Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 68. Askø,

Fuglse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

L. S.; Rh. 1/600; M. S. 2-b/28; L. P. B.; Lkm. 2/618; Kbg. 1714.
Anm. Tidligere til Feiø.
———————————

1. c. 1552. Jørgen Hansen; maaskee St. 48; [# 1576; fik Ophold i Maribo Kloster].

FS nr. 309 (»Georgius Johannis«).

2. 1576 [p. Cap.*] Peder Nielsen; maaskee St. 73; ~ Ursula Nielsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1602].

FS nr. 702 (»Petrus Nicolai«).

3. 1602. Jens Hansen; 1 ~ F. E.; 2 ~ Bodil Lauritsdtr.; [levede 1610].

4. 1619 [r. Cap. Østofte, E. f. B. 4/9 17] Peder Adsersen, f. Assens 79; St. 08; [† c. 1637; „valde morosus et spinosus“; see F. H. 6/63].

FS nr. 665 (»Petrus Ahasveri Asnensis«); F-P s. 241 og 253 (»Petrus Azariæ«); KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Petrus Asseri f. Assensis«, 38 år gl.).

5. c. 1637 [r. Cap. Saxkjøbing, o. 2/7 34] Søren Jensen Skaarup, f. Skorup i Jylland 08; St. Kbh. 29; [† 27/6 1676].

KUM I, s. 95 (»Severinus Ioannis Sckorupius, Aarh., Cimber«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Severinus Joannis Scorrup«, 26 år gl.).

6. 3/8 1676. Jens Pedersen Mule; St. Vdbg. 63; ~ Birgitte Sørensdtr., f. c. 45, † 20; 2 D.; [† 1695].

KUM I, s. 315 (»Ianus Petri Mulenius«).

7. 14/3 1696. Peder Pedersen Wulff; St. Nykjøb. 90; ~ Johanne Ibsdtr.; 2 ~ 04 . . . ; [† 1701].

KUM II, s. 177 (»Petrus Pet. Wulfius«).

8. 26/3 1701 [Skp. . . ] Jacob Poulsen Holm; i hans Tid var der Pest paa Øen; [12/3 1714 Skibsted-L.; see der].

9. 23/6 1714 [r. Cap. og Klokker Saxkjøbing-M. 11] Carsten Christensen Dreier af Herfølge-S., f. 13/9 79; St. Kjøge 98, Bacc. 00; C. 22/12 01, illum.; ~ Maren Hansdtr. Bruun; [† 18/12 1731; den store og stærke Præst tog stundom den lille spinkle Degn paa Nakken, for at han kunde udpege de reneste Steder for den kortsynede Præst, naar de om Aftenen skulde fra Gilde; siden i den Grad uenige, at Degnen flygtede til Feiø, til D. var død, af Frygt for hans Næver; gav Krucifiks til K.].

KUM II, s. 241, 253 (»Castanus Caspar. Drejer«, 20 år gl.); DanKir bd. 8, s. 901 (se nedenfor).

10. 8/2 1732, o. 2/5, Jacob Bertelsen Kjerumgaard, f. Assens 91; F. B. Jacobsen, Kbmd.; M. Christine Lauritsdtr.; St. Od. 10, Bacc. 11; C. 14, h.; ~ Else Cathrine Jørgensdtr. af N. Aaby-I.; 2 D.; 2 ~ Hans Hansen Kjerumgaard, Farver i Faaborg; [† 19/4 1736; han siger om sig selv, at han, efter at have været Huuslærer i 15 Aar, var concionator aulicus regius extraordinarius per triennium; formodentlig et Slags Catechet ved Slotsmenigheden].

KUM II, s. 349, 354 (»Iacobus Kiærumgaard«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 67, 75.

11. 25/5 1736, o. 15/8, Johan Henrik Weber; [18/12 1739 Soderup-E.; see der].

12. 8/1 1740 [r. Cap. Nestved St. Peters K. 3/12 34, o. 22/12] Niels Ovesen Guldberg af Hvirring-T.-H., f. Barrit 15/11 01; St. pr. 21, Bacc. 22; C. 12/3 26, l.; [afsat 1750 formedelst mange grove Laster, han øvede; da Etm. blev indsat, var der 3 Præster paa Prædikestolen paa eengang!; † Ringsted].

KUM II, s. 437, 442 (»Nicolaus Aurimontanus«, 20 år gl.).

13. 30/10 1750, o. 27/11, Niels Gregorius (Gregersen) Stub; [26/6 1761 S. Kirkeby-A.; see der].

14. 11/5 1761, o. 27/11 [Degn i Horne i F. 46] Jens Sørensen Krag; [28/7 1765 Hjortshøi-E.-E.; see der].

(18/10 1765. J. F. Volchersen; see Fæmø).

15. 14/2 1766, o. 23/5, Niels Jensen Møller; [8/8 1770 Feiø; see Krummerup-F.].

16. 7/9 1770, o. 26/10, Jacob Thune; [25/4 1776 Vigsnæs; see St. Jørgens-S.].

17. 21/8 1776 [p. Cap. N. Vedby-A. 6/8 72] Sigvard Christian Flindt; [7/8 1782 Thorslunde-I.; see der].

18. 7/8 1782, o. 27/9, Ole Aagaard Arff; [27/8 1784 Ø. Larsker-G.; see Finderup; Menigheden fik ingen Afskedsprædiken, da han i det Samme gik ombord].

19. 27/8 1784 [Chinap. 26/10 75, o. 3/11] Rasmus Sørensen Værn, f. Frederikshald 21/1 37; F. S. W., Kbmd.; M. Eva Thorsdtr.; St. Aarh. 59; C. 12/12 65, n.; [† 11/10 1790; en saa afgjort Fruentimmerhader, at intet Kvindfolk maatte komme i Pg.; en gammel Matros var hos ham; han blev ordineret selv Tolvte].

KUM III, s. 191 (»Erasmus Waern«, 22 år gl.).

20. 17/12 1790, o. 19/1 [Hør Fred. 85] Jørgen Mortensen, f. Fred. 64; F. Bgr.; M. Marie Lauritsdtr.; St. Fred. 81; C. 13/7 89, h.; ~ 9/9 91 Anna Magdalene Sebbelov af Stokkemarke, E. e. H. S. Müller paa Feiø; [† 22/6 1800; denne magre og spinkle Mand blev her saa feed, at han tilsidst maatte bære Maven i et Bælte].

21. 31/10 1800, o. 14/11, Gert Johannes Brøndsted; [13/4 1808 Hviding; see Asminderød-G.-F.].

22. 27/9 1808 [Cat. Kbh. Petri K. 17/10 00] Peter Hansen Daue; [15/7 1815 Græse-S.; see Lynge-U.].

23. 5/7 1815 [p. Cap. Ude- og Oppe-Sundby 4/12 07; Ferslev-V. 12/10 10] Peter Daniel Gunst; [1/11 1822 Skallerup-V.; see der].

24. 14/2 1823 [p. Cap. Stadager-K. 14/11 21] Johan Sevrin Steenstrup; [4/3 1831 Holbæk-U.; see der].

25. 4/6 1831 [p. Cap. Ulkebølle 1/6 25] Johan Christian Jedrosky; [31/3 1843 Munkebo; see der].

26. 6/6 1843 [p. Cap. Vissenbjerg 15/4 35, o. 5/6] Peter Ulrik Frederik Schjøtt; [25/4 1851 Skallerup-V.; see der].

27. 16/6 1851 [Cat. Grenaa 22/4 43] Sigvard Theodor Decimus Flindt af Thorslunde-I., f. 30/5 05; St. Roesk. 26; C. 15/11 36, h.; p. Cap. Sundby-H. 17/10 37, o. 13/12; ~ Kbh. Trin K. 27/7 41 Petræa Maria Winding, f. Aalbg. 15/8 15, † Holbæk 22/7 91; F. Holger Holt W., Skræder; M. Jytte Maria Aaboe; 5 S.; [† 1/1 1852; han var saa svag, at han kun prædikede paa Indsættelsesdagen; E. S. 1/488].

PT 13:6 (1958), s. 97, 102-103 (Slægten Flindt).

28. 20/3 1852 [p. Cap. Allerup-D. 9/12 40, o. 8/4 41] Henning Frederik Brummer; [9/6 1858 Broust; see Oddense-O.].

29. 27/8 1858. Lars Christian Delholm; [18/12 1865 Rødding-L.-P.; see der].

30. 14/2 1866 [p. Cap. Skjørping-F. 16/11 61, o. 8/12, – 15/3 64] Niels Sehestedt, f. Restrup v. Veile 28/1 14; F. Cpt. Jens S., Eier af Testrup, Kattrup S., siden Ldmd.; M. Martha Cathr. Kjær; St. pr. 37; C. 14/1 50, h.2; ~ 8/5 66 Sophie Caroline Augusta Petersen, f. 6/11 41; F. Jens P., Farver i Sorø; M. Ane Cathr. Wulff; (73) 4 D.; [24/4 1874 Uggerslev-H.].

31. 27/6 1874 [Cap. p. p. Galten-V. 29/4 65, o. 5/7] Peter Villiam Møller Holst af Magleby-H., f. Errindlev 20/3 49; St. Roesk. 58; C. 30/6 64, h1.; ~ 9/8 67 Cecilie Marie Vadum af Galten-V., f. 14/8 39; [27/1 1882 Kyndby-K.].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Askø Kirke, s. 896-904.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Øen Askøe s. 691-693, Præsterne: s. 692).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Askø s. 598-604, Præsterne: s. 600). PDF-udgave.
Steenfeldt, Niels: Askø i svundne Tider. Askø Grundejerforening, 1975.