Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 227. Engom,

Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

L. S. 2/3; L. P. B. 336; K.; P. 23; M. S. III; Aarh. M.; Lkm. 6/112; Kbg. 1647 (÷ 1673).
Anm. Engom hørte til 15. . til Ørum-Daugaard.
———————————

1. (1584). Niels Thomsen, f. c. 45; see Etm.; T. Nielsen i Haasum-R.; [† 1612; hans Navn paa Prædikestolen 1612; Eptph.].

DanKir bd. 17, s. 1964 (se nedenfor).

2. 1612. F. S. Jørgen Nielsen; St. i Kbh. (04); vist Pr. (20); see N. J. Engom i Deibjerg-H.; N. J. Pral i Hunseby; [b. 30/10 1642; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1612].

F-P s. 207 (»Georgius Nicolai Engom«); KS 3:2 (1877-80), s. 749 (»Georgius Nicolai Engum«); VejAar 1925, s. 32 (se nedenfor).

3. 1642. Bernt Berntsen Falenkamp af Pjedsted-G.; St. Roesk. 35; 1 ~ Anna Nielsdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Randlev Pg. 17/6 60 Anna Madsdtr. Sommer af Stouby-H.; 2 ~ Etm.; [† c. 1674].

KUM I, s. 127 (»Bernhardus Falencampius«); Nygaards sedler: Vielse; Voer herreds tingbog (1672-1675), f. 234, 15/1 1675; f. 238, 22/1 1675.

4. 25/9 1674**, o. 13/11, Jens Jensen Krag, f. Assens 14/2 37; F. J. Pedersen K., Ridefgd. til Rantzholm og Rykjeld; M. Magdalene Jacobsdtr. Lork; boede 5 Aar hos sin Sstr. i Trondhjem; St. Nybg. 57; Huslærer i Fyen 61–73; 1 ~ 25/7 75 F. E., † 9/6 03; 2 ~ Hatting Pg. 21/12 04 Inger Marie Jørgensdtr. Hatting af Hatting, f. 80; 2 ~ Etm.; [† 27/5 1705; Eptph.].

KUM I, s. 269 (»Ioannes Ioannis Kragius«); P-Aarh. f. 52b, opsl. 56; VejAar 1925, s. 34-36 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1978, 1979 (se nedenfor).

5. 29/6 1705, o. 13/11, Peder Hansen Billeschou, f. i Fyen c. 75; (Bdr. t. Laurits H. B. i Greis-S. og fmtl. t. Jørgen H. B. i Aasum); F. H. Lauritsen p. Billeskov, Kerte S.; M. Anne Pedersdtr.; St. Hlh. 95; 1 ~ her 29/6 06 F. E., † 19/6 13; 2 S., 2 D.; 2 ~ 16 Maren Pedersdtr. Rosenmeyer Mulvad af Ringgive-G.-L., f. c. 97, † 6/7 43; 8 S., 6 D.; see M. H. Grimstrup i Vindum; C. B. Mulvad i Eising-H.; [† 25/2 1753; Pg. br. 13/1 35].

KUM II, s. 212 (»Petrus Iohannis Billescovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 8; Nygaards sedler: 1. vielse, børn, hans forældre; VejAar 1925, s. 36-37 (se nedenfor).

6. 27/4 1753. Mads Grøn Krejdal, d. Norderhov, Aggershuus St., 29/12 18; F. Augustus K. fra Christiania; M. Mette Christensdtr.; St. Hors. 44; C. 18/3 51, h.; ~ Kbh. 6/5 54 Anna Sophie Christensdtr. Leth af Kbh. Trin. K., f. Sandefjord, Aggershuus St., 24/2 36; her 1 S., 1 D.; [9/12 1757 Lier, Aggershuus St.; † under et Besøg p. Kongsberg 12/7 74].

KUM III, s. 49 (»Matthias Grønius Kreydal«, 26 år gl.); VejAar 1925, s. 36-37 (se nedenfor); NST 14 (1954), s. 29; OST s. 160; hans dåb, begravelse.

7. 17/2 1758 [Haasum-R. 9/2 42, o. 4/4] Frederik Pedersen Deichmann af Aardestrup-B.-G., f. 16; St. pr. 36; C. 28/10 38, h.; 1 ~ 5/11 45 Maren Jensdtr. Bloch af Haverslev-B., † 31/3 52; 2 S., 3 D.; 2 ~ 18/10 57 Karen Marie Christiansdtr. Kaalund af Farstrup-A., d. 3/7 30, † 13/10 83; 6 S., 2 D.; see J. H. Hasselbalch i Knebel-R.; J. Østergaard i Lime; [† c. 27/12 1783; »han var en lystig Selskabsbroder, der havde Kjærgaardsholm til Malkeko, og nu fik han Tirsbæk som Lysthave«].

KUM II, s. 570 (»Fridericus Deichmann«), 20 år gl.; VejAar 1925, s. 37-39 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 47.

8. 25/2 1784, o. 28/4, Johan Andreas Leth af Dalum-S., f. Glenstrup 22/2 50; St. pr. 66; C. 70, l.; ~ Kbh. Frue K. 29/6 85 Christiane Magdalene Høffner, † Christiansfeldt 21; F. Nicolai Chr. H., Hof- og Universitetsbogtrykker i Kbh.; u. B.; [# 1/11 1820; † Christiansfeldt 14/6 26].

KUM III, s. 262 (»Ioh. Andr. Leth«), 17 år gl.; VejAar 1925, s. 39-41 (se nedenfor).

9. 23/5 1821 [p. Cap. Astrup-T.-H. 6/6 06, o. 27/6; Fruering-V. 5/5 09; Tranebjerg 4/9 16] Christian Carl Plesner af Fruering-V., f. Voer 6/8 77; St. pr. 98; C. 19/7 04, h.; 1 ~ Uldum 10/8 09 Anna Marie Loft (Ingerslev), d. 11/3 87, † 9/6 11; F. Mich. T., Gdeier; M. Karen Steffensen; u. B.; 2 ~ 12 F. Sstr. Marie Sophie Loft, d. 18/9 96, † Engom 19/5 84, var Enke i 62 Aar og nød sin lille Enkepension under fem Præster; 1 S., 2 D.; (see H. L. Petersen, o. Cat. i Grenaa); [† 12/1 1822].

VejAar 1925, s. 41 (se nedenfor).

10. 19/6 1822. Daniel Friedenreich, f. Nybg. 85; F. Nicolai Schytte, Sømand; M. Lovise Friedenreich, Institutbestyrerinde; St. Nybg. 04; C. 20/10 07, l. egr.; Huslærer p. Fyen i flere Aar; O.; [† 15/11 1835; »han var en stille tilbageholdende, men meget elskværdig Personlighed«].

VejAar 1925, s. 41 (se nedenfor).

11. 9/2 1836 [Miss. v. Godthaab 25/1 26; v. Holsteinborg 32] Christian August Jürgensen; [15/8 1851 Emmerlev; see der].

12. 4/11 1851, o. 28/11 [c. Adj. Kold. 30/12 37, Adj. ss. 8/6 39] F. Bdr. Jacob Buntzen Jürgensen, f. Kold. 29/8 13; (Bdr. t. Jürgen J. i Høien-J.); F. Peter J., Chordegn; M. Christine Sophie Buntzen; St. Kold. 32; C. 24/4 37, h.; Lærer ved Usserød Fabrikskole en kort Tid; O.; [# 19/12 1873; † Vejle 11/1 87; Pg. br. 2/9 63].

VejAar 1925, s. 42-44 (se nedenfor).

13. 26/2 1874 [Cap. p. l. Storring-S.-G. 12/1 70] Johannes Erasmus Balslev af N. Broby (F. er Biskop i Ribe), f. Veierslev 8/7 35; St. Ribe 55; C. 23/6 63, l.; Cap. p. p. Østrup-H. 31/8 66, o. 14/9; ~ 9/11 70 Hertha Constance Møller, f. 29/6 50; F. Jørgen Jensen M., Besidder af Stamhuset Østrupgd.; M. Elisab. Nue; u. B.; [Erkjendtlighedsbeviis ved Afreisen fra Storring; see D. T. 74/137; † 30/12 1878].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Hansen, Marius: Præsterne i Engom og Hedensted Sogne. Vejle Amts Aarbog 1925, s. 31-46.
Danmarks Kirker, bd. 17, Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Engum Kirke, s. 1935-1988.