Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 504. Hunseby,

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/429; M. S. 2-b/42; L. P. B. 33; F. M.; S. i K.; Lkm. 2/629; Danske Kirker o.s.v. H. 4, S. 5; Kbg. 1720.
Anm. Præsten boede i Friborg.
———————————

1. 20/7 1528. Søren Pedersen.

FR s. 169.

2. 1558. Augustinus Keiler; see Didrik A. K. i Nakskov; [† c. 1566; stammede fra de bøhmiske Brødre(1)].

3. (1566). Jens Nielsen; tillige Axel Urnes(2) Foged paa Aarsmark (Knuthenborg); anklaget 1566 af Axel Urne for hans uchristelige Handel; var maaskee p. Cap.; see Nye kirkehist. Saml. 3/608.

4. (1583). Dines Jørgensen; Pr. . . ; ~ Karen . . . ; 2 ~ Etm.; see H. D. Høffding i Maribo; J. Dinesen i Nordby p. S.; [† 1605; var den lærdeste Præst i Herredet, men kunde ikke prædike uden Postil].

FS nr. 261 (»Dionysius Georgii«); F-P s. 44; PT 11:3 (1942), s. 1939; SB s. 144 (nr. 477).

5. o. 1/5 1605. Jens Olsen Riber (Lime); [susp. 1617, fradømt Kaldet paa Herredagen i Antvorskov 1619, fordi han havde faaet det, ved at fraskrive sig noget Jordegods; 1621 Lunde p. Fyn, see der. Under hans Suspension fungerede en Eskil, maskee E. Clausen, r. Cap. i Maribo].

6. 1619. Peder Thomsen Fabricius; St. i Kbh. (10); ~ Margrethe Clemensdtr. Rubbelykke, fmtl. af Tirsted-S., † før 1653; B.; [b. 14/5 1653; ombyggede Pg.; Eptph.].

F-P s. 263 (»Petrus Thomæ Fabricius«); KS 4:3 (1893-95), s. 604 (Efterr. om Laaland); DanKir bd. 8, s. 920-21 (se nedenfor).

7. 1653 [p. Cap.*, o. 1/4 53] Niels Jørgensen Pral, maaskee af Engom, f. c. 26; vist St. Od. 43, Bacc. 44; ~ 20/11 53 Maren Jacobsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1655].

KUM I, s. 178, 186 (»Nicolaus Georgij Engum Cimber/Nicolaus Georgii Pralius«); KS 4:2 (1891-93), s. 680; HT-Sadolin s. 528; FWDP 504,7.

8. o. 10/10 1656 [r. Cap. Holstebro, E. f. B. 9/9 52] Mag. Dines Jensen Jersin af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Ribe), f. Ribe 31; St. Ribe 49; Rtr. Holstebro 9/5 51; Mag. 52; ~ Hunseby 22/2 57 F. E.; fmtl. 3 ~ Etm.; [† 1660; udstod Angester, Skatter og Sygdomme, som overstege hans Kræfter].

KUM I, s. 222 (»Dionysius Iani Iersinus«); KS 5:3 (1905-07), s. 717; han var ikke ~ Mette Jørgensdtr. Mule, det beror på en forveksling med Dines Jensen, rådm. i Odense; HT-Sadolin s. 531; FWDP 504,7.

9. o. 29/6 1660. Søren Jacobsen Morsing, f. 25; St. Roesk. 50; fmtl. ~ F. E.; [† 12/5 1667; Eptph. opsat 83].

KUM I, s. 223 (»Severinus Iacobi Morsinus«); KS 5:3 (1905-07), s. 731; DanKir bd. 8, s. 921 (se nedenfor).

10. k. 2 Paaskedag (8/4) 1667. Samuel Jensen Ild; [27/4 1686 Udby-Ø.; see der].

11. 1686 [Rtr. Stubbekjøb. 78] Niels Frandsen, f. Maribo 57; F. F. Nielsen, Kbmd.; M. Elisabeth Sørensdtr.; St. Vdbg. 74, Bacc. 78; 1 ~ 6/2 87 Martha Lauritsdtr. Birch, Sstr. t. J. L. B. i Stubbekjøb.-M., † 90; 2 ~ 20/11 91 Else Richardsdtr. Villumsen, † 08 (Skifte 28/9); F. Bgmstr. i Stege; 13 B., hvoraf 6 S., 5 D.; see F. C. Holm i Svanninge; M. Hoe i Døllefjelde-M.; A. Dishington p. Feiø; Niels N. Friborg i Herslev-V.; J. E. Boldich her; [† 4/2 1731; meget nidkjær; Pgden., som blev flyttet og opbygget af Herskabet(3), kaldte han Friborg, hvilket Navn hans Børn antoge].

KUM II, s. 49, 80 (»Nicolaus Francisci«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 51.

12. 13/8 1712**. Mourits Hoe; [21/5 1725 Døllefjelde-M.; see der].

13. 12/11 1725**. Johan Ernstsen Boldich af Helsing. St. Mariæ K., f. 27/3 85; St. Helsing. 02, Bacc. 03; C. 17/3 10, h.; ~ 25/9 26 Eleonore Margrethe Nielsdtr. Friborg, f. her; [† 28/3 1733].

KUM II, s. 280, 283 (»Iohannes Ernestus Boldichius«, 17 år gl.).

14. 4/5 1733, o. 19/5 [Rtr. Nakskov 26/6 18] Knud Albertsen Rhold af Nysted-H., f. 14/5 90; St. Nykjøb. p. F. 09; C. 4/7 12, h.; Mag. 22; Pr. 48; 1 ~ . . . Gregersdtr. Sidelmann af Gloslunde-G.; 1 D.; 2 ~ 6/11 36 Christine Sophie Johansdtr. Buchwald, E. e. P. G. C. Kruse i Tranekjær-T., d. Kbh. 4/7 95, † Kregome 29/6 64; F. Etrd., Dr. og Prof. med. J. Ditlevsen B.; M. Anna Marg. Buchwald; u. B.; [† 4/12 1756; lærd og munter].

KUM II, s. 370 (»Canutus Alberti Rhold«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Strø hrd. nr. 8; Maribo amt, Musse hrd. nr. 111.

15. 7/1 1757 [Døllefjelde-M. 30/9 46] Johan Jensen With af Kjeldby, f. 28/4 16; St. Sorø 34; C. 30/1 38, l.; Sp. Vetterslev-H. 31/5 43, o. 14/6; 1 ~ Kbh. Frelsers K. 7/8 43 Anna Cathrine Hvass, † c. 44; F. Svend H., Cpt. i vestindiske Compagni; 1 D.; 2 ~ c. 45 Anne Cathrine Oberkamp, † Slag. 17/6 65; 2 D.; [b. 2/1 1758].

KUM II, s. 554 (»Iohannes With«, 20 år gl.); SB s. 256; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 145; Maribo amt, Musse hrd. nr. 115.

16. 18/2 1758 [r. Cap. og Degn Østofte 29/10 50, o. 17/12] Hans Hornemann Berntsen Suhr af Kjøbelev-V., f. 31/7 22; St. Nakskov 42; C. 45, n.; (V. Ulslev 12/7 54*); Pr. •/10 74; ~ Christiane Christensen, f. Rødby c. 27, b. Maribo 28/5 90; 1 S., 2 D.; [† 9/9 1785].

KUM III, s. 24 (»Iohannes Hornemann Suhr«, 22 år gl.).
(28/4 1769*. Jens Halse Listoe).

17. 30/12 1785. Christian Holm, f. Kbh. 50; F. ansat ved Toldvæsenet; St. Kbh. 69; ~ •/11 86 Ane Marie Jørgensen (blid og from), f. 68, † 18/3 15; F. senere Eier af Søllestedgd.; 2 S., 1 D.; see Etm.; [# 11/8 1815; † 15/1 42; aandfuld og kundskabsrig; accurat, duelig, nidkjær, men hastig].

KUM III, s. 287 (»Christianus Holm«, 19 år gl.).

18. 5/9 1815 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 29/1 13] Ole Christopher Bjerre af Vindinge, f. 17/5 80; St. Nybg. 97; C. 28/4 03, h.; p. Cap. Saxkjøbing 25/9 09; Arninge 10/7 12; ~ c. 15 F. D. Anna Sophie Holm, d. 21/5 94, † 1/9 67; u. B.; [† 12/1 1828].

PT 8:3 (1924) s. 112.

19. 9/4 1828 [V. Ulslev 30/9 18] Vilhelm Thaning, f. 2/3 90 (Bdr. t. C. Thaning i Karise-A. og t. A. Thaning i Lyderslev-F.); F. Kmrd. Terkil T., Forv. p. Bregentved, senere p. Vemmetofte; M. Elisabeth Dorothea Cathrine Lyngbye af St. Hedinge r. Cap.; St. Vdbg. 07; C. 12/1 13, l.; r. Cap. Tirsted-S.-V. 22/11 15; Cons.-Rd. 28/6 47; ~ 26/9 18 Mette Cathrine Lyngbye, f. Kbh. 12/1 97; F. Hans Jørg. L. af St. Hedinge r. Cap., Urtekrmr.; M. Anna Marie Smidt; 6 S., 4 D.; see J. C. Holck, r. Cap. t. Frelsers K. p. Chrhvn.; [† 17/5 1848. Var Præst med Liv og Sjæl, elsket af sin Menighed, agtet af sine Foresatte. Var ogsaa Forligelsescomm.(4); see Selmers necrologiske Saml. 1/64; Støbejernskors p. Kgd.].

DanKir bd. 8, s. 921 (se nedenfor).

20. 3/7 1848, o. 26/7, Ludvig Jacob Mendel Gude; [23/3 1866 Roesk. Dk.; see der.

21. 11/6 1866 [Fuglse-K. 20/2 58] Niels Kirkmoe Bechmann af Raarup, f. Hvirring 25/8 07; St. Hors. 25; C. 9/11 30, l.; c. Adj. Hors. 19/4 34; Adj. ss. 24/3 35; Sp. Fuur 4/11 35, o. 18/12; Hald-K. 30/1 41; Hundstrup-Ø.-H. 8/4 53; 1 ~ 7/11 34 Juliane Bønnelykke, f. Hors. 26/12 04, † Fuur 8/10 39; F. Mads B., Tobaksfabrikør; M. Anna Margrethe Hansdtr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ 15/12 40 F. Sstr. Maren Bønnelykke, f. Hors. 11/6 03, † Hald 15/12 45; 1 S., 1 D.; 3 ~ 1/9 48 Christine Louise Brorson, f. 6/4 06; F. Jstrd. Fred. Quist B. af Thisted-T., Foged i Bjerge-Hatting Herreder; M. Christine Elisabeth Bagger; u. B.; see D. J. A. B., Cand. th. 68/1; [# 3/4 1877; † Kbh. 29/8 78; Pgden. br. 22/11 73, Præsten var i Fare, men slap med at faae Haar og Skjæg sviede; E. S. 1/98].

Nygaards sedler: 2. hustrus død; Kruse: Beskrivelse over Øen Fuur, SJHT 1:1 (1866-67), s. 416-17.

22. 21/6 1877. Daniel Christian Vater; see Ø. og V. Alling.

———————————

Noter:

(1) »De bøhmiske brødre« = Unitas Fratrum, en fløj af Hussitterne (tilhængere af Jan Hus, brændt som kætter 1415), som i 1467 som dannede et eget kirkesamfund. De mente, at ægte Kristenliv fordrer jævn og asketisk Levevis, og de afviste borgerlige Ombud såsom Soldatertjeneste og Edsaflæggelse. I første halvdel af 1500-Tallet knyttede de bøhmiske Brødre tætte bånd til de protestantiske Kirker; efter 1547 blev adskillige Brødre tvunget til at emigrere p. G. a. Forfølgelser og Krige, og i 1727 grundlagde de Kolonien Hernhut i Mæhren. I 1773 Brødremenigheden i Christiansfeld).
(2) Axel Urne (1510–1577), til Søgård og Aarsmarke; Lensmand, Rigsråd m.m. Havde mange indflydelsesrige poster, men mistede dem alle paa Grund af Uorden i Regnskaberne.
(3) »Herskabet« = formentlig Greve Eggert Christopher Knuth, Ejer af Aasmarke (senere Knuthenborg). Formålet med flytningen af præstegården var at få den ud af Aasmarkes enemærker; (se Rhode, s. 526).
(4) Forligelseskommissær = Medlem af en Forligelseskommission. Disse blev fra 1795 nedsat over hele Danmark og Norge med den Opgave, ved Mægling at behandle mindre Konflikter som f. Eks. Sager om Gæld, Ejendomsrettigheder, Uenigheder mellem Ægtefolk og verbale Fornærmelser, saa kun en mindre Del af Sagerne kom for en Domstol.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948-51. Hunseby Kirke, s. 905-922.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Hundsebye Sogn s. 517-528, Præsterne: s. 524, II s. 295).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Hunseby Sogn s. 425-433, 620, Præsterne: s. 429). PDF-udgave.
Kornerup, Bjørn: Fra Hunseby Sogn 1848-49. Kirkehistoriske Samlinger, 7:2 (1954-56), s. 495-505.