Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 976. Saaby (Kirke-) og Kisserup,

Voldborg Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/221; K. M. 203; M. 94; Lkm. 1/339; Kbg. 1771.
Anm. I Kisserup for sig var
20/11 1669–95 Mourits Sørensen.
———————————

1. (1584). Niels Pedersen Basse i 40 Aar.

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

2. 15 . . Søren . . . i 6 Aar.

3. 15 . . Laurits i 4 Aar.

4. (1608. 22). Tønnes Hansen; i 32 Aar.

KS 2:5 (1869-71), s. 152.
(Udgår her, var p. Cap. 5. o. 11/9 1622. Niels Wind; St. Roesk. 20; see K. Hyllinge-L.).

6. o. 9/8 1626** [Hør. Roesk. (24)] Thomas Thomsen Colding, f. Kolding; St. Roesk. 20; ~ Karen Nielsdtr., † c. 40; [† el. forflyttet 1640].

KUM I, s. 46 (»Thomas Thomæ Coldingensis«); PT 8:6 (1927) s. 189 (»Thomas Thomæsen Colding«).

7. k. 27/3 1641 [P. i Ydsted (Ystad i Skaane) 28–38, da han maatte flygte] Niels Nielsen Ydsted*, f. Ydsted c. 11; St. Lund 34; Pr. 20/6 65; 1 ~ Saaby 41 Cathrine Jacobsdtr. fra Roskilde, der havde været i Tjeneste hos Mag. Enevold Nielsen t. Roesk. Dk.; 2 ~ 24/6 61 Mette Andersdtr., f. c. 41, b. Rye 17/2 08; F. A. Svendsen; 2 S., 2 D.; see 2 Etm.; N. N. Saabye i Tirstrup-F.; O. N. Saabye i Kolind-E.; J. J. Runchel i Herslev-G.; [† 1688. De Svenske, som havde ham mistænkt for, at give Kong Fred. III. Underretning, lagde ham paa Pinebænk og mishandlede ham umenneskeligt. Dette blev meldt for Kongen, som just havde fanget en svensk General, og lod melde, at de samme Piinsler, som Fjenderne lode udøve mod Præsten, skulde Generalen ogsaa udstaae. Dette hjalp, men Ydsted fattede siden saa bittert Had til den svenske Nation, at han ikke vilde tillade, at hans Sønner bare hans Tilnavn, men lod dem kalde sig Saabye. Blev indstævnet for Landemødet 15/6 42, fordi hans Hustru var kommet for tidligt, men slap for videre Tiltale; G. 3/1 346].

KUM I, s. 122 (»Nicolaus Nicolai Ydstadiensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 506 (»Niels Nielssen Ydsted«, 30 år gl.); KS 6:3 (1939-41), s. 166 (Rettertinget); Han findes ikke nævnt i Caw. som P. i Lund stift, og det er derfor næppe rigtigt at han var præst der; Kbg. Rye (1651-1778), s. 226, opsl. 111 (enkens død); FWDP 976,7.

8. 26/11 1669**. Erik Rasmussen Juul; St. Slag. 67; ~ F. D. Cathrine Nielsdtr. Saabye; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1694].

KUM I, s. 340 (»Ericus Erasmi Iulius Udbyensis«).

9. 1694. Mag. Michael Franch*, f. Kbh. 12/8 69; (Bdr. t. Marie F. i Meelby og t. Lisbeth F. i Kyndby-K.); St. Kbh. 90; C. c. 94; Alumnus p. Borchs Coll. 11/9 95 – 11/2 96; fik begge Kald 30/11 95; Mag. 96; Pr. 24; 1 ~ F. E., † 97; u. B.; 2 ~ 98 Karen Andersdtr. Bruun, f. 74, † 48; (Halvsstr. t. M. Schmidt ~ J. P. Hvid i Gimlinge og t. C. S. Schmidt ~ J. S. Gynther i Havrebjerg-G.); F. A. B.; M. Sofie Amalie . . . (2 ~ Jacob Sørensen Schmidt, Toldskriver ved Øresund); 6 S., 3 D.; see Søren M. F., r. Cap. t. Roesk. Dk.; [† 6/5 1752; T. 261; W. 3/928; Pg. br. 31].

KUM II, s. 173, 217 (»Michaël Franch«); Borchs K. nr. 30; E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 248, Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 65.

10. 8/12 1741*, o. 24/9 45**, Jens Jensen Aagaard, f. Od. 23/9 14; F. J. Pedersen Aa., Byfgd.; M. Christiane Jensdtr. Schouboe; St. pr. 32, Bacc. 33; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 34–39; C. 21/4 39, h.; ~ 54 Helene Maria Laurberg, † 58; see Jens P. Aa. i St. Jørgensbjerg-I.; (J. F. K. Rasmussen i Jordløse-H.); [† 22/3 el. 27/3 1762; W. 1/2; N. 1].

KUM II, s. 535, 543 (»Ianus Aagaard«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 200.

11. 30/4 1762 [Rorup-G. 23/3 59] Peter Saxtorph; [19/3 1774 Kbh. Nic. K. 2 r. Cap.; see Sp. ss.; Pg. br. 70].

12. 24/3 1774, o. 13/5, Thomas Severin Heiberg af Vemmetofte, f. 28/8 38; St. pr. 50; Alumnus p. Borchs Coll. 30/7 63 – 30/7 68; C. 22/2 64, l.; Pr. 1/9 94; Apr. 26/3 13; R.* 28/10 17; ~ 8/2 75 Frederikke Christine Fabritius, d. Kbh. 7/9 46, † 12/11 33; F. Christopher F., Myntguardein; M. Gundel Berntz; 3 S., 4 D.; see J. Teilmann i Alleslev; [† 26/10 1719. Han fik 1784 gjennem Oeconomie- og Commerce-Collegiet den store Guldmedaille „pro meritis“ for industriel Virksomhed (Floretspinderie(1) og Baandfabrik); 86 af Landhuusholdningsselskabet den tredie Guldmedaille. Pg. br. . . . ; Dagen efter, at den var forsikkret, br. de tre Længer; E. 1/610 og S. 1/746].

Borchs K. nr. 315; DBL.

13. 19/7 1820 [Tornby-V. 16/7 13, o. 30/10] Christian Jensen, f. p. Sparretorn, Føns S., 1/11 82; F. Christian J., Forp.; M. Cathr. Matzen; St. Slag. 99; C. 24/10 03, l. egr.; ~ •/2 18 Cathrine Marie Schurmann af Lindelse, f. 30/11 95, † Skaarup(?) 15/1 78; 1 D.; see J. C. Schurmann i Skaarup; [† 20/3 1846; brav og værdig; levede under lykkelige oekonomiske Forhold; Prof. Dr. J. Møller kaldte ham sin kjæreste Barndoms- og Ungdomsven; B. D. G. 1/194].

14. 22/7 1846 [Ousted-A.-L. 19/9 32] Poul Mathias Thestrup Nørgaard*, f. Ledreborg 26/3 02; F. Peter N., Bkdmr. paa Ledreborg; M. Anna Cathrine Gjerlew; St. pr. 20; C. 13/1 25, l.; p. Cap. Kornerup-S. 18/4 27, o. 2/5; Sp. K. Hvalsø-S. 4/11 29; Rorup-G. 18/11 31; Jub. 18/4 77; R.* 16/4 s. A.; ~ 22/6 30 Margrethe Johanne N. Sødring, f. Bergen 24/5 08; F. Christopher H. S., Kbmd., siden Agent og Eier af Langebækgd., Kallehave S.; M. Inger Marg. Haberdorff; 2 S., 7 D, hvoraf 2 S., 4 D. levede 68; see F. C. E. Andersen, Cat. i Hillerød; [# 1/12 1879; boer i Kbh.].

———————————

Noter:

(1) Floretspinderie = Silkespinderi.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Kirke-Saaby Kirke, s. 852-862, Kisserup Kirke, s. 863-872.