Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 766. Magleby (Store-),

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/66; K. M. 150; Lkm. 1/5; M. 20; Nye khist. Saml. 3/158; Kbg. 1640.
Anm. Kirken bygget 1580 for de hollandske Kolonister (Hollænderbyen); fra første alene tydsk el. hollandsk Gudstjeneste; fra 1735 ansattes en dansk Compastor; nu er der en Enepræst, som prædiker paa Dansk.
———————————

a. Tydske Præster.

1.? (1555). Mag. Samuel Johannsen Meyer (Meiger); const. eft. Sognepræstens Død, (som Student), f. c. 31; (Bdr. t. Sara J. M. ~ J. Boye i Haderslev og t. Elisabeth ~ J. Petersen i Tønder); F. J. M., Sp. og Pr. v. St. Marie K. i Rendsburg; M. Vibeke . . . , fra Hamburg; St. i Kbh. c. 48, i 9 Aar; Mag. 55; ~ Gundel . . . f. c. 55, † 02; [1556 Nortorf i Holsteen; † 12/6 1610].

Hegelund I s. 166, II s. 104; F-P s. 27 (»Samuel Johannis Meiger«); PT 1987, s. 43; Arends II, s. 74: Lüb. 443; C. lit. I. 404; Sj. Aarb. 1929 S. 155-156; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser).

2. c. 1560 (el. 1548). Peder Pedersen, f. i Holsteen; [† c. 1594; eft. en anden Beretning kaldet 1548; havde 84 P. M. i sit Segl].

KS 2:3 (1864-66), s. 159; 2:4 (1867-68), s. 405 (Smørum hrd.).

3. 1594. Niels Lauritsen Krøger (Bovpagus), f. i Holsteen; [† 1614; hans Initialer paa Alterkalken 1603; Eptph.].

KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 3, s. 311 (se nedenfor).

4. k. 1612**. Mag. Heinrich Eberhardsen Marsfeld, f. Osnabrück; St. Leipzig 03; 1 ~ . . . ; 2 ~ Marie Clausdtr., f. c. 03, b. 8/10 70; see L. H. Grønbech i Taarnby; [afsat 1640; † 24/5 1657; eiede i 39 en Have og nogle Leiehuse uden Østerport til en Værdi af c. 700 Rdl. og førte gennem flere Aar Proces med den forrige Eier; hans Navn paa Prædikestolen 1614; Eptph.].

F-P s. 216 (»Henricus Erhardus Masius«); PT 1:4 (1883), s. 248 (må ikke forveksles med Mag. Henricus Masius, der var præst i Burg paa Femern); KS 6:3 (1939-41), s. 161; DanKir bd. 3, s. 314 (se nedenfor).

5. k. 5/11 1640 [p. Cap.*, o. 23/6 s. A.] Mag. Jørgen Harder, f. Brunsbüttel i Ditmarsken c. 23/12 08; St. i Helmstedt 30, i Kønigsberg 31, i Kbh. 36, i Rostock 39; Mag. 40; ~ Helsing. St. Mariæ K. 18/7 41 Dorothea Lund af Helsing. St. Mariæ K., f. c. 23, b. 21/9 1665; 5 S., 5 D.; 2 ~ Kbh. Frels. K. 10/11 67 Bente Pedersdtr., † 14/1 91; see Etm.; I. Cirsovius t. Fred. Mich. K.-E.; [b. 14/11 1682; W. 1/400; N. 225; Pg. br. 58/59].

KUM I, s. 135 (»Georgius Harderus Dithmarsus«); KS 2:1 (1857-59), s. 504 (»Jørgen Harder, Brunopoli-Dithmarsus«, 29 år gl.); PT 1981, s. 47-60 (se nedenfor); Kbg. Kbh. Frelsers K. (1640-1704), opsl. 50 (vielse); den Jørgen Harder, der 17/2 1674 fik bev. til ægteskab med Helle Jacobsdtr., må være en anden, fordi han er ikke opført med titel som mag. eller præst, hvilket var vanligt for alle med et præsteembede, se PT 6:5 (1914), s. 129; Kbg. St. Magleby (1640-1728), opsl. 110 (begr.).

6. 30/10 1669*, o. 23/2 70**, F. S. Mag. Thomas Jørgensen Harder, f. 45; St. Kbh. 62; Mag. Kbh. 11/6 84; 1 ~ 75 Kirsten Thøgersdtr. af Rand. St. Mortens K.; u. B.; 2 ~ 20/9 76 Kirstine Rosenstand, f. c. 52, b. 24/2 80; 3 D.; 3 ~ 83 (Bev. 21/1) Anna Marie Wandal, der overlevede ham; 3 S.; see J. D. Slet p. Seierø; [† 1690; W. 1/401].

KUM I, s. 310 (»Thomas Harderus, Georgij fil.«), bd. II, s. 129; PT 1981, s. 55-56, 60 (se nedenfor).

7. 20/3 1691 [Nyhollænderbyen el. V. Amager 17/1 88] Mag. Jacob Andersen Hummer*, f. Kbh. (i Hummergade) 7/12 55; F. A. Lauritsen, Takkelagemstr. v. Holmen; M. Lucie Jacobsdtr.; St. Kbh. 73; udenlands 2 Gange; P. t. den hollandske Menighed v. Holmens K. •/10 86 (vedblev til 94); R. m. Kbhs. Sp. 14; 1 ~ 7/6 91 Anna Marie Birchenbusch, en Stdtr. af Hofp. C. R. Müller, † 30/3 12; 4 S., 3 D.; 2 ~ 24/1 14 Christiana Charlotta Bircherod, E. e. Jørgen Meulengracht, Rdmd. i Kbh, f. 65, † 37; [† 26/12 1735; gav en Alterkande med hollandsk Indskrift; T. 207; W. 1/482; N. 274; gav 30 Vinkande til K.].

KUM II, s. 38 (»Iacobus Andreæ«); KbhMet s. 665 (»Iacobus Andreæ (Hummer) Hauniensis«); DanKir bd. 3, s. 311-312 (se nedenfor).

8. 22/10 1715*, o. 27**, Mag. Mathias Jensen Hviid; [15/7 1735 Kbh. Holmens K.; see der].

———————————

b. Tydske Compastorer.

1. 7/1 1736 [tydsk Cap. t. Kbh. Garn. K. 1/7 35, o. 20/8] Jørgen Gottfriedsen Røbel, f. Kallundbg. 24/3 04; F. G. R., Chir.; M. Marg. Weihe; St. Kbh. 22, Bacc. 23; C. 7/9 24, l.; ~ 12/8 39 Anne Cathrine Møller, † Nyhavn i Kbh. 10/2 93; 2 S., 4 D.; [† 9/5 1760].

KUM II, s. 444, 450 (»Georgius Røbel«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 351.

2. 5/9 1760, o. 5/12, Henning Otto Josias Jørgensen Gärtner, f. Haderslev 26/3 27; F. J. G., Degn; M. Johanne Frærsen; St. Haderslev 47; C.17/1 50, n.; udenlands 51; ~ Kbh. Frue K. 28/10 61 Elisabeth Muus (el. Munk?), f. c. 42, b. Frederiksberg 26/6 78; [† 26/7 1766].

KUM III, s. 78 (»Henningus Otto Iosias Gertnerus, Hatterslebiensis, viginti annos natus«, 20 år gl.); Achelis II, nr. 5890.

3. 24/10 1766, o. 28/11 [Lærer v. en milit. Skole, siden Cant. v. Kbhs. Garn K.] Johan Christopher Gotthardsen Schmidt, f. Kbh. 10/3 25; F. G. Vilh. S.; M. Anna Marie Wedermeyer; St. Kbh. 45; C. 9/4 53, h.; ~ Ida Dorothea Høeg, f. 23/11 29, † Borup i Sjæll. 17/12 1816, Monument p. Kgd. i Borup; 1 S.; see Gotthard J. S. i Borup-K.; [† 1786].

DanKir bd. 3, s. 1193 (Borup kirke).

4. 31/3 1786, o. 31/5, Frederik Carl Schmitto; [23/4 1802 Enepræst; see der].

———————————

c. Danske Compastorer.

1. 26/8 1735 [Sønderby-H. 17/8 31**] Gunder Thøgersen Wegerslev, f. London 24/3 04; F. T. Lorentzen W., kgl. d. Krigscomm. og Consul; M. Kirstine Olufsdtr. Bang; St. Hlh. 22, Bacc. 23; C. 24, l.; udenlands . . ; p. Cap. Sønderby-H., o. 31/8 30; 1 ~ •/9 30 Kirstine Sigbrandsdtr. Hyldtoft, † 31; F. S. Pedersen H., Forp. p. Gisselfeldt; 2 ~ Bodil Lene Hansdtr. Mouritsen, f. c. 01, † Kbh. 5/5 83; F. H. M. t. Mølleborup; M. Kirstine Beck; 2 D.; see H. P. Hammer i St. og L. Fuglede; [10/7 1739 Stiftspr. i Christiania; † 30/7 42; „hvor skjult han end syntes at være, hans Dyder kunde ikke skjules“].

KUM II, s. 444, 450 (»Guntherus Weggersløf«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 201; Kbg. Kbh. Nic. K. (1767-97 D), opsl. 194 (enkens begr.).

2. 4/10 1739 [Torkildstrup-B. 1/8 38] Christian Jensen; var 1740 Fpr. ved de danske Tropper i hannoveransk Sold; [31/7 1744 Slag. St. Mikkels K.; see der].

3. 31/7 1744, o. 30/9 [Cabp. p. Ledreborg 41] Hans Pedersen Flint, d. Nybg. 30/3 11; F. Peder Andersen F., Bgr. og Skræder; M. Anne Kirstine Hansdtr.; St. Nybg. 31; C. 40; Lærer ved Waisenhuset; 1 ~ Kornerup 13/10 44 Anna Marie Jørgensen, f. •/4 21, b. St. Magleby 20/12 56; 4 S., 1 D.; F. Christopher J., Forp. p. Ledreborg, siden p. Kornerupgd.; 2 ~ Kbh. Nic. K. 8/7 61 Helene Edelberg, f. c. 14, E. e. L. P. Sparre, r. Cap. i Skjærbæk, † i Avderød, Karlebo S., 31/5 98; u. B.; see Christopher H. F. i Roholte; [# 1769; † St. Magleby 29/4 1771, b. 6/5].

KUM II, s. 526 (»Iohannes Flindt«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 806, 555, Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 213; Kbg. Nyborg (1703-1814) opsl. 70; St. Magleby (1729-1770) opsl. 27, 30, 32, 35, 37, 102; St. Magleby (1770-1811) opsl. 112; Kornerup (1676-1786) opsl. 14; Karlebo (1768-1814 FVD), opsl. 245.

4. 3/5 1769, o. 5/5, Mag. Peder Jensen Olrog af Kbh. Trin. K. 1 r. Cap., f. 18/7 41; St. Kbh. 58; C. 12/6 62, l.; Præd. v. Harboes Kloster 63; udenlands 65; Mag. i Lund 67; ~ 16/8 80 Barbara Møller, f. 63; F. Niels M. t. Vivebrogd.; M. Inger Marie Mohr; 1 S., 1 D.; 2 ~ Generalmajor, Kmhre. Fred. Carl Ferd. v. Grüner; [† 6/4 1788; N. 441; Eptph.].

DanKir bd. 3, s. 316 (se nedenfor).

5. 9/5 1788 [Ringkjøb.-R. 17/9 83, hvilket Embede han 85 uventet forlod og drog til Kbh. og London] Maturin Pedersen Endorph, f. p. Hennegaard 31; F. P. Nielsen E., Propr.; M. Kirstine Sørensdtr. Bornemann af Lønborg-E.; St. Ribe 52; C. 23/9 55, n.; Stadil 12/10 64*, o. 2/11 68; Pr. . . ; ~ Vonsild 10/6 69 Kirstine Marie Hansen, f. c. 34, † Christianshavn 16/12 10; F. Capt.; M. Sabina Christina de Langelo; 3 S., 1 D.; [† 29/1 1802].

Kbg. Vonsild (1762-1843) opsl. 106 (vielse); Kbg. Kbh. Garn. K. (1807-15 D) opsl. 14 (enkens død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 881.
———————————

d. Enepræster.

1. 28/4 1802 [tydsk Compastor her 31/3 86, o. 31/5] Frederik Carl Schmitto, f. Broager i Sl. 26/9 57; F. Fred. S., Org.; St. i Kiel 75, i Jena 77; C. i Kbh. 83; 1 ~ Kbh. St. Pet. K. 13/4 86 Juliane Johanne Gianelli, f. 61, † 17/6 93; 2 ~ Rand. 24/10 94 Facunda Severine Wiirnfeldt, d. Skjæve 3/5 58, b. 1/3 96; (Sstr. t. Beate J. W. ~ C. Nyholm i Nyborg og Moster t. Elisabeth Spliid ~ C. L. Sinding i Bregninge-B.); F. Frederik W., Godseier Lerbæk-Skaarupgd., Kbmd. i Sæby; M. Karen Sørensdtr.; u. B.; 3 ~ Kbh. 1/12 00 Anna Lovise Schmidt, † Kbh. 1/5 49; F. Christlieb Beroni S., Overgraver v. V. Frelser kirke på Chrhvn.; M. Sabine Hedvig Kittel; 1 S., 1 D.; [† 30/8 1833; N. 536; E. 3/81 og S. 3/87].

Achelis II, nr. 6880; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt, nr. 452; Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 702, Sokkelund hrd. nr. 13; Nygaards sedler: 2. hustrus dåb.

2. 8/1 1834 [Citadellet Frdhvn. 30/5 23, o. 3/7] Vilhelm Rudolph Dichmann, f. Kbh. 5/6 91; F. Prof. Carl Fred. D., Lærer ved Søcad.-Acad.; M. Marie Othilia Schneider; St. Kbh. 08; C. 11/1 14, l.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. . . ; ~ 28/11 34 Margrethe Juliane v. Post, f. 3/10 99; levede i Kbh. 68; F. Oberstlieut. Carl Ludvig v. P., Eier af Broxø; M. Frederikke Cath. de Franckenau; u. B.; [† 17/7 1835; E. 1/337 og S. 1/369].

3. 28/10 1835 [p. Cat. Kbh. Trin. K. 1/11 26, o. 20/12] Herman Andreas Timm, f. Kbh. 28/10 00; F. Peter Joh. T., Smedemstr.; M. Anna Marg. Helmerschow; St. pr. 20; C. 16/1 26, h.; O.; [† 4/11 1866; Psalmedigter; E. 3/387 og S. 3/445].

4. 19/1 1867 [Sydstrømø, Fær. 20/2 50] Andreas Djurhuus, f. p. Husegd. i Thorshavn 30/8 17; F. Johannes Olavius Wang D., Kongsbonde; M. Malene Mikkelsdtr.; St. Vdbg. 36; C. 25/1 41, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 26/1 42 – •/5 43; Lærer i Kbh.; Manuducteur og Redacteur; Sp. Syderø, Fær., 15/12 43, o. 22/3 44; Pr. 20/11 54; Lagthingsmd. 30/6 52; Pr. 19/11 54; R.* 6/10 62; ~ Kbh. 23/5 43 Marie Augusta Hagen, f. Kbh. 29/8 14; F. Jens Børresen H., Skibscpt.; M. Elisa Hall; u. B.; [# 10/9 1877; † Frederiksberg 17/3 79; E. S. 1/376].

Fær, s. 21-22; Borchs K. nr. 595.

5. 20/11 1877 [Cap. p. l. Faxe 23/1 75] Peter Henrik Barthold Baumann af Hedensted-D., f. 10/6 44; St. Chrhvns. Bgdsk. 62; C. 26/6 68, l.; Cap. p. p. Rudkjøb.-S. 26/10 70, o. 30/11; ~ 16/11 75 Jutta Maren Hedvig Lund, f. 10/8 53; F. Fred. Christ. L., Toldforv. i Roesk.; M. Jutta Joh. Cathr. Døllner; „Vakte som Cap. i Rudkjøb. meget aandeligt Liv, og Mange ville længe mindes hans nidkjære Embedsvirksomhed saavelsom hans elskværdige og begavede Personlighed. Af Rudkjøb. fik han et Egetræs Meublement og af Skrøbelev et Sølv-Kaffeservise“. See D. T. 75/88.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Store-Magleby Kirke, s. 306-319.
Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: Hollænderby paa Amager. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 158-160.
Harder, Jan Bak: Magister Jørgen Harder fra Brunsbüttel, præst i Hollænderbyen på Amager 1640–82. Personalhistorisk Tidsskrift 1980, s. 47-60.