Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 940. Roholte,

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/98; K. M. 38; Lkm. 1/516; M. 84; Kbg. 1737.
———————————

1. 1544 [Faxe . . . ?] Jacob . . .

2. (1584). Anders Pedersen Horsens; udstedte et Vidnesbrev 11/2 84.

KS 2:4 (1867-68), s. 403; K-R bd. IV,s. 50-51.

3. c. 1582**. Christen Jensen i 40 Aar; Pr.; ~ Margrethe Bartholomæidtr., † 10/10 19; see M. C. Roholte i Sønderup-N.; [† 2/12 1621; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 6, s. 558 (se nedenfor).

4. o. 27/1 1622 [Hør. Kjøge] Niels Lauritsen Randesleff; f. Rendeslev i Halland; F. maaskee L. Rasmussen, Sp. ss.; St. 18; ~ Maren Jacobsdtr.; 2 ~ Etm.; see L. N. Roholt i S. Kirkeby-A.; S. T. Horsens i Alleslev; [† c. 1638].

KUM I, s. 31 (»Nicolaus Lavr. Randesleff, Haland.«); PT 8:6 (1927) s. 187 (»Niels L. Renderløv (Skonning)«); Skarstedt s. 415.

5. k. 28/6 1638, o. i Lund, Peder Thomsen* (Thomesen), f. Kjøge; St. Roesk. 34; ~ F. E.; 1 D., paa hvis Skjød en svensk Officeer blev skudt; [† 1699; from og sagtmodig; havde megen Fortræd af 2 uartige Capellaner; fik 98 Præsten i Faxe til Curator; T. 329].

KUM I, s. 122 (»Petrus Thomæ Coagiensis«); Kopskatten 1645, opsl. 63.

6. 1686** [Rtr. Nakskov 82] Poul Nielsen Danchel, d. Nakskov 8/11 40; F. N. Pedersen Issen, Skipper; M. Magdalene Poulsdtr. Danchel (Sstr. t. Poul P. D. i Kjøbelev); St. Slag. 64, Bacc. 68; Roholte, 23/12 69*; Rtr. Nysted 70; ~ 79 Else Jensdtr.; 2 ~ Nysted Karen Pedersdtr. Lundt, † Nykjøb. 96, E. e. Hans v. Westen, Rdmd. i Nysted; F. Peder Hansen (Lundt), Byfgd. og Tolder i Nykjøb.; M. Lisbeth Gotfredsdtr. (Michelsen) fra Kbh.; see Poul P. D. i Aastrup; [† 1691; medens han under Svenskekrigen 1659 gik i Nakskov Latinskole, flygtede han til Sjælland, hvor han blev opsnappet af en svensk Oberst, der brugte ham som Huslærer for sine Børn. Efter Krigen sneg han sig bort, tog til Naksov og kom omsider i Huset hos sin Morbroder i Kjøbelev Pg., hvor han genoptog sin Skolegang; han blev ikke afsat 1690 formedelst falske Beskyldninger mod Formanden, men blev derimod suspenderet 89, men suspensionen blev ophævet. Han blev heller ikke siden Fp, for paa Landemodet i 1689 siges, at hvis han blev afsat, skulde han være Fp. Men han blev altsaa ikke afsat].

KUM I, s. 324 (»Paulus Nicolai Nachschovius«), bd. II, s. 4 (»Paulus Nicolai Danckelius«); PT 11:6 (1945), s. 9-10, 20-22 (Poul Danchels Optegnelser); EM II, s. 317-318.

7. 1/8 1691**. Mag. Laurits Rasmussen Scharvin af N. Vedby; St. Nykjøb. F. 80; Mag. Kbh. 1/6 98; ~ Olstrup 11/5 92 Kirstine Thomasdtr., † 14/4 30; [† 1705].

KUM II, s. 101, 235 (»Laurentius Erasmi Scarvinus«).

8. 31/3 1705. Søren Pedersen Masius (Massius), (Halvbdr. til H. Winther, r. Cap. i Rødby og t. Thomas W. i Skovlænge-G.-S.); F. Peder M.; St. Maribo 94; 1 ~ . . . . ; 1 D.; 2 ~ c. 07 Anna Sophie Sigvardsdtr. Følsch, f. c. 88, † Kbh. 31/1 65; F. S. Petersen F., Forp. af Lellingegård og Spanager, Bjeverskov H.; M. Anna Petersdtr.; 1 S.; see Etm.; [† 22/9 1732].

KUM II, s. 205 (»Severinus Petri Masius«); E. Brejls skifteuddr.: Korsør byfoged nr. 355, Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 9; PT 6:3 (1912), s. 142-145; Kbg. Holmens K. i Kbh. (1761-1813), opsl. 18 (enkens begr.); IBB, Anst hrd., Skanderup; Skifteprot. Lellinge, Spanager og Tågerød gods, f. 1a-22a (svigerfars skifte).
(21/6 1726*. Peder Staal el. Staahl).

9. 9/1 1733, o. 24/2 [Hør. Roesk. 27] Frederik Rasmussen, f. Kjøge •/5 07; F. R. Nielsen, Bgr. el. Bgmstr.; M. Ingeborg Lauritsdtr.; St. Roesk. 26, Bacc. 27; C. 25/4 29, h.; 1 ~ F. D. Birgitte Charlotte Sørensdtr. Masius, f. her c. 05, † 22/12 41; 2 ~ Anna Dorothea Huulegaard, † Roesk. 22/10 76; F. Thomas H.; M. Arendse . . . ; med begge mindst 2 S., 3 D.; see J. Sevel i Idestrup; Thomas F. R. i Grevinge; [† 23/6 1754].

KUM II, s. 479, 492 (»Fridericus Erasmi fil.«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Korsør byfoged nr. 355, Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 9.

10. 9/8 1754 [p. Cap.* 16/11 53, o. 10/12] Johannes Sevel; [1/6 1770 Idestrup; see der].

11. 14/8 1770, o. 19/10, Henrik Christian Leonhardsen Borchgrevinck; [22/11 1773 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap.; see 1 r. Cap. ss.].

12. 23/12 1773, o. 13/5 74, Johan Ditlev Brandt; [26/3 1783 Snesere; see der].

13. 11/6 1783, o. 16/7, Christopher Hansen Flindt af St. Magleby, f. 29/1 49; St. pr. Kbh. 64; C. 20/11 81, h.; ~ Kbh. Hel. G. K. 18/7 83 Ursula Christine Prag, E. e. . . . Ditmer, f. c. 36, † Sverborg 18; u. B.; [† 12/9 1798].

14. 26/10 1798, o. 3/5 99, Simon Gottfred Bjørnsen; [24/1 1806 Alleslev; see der].

15. 14/2 1806, o. 28/2, Peter Helt Fertig; [9/6 1809 Alleslev; see der].

16. 15/9 1809 [r. Cap. Besser-O. 18/7 06] Frederik Cornelius Eberhard Bjørnsen; [9/6 1823 L. Hedinge-H.; see Kongsted].

17. 20/8 1823, o. 8/10, Bertel Mathias Østrup; [12/4 1833 Snesere; see der].

18. 6/9 1833, o. 9/10, Carl Adolph Gjellerup; [11/4 1858 Landet-R.; see der].

19. 30/6 1856 [Nørbæk-S.-L. 8/7 51, o. 15/8] Dr. phil. Frederik Julius Heise, f. Kbh. 5/9 20; (Bdr. t. Victor H. i Pedersborg-K.); F. Jstrd. Samuel Leopold H., Contoirchef under Justitsministeriet; M. Petrine Mariane Petersen; St. Chrhvns. Bgdsk. 36; C. 25/10 41, l.; Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. •/8 42; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 7/6 43 – •/11 46; Mag. 26/2 49 (d.v.s. Dr. phil. 10/5 54); Privatdocent ved Universitetet i 2 Aar.; (Veggerløse 29/10 – 7/12 66); 1 ~ 1/10 51 Regine Ingeborg Holsøe af Frederiksberg-H., f. Ø. Egesborg 11/4 23, † 27/10 55; 1 S.; 2 ~ 20/6 57 Fs. Sstr. Caroline Holsøe, f. Ø. Egesborg 26/5 24, † 1/4 58; 1 S.; 3 ~ 29/5 60 Bertha Mathilde Østrup af Snesere, f. 2/8 36, † 16/9 72; (68) 1 S., 4 D.; [9/3 1871 Slaglille-B.; † 19/12 1878; E. S. 1/749].

Borchs K. nr. 598; Elvius s. 463-464.

20. 24/5 1871. Andreas Gabriel Fich; see Kbh. Frue K. ord. Cat.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Roholte Kirke, s. 549-558.