Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 349. Græse og Sigerslev (Vester-),

Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/191; K. M. 73; Lkm. 1/213; M. Nr. 497; M. 121; Kbg. 1729.
———————————

1. 15 . . Hans Olufsen.

2. (1584). Jørgen Hansen.

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

3. (1603) [maaskee P. p. Gotland] Mikkel Jensen Horsens; f. Horsens c. 49; ~ . . . , maaskee fra Gotland; [† 1611; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 2, s. 2212 (se nedenfor).

4. c. 1611. Hans Nielsen Roeskild; St. i Kbh. (07); ~ Frederiksbg. 12 Anna Madsdtr.

F-P s. 229 (»Johannes Nicolai Roschildensis«).

5. (1633). Christen Lauritsen Hørning?; maaskee St. Kbh. 24; ~ Karen Jensdtr. af Helsinge-V.

KUM I, s. 70 (»Christianus Laurentii Cimber.«).

6. o. 12/4 1641. Søren Olufsen, f. Kallundbg. c. 09; St. i Rostock 32; St. i Kbh. fra Malmø 33; ~ (45) . . . . , f. c. 16; [fmtl. † c. 1655; vistnok Portrait i Kirken; hans Navn på Kirkeklokken fra 1644].

KUM I, s. 118 (»Severinus Olai Calundanus«); Helk I, s. 334; Kopskatten 1645, opsl. 38; DanKir bd. 2, s. 2210, 2211-12 (se nedenfor).

7. o. 12/1 1655. Byrge Hansen Falster; St. Slangerup 44.

KUM I, s. 185 (»Byrgerus Iohannis Slangend.«)

8. 8/2 1676. Hans Mouritsen; St. Fdbg. 66.

KUM I, s. 337 (»Iohannes Mauritij Orderup«)

9. 11/4 1685 [Skp. 14/5 77, o. 17/5] Jesper Rasmussen Rachløv; F. R. Jespersen R. (Farbdr. t. Mette Sørensdtr. ~ J. C. Birk i Tømmerup); St. Roesk. 71; ~ Cecilie Cathrine . . . ; [† c. 1690; udgav 84 den bekjendte Salmesamling „Taarepersen“; gav 90 en Alterstage til Sigerslev K.].

KUM II, s. 26 (»Casparus Rachlovius«); PT 15:1 (1966), s. 181-182 (se nedenfor); EM bd. 6, s. 383; KS 5:4 (1907-09), s. 678 (Skibspræster); DBL; DanKir bd. 2, s. 2226 (se nedenfor).

10. 9/5 1691. Jens Jensen Fisker; [7/9 1715 Lynge-U.; see der].

11. 7/9 1715 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 15/6 04, og vedblev at fungere et Aarstid efter sin Kaldelse hertil] Lambert Hansen Windekilde; [11/1 1726 Lynge-U.; see der].

12. 11/1 1726. Jens Vind Nielsen Abild, f. c. 97; F. N. Hellesen, Degn i Asminderød-G.; M. Karen Olufsdtr.; St. Fdbg. 15; C. c. 18; ~ Birkerød 10/7 26 Elisabeth Jensdtr. Bredal, d. Kollerup 3/2 98, b. Kold. 27/10 79, (Sstr. t. Maren J. B. ~ H. Munck i Hjortlund-K.); F. J. Mikkelsen B., Birkeskrvr. og Forv. p. Skovgd., Kollerup S.; M. Anne Else Lauritsdtr. Gonsager af Jelling-H.; see Frederik V. J. W. i Skive-R.; [† 1728].

KUM II, s. 392 (»Ianus Vind«), 18 år gl.; E. Brejls skifteuddr.: Koldinghus amt nr. 16.; Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 4, 7; i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 53; Nygaards sedler: Hustrus dåb.

13. 16/4 1728. Rasmus Winding Radier af Ølstykke; St. Fdbg. 10, Bacc. 11; ~ Sophie Andersdtr. Kongel af Kyndby-K.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1735].

KUM II, s. 349, 354 (»Erasmus Vinding«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 27; Horns hrd. nr. 1; Nykøbing Sjælland byfoged nr. 210.

14. 18/3 1735 [p. Cap. Næs, Aggershuus St., 22] Jens Holgersen Arctander; [28/9 1736 Egebjerg; see der].

15. 28/9 1736, o. 14/11 [Hør. Fdbg. 27] Peder Christian Pedersen Top; [7/8 1741 Karlebo; see der].

16. 8/9 1741 [p. Cap. Karlebo 27/6 38, o. 23/7] Johan Christian Gottfredsen Becker, f. Kbh. 23/6 13; F. G. B., Hofapoth.; M. Cathrine Schupp; St. Roesk. 30; C. 15/4 34, h.; ~ Christine Sophie Pedersdtr. Top af Karlebo, f. 14/9 24, † 31/8 08; 1 D.; [† 30/4 1755; gav 45 Græse Kirkes Alterkrucifiks].

KUM II, s. 518 (»Iohannes Christianus Becker«, 17 år gl.); DanKir bd. 2, s. 2204 (se nedenfor).

17. 4/7 1755 [Hirtsholmene 29/10 51] Valentin Jensen Würtzel, f. Roesk. 7/8 16; F. J. W., Herredsskrvr.; M. Maria Christiansdtr.; St. Roesk. 36; Skllrr. i Egeslevmagle i 8 Aar; C. •/2 48, n.; 1 ~ Annikke Christensdtr. Sander af Egeslevmagle i 4 Aar; 2 ~ 4/10 52 Sophie Hedvig Eliasdtr. Grüner af Od. St. Hans K. r. Cap, f. c. 32, b. Ude Sundby 14/1 10; [# 1783; b. Frederikssund 7/12 86].

KUM II, s. 573 (»Valentinus Vortzel«, 20 år gl.).

18. 12/3 1783, o. 21/3, Jørgen Caisen Wederkinch af Gyrstinge-F., f. 16/6 54; St. Slag. 72; C. 81, n.; ~ Kbh. Frue K. 21/5 83 Marie Elisabeth Hviid af Kbh. Frue K., d. 28/6 54; [b. 27/5 1785].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 215.

19. 22/7 1785 [p. Cap. Birkerød 7/8 83, o. 24/10] Andreas Pedersen Discher af Birkerød, d. 30/8 56; St. Helsing. 73; C. 78, l.; ~ Sophie Christiane Just af Aagerup-K., f. c. 63, † Kbh. 17/3 29; 1 S., 1 D.; [† 1787].

PT 1983 s. 8, 10.

20. 1/5 1787, o. 1/6 [Hør. Kbh. c. 78] Gutzon Michael Münster; [6/2 1789 Gadstrup-S.; see der].

21. 24/4 1789, o. 5/6 [Cat. St. Croix (86)] Hans Casparsen Wandel, f. Nykjøb. p. F. c. 53; (Bdr. t. Anna L. V. ~ C. P. Rud i Ø. Ulslev-G. og Halvbdr. t. Mette H. W. ~ J. Collin i Kallundbg.); F. C. Nielsen W., Kbmd. (Bdr. t. J. N. Vandel p. Feiø, t. Cecilie M. N. V. ~ J. B. B. Suhr i Utterslev, Morbdr. t. Anna M. Olsdtr. ~ C. J. P. Werløs i V. Ulslev); M. Maria Dorothea Olsdtr. Thuesen; St. Nykjøb. 74; C. 78, n.; ~ Nykjøb. p. F. 13/6 89 Cathrine Hedvig Dahlstrøm, E. e. Hans Severin Bruhn, d. Hillerød 12/12 49, † Kbh. Frelsers S. 9/2 26; F. Mathias D., Regimentsskrvr. i Fdbg.; M. Frederikke Charlotte Tjellesen (Sstr. t. Sofie Christiane T. ~ H. P. Koch i Horbelev-F.); u. B.; [b. 22/6 1797].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk.i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 61, Skanderborg og Åkær amter nr. 855 (hustrus 1. ægtemand); Kbg. Hillerød (1697-1766) opsl. 290 (hustrus dåb); PT 16:2 (1974), s. 174, 178.

22. 29/9 1797 [Spandet 29/1 90] Daniel Eiler; [13/6 1802 Tjæreby-A.; see L. Lyngby-Ø.].

23. 18/6 1802 [Vandborg 3/10 98] Benjamin Fogh; [5/7 1815 Ferslev-V.; see der].

24. 5/7 1815 [Askø 23/7 08] Peder Hansen Daue; [28/5 1824 Lynge-U.; see der].

25. 29/9 1824 [Vorde-F.-R. 7/8 22] Hans Daniel Kopp; [24/9 1839 Ude- og Oppe-Sundby; see der].

26. 5/12 1839 [Norderø, Fær., 3/10 33] Hans Berlin Kaarsberg; [26/11 1858 Skjelby-Gu.; see der].

27. 8/2 1859, o. 11/5 [Skllrr. Kbh. 39] Frederik Aagaard af Farum, f. Kullerup 11; St. pr. 29; C. 2/5 39; O.; [b. 15/12 1873].

28. 2/4 1874 Hans Jørgen Lohmann; see Nordstrømø, Fær.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Græse Kirke, s. 2195-2214, Sigerslevvester Kirke, s. 2215-2232.
Myrhøj, Anna og Aage Myrhøj: Lidt nyt om »Taarepersens« forfatter. Personalhistorisk Tidsskrift, 15:1 (1966), s. 181-182 [Om Jesper Rachløv].