Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 20. Aardestrup, Buderup og Gravlev,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

M. S. III.; A. H. N.; Lkm. 3/234; L. S.; L. P. B. 324; Kbg. 1733.
Anm. Pg. i Juulstrup. Aardestrup, som skal forenes med Haverslev, bestyres fra 31/8 1867 interimistiskt af Præsten i Buderup-G.; see der.
———————————

1. (1493). Niels Pedersen, boede 1493 i Aardestrup, i 1514 i Buderup, samme sted 1533; nævnes endnu 6/11 1536.

DV, s. 189; Færch 2019, s. 21-22 (se nedenfor).

2. (1545). Christen Poulsen Borch; Pr.; [† c. •/7 1566; blev 17/2 52 benaadet med Juulstrup til Pg. »at den Gaard, som Hr. Chresten Pouelsen, Sognepræst til Buderup, bor i, kun har en ringe Tilliggelse, og at Kronens Gaard i Buderup Sogn, som kaldes Julstrup, fra gammel Tid har været Præstebolig, saa skal denne Gaard herefter være Buderup Sognekirkes rette Præstegaard, medens Gaarden, hvori Chresten Pouelsen nu bor, skal falde tilbage til Kronen«; blev 52 Forstander for Hospitalet i Aalborg, fra hvilken tid han fmtl. har taget sig en Cap.; i 53 blev han Prior i Helligaandshuuset og optaget i Guds Legemes Lav i Aalborg; havde 64 tvist med Capellanen Treberg, da denne mente sig at have Succession på Kaldet, men fik Medhold af Domkapitlet i Viborg].

KS 7:3 (1957-59), s. 17; KB bd. 1 (1551-1555) s. 120; Færch 2019, s. 22-24 (se nedenfor).
Udgaar her, see r. Cap. 3. c. 1564. Christen Christensen Treberg.

4. 4/3 1564** [Skp. 63-64] F. Bdrsøn Poul Nielsen; F. N. Poulsen; [† 1585-86; Ligst. i Gravlev].

KS 2:6 (1872-73), s. 620; Skp-F2, s. 132; Færch 2019, s. 23, 24 (se nedenfor).

5. c. 1585 [Cap.* (84)] Anders Nielsen Guldsmed (Aurifaber) af Skagen, f. c. 60; [overlod Kaldet til Etm. en gang i tiden 1611-1618; levede endnu 1619].

KS 3:2 (1877-80), s. 204; 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 106; KlitVen s. 249; Færch 2019, s. 24 (se nedenfor).

6. c. 1618(?). [p. Cap.* (10)] Jacob Jensen; ~ Maren Christensdtr.; 3 S., 1 D.; vist 2 ~ Etm.; see C. Christensen, r. Cap.*; [† 1/11 1621; Lgst. i Buderup K.].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 106; Færch 2019, s. 24-25 (se nedenfor).

7. 1621 [vist Cap. i Ferslev-D.-V.] Iver Iversen; F. Iver i Aalbg.; M. Margrethe Mortensdtr. (2 ~ Christen Jacobsen); St. Aalbg. 15; 1 ~ (42) F. E. (?) Maren Christensdtr., † før 50; u. B.; 2 ~ Karen Troelsdtr.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1648; havde Capellanen Knud Nielsen (1640-42)].

KUM I, s. 18 (»Ivarus Ivari Aalburgensis«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 36, 396; PT 11:2, (1941), s. 127; 11:3 (1942), s. 230-31 (se nedenfor); Færch 2019, s. 25-26 (se nedenfor).
Udgaar her, see r. Cap. 8. 1648. [p. Cap.* c. 45] Peder Jensen.

9. (1649). Claus Christensen Vorde, vistnok af Storvorde-S.; St. Aalbg. 39; ~ (54) F. E. Karen Troelsdtr.; u. B.; vist 3 ~ Etm.; [† •/6 1666, Skifte 26/7; paa en Bjælke i Studerekammeret var udhugget »C. C. V. - K. T. D. 1654«; skænkede 63 med sin Hustru Prædikestolen i Gravlev K.].

KUM I, s. 151 (»Claudius Christierni Holmius«); PT 11:3 (1942), s. 230-31 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 71 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 407-10); Færch 2019, s. 26-27 (se nedenfor).

10. 1666. Jens Jacobsen Ruus, f. c. 33; St. Christiania 49; Pr. (76); 1 ~ vistnok F. E.; 2 ~ Kolding 12/5 72 Karen Rasmusdtr.; (82) 3 S., 2 D.; see Etm.; [† 21/3 1689; M. S. har Peder Vitisen 6/8 1666 og J. J. Ruus 30/8 1670, dog saaledes at denne staaer øverst].

KUM I, s. 218 (»Ianus Iacobi Ruus«); Nygaards sedler: Vielse, børn; var her 24/2 1668, se SJHT 2:4 (1893-95), s. 414; Færch 2019, s. 27 (se nedenfor).

11. 17/11 1687**. Peder Dideriksen Eckhoff, f. Bergen 60; F. D. E., Dr. med.; M. Anne Cathrine Garman; St. Trondhj. 78; C. 31/3 81, n.; ~ F. D. Dorthea Helvig Jensdtr. Ruus, † 93; 1 D.; see Etm.; [† 8/6 1704; Lgst. i Buderup].

KUM II, s. 84 (»Petrus Ecchovius«); Færch 2019, s. 27-28 (se nedenfor).

12. 29/4 1704**, o. 23/7, Peder Jacobsen Deichmann af Høie-Taastrup, d. 13/12 82; St. Roesk. 98; Pr. •/9 32; ~ Vibg. 29/7 04 F. D. Cathrine Pedersdtr. Eckhoff, f. 89, b. 29/3 54; 6 S., 4 D.; see Jacob P. D. i Lerup-T.; Frederik P. D. i Engom; N. B. Mulvad i Haasum-R.; M. Wagaard i Vive-O.-V.; E. Wagaard i Skelund-V.; Etm.; (J. P. Theil i Fuglse-K.); [b. 12/1 1733].

KUM II, s. 240 (»Petrus Iacobi Deichmann« 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 28; PT 9:4 (1931), s. 147.

13. 17/4 1733, o. 1/7 [Crtr. Aalbg. 30] Laurits Jacobsen Aagaard, f. Aagd., Kjetterup S., 12/1 02; F. J. Baltzersen el. Balthasarsen Aa.; M. Karen Lauritsdtr.; St. Aalbg. 16, Bacc. 17; C. 11/5 18, l.; Aman. i Aalbg. 21–30; ~ 24/3 34 F. D. Anne Pedersdtr. Deichmann; 8 S., 8 D.; see N. B. Mulvad i Haasum-R.; L. Ørum ss.; 3 Etm.; Christian F. L. Aa. i Tem; Ove L. Aa. i Butterup-T.; [b. 31/3 1758].

KUM II, s. 400, 406 (»Laurentius Aagaard«, 15 år gl.).

14. 29/4 1758 [p. Cap.* 22/7 57] F. S. Jacob Lauritsen Aagaard; [20/2 1761 Østbirk-Y.; see der].

15. 29/5 1761, o. 18/10, F. Bdr. Peder Deichmann Lauritsen Aagaard, f. 14/5 37; St. pr. Aalbg. 54; C. 15/6 58, n.; Pr. 74; O.; [† 16/10 1790; dygtig, velstuderet, stiftede Legater].

KUM III, s. 137 (»Petrus Deichman Aagaard«, 18 år gl.).

16. 4/2 1791 [V. Hornum-H.-F. 11/3 85**, o. 6/4] F. Bdr. Jens Bloch Aagaard, f. 12/5 54; St. Vibg. 74; C. 12/9 80, n.; ~ Aalsø 18/1 88 Caroline Cathrine Joachimine Margrethe Mønsted, f. p. Meilgd., Glesborg S., 28/8 65, † Aalbg. 27/9 46; 3 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see T. D. Bøggild i Ellidshøi-S.; Pet. D. Aa. i Gunderup-N.; (F. I. H. Colding i Krummerup-F.); [† 29/6 1803].

Sixhøj nr. 1362.

17. 28/10 1803, o. 25/1 04, Frederik Schjønning; [26/9 1837 Randers; see der].

18. 6/1 1838 [Ferslev-D.-V. 2/3 32] Carl Christian Henninger Gjerløff af Hvidbjerg-L., f. 14/4 87; St. Aalbg. 07; C. 14/1 12, h.; Andenlærer v. Snedsted Sem. 17/6 14 el. 25/6 s. A.; Sp. Hassing-V. 22/11 20, o. 21/2 21; c. Pr. 31; ~ 5/3 21 Mette Marie Trap, f. Hvidbjerg 12/6 88, † Rand. 7/4 63; F. Niels T., Degn; M. Maren Svindt; 4 B.; see Laurits T. G. i Ulvborg-R.; (F. I. H. Colding i Krummerup-F.); [† 18/9 1851; E. S. 1/556].

19. 17/10 1851 [Kollerup-S.-H. 30/9 41] Theodor Regius Lerche Jørgensen; [28/6 1867 Lindelse; see der].

———————————

 

No 20b. Sognecapellaner til Aardestrup, Buderup og Gravlev,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

Anm. Capellanen boede i Annexgaarden i Buderup.
———————————

1. 1552. Christen Christensen Treberg; [† 1582; havde i 15/12 1564 tvist med sin Sognepræst Christen Borch, da han mente at have bedre Ret til Succession på Kaldet end dennes Brodersøn, Poul Nielsen, men fik ikke Medhold].

KS 6:2 (1936-38), s. 459; Færch 2019, s. 23-24 (se nedenfor), s. 49 (Sønderup).

2. (1640. 42). Knud Nielsen; maaskee St. Randers 30.

KUM I, s. 103 (»Canutus Nicolaus Avning«); Færch 2019, s. 26 (se nedenfor).

3. (1645). Peder Jensen; maaskee St. Ribe 36.

KUM I, s. 134 (»Petrus Iani f.«); Færch 2019, s. 26 (se nedenfor); Han var ikke gift med Else Christensdtr. i Ålborg 1645. Dette var Peder Jensen i Gudum-V. (tidl. skrevet Guding), cfr. Kbg. Ålbg. Bud. K. (1626-1647), s. 84, opsl. 48 og E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 333.

4. c. 1654(?) Christen Christensen, var Cap. i Claus C. Vordes tid; maaskee St. Aalbg. 48; ~ Karen Jacobsdtr. af Aardestrup-B.-G.; [fmtl. † c. 1666].

KUM I, s. 212 (»Christiernus Christier. Brøndum«); Færch 2019, s. 27 (se nedenfor).

5. 1666. Christen Terkelsen; St. Lund 45; ~ Anne Pedersdtr. Gjelstrup, som endnu levede 82; F. P. Nielsen G., Birkeskrvr. i Nibe og Hornum; B.; [† 1672, Skifte 17/6].

KUM I, s. 192 (»Christiernus Torchilli Cimber«); HimF, s. 135; Færch 2019, s. 27 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 74 (SJHt 2:4 (1893-95), s. 411-12).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46. (Aardestrup s. 230-31).
Færch, Ole: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, s. 21-80, (Aarestrup-Buderup-Gravlev: s. 21-28).
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 167. Buderup, Gravlev og indtil videre Aardestrup,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

———————————

1. 31/8 1867 [Hundborg-J. 18/2 56] Hans Henrik Licht, f. Vdbg. 4/6 14; F. Christ. Fred. Rasch, Tømrer; M. Ane Christine Kjær; St. Vdbg. 33; C. 2/2 41, h.; p. Cap. Vestervig-A. 14/12 43, o. 28/2 44; Cat. Hobro 20/4 47; Folkethingsmd. (Thisted A. 2.) 14/6 61; ~ 29/6 53 Anania Elise Cathrine Vogelius af Hobro-S., f. 5/11 26; 2 S., 4 D.; [1/8 1873 Horne].

2. 16/10 1873. Hans Rudolph Panduro; see Silkeborg-L.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.