 17; C. 18/7 22, l.; Sp. Høibjerg-E. 27/5 25; Levring-H. 4/5 32; ~ 20/7 25 Christiane Sophie Elise Melchior, f. 11/3 97, levede 68 i Helsing.; F. Joh. Erasmus M., Byskrvr. i Kallundbg.; M. Elise Sybille Bach; 1 S.; [† 20/12 1866].

25. 13/3 1867 [P. t. Flensbg. Helligg. K. (den frie danske Menighed) 22/4 51, afsat af den t. R. 64, # af d. d. R. 28/10 s. A.] Gomme Frederik August Graae af Bødstrup (Sønnedatterdattersøn af F. Jessen her), f. 23/8 10; St. Nybg. 27; C. 12/7 33, l.; Huslærer 34; p. Cap. Lindelse 23/12 35, o. 3/2 36; Sp. Mariæ-Magdalene-K. 22/12 38; Ribe Cathrine K. og Hospp. ss. 29/9 48; Medlem af Examinationscollegiet for de theologiske Studerende i Slesvig 5/5 53 (for 53–57); R.* 6/10 53; Stænderdeputeret 60–63; 1 ~ 11/6 39 Dorothea Suhr, f. Kbh. 30/7 14, † Mariæ-Magdalene 3/7 44; F. Cpt. Didrik S., Gross. i Kbh.; M. Frederikke Cathrine Schaltz; 2 S., 2 D.; 2 ~ 9/9 46 Eline Hansine Carstensen, f. Hjarup 3/8 26, † 27/9 95; F. Propr. Thomas C. af S. Løgum, forhen Eier af Ryomgd.; M. Marie Petersen; (68) 3 S., 4 D.; [# 27/12 1884; † Kbh. 22/6 86; Meget agtet; E. 1/502 og S. 1/579].

Arends I, s. 288: W. II. 7; Elv. 241; M. 244; Erslev. I. 502, S. I. 579; P.-T. 4 R. I. 95, IV. 1; B.-L.; F. Graef: Heiligengeists. 48-52; Hjelholt; Richter; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Idestrup Kirke, s. 1336-1344.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Idestrup: bd. 1, s. 202-222.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Iderstrup Sogn s. 106-108, Præsterne: s. 134-144).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Idestrup Sogn s. 74-81, Præsterne: s. 76). PDF-udgave.