Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1100. Storvorde og Seglflod,

Fleskum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/219; Kbg. 1686.
———————————

1. (1545). Jens Poulsen; Pr. . .

KS 7:3 (1957-59), s. 19.

2. 15 . . Thomas Brynch el. Brunch.

3. (1568. 80). Peder Christensen Hauris el. Hauriis.

KS 3:5 (1884-86), s. 514; LAV: Viborg Stift, Bispeembedet, C2-112, 5/8 1580.

4. (1584) [p. Cap. Gunderup-N. (80)] Niels Pedersen; see J. N. Storvorde, r. Cap. t. Aarh. Frue K.; [† 1604].

KS 3:2 (1877-80), s. 203; 3:2 (1877-80), s. 753; LAV: Viborg Stift, Bispeembedet, C2-112, 5/8 1580.

5. 1604. Jørgen Lauritsen Ferslew, vistnok af Ferslev-D.-V.; vist St. i Kbh (04); [† 1611].

F-P s. 202 (»Georgius Laurentii Fersterus«).

6. 1611. Christen Nielsen; maaskee St. i Kbh. (09); Pr. . .; see C. C. Worde i Aardestrup-B.-G.; Etm.; [† 1640].

F-P s. 248 (»Christianus Nicolai Vivild«).

7. 1640. Christen Christensen Worde; St. Vibg. 34; F. C. Jensen Vorde, Kbmd. i Vibg.; M. Johanne Christensdtr.; 1 ~ F. D. Eline Christensdtr.; 2 ~ Gunderup 57 Maren Jensdtr. Hegelund af Romdrup-K.; 2 S.; 3 ~ Aars 9/6 63 Karen Pedersdtr., E. e. J. Nielsen i Aars-H.; see Etm.; [† 1677].

KUM I, s. 125 (»Christiernus Christierni Vordensis«); Sixhøj nr. 33; Kh. 1661, s. 134; PT 11:2 (1941), s. 133; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 71 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 407-10).

8. 15/12 1674**, o. 3/11, F. S. Christen Christensen Worde, f. 23/6 42; St. Aalbg. 64; C. 29/12 66, n.; [† 1684].

KUM I, s. 319 (»Christianus Christiani Worde«).

9. 10/1 1685 [Gudum-V. 30/7 67*, o. 24/5 74**] Arent Arentsen, f. Varbjerg i S. Gothland (Gøtaland) 14/4 42; (Bdr. t. Herman A. i Ølsted og t. Margrethe A. ~ J. L. Nygaard i Skjelskør); F. A. Berntsen, Rdmd. og Forf. af „Danmarks og Norges frugtbare Herlighed“; M. Karen Arentsdtr.; St. Sorø 60; ~ 78 Anna Pedersdtr. af Gudum-V.; 2 ~ Etm.; [† 1685].

KUM I, s. 289 (»Arnerus Arneri Wardbergens.«); SB s. 192-93; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 39.

10. 29/12 1685, o. 23/2 86, Mathias Anchersen Mohr, f. Rand. 61; F. A. Pedersen el. Anchersen, Rdmd.; M. Gedske Madsdtr. Mohr; St. Rand. 80; C. 13/3 84, illum.; 1 ~ F. E.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Deliane Hansdtr. Collerup; 2 ~ And. Nielsen Dørup, Forv. p. Lindenborg; (see Mathias P. M. i Voldum-R.); [† 7/2 1728].

KUM II, s. 103 (»Matthias Ansgarij Mohr«).

11. 16/4 1728, o. 6/8, Christen Andersen Hortulan, f. Aalbg. 12/7 91; (Bdr. t. Christian A. H. i S. Kirkeby-A. og t. Søren A. H. i V. og Ø. Hassing); F. A. Christensen H., Podemstr.; M. Maren Sørensdtr.; St. Aalbg. 10; C. 18/6 15, h.; ~ Kbh. Frue K. 17/9 28 Marie Sophie Andreasdtr. Bruun af Kbh. Frelsers K., f. 95, † Vindinge Hrd. (i Nyborg?) 9/4 41; 1 D.; [† 18/8 1733].

KUM II, s. 350 (»Christianus Hortulanus Andr. f.«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1812, Københavns byting nr. 393, Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 44.

12. 27/11 1733 [r. Cap. Vraa-E.-S., o. 29/8 14] Enoch Lauritsen Dalin el. Dall af Vraa-E.-S., f. 7/3 88; St. Aalbg. 08; C. 7/12 13, n.; Pr. 38; ~ Dorothea Margrethe Wolck, f. c. 29/10 92, b. 15/8 60; F. Bertel Nielsen (Wolck), Bogbinder i Aalbg.; M. Agnethe Jensdtr.; u. B.; [† Vraa 20/7 1761; opdraget hos Præsten Reimer Madsen i Tornby-V.].

KUM II, s. 334 (»Enochus Laurentii Dallius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2035, 1546, 1388; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Fleskum hrd. nr. 49; Nygaards sedler: Hustrus begr.; KlitVen s. 361.

13. 12/11 1751** [p. Cap.* 12/8 48, o. 9/10] Jens Anchersen Anchersen af Torslev, f. 20; St. Aalbg. 37; C. 10/8 41, n.; ~ Mette Jensdtr. Dalin, f. c. 20, † Aalbg. 22/6 00; 1 S., 2 D.; [† 3/11 1779].

KUM II, s. 583 (»Ianus Ansgarides Anchersen«, 17 år gl.).

14. 16/2 1780 [r. Cap. Skive-R. 23/12 73, o. 26/1 74] Rasmus Jørgen Giessing; [3/1 1798 Bogense-S.; see der].

15. 9/5 1798 [Miss. i Grld. 30/3 87, o. 28/3] Rudolph Frederik Lassen, f. Finmarken 12/8 61; F. Jens L., Kbmd.; St. Skalholt 78; C. 11/4 82, h.; ~ 31/8 87 Charlotte Amalie Thura, f. c. 62, † Kbh. 15/10 28; 3 B,; [† 13/11 1811; ivrig Oldgransker; „candore animi, integritate morum, peritia in muneribus notus, carus et amatus“; N. 337].

16. 31/5 1811 [r. Cap. Ringkjøb.-R. 3/10 00, o. 8/10] Johan Hieronymus Hoff, f. Od. 71; F. Hieronymus H.; M. Anna Sophie Mule; St. Od. 91; C. 23/7 98, h.; ~ Frederikke Dorothea Høyer, f. c. 72, † 28/5 40; 16 B.; [† 14/4 1824].

Ved Rescr. 18/2 1825 blev Storvorde Annex til Romdrup-K.,
Seglflod ligeledes til Gudum-V.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.