Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 404. Havrebjerg og Gudum,

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/28; M. S. 1-a/152; L. S.; L. P. B. 489; K. M. 83; Lkm. 1/911; M. 45;
M. Nr. 497; D. Kirker o.s.v. 2/97; Kbg. 1708.
———————————

1. (1568). Zacharias Andersen Lynge el. Schonning, f. c. 39; F. A. Hansen L., Lect. i Malmø, P. i Landskrona; see A. Zachariesen i Finderup; [† 5/11 1591; i hans Tid blev Gudum Annex (68); Eptph.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 4, s. 1110 (se nedenfor); S.H. Finne-Grønn: Familien Lieungh, 1925, s. 7.

2. 1591. Oluf Olufsen Slagelse; [† 1619; hans Navn paa Altertavlen i H. 1594].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 4, s. 1100-1101 (se nedenfor).

3. o. 8/9 1619. Rasmus Hansen Lundforlund; [1625 Førslev, see der; efter M. derimod † her (altsaa 2 Forskjellige)].

4. k. 25/3 1625, o. 4/5, Christen Hansen Wordingborg; St. Hlh. 19; 1 ~ 17/7 25 F. D. Cathrine Rasmusdtr.; 2 ~ (45) Maren Jensdtr.; med begge 4 B. i 45; [† 1656].

KUM I, s. 36 (»Christianus Iohannis Orthungana«); Kopskatten 1645, opsl. 40.

5. o. 8/8 1656. Mads Sørensen Rimerslund; St. Od. 43; ~ Slag. St. Mik. K. 12/1 62 Mette Sørensdtr.; [† 28/7 1668].

KUM I, s. 178 (»Matthias Severini Rimmerslund Cimber«).

6. 29/7 1668, o. 21/10, Jacob Hansen Kyng, vistnok af Kjøng i S., f. c. 37; St. Slag. 57; 1 ~ Slag. St. Pet. K. 28/4 69 Thale Christensdtr.; 2 ~ Stege 17/9 82 Sidsel Christensdtr. fra Hovedskov i Stege Landsogn, f. c. 63; 6 B.; 2 ~ Etm.; [† 17/4 1708; berømmes. Tegnede under Præsternes navne:

„Nok dyrke vi den skarve Jord
Iaar og end tilforne
Med Trøstens og med Trudsels Ord;
Dog bær’ den hvasse Torne.“].
KUM I, s. 274 (»Iacobus Iohannis Kyng«).

7. 6/10 1704**. Peder Bollesen Lüxdorph af N. Jernløse-K.; St. Hlh. 94; ~ 29/10 09 F. E., † 30/9 29; [† 14/3 1717].

KUM II, s. 203 (»Petrus Bolleri«).

8. 30/4 1717. Jochum (Ib) Samuelsen Gynther*, f. 84; F. vist S. Pohl; M. Anne Kirstine . . . ; St. Od. 07; ~ Christine Sophie Schmidt, † 10/1 68; (Sstr. t. Margrethe S. ~ J. P. Hvid i Gimlinge og Halvsstr. t. Karen A. Bruun ~ M. Franck i K. Saaby-K.); F. Jacob Sørensen S., Toldskriver ved Øresund; M. Sofie Amalie . . . (1 ~ Andreas Bruun); u. B.; [† 28/5 1770; gav (62) 1500 Rdlr. til Frederiks Hosp. i Kbh.; Lgst.].

KUM II, s. 321 (»Ioachimus Sam. Gynther«); E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 248, Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 19, 65; HEB, s. 132; DanKir bd. 4, s. 1110 (se nedenfor).

9. 15/6 1770 [p. Cap. Butterup-T. 12/7 65, o. 9/10] Johan Aldewelt (Altewelt); [8/7 1778 N. Jernløse-K.; see der].

10. 2/9 1778 [Skp. 22/10 71] Niels Nielsen Schou; [1/4 1785 Esbønderup-N.; see der].

11. 1/4 1785 [r. Cap. Vig-A. 24/2 79] Hans Bech; [10/8 1792 Vig-A.; see der].

12. 10/8 1792 [r. Cap. Korsør-T. 28/9 87] Christian Nicolai Dahl; [1/10 1802 Nestved St. Peters K.; see der].

13. 7/1 1803 [Nidløse 9/6 97] Robert Budde; [1/9 1814 Rørby; see der].

14. 4/7 1815 [Loppen og Hasvig, Trondhj. St., 13/4 08, o. Kbh. 22/4, # 6/8 13] Andreas Hansen Kjeldberg, f. Kjeldberg, Læborg S., 18/10 77; F. Hans Nic. K.; M. Mette Andersdtr.; St. Ribe 99; C. 9/1 07, h.; 1 ~ 4/7 08 Ane Kirstine Næsted, f. Næsne 27/6 13; F. Cclrd. M. N.; 1 S.; 2 ~ Kbh. Frue K. 23/5 16 Charlotte Henriette Næsted, f. 94, levede 68 i Kbh.; 3 B.; [† 21/10 1848; havde i Norge været Pr.; nidkjær; Støbejernskors p. Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 1110 (se nedenfor).

15. 12/1 1849 [Reisby 25/5 39] Andreas Winding; [24/4 1858 Paarup; see der].

16. 18/7 1858 [Avernakø 25/7 44, o. 11/9] Poul Johan Budtz, f. Elysium p. Falster 11/5 08; F. Carl Ludvig Julius B., Ldmd.; M. Inger Kirstine Glahn af N. Vedby-A.; St. Nykjøb. 28; C. 25/10 38, h.; Lærer v. Søetatens Pigesk. 39; ~ 20/7 40 Ephra Hansine Christine Vilhelmine Abrahamine Mertins, f. 21/10 12; 3 S., 2 D.; [26/1 1869 Finderup; † 8/4 1877 „Past. B., der hørte til den grundtvigske Retning, nød paa Grund af sin hele Personlighed en sjelden Yndest hos sine Menigheder“. See Nat. Tid. 77 11/4].

17. 20/4 1869. Andreas Ewald Meinert; 31/12 1877 Tostrup-U.; see Fjaltring-T.

18. 1/3 1878 [Haasum-R. 11/3 73] Frederik Vilhelm Bülow, f. Od. 30/5 40; F. Fred. Vilh. v. B., Søkrigscomm. og Mønsterskrvr.; M. Christ. Cathr. Frandsen; St. Kbh. 58; C. 25/1 64, l.; Cap. p. p. Bredsten-S. 27/4 67, o. 21/6; Høielse-L. 26/10 69; ~ 20/8 73 Alice Ulrikke Marcussen, f. 19/8 42; F. Ulr. Christ. M., Grossr. og Consul i Helsing.; M. Agnes Mac-Gregor.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Havrebjerg Kirke, s. 1085-1112; bd. 5, Sorø amt, udg. 1938, Gudum Kirke, s. 653-658.