Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 812. Sognepræster til Nestved St. Peters Kirke.

[Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

M. S. 1-a/70 og 128; K. M. 193; Lkm. 1/599; Kbg. 1631.
Anm. Fodby var fra 17/3 1741 til 26/8 1803 forenet med det; men bestyredes af en Sognecapellan.
———————————

1. 1531. Søren Pedersen; Pr. 40, i 45 tillige for Øster Flakkebjerg Hrd.; ~ Ludtze (Lucie) . . . , † 32?; [† 22/8 1575].

KS 2:5 (1869-71), s. 141.

2. 1571**. Mag. Jørgen Andersen Rislev, f. Rislev S., Tybjerg H.; St. i Wittenberg 68; Mag. ss. 7/3 70; Pr. for V. og Ø. Flakkebj. (84); ~ Anne Sørensdtr., levede 05; B.; [† 1601; Lgst. over Datter 1591].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; Hegelund I s. 48, II s. 27; Helk I, s. 150; DanKir bd. 6, s. 118 (se nedenfor).

3. 1601 el. 02. Niels Eskilsen; Pr. (efter 1610); see J. T. Bruun, J. N. Tølløse og P. N. Calundan, alle i Veilø-E.; [† 1618; var med at dømme i O. Kochs Sag].

KS 2:5 (1869-71), s. 152.

4. o. 6/5 1619 [Rtr. Slag. . .] Mag. Olaus Phocæ Staphrophski; F. Phocas S.; St. i Kbh. (09); Mag. 17; ~ . . . . . ; 1 S., 1 D.; see Johan Damianus i Herlufsholm; (F. A. Maglebye i Toksværd); [•/6 1631 Canonicus i Lund og Biskop p. Gulland (Gotland); † 44].

F-P s. 249 (»Olaus Phocæ Hafn.«); PT 8:6 (1927) s. 185 (»Oluf Fok«); 16:6 (1978), s. 193 (Nyt om slægten Toxværd); DanKir bd. 5, s. 217 (Slagelse S. Mikkels kirke, hans faders(?) gravsten).

5. o. 29/8 1631. Niels Andersen Frederiksborg; St. 14; St. i Wittenberg 18, i Strasbourg 22, Padova 25; Pr. 43; ~ Anne Albertsdtr. Mels; [† 15/2 1658; Lgst.].

KUM I, s. 13 (»Nicolaus Andreæ Friderisburg«); Helk I, s. 151; PT 8:6 (1927) s. 191; DanKir bd. 6, s. 128 (se nedenfor).

6. k. 22/2 1658 [Herlufmagle, k. 23/12 43] Mag. Hans Rasmussen Backer (Corvinus), f. Rudkjøb. c. 13; St. i Rostock 33; St. Od. 34; Rtr. Ærøskjøb. 30/3 37; Mag. Kbh. 15/5 43; Pr. 16/6 58; ~ (45) Else Nielsdtr. Mule af Besser-O., f. c. 07, † •/10 70; see J. R. Spend i Herlufmagle; L. H. Pontoppidan t. Aarh. Dk.; M. N. Mule i Veilby i F.; P. Vitisen i Snesere; [† 2/3 1665; W. 1/47 og 3/33; Lgst.].

KUM I, s. 121 (»Iohannes Erasmi Baccherus Longland.«); Helk I, s. 155; KS 3:5 (1884-86), s. 143 (»Johannes Erasmi Baccherus«, 25 år gl.); KS 2:1 (1857-59), s. 508, 29 år gl.; Kopskatten 1645, opsl. 69; DanKir bd. 6, s. 128-129 (se nedenfor).

7. 5/3 1663, o. 20/5 [vist Hør. Sorø] Mag. Nicolaus Hansen Lundt; [8/7 1668 Kbh. Holmens K.; see der].

8. 8/7 1668 [Sp. Størdalen, Trondhj. St., 26/3 67, o. 5/5; # s. A.] Mag. Vilhelm Eriksen Bredal af Kbh. Frelsers K. (F. blev Biskop i Trondhj.), f. 9/8 43; St. Trondhj. 63; Mag. 69; Pr. 27/3 78; ~ 67 (Bev. 22/7) Anna Elisabeth v. Smalhausen, † c. 89; 3 S., 2 D., hvoraf 1 S., 2 D. overlevede faderen; [† 15/1 1680].

KUM I, s. 313 (»Wilhelmus Erici Bredalinus«); STD, s. 5 og 75; PT 6:2 (1911), s. 275; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø Amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 12; FWDP 812,08; O. K. Rasmussen: Om biskop Erich Bredal, hans hustru og deres efterslægt.

9. 17/1 1680. Mag. Iver Hansen Kaalund, f. 29/10 53; F. Mag. H. I. K., Rtr. Kjøge; M. Bodil Enevoldsdtr. Brochmann; St. Kjøge 71, Bacc. 72; Mag. Kbh. 17/6 80; ~ 80 Mette Harboe, f. Frederikshald 19/2 52; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 30/12 1680].

KUM II, s. 27, 30, 99 (»Ivarus Kalund/Kaalund«); PT 2:5 (1890), s. 2.

10. 11/1 1681, o. 19/1 [Rtr. Helsing. 24] Mag. Johan Gotthardsen Braëm; [31/10 1681 Roesk. Dk.; see der].

11. 8/11 1681 [Rtr. Slangerup 77] Mag. Niels Christophersen Blymester, f. Hors. 46; F. C. B., Kbmd. og Rdmd.; M. Anna Nielsdtr. Lottrup; St. Roesk. 66; (Raarup 11/6 75); Mag. 21/6 77; Pr. 91; ~ 7/9 82 Sofie Christophersdtr. Lidøe af Ledøie-S., † 08; 2 S., 1 D.; [† 14/3 1696; W. 1/126; Lgst.].

KUM I, s. 334 (»Nicolaus Christophori Blimesterus«); DanKir bd. 6, s. 129 (se nedenfor).

12. 17/3 1696 [r. Cap. Nykjøb.-S. 10/1 85] Mag. Hans Hansen Rasch af Halsted-A., f. 30/10 65; St. Helsing. 82, Bacc. 83; C. 20/7 83, illum.; Mag. Kbh. 4/5 92; ~ 88 Frederikke Amalie Casparsdtr. Wichmann, f. Nykjøb. p. F. 68; F. C. W., Tolder; M. Maren Pedersdtr.; 2 S., 2 ~ Etm.; [† Halsted 24/6 97; Lgst. i Halsted K.].

KUM II, s. 117, 120, 186 (»Iohannes Iohannis Raschius«); DanKir bd. 8, s. 618 (Halsted kirke).

13. 3/7 1697 [Rtr. Slag. 16/5 91] Mag. Johan Ernst Hansen Wandal; [6/3 1703 Nybg.; see der].

14. 6/3 1703 [Nybg. 1/11 92] Mag. Claus Hansen Mule af Nybg., f. Veilby 19/10 55; St. Od. 72; Vice-Rtr. Assens 81; Rtr. Nestved c. 83; Mag. Kbh. 11/6 84; p. Cap. Nybg. 26/4 84; Pr. 10; 1 ~ 84 Anna Hansdtr. Hornemann, † 14; F. H. H., Rdmd. i Nestved; M. Christence Rasmusdtr. Backer, (2 ~ hans Fader i Nybg.); 4 S., 4 D.; 2 ~ 17 Birte Jørgensdtr. af Herrested, E. e. E. M. Schjønning i Herrested, og † •/12 35; [† 29/10 1720; gav 100 Rdlr. til Fattige i Od.; gav 94 Daabsfad til Nyborg K..; Kisteplade].

KUM II, s. 30, 129 (»Clavdius Iohannis Mulenius«); DanKir bd. 6, s. 112-13 (se nedenfor), bd. 10, Nyborg Vor Frue K., s. 947, 973, 974.

15. 15/11 1720. Jacob Koefod Pedersen Høiberg af Mern, f. 14/5 83; St. Hlh. 03; C. 17/11 10, l.; ~ 22 Ingeborg Kirstine Ferslev af Skjelby-Gu., d. 18/2 89, † 39; [† 24/1 1741].

KUM II, s. 287 (»Iacobus Koefod«, 15 år gl.).

16. 1/4 1741 [Kbh. Vartov K. 25/7 33] Jens Winther Rasmussen Kisbye af Stadager-K., f. 19/7 94; St. Nykjøb. 13; C. 12/9 19, l.; P. t. Kbhs. Børnehuus 5/12 27; ~ 27/4 29 Karen Torbjørnsdtr. Grønvold, E. e. Commandeurcpt. Joh. Wulff Brandt, og † 48; F. T. Eriksen G., Tolder og Amtsforv. i Laurvig; M. Elisabeth Hansdtr.; u. B.; [#? 2/2 1750; † 16/3 s. A.].

KUM II, s. 321 (»Ianus Winther Kisbye«, 20 år gl.).

17. 26/12 1759**. Mag. Albert August Johansen Roggenkamp, f. Celle 21; F. J. R., Amtsbetjent; M. Sophia Anna Hedvig Bertelsdtr.; St. Fdbg. 41; C. 4/5 47, l.; Mag. 48; ~ Stege 27/11 54 Marie Cathrine Schmidt; (Sstr. t. Anna M. S. ~ R. M. Platou i Damholte); F. Christoffer S., Toldforv. i Stege; M. Cathrine Knudsdtr. Krey; [† 25/5 1758; W. 2/273; N. 500].

Kbg. Stege (1731-1773), opsl. 96 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Stege byfoged nr. 248.

18. 1758 [P. t. Kbhs. Børnehuus 3/4 54, o. 27/4] Mag. Schack Just Jacobsen Gudenrath, f. Nybg. 4/5 15; F. J. G., Cpt. og Bkdmr.; M. Anna Cathrine Weiberg; St. Kbh. 40; C. 16/9 43, l.; Mag. 48; Hør. Kbh. 49; (Dalby-S. 23/11 53*); ~ Frederikke Høwinghoff, f. 24, † 1/8 02; F. Jac. H., Hofkobbersmed; 1 S., 1 D.; [† Kbh. 7/6 1758 før Tiltrædelsen].

19. 21/7 1758, o. 27/10, Lorents Christian Poulsen Bildsøe af Kbh. Holmens K., f. Svendbg. 6/1 33; St. pr. 50; C. 3/8 52, l.; ~ 27/11 58 Bente (Benedicte) Dorothea Hansdtr. Lemming af Kbh. Nic. K., d. Nybg. 29/10 36, † Ønslev Pg. 17/4 09; 2 S., 4 D.; [# 13/10 1779 formedelst uordentligt Levnet; † 20/5 81; W. 3/78; N. 62].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 166.

20. 15/10 1779 [p. Cap. og Cat. her 17/9 77] Bendix Holm, f. Kbh. 17/5 43; F. Jørgen H., Bgr.; M. Christine Bentzon; St. Kbh. 62; C. 16/3 69, n.; p. Cap. Bregninge-B. 15/8 71, o. 25/9; ~ Nestved St. Pet. K. 16/8 80 Gjertrud Kirstine Christensdtr. Hersom, f. Nestved 56, b. 28/9 91; F. C. H., Cant. og Chordegn; M. Anna Sophie Holm; 2 S., 1 D.; 2 ~ Nestved St. Pet. K. 21/7 93 Anna Christine Bruun; F. Jørgen Johansen B., Kbmd. i Skjelskør; M. Anne Hansdtr. Klingberg; see Ludvig F. H., Cat. Kbh. Holmens K.; [† 10/2 1802].

E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 1335, 1335A, 1190; PT 7:3 (1918), s. 239 (Klingberg).

21. 1/10 1802 [Havrebjerg-G. 10/8 92] Christian Nicolai (Nielsen) Dahl, f. Helsing. 3/6 48; F. Niels D., Kbmd. og Rdmd.; M. Mette Marie Olsdtr. Colling; St. Helsing. 64; C. 21/12 68, l.; r. Cap. Vig-A. 1/7 85, o. 14/8; r. Cap. Korsør-T. 28/9 87; ~ 92 Regitze Sophie Gyldenfeldt, f. c. 56, † 14/6 17; F. Oberst Christian Hansen Schousboe v. G. af Eising, Commandant p. Korsør Fæstning; M. Anne Beathe Nielsdtr. Sehested; [† 21/3 1823].

HEB s. 55; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 1457; Sixhøj nr. 1063 (C. H. Schousboe).

Derefter Annex til Herlufsholm; siden ved Rescript 27/6 1844
Annex til St. Mortens Kirke i Nestved.

———————————

 

 

No 813. Sognecapellaner til Nestved St. Peters Kirke.

[Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

M.; Lkm. 1/602.
———————————

1a. (1537). Hans Bernersen el. Berentsen.

1b. (1557). Rasmus (Lauritsen?); [maaskee Sp. Nestved St. Mortens K.; »Hr. Rasmus, Kapellan i Nestvedt, der tillige prædiker i Hospitalet uden Vederlag«, faar 9/9 57 aabent Brev om at han »herefter aarlig maa oppebiere 2 Pd. Korn for denne Tjeneste af Abbeden i Skoufcloster, indtil Hospitalet kan blive saaledes forsørget, at det selv kan lønne sin Kapellan«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 129.

1 (c). 15 . . Søren . . . ; ~ Lutze Jørgensdtr., † 88; [† 1573[.

2. c. 1573. Rasmus Jensen; [k. 16/2 1582 Kvislemark-F. (dengang kaldt Vindinge-K.); see der].

3. k. 12/8 1582. Jens Mogensen (Krummerup); [c. 1600 Nestved St. Mortens K.; see der].

4. 1582. Hans Christensen Braabye.

4b. 1582 [p. Cap. Nykjøb.-R. 70] Hans Blasius; [31/3 1697 Karrebæk; see der]

5. c. 1614. Gregers Christensen Braabye; [1627 Nestved St. Mortens K.; see der].

6. o. 2/8 1626. Rasmus Nielsen Wordingborg; [1640 Nestved St. Mortens K.; see der].

7. k. 29/5 1640 [p. Cap. Herlufsholm, o. 3/4 39] Hagen Rasmussen Ydsted; St. Lund 34; ~ Nestved 15/11 40 Maren Rasmusdtr., † c. 93; [† 1656; N. 683].

KUM I, s. 121 (»Hagæus Erasmi Scanus«); KS 2:1 (1857-59), s. 501.

8. o. 22/10 1656. Eiler Pedersen Skjelskør; St. Slag. 52; ~ Mette . . . , † c. 80; [† 1676 (el. 66?)].

KUM I, s. 237 (»Eilhardus Petri Schelschorenses«).

9. 18/3 1676 (el. 66). Oluf Tønnesen Tilemann; [•/3 1678 Skjelby-Gu.; see der].

10. 19/3 1678. Eiler Abelsen Schrøder; F. A. S., Bildsnider i Nestved; M. Mette Pedersdtr.; St. Hlh. 60; ~ 81 Vibeke Lauritsdtr. af Nestved St. Mortens K.; 2 ~ St. Pet. K. 27/6 96 Frid. Asmus, Lieut. ved Rytteriet; [† 6/2 1691].

KUM I, s. 286 (»Hilarius Abelis Schrøderus«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 228.

11. 19/3 1691. Samuel Jørgensen, maaskee af Endelave; vist St. Aarh. 75, Bacc. 78; [† 17/1, b. 24/1 1694].

KUM II, s. 59, 80 (»Samuel Georgij Endelavius«); Kbg. Næstved St. Peters (1680-1803) opsl. 344 (begr.).

12. 23/1 1694 [Hør. Ringsted c. 88]. Christen (Pedersen?) Buch; vist St. pr. 82; [† 31/1 1699; W. 1/187 og 3/123; eft. Becker kaldet 23/1 1694, o. 7/2].

KUM II, s. 118 (»Christianus Petri Buchius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev 1694, ansøgning.

13. 14/2 1699 [Hør. Nakskov (96)] Peder Andersen Hegelund af Stege r. Cap., d. Stege 28/1 66; (opkaldt efter sin Moders Stedfdr.; Tvillingbdr. t. G. A. Treshow i Stadager-K.); St. Slag. 88, Bacc. 96; C. 14/7 90, h.; 1 ~ c. 99 Marie Cathrine Thestrup, fmtl. af Mesinge, f. 83, † i Barselseng, b. Nestved 16/6 00; 1 S.; 2 ~ c. 01 Kirsten Rasmusdtr. Kisbye af Stadager-K., f. c. 82, b. her 15/5 11; 3 S., 1 D.; 3 ~ Cathrine Bodilla May af Tjustrup-H., f. c. 87, † Nestelsø 4/1 57; 1 S., 2 D.; see Hans F. P. H. i Tjæreby; Sønnen Hans Frederik H. blev P. i Nøtterø, Norge; [† 1734; gav med sin 3. Hustru en Lysekrone til Kirken 1721].

KUM II, s. 161, 216 (»Petrus Hegelund«); NTG, bd. 1, 1910, s. 204 (S.H. Finne-Grønn: Familierne Treschow og Wiel); Kbg. Næstved Skt. Pet. (1680-1803) opsl. 52 (søn Rasmus, 1. hustrus begr.), opsl. 114 (2. hustrus begr.); Kbg. Næstelsø (1728-77) opsl. 72 (3. hustrus begr.); E. Brejls skifteuddr.: Stege byfoged nr. 172, Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 48, i Præstø amt, Hammer hrd. nr. 17; FWDP 813,13; DanKir bd. 6, s. 103-04 (se nedenfor).

14. 3/12 1734, o. 22/12, Niels Ovesen Guldberg; [8/1 1740 Askø; see der].

15. 29/1 1740, o. 16/3 [Rtr. Nykjøb. i Sjælld. 28/3 30–39] Niels Haar Christophersen Wegener af Odden, f. Vordingbg. 25/3 99; St. Roesk. 17; Degn i Odden 19; C. 21/7 21, n.; ~ Nykjøb. p. F. 32 Ane Rasmusdtr.; [† •/5 1763].

KUM II, s. 410 (»Nicolaus Haar«, 19 år gl.).

Derefter nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 6, Præstø amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Næstved S. Peders Kirke, s. 72-130.