Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Helsingør.

No 423. Sognepræster til St. Mariæ Kirke og Slotspræster paa Kronborg; nu tillige Hospitals- og Garnisonspræster.

[Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/28; L. P. B. n.; K. M. 63; Lkm. 1/24; Ny kirkehist. Saml. 3/1 163; Kbg. 1637.
Anm. Kirken indviet 1578.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra V. H. Schultz, se nedenfor.]
———————————

1. 1576. Hermann Maltzan, f. 37; ~ Anne . . . ; 3 S., 3 D; see H. Hermandsen i Nyborg; [† 1583; Skifte 24/1 1595; Portrait i Kirken].

DanKir bd. 2, s. 431, 432 (se nedenfor).

2. 1584 [2. Slotsp. og Rtr. Haderslev 73] Mag. Hermann Becker (Pistorius); f. Torp (Dorpat) i Westphalen 43; St. i Rostock 68; Mag. 73; ~ Margrethe Jacobsdtr. von Sivullens; 4 S., 2 D.; 2 ~ A. Sand her; [† 16/9 1592; Skifte 29/10 94; Forholdet til den danske Præst ved St. Olai K. blev bestemt 4/6 92; Portrait i Kirken; Lgst.].

Arends I, s. 38 (der, efter Achelis i PT 7:6 (1921), s. 124, haver fejl fader): J. 153; R. 237; Witt. Matr.; Had. Joh. 2; Rost. Matr.; Lautrup 68; P.-T. 7 R. VI 124, (Arends’ litteraturforkortelser); DanKir bd. 2, s. 432, 470 (se nedenfor).

3. 1592 [Rtr. Kbh.] Mag. Johan Kraft; [1593 Kbh. Petri K.; see der].

4. 15/9 1593 [kgl. Cantor] Augustinus Sand* el. Sandt, f. Wittenberg 67 (el. 59); 1 ~ Margrethe Jacobsdtr. von Sivullens, E. e. H. Becker her, † før 26/8 11; 2 ~ 14 Anna Hansdtr. Rhumann, f. 67, † 10/12 48; u. B.; [1624 Canonicus i Roesk.; † som Jubellærer 31/12 49; var et Par Gange kgl. Fp. under Calmarkrigen; Portrait i Kirken; Eptph. og Lgst. i Roesk. Dk.].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; Kopskatten 1645, opsl. 97 (Roskilde); Sundbo II, s. 165-66; DanKir bd. 2, s. 432-33 (se nedenfor); bd. 3, s. 1994-95, 2072, 2138-39 (Roskilde domkirke).

4b. 1611. Martinus Norpel; var P. her medens Aug. Sand var med Kongen i Krigen.

5. o. 6/4 1625 [Crtr. Flensborg 15] Mag. Thomas Lund, f. Flensborg c. 25/5 83; (Bdr. t. Hans M. L. i Magleby i Sj.); F. Matthis L.; M. Ingeborg . . . ; vist St. 06; Mag. i Rostock 10; Kantor i Flensbg.; ~ 16 Maricke Owe (Ouwen), f. Flensbg. 11/1 94; F. Mag. Gerhardt O., Sp. v. Flensbg. St. Johs. K.; M. Magalene Schwelundt; 7 B., hvoraf 3 D.; 2 ~ Etm.; see J. Harder i St. Magleby; [† P. 31/8 1636; Forf. af en metrisk lat. Grammatik; ganske veltalende; hans Foredrag meget tydeligt, men noget heftigt; velstuderet og beleven; paadrog sig Kongens Mishag ved 2 Prædikener, hvor denne meente, at have opdaget „fremmede, mistænkelige og i Guds Ord ugrundede Meninger“ (cfr. Nye kirkehist. Saml. 2/3 168); Portrait i Kirken; Lgst.; W. 1/629; N. 357].

PT 8:6 (1927) s. 188; EM bd. 5, s. 219-220; Achelis’ registerbind, s. 49: »Lund, Thomas (Flensburg) 1606, nr. 1125«, men biografien mangler i hovedbindet; DanKir bd. 2, s. 434, 478-479 (se nedenfor).

6. 12/2 1637, o. 26/2, Mag. Georg Meiland, f. Glaucha i Saxen 19/4 05; St. i Kbh. 27; Mag. Kbh. 16/5 37; ~ 19/11 37 F. E., † 25/6 67; u. B.; [1647 Hofpræd. p. Nykjøb. Slot hos „Princesseinden“ Magdalena Sybilla, den udvalgte Prinds Christians Enke; † 18/3 51; Portrait i Kirken; Lgst.; W. 2/34; N. 383; see Helsing. St. Olai K., Sp. Nr. 6].

KUM I, s. 87, 140 (»Georgius Meilandus, Glauga-Misnicus«); PT 2:5 (1890), s. 4; 8:6 (1927) s. 193; DanKir bd. 2, s. 434-35, 478-479 (se nedenfor).

7. 28/11 1647 [o. 20/10 43 Hofpræd. hos Grev Valdemar] Mathias Wellhawer (Velhafer, Velhaver, Velhauer), f. Demmin i Pommern 11; F. Andreas V.; M. Maria Foss; ~ 7/11 52 Anna Johansdtr. Below; F. J. B., Dr. og Prof. med. i Liefland; M. Margrethe Kirschner; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 20/9 1655; Portrait i Kirken].

KS 2:1 (1857-59), s. 509 (»Matthias Vellhaver fra Pomern«); HEB s. 85-86; DanKir bd. 2, s. 435-36 (se nedenfor).

8. o. 16/10 1656. Dr. th. Just Valentin Johansen Stemann af Kbh. Petri K. første Diaconat, f. 27/6 29; St. fra Osnabrück til Helmstedt 47; Mag. i Wittenberg . . ; Lic. th. i Rostock 59; Cons.-Ass. 86; Dr. th. 23/6 87; 1 ~ 9/11 56 F. E., † 16/2 77; 4 S., 6 D.; 2 ~ 5/5 80 Bente Jensdtr. Jahn (el. John), † 18, E. e. Prof., Mag. Ole Bagger i Lund; F. vistnok Bgmstr. i Helsingør; u. B.; see Etm.; H. S. Hirnklov i Magleby i S.; P. Richardus, r. Cap.*; T. C. Lidøe i Hersted Ø. og V.; [1688 Generalsuperintendent i Holsteen og Cons.-Rd.; † Glükstadt 20/5 89; ypperlig og fortræffelig; nød megen Agtelse og Yndest paa høiere Steder; afslog flere Tilbud om Professorposter i Tydskland; straffede Synder med Strenghed og Nidkjærhed, hvorved han paadrog sig Adskilliges Had og Forfølgelse; Portrait i Kirken; W. 2/422; N. 576].

»see Christian S. i Hjermind-L.-H.« udgår, hans farsnavn var Johansen; HEB s. 86; EM 8, s. 26-27; DanKir bd. 2, s. 436-37 (se nedenfor).

9. 1688 [r. Cap.* 77] Mag. Ernst Christian Johansen Boldich af Sønderborg Hofp., f. 9/11 47; St. i Jena 69; Mag. ss. 72; ~ F. D. Anna Sophie Justdtr. Stemann, b. 27/6 12, E. e. P. Richardus, r. Cap.*; 7 S., 2 D.; see Poul C. E. B. i Beftoft-T.; Johan E. B. i Hunseby; [† 19/3 1706; Portrait i Kirken; Lgst.; Enken gav en Lysekrone til K.; W. 1/130; N. 76].

DanKir bd. 2, s. 438, 449, 488 (se nedenfor); DBL.

10. 8/5 1706 [r. Cap. Nyborg 23/2 92] Anders Villumsen Hoff; [3/4 1711 Frederiksborg-H.-H.; see der].

11. 22/8 1711 [r. Cap.* 24/11 09] Mag. Andreas Pedersen Wøldike, tillige til St. Olai K.; [4/5 1733 Kbh. Holmens K.; see der].

12. 1733 [Slotsp. p. Kronborg og tydsk Præd. ss. 5/6 11] Cai Burchard Zwergius, f. Friedrichsberg 2/4 73; F. Michael Z., Sp. ss.; M. Magdalena Sibilla Daldorf; St. i Kiel 92; Diak. Sørup, Flensbg. Pr., 98; ~ 5/5 98 Margrethe Dorothea Valentinsdtr. Krock (Crockin), f. 5/11 74, † 22/3 40; F. V. K., Kbmd. og Rdmd. i Flensbg.; 2 S., 2 D.; see Ditlev G. C. Z. i Slangerup-U.; H. F. N. Thams i Sorø; Sønnen Michael V. C. Z. blev Fp. 13/9 43, o. 27/9; [† 5/12 1739].

Achelis I, nr. 3860; Arends II, s. 392: W. I. 591; F. Tillæg 67ff.; J. 1018 f.; O. H. Moller. II. 5, (Arends’ litteraturforkortelser); DanKir bd. 2, s. 438-39 (se nedenfor).

13. 18/3 1740 [Archidiaconus i Tønder 38] Mag. Christopher Johansen Bluhme; [5/2 1751 tydsk Hofp.; see kgl. Confessionarier].

14. 12/4 1751, o. 12/5 [Cat. Kbh. Petri K. 35] Vilhelm Ulrik Frederiksen Piper, f. Wilster i Holsten 22/6 97; F. F. Philip P., Sp. ss.; M. Margrethe Sophie Johansdtr. Lassenius af Kbh. Petri K. første Diaconat; tidligere Fabriqueursvend; St. i Jena; St. i Kbh. 34; dispenseret 8/5 51 for theol. Examen; O.; [† 9/11 1768; Portrait i Kirken].

KUM II, s. 556 (»Wilhelmus Ulricus Piper, Holsatus«, 38 år gl.); Arends II, s. 161 (faderen); DanKir bd. 2, s. 439-440 (se nedenfor).

15. 20/1 1769 [Compast. v. Christ. K. i Rendsburg 68] Johan Hjeronymus Johansen Chemnitz; [13/2 1772 Kbh. tydske Garn.; see der].

16. 5/3 1772 [P. i Citadellet Frederikshavn 28/11 66, o. s. D.] Jes Vester Jacobsen Bjørnsen, f. Aabenraa 19/1 37; F. J. B., Kbmd. og Rdmd., siden Transportforv. i Sønderbg.; M. Maria Vestesdtr.; St. i Halle 55, i Kbh. 57; C. i Kbh. 22/3 59, l.; ~ 24/2 69 Sophie Magdalene Braun, f. c. 50, † 6/10 02; 4 S., 3 D.; see J. Eiler i Leirskov-J.; Simon G. B. i Alleslev; Frederik C. E. B. i Kongsted; [† 8/12 1786; hans sidste Præd. p. 24 Trin. handlede om: „Vorbereitung zum Tode“; Portrait i Kirken; Eptph.].

Achelis II, nr. 6173; KUM III, s. 174 (»Ies Wester Biørnsen, Apenrada-Slesvicus«, 21 år gl.); DanKir bd. 2, s. 431, 440, 462 (se nedenfor).

17. 19/1 1787 [Vallø 2/7 77] Andreas Wøldike; [25/8 1789 St. Hedinge; see der].

18. 9/10 1789 [Magleby p. M. 19/5 86] Prof. Henrik Paulin Sandal; [6/8 1813 Udby-Ø.; see der].

19. 29/12 1813 [r. Cap.* 2/5 94, o. 15/5] Elias Laurits Grüner af L. Lyngby-Ø., f. U. Sundby 14/12 61; St. Fdbg. 83; C. 23/1 93, l.; Hør. Helsing. 88; ~ 90 Karen Holm, f. Helsing. 17/12 68, † 13/10 31; F. Christopher H., Gross.; M. Louise Warnheim; 5 S., 2 D.; see Laurits P. W. G., r. Cap. Roesk. Dk.; Peter W. G., Cat. i Holstebro o.s.v.; [† 28/1 1819; E. 1/516 og S. 1/601].

DF.

20. 16/4 1819 [Olsker-A. 19/2 13, o. 30/4] Peter Ephraim de Fischer, f. Hors. 19/11 85; F. Christian Mouritzen F., dengang Rgmtkvarteermstr., siden Generalkrigscomm. i 2det jydske Distrikt; M. Frederikke Lovise Monrad af Aarh. Dk.; St. Hors. 03; C. 17/7 06, l.; udenlands 3 ½ Aar; R. m. Kbhs. Sp. 28/10 36; R.* 28/6 42; D.-M. 11/6 60; ~ Kbh.Holmens K. 20/7 13 Frederikke Johanne Elisabeth Aagesen, f. Kbh. 24/5 95, † Rand. 25/12 70, b. Helsing. St. Mariæ 27/1 71; F. Etrd. Peter Christian Rasmus Aa., Contoirchef i Admiralitets- og Commissariats-Coll.; M. Marie Elisabeth Fischer; 3 S., 2 D.; see Jean A. F., Cand. th. 47/2; [† 12/2 1862; E. S. 1/480].

AaDB s. 74-75; PT 13:2 (1953), s. 64-65, 71-72 (Fischer).

21. 31/5 1863 [o. Cat.* 20/8 59] Philip Christopher Friedenreich, f. Kbh. 29/1 14; F. Oberstlieut. Peder Johannes F. af Farum-V., Viinhandler og Commandeur for Kbhs. borgerl. Infanteri; M. Anna Cathrine Ordtholm; St. Kbhs. Bgdsk. 33; C. 10/7 38, h.; Lærer ved Efterslægtens Realsk. 35; Lærer ved Secr. F. Friis’s Realsk. 1/11 44; Insp. ss. 45; Cat. Nestved 30/5 52, o. 9/7, tillige 1. Lærer v. Bgrsk. 30/5 52; R.* 18/10 92; ~ Kbh. Hel. G. K. 17/7 46 Nicoline Semine Bang af S. Kirkeby-A., f. Vindeby p. Lolld. 4/6 11, † her 24/3 80, tidligere (Kbh. Abel Cathr. St. 13/7 28) gift med Ldmd. Rasmus Nic. Broch Hansen (skilt); u. B.; [# 31/10 1895; † her 8/4 98; E. S. 1/515].

Elvius s. 192; G-HF I, s. 352-354; Kbg. Kbh. Helligånds K. (1838-49 V) opsl. 130 (vielse); Kbg. Kbh. Abel Catrines Stiftelse (1814-91) opsl. 95 (hustrus første vielse); KBs Digitale samlinger: Portrætter af P. C. Friedenreich og Nicoline Semine Fr., født Bang.
———————————

 

 

No 424. Sognecapellaner til St. Mariæ Kirke i Helsingør o.s.v.

[Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 29/3 1675. Mag. Poul Richardus el. Richardi, f. Haderslev 47; St. Haderslev t. Kiel 66, i Tübingen 67, i Strassbg. 68, i Kbh. 74; Mag. Kbh. 12/5 75; ~ Anna Sophie Justdtr. Stemann, en Dtr. af Sp. Nr. 8, f. 25/9 57; 2 ~ Etm.; [† 23/6 1677; Portrait i Kirken].

Achelis I, nr. 2949; KUM I, s. 50 (»Paulus Richart«); PT 11:2 (1941), s. 137; DanKir bd. 2, s. 437-438 (se nedenfor).

2. 9/8 1677. Mag. Ernst Christian Johansen Boldich; [1688 Sp.*; see der].

3. 1688. Hans Albrechtsen Cog (Koch), f. •/1 62; F. A. Hansen; M. Sibrit Rasmusdtr.; St. Helsingør 82; ~ Anna Kirstine Munck, f. Helsing. 14/3 73, † 9/7 09; F. Hans Rasmussen M., Brygger; M. Anne Gregersdtr.; u. B.; [† 18/6 1709].

KUM II, s. 117 (»Iohannes Alberti Coccius«).

4. 24/11 1709 [Fp. s. A.] Mag. Andreas Pedersen Wøldike; [22/8 1711 St. Olai og St. Mariæ K. her; see Kbh. Holmens K.].

Udgaar. Iflg. HEB, s. 114 var han Klokker her fra 1711, ikke Cap. 5. (1724). Hans Marcussen Busch; ~ Dorothea Sophie Løxtrup; see Hans J. H. B. i Ringkjøb.-R.; [† 5/4 1729].

6. 1/4 1740 [p. Cap.*, o. 16/9 39] Jens Jensen Holm, f. Frederikstad i Norge 29/3 11; F. J. H., Tolder; M. Cathrine Vogel; St. Sønderborg t. Jena 29; St. i Kbh. 33; Hør. Hlh.; C. 39; ~ Kbh. Nic. K. 14/10 40 Mette Margrethe Mørch, der overlevede ham; 4 B.; [2/10 1744 Bragernes, Aggersh. St.; † 1751].

KUM II, s. 544 (»Ianus Holmius, Fridericstadio-Norvagus, antea civis academicus Ienensis«, 22 år gl.); NST 4 (1934) s. 208.

7. 11/12 1744, o. 22/1 45, Jacob Christian el. Christiansen Pingel; [19/9 1755 Aarh. Frue K.-Aa.; see Od. St. Knuds K.].

8. 31/10 1755, o. 17/12, Frederik Lauritsen Juhl; [15/5 1761 Klim-T.-V.; see der].

9. 16/10 1761, o. 4/11, Peder Pedersen Fønss; [20/12 1770 Esbønderup-N.; see Ude- og Oppe-Sundby].

10. 29/1 1771, o. 22/2, Peder Hansen; [30/11 1775 Skanderborg-S.-S.; see Kbh. Hel. G. K.].

11. 30/11 1775, o. 22/3 76, Jacob Marcussen Buch af Ø. Linnet, f. 15/6 40; St. Ribe 62; C. 66, h.; ~ Ribe 11/9 76 Maren Pedersdtr. Bjerregaard, f. c. 32, der i 87 boede som Enke i Ribe, † Ribe 3/11 16; [† 6/2 1779; W. 3/124; N. 102].

Achelis II, nr. 6491; Nygaards sedler: Vielse; Ft. Ribe 1787, s. 182, opsl. 76 (Grønnegade 12); Kbg. Ribe DK (1814-1824), s. 142, opsl. 101.

12. 30/6 1779, o. 29/10, Christian Frederik Stellwagen; [1/10 1784 Svenstrup; see Nestved St. Mortens K.].

13. 24/6 1785, o. 19/8, Hans Christian Warberg; [8/1 1790 Rødby-R.; see Hem-S.].

14. 5/3 1790. Knud Jørgensen; [4/10 1793 r. Cap. Helsing. St. Olai K.; see Sp. ss.].

15. 2/5 1794, o. 15/5 [Hør. Helsing. 88] Elias Laurits Grüner; [29/12 1813 Sp.*; see der].

Nedlagt efter Rescript 29/7 1803.

———————————

 

 

No 425. Ordinerede Catecheter i Helsingør.

[Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 3/10 1821 [Cat. Middelfart 18/6 13] Johan Henrik Edsberg; [21/3 1827 Søndersø; see der].

2. 6/6 1827, o. 25/6 [Lærer ved Søetetens Dgsk. •/1 26] Ludvig August Nissen; [21/8 1835 Præstø-S.; see Nysted-H.].

3. 23/9 1835, o. 25/9 [Overlærer ved Søetatens Dgsk. 32] Frants Christian Jürgensen; [22/7 1852 Bogense-S.; see der].

4. 1/11 1852 [Cat. Assens 25/3 51] Carl Ludvig Christian Georg Gløerfeldt; [7/9 1856 Kjøge-Ø.; see der].

5. 8/1 1857 [Hellevad-H.-Ø. 7/9 56] Jacob Elisæus Gjellebøl; [10/6 1859 Præstø-S.; see der].

6. 20/8 1859 [Cat. Nestved 30/5 52] Philip Christopher Friedenreich; [27/5 1863 Helsing. St. Mariæ K. o.s.v.; see der].

7. 22/8 1863, o. 25/11 [Lærer i Dansk for Kong Chr. IXs Børn] Nicolai Villiam Theodor Bondesen af Lynge-U., f. 6/4 23; St. Kbh. 40; C. 13/7 47, h.; Lærer ved Melchiors Realsk. i Kbh. 42; tillige ved Maribos do. 57; Ridder af den græske Frelsers Orden 71; ~ 20/10 63 Ida Sandmann, f. 6/12 29; F. Joh. Andreas S., Kbmd. og Konsul i Wismar; M. Christine Elisab. Eleonore Martens; (68) 2 D.; [12/4 1872 Præstø-S.].

8. 22/7 1872, o. 23/10 [Lærer v. Helsingørs Bgrsk. 4/4 62] Jens Carl Wesenberg Nielsen af Ramløse-A., f. Deibjerg 7/6 32: St. Nykjøb. 50; C. 14/1 57, h1.; (78) O.; [10/7 1879 Roholte].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1964. Helsingør S. Marie Kirke, s. 290-509, Kronborg Slotskirke, s. 562-643.
Schultz, V. Hostrup: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd. København 1906, s. 84-96.
Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: Helsingør og Kronborg. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 163-172.