Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1196. Tornby og Vidstrup,

Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 33; M. S. III.; E. M.; P. M. 94; M. Nr. 497; Lkm. 4/188; Vahls M. 181; Kbg. 1683.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1 (a.) 15 . . Jens . . . ; druknede i Aaen mellem Sognene (E. M.).

1b. 15 . . Oluf . . . ; i hans Tid kom et Bol fra Præstegaarden.

1c. (1553). Jens . . . ; maaskee identisk med 1 (a); indberettede om Kaldet 1553.

2. 1553. Thomas el. Hans Jacobsen; [† c. 1555; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde fem Bøger; berygtet for mistænkte Kunster].

3. 1553**. Peder Christensen Wiborg, f. c. 21; Pr. (71. 77); ~ 55 Birgitte Madsdtr., f. c. 38; 2 ~ Etm.; [† 10/4 1580; Eptph. i Taarnet].

4. 1580. Peder Lauritsen, f. 50; Pr. . . ; 1 ~ 80 F. E., † 4/5 1612; 2 ~ 12 Inger Thomasdtr. Hjørring; (Sstr. t. Anders T.- H. i Horne-A., t. Samuel T. i Gladsaxe-H. og Faster t. M. Thomsen i Blære-E.); F. fmtl. T. Madsen, Rdmd. i Hjørring; M. Johanne Lauritsdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm.; see A. Kjeldsen, r. Cap i Hjørring-H.-O.; [† 8/11 1618; Eptph. i Taarnet; Legatstifter].

5. (1618). Thomas Nielsen, maaskee af Tolstrup-S.; St. i Kbh. (09); ~ 9/5 19 F. E., † før 39; 2 S., 2 D.; 2 ~ Anne Sørensdtr. Bhie af Ingstrup-H.-A.; 2 ~ Etm.; [† •/4 1646, efter lang Tids Sygdom; var maaskee først Cap. (13)].

F-P s. 248 (»Thomas Nicolai Tolstrup«).

6. 1646. Clemens Giordsen Horsens af Horsens, f. Hors. c. 20; St. Fdbg. 40; ~ 46 F. E.; 1 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; [† 1650; Lgst.].

KUM I, s. 157 (»Clemens Gothardi Hotthersnesius«).

7. 1646**. Frants Christophersen af Torslev-L., f. c. 23; St. Kbh. 41; ~ c. 51 F. E., som overlevede ham, † før 73; 1 D.; [† 1653].

KUM I, s. 164 (»Franciscus Christophori«).

8. 1650**. Axel Jacobsen Steenberg af Sønderholm-F., f. c. 23; St. Aalbg. 43; ~ c. 53 Else Sørensdtr. Galskjøt af Jerslev-B., † c. 58; 1 D.; 2 ~ c. 59 Karen Hansdtr. Høyer, vist f. i Sønderjylland, Søster til Fedder H., Bgmstr. i Skagen; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see M. J. Juul i Ulsted; Jacob A. S. her; [† 5/4 1663].

KUM I, s. 179 (»Axilius Iacobi Avstrolmius«).

9. 8/5 1660. Kjeld Mouritsen Borchhorst af Gunderup-N., f. 19/6 38; St. Aalbg. 56; Huslærer i Dronninglund Pg. 60; ~ 6/3 64 F. E.; 2 D.; [† 1684].

KUM I, s. 262 (»Chilianus Mauritij Borchorstius«); Nygaards sedler: Dåb.

10. 6/3 1683**. F. Sts. Jacob Axelsen Steenberg, f. c. 60; St. Aalbg. 80; C. 25/9 82, n.; ~ 83 F. Sstr. Dorothea Mouritsdtr. Borchhorst af Gunderup-N., f. 9/10 52, b. 18/10 25, E. e. A. K. Nors i Nors-T.; 3 D.; [† 17/12 1688].

KUM II, s. 102 (»Iacobus Axelij Steenberg«); Nygaards sedler: Hustrus dåb.

11. 20/12 1688, o. 17/4 89 [Hør. Aalbg. (83)] Reimer Madsen, f. Rudkjøb. 6/11 55; F. M. Lauritsen; M. Anna Reimersdtr.; St. Kbh. 79; C. 22/7 86, illum.; ~ Ingstrup 18/9 89 Kirsten Ludvigsdtr. Jonsen af Ingstrup-H.-A., d. 12/2 60, † 24/6 16; u. B.; [† 8/10 1711; havde E. L. Dahlin (siden i Storvorde-S.) til Opdragelse].

KUM II, s. 90 (»Rhemerus Mathiæ«).

12. 7/11 1711 [r. Cap. Strandby-B.-M., o. 22/11 09] Iver Nielsen Iversen (Aarøe) af Tolstrup-S., f. 19/2 83; St. Aalbg. 00; C. 8/3 03, n.; ~ Maren Sørensdstr. Høiberg af Sennels, f. c. 93, † 24/12 29; 4 S., 4 D.; [† 30/12 1729].

KUM II, s. 258 (»Ivarus Nicolai Igverson«).

13. 24/1 1730, o. 15/2 [Hør. Aalbg. 26] Anders Jensen Brøndlund af Ø. Brønderslev-H., d. 22/9 02; St. Aalbg. 18; C. 3/7 20, n.; ~ •/1 31 Helvig Christensdtr. Spliid af Vreilev-H., d. 11/11 97, † p. Vigeland i Undal (Audnedal) i Norge 15/9 69; 2 S., 1 D.; [† 29/9 1760].

KUM II, s. 417 (»Andreas Iani Brøndlund«, 16 år gl.).

14. 21/9 1759*, o. 29/11 60, Andreas Munchart Thomsen Hopp, d. Aalbg. 16/7 27; (Bdr. t. t. Frants Mathias T. H. i Sennels og t. Gjertrud Hedvig T. H. ~ A. E. Hvass i Nors-T.); F. Cons.-Rd., Mag. T. Knudsen H., Rtr. ss.; M. Mette Andreasdtr. Munchhardt; St. Aalbg. 46; C. 9/11 52, n.; ~ Kbh. Frue K. 12/12 60 Anna Elisabeth Eriksdtr. Hvass af Søndbjerg-O., f. 33, † Vidstrup 19/11 05; 2 S., 1 D.; [† 26/7 1789].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 3013.

15. 16/9 1789 [r. Cap. Tversted-U.-B. 6/1 79, o. 11/6] Hans Justinus Deichmann af Lerup-T., f. 13/11 48; St. Aalbg. 67; C. 25/9 71, h.; O.; [† 3/11 1809; eiede 40,000 Rdlr.].

16. 11/5 1810 [Skp. 10/6 03, o. 8/7] Carl August Damkjer, f. Kbh. 5/8 78; F. Jstrd. Jacob D., Bankcomm.; M. Marie Kristine Dreyer; St. Kbhs. Bgdsk. 95; C. 26/10 01, l.; O.; [† 1813; begavet; ivrig Jæger].

17. 16/7 1813, o. 20/10, Christian Jensen; [9/7 1820 K. Saaby-K.; see der].

18. 6/12 1820 [Aggersborg 17/5 11] Peter Høyer Cortsen, f. Linderumgd. 71; F. Sixtus Nic. C., Propr.; M. Anna Hedvig Høyer; St. Aalbg. 91; C. 17/10 97, h.; p. Cap. Sæby 25/9 01, o. 9/12; Jelstrup-L. 09; ~ Ulsted 3/8 11 Kirstine Marie Lyder af Sæby, f. Skjoldborg 31/1 84, † Hjørring 30/5 45; 1 S., 2 D.; [† 3/11 1822].

19. 2/4 1823 [Jelstrup-L. 19/1 10, o. 28/3] Jens Hjersing Rostrup af Ulsted, f. 26/9 78; St. pr. Aalbg. 96; C. 30/10 04, h.; ~ 14/10 18 Charlotte Cramer af Mern, f. 28/9 99; sep. 30; levede 68 i Mern; [# 3/2 1857; † 6/8 s. A.; blind i 16 Aar].

20. 4/5 1857 [p. Cap.* 4/11 41, o. 2/2 42] Henrik Frederik Ulrich, f. Kbh. 14/10 09; F. Fred. U., Snedkermstr.; M. Anne Christine Carlsen; St. pr. 29; C. 7/5 40, h.; O.; [# 5/11 1884; † 8/2 1889].

Elvius s. 528; Richter II, s. 1138.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 301-310.